De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Infosessie afdeling Volwassenenonderwijs

Verwante presentaties


Presentatie over: "Infosessie afdeling Volwassenenonderwijs"— Transcript van de presentatie:

1 Infosessie afdeling Volwassenenonderwijs
Dinsdag 26/8/2014

2 Agenda Welkomstwoord Landschap volwassenenonderwijs Personeel
Gegevensbeheer en verificatie DAVINCI Planning AHOVOS Vragenronde Receptie

3 Landschap volwassenenonderwijs
Elke Van Assche

4 ScHOOLJAAR Een terugblik…

5 Consortia Volwassenenonderwijs
Voor wie werken we? Wie zijn wij? Cursisten Consortia Volwassenenonderwijs Decretale stuurgroep

6 Wie volgt volwassenenonderwijs ?

7 https://www.youtube.com/watch?v=aiJyD7LqOgk

8 unieke cursisten

9 Wie? 99-jarige cursiste aan GLTT Rode
Thomas Moore en HBO5 opleiding werken samen Diploma secundair onderwijs in één jaar Volwassenenonderwijs groeit Gedetineerden volgen digitale opleiding Nederlands leren om te integreren

10 Volwassenenonderwijs groeit

11 Diploma secundair onderwijs in één jaar

12 samenwerkingsverband tussen
Thomas Moore en HBO5 opleiding werken samen Vanaf 1/9/2014 samenwerkingsverband tussen CVO’s Hoge-school Sec. Verpl. scholen

13 Nederlands leren om te integreren

14 Gedetineerden volgen digitale opleiding

15 99-jarige cursiste aan GLTT Rode

16 Nog enkele weetjes…

17 Nog enkele weetjes…

18 Nog enkele weetjes… De populairste De sterkste stijgers

19 Wie zijn onze personeelsleden?

20 Personeel VWO TOTAAL : 8.706 personeelsleden CVO CBE 7.756 950 7.873
833 5.789 2.917

21 Schooljaar De omkadering

22 Evolutie LUC LUC ‘09-‘10 ‘10-‘11 ‘11-‘12 ‘12-’13 ‘13-’14 CVO
+ 0,40% + 4,03% + 1,64% + 0,87% + 1,16% SVWO +1,15% +0,75% HBO5 -2,95 +5,13% SLO +2,97% +1,33% CBE + 0,77% + 3,80% + 2,06% + 0,68% + 4,15% TOTAAL

23 De omkadering Nieuw dit schooljaar: Berekening vanuit DAVINCI
Aparte groeinorm per indeling 2 aparte dienstbrieven Reguliere financiering Bijkomende middelen NT2

24 De groeinorm CBE: Voor VTE en punten = 2,59% CVO: Voor punten = 0,8%
Voor leraarsuren = SVWO = 0,8% HBO5 = 0,8% SLO = 0,8%

25 CBE – VTE en punten ‘13-’14 ‘14-’15 VTE 591,06 606,36 Punten 9.021
Reële toename Afgetopt 128,27 112,96 Punten 9.021 9.248 1.979 1.752

26 CVO – Leraarsuren en punten
‘13-’14 ‘14-’15 Leraarsuren Toename Afgetopt SVWO HBO 28.317 25.907 SLO 10.257 8.927 Punten 65.352 65.873 Reële toename 1.824 1.303

27 Fonds inschrijvingsgelden
28/08/2013 Fonds inschrijvingsgelden Voor de referteperiode 01/04/2013 tem 31/03/2014 gelden 2 situaties: 01/04/2013 – 31/08/2013: 01/09/2013 – 31/03/2014: TARIEF : 1,15 EUR 0,60 EUR 0,30 EUR 0 EUR Voor CVO 0,75 EUR Voor Fonds 0,40 EUR -0,15 EUR -0,45 EUR -0,75 EUR TARIEF : 1,15 EUR 0,60 EUR 0,30 EUR 0 EUR Voor CVO 0,775 EUR Voor Fonds 0,375 EUR -0,175 EUR -0,475 EUR -0,775 EUR

28 Fonds inschrijvingsgelden – afrekening
‘12-’13 ‘13-’14 (*) Te ontvangen door centra eur eur Te betalen door centra eur eur Eindsaldo eur eur (*) onder voorbehoud

29 Bijkomende middelen NT2
Aparte dienstbrief Enkel voor de centra die NT2 aanbieden Bedrag verdeeld obv het aantal unieke NT2 cursisten FAQ pagina:

30 Landschap VWO Evelyn Laermans

31 Herverkaveling landschap
Schooljaar 13 CBE 109 CVO waarvan 55 HBO-centra Veranderingen: 82 overhevelingen (2 SVWO, 1 SLO en 79 HBO) 2 fusies (4 CVO tot 2 nieuwe CVO) Schooljaar 107 CVO waarvan 29 HBO-centra + 3 CVO met enkel HBO<900LT

32 Ingericht HBO-aanbod ‘13-‘14

33 Hoofdvestigingsplaats van de 55 HBO-centra tot 31/08/2014

34 Hoofdvestigingsplaats van de 29 HBO-centra vanaf 1/09/2014

35 Verlies onderwijsbevoegdheid
Art. 64 §2 decreet VWO Stopzetten onderwijsbevoegdheid SVWO / SLO na 5 schooljaren niet-inrichten regio-eigen / per regiovreemde VPL Communicatie op 26/05/2014 De onderwijsbevoegdheid wordt stopgezet voor de opleidingen die niet-ingericht zijn tussen t.e.m Het CVO mag deze opleidingen niet meer organiseren ! Gegevensbeheer zet deze opleidingen stop in DAVINCI en EPD (einddatum 31/08/2014)

36 https://www.youtube.com/watch?v=xTOiQcr-frg

37 Luik Personeel Dave Bonte

38 Aandachtspunten bekwaamheidsbewijzen
Nieuwe opleidingsprofielen Met ingang van 1 september 2014 zijn er opnieuw een aantal bijkomende nieuwe opleidingsprofielen goedgekeurd. Hiervoor werden bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen vastgelegd. Bekwaamheidsbewijzen vastgelegd op opleidingsniveau Residentieel elektrotechnisch installateur Bekwaamheidsbewijzen vastgelegd op moduleniveau Tandartsassistent Uitbreidingsmodules bij reeds bestaande opleidingen Verzorgende, zorgkundige, intercultureel medewerker, jeugd- en gehandicaptenzorg Terug te vinden in ‘BBVWO-online’ onder de fictieve opleiding ‘uitbreidingsmodules’ Geletterdheidsmodules bij reeds bestaande opleidingen Nederlands tweede taal RG1 en RG2 Terug te vinden in ‘BBVWO-online’ onder de fictieve opleiding ‘geletterdheidsmodules’ MEER INFO: i.v.m. opzoeken bekwaamheidsbewijzen: zie BBVWO-online i.v.m. ambtshalve en individuele concordanties: zie omzendbrief VWO/2010/02 (cvo) 38

39 Aandachtspunten bekwaamheidsbewijzen
Verruiming vereiste bekwaamheidsbewijzen taalopleidingen Situatie vóór 01/09/2014 Enkel licentiaten en masters in de taal-en letterkunde (+ BPB) beschikken over een VE voor hun hoofdtalen Situatie vanaf 01/09/2014 Alle masteropleidingen uit studiegebied taal-en letterkunde + toegepaste taalkunde (+ BPB) geven recht op een VE voor de gevolgde hoofdtalen Master in de culturele studies: hoofdtaal X + BPB Master in de historische taal –en letterkunde: hoofdtaal X + BPB master in de literatuur van de moderniteit: hoofdtaal X + BPB master in de meertalige communicatie: hoofdtaal X + BPB master in de meertalige professionele communicatie: hoofdtaal X + BPB master in de taalkunde: hoofdtaal X + BPB master in de theater- en de filmwetenschap: hoofdtaal X + BPB master in de vergelijkende moderne letterkunde: hoofdtaal X + BPB 39

40 Aandachtspunten bekwaamheidsbewijzen
Verruiming vereiste bekwaamheidsbewijzen taalopleidingen master in de westerse literatuur: hoofdtaal X + BPB master in het tolken: hoofdtaal X + BPB master in het vertalen: hoofdtaal X + BPB master in Western Literature: hoofdtaal X + BPB master of Cultural Studies: hoofdtaal X + BPB Indien hoofdtaal niet vermeld staat op diploma  aan te tonen via diplomasupplement MEER INFO i.v.m. bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen: zie omzendbrief VWO/2010/03 (cvo) 40

41 Herinschakeling definitief arbeidsongeschikte personeelsleden
Herinschakeling na beslissing MEDEX Situatie vóór 01/09/2014 Uitputting van het ziekteverlof Beslissing Medex: “definitief ongeschikt voor zijn gewone werkzaamheden maar wel geschikt voor specifieke functies” Personeelsleden kregen nieuwe betrekking via TBSOB-regelgeving Situatie vanaf 01/09/2014 Geen toepassing regelgeving TBSOB meer ! Overleg tussen personeelslid, centrumbestuur en preventie-adviseur geneesheer dat resulteert in advies over mogelijkheden tot tewerkstelling Conclusie wordt schriftelijk vastgelegd 41

42 Herinschakeling definitief arbeidsongeschikte personeelsleden
Herinschakeling na beslissing MEDEX Vier mogelijke uitkomsten overleg na beslissing Medex ‘arbeidsongeschikt, maar geschikt voor specifieke functies’ Aanpassing functiebeschrijving Inperking draagwijdte vaste benoeming Nieuwe vaste benoeming in een ander ambt Uitputting procedure zonder tewerkstelling Indien uitputting procedures zonder tewerkstelling Centrumbestuur kan personeelslid uitvoering van zijn ambt ontzeggen Indien na 12 maanden na beslissing MEDEX geen tewerkstelling: ambtshalve pensioen Personeelsleden met lopende wedertewerkstelling vóór 01/09/2014 Bestendigheid van wedertewerkstelling administratieve ondersteuning 42

43 Herinschakeling definitief arbeidsongeschikte personeelsleden
Herinschakeling n.a.v. re-integratie Situatie vóór 01/09/2014 Personeelslid wordt door zijn behandelende arts definitief arbeidsongeschikt verklaard Personeelslid doet aanvraag tot re-integratie Personeelsleden kregen nieuwe betrekking via TBSOB-regelgeving Situatie vanaf 01/09/2014 Geen toepassing regelgeving TBSOB meer ! Overleg en mogelijke tewerkstellingen: identiek aan regeling voor herinschakeling na beslissing van Medex 43

44 Herinschakeling definitief arbeidsongeschikte personeelsleden
MEER INFO i.v.m. herinschakeling arbeidsongeschikte personeelsleden Omzendbrief PERS/2014/03 - Werkwijze vanaf 1 september 2014 voor de herinschakeling van een definitief arbeidsongeschikt personeelslid na een beslissing van MEDEX Omzendbrief PERS/2014/04 - Werkwijze vanaf 1 september 2014 voor de herinschakeling van een definitief arbeidsongeschikt personeelslid in het kader van een re-integratieprocedure Omzendbrief PERS/2007/02 - Personeelslid voor 1 september 2014 ter beschikking gesteld wegens ontstentenis van betrekking na een beslissing van MEDEX. - Personeelslid definitief ongeschikt verklaard om zijn ambt uit te oefenen, doch geschikt bevonden voor een specifieke functie Omzendbrief PERS/2009/09 - Personeelslid voor 1 september 2014 ter beschikking gesteld wegens ontstentenis van betrekking na een advies van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer in het kader van een procedure tot re-integratie ingeroepen door het personeelslid Omzendbrief PERS/2011/06 – Welzijnsbeleid in het onderwijs: aangepast of ander werk 44

45 Aandachtspunten elektronische zendingen via EPD
Overhevelingen HBO5-opleidingen Overgangsmaatregel salaris directeur en gevolgen voor aanstelling adjunct-directeur HBO/SLO Betrokken personeelsleden/centra worden hiervan op de hoogte gebracht Overheveling lectoren Overheveling van HBO5-opleiding van CVO A naar CVO B Stopzetting zendingen personeelsleden CVO A moet op hetzelfde ogenblik gebeuren van start zendingen in CVO B Minstens 2 werkdagen voor liquidatiedatum Bij voorkeur: ook melden via mail aan dossierbehandelaar ! Betrokken CVO’s ontvangen begin september een overzicht van de personeelsleden in dienst gemeld op 30/06/2014 in de overgehevelde HBO5-opleidingen 45

46 Aandachtspunten elektronische zendingen via EPD
Professionaliseringstraject In het kader van omgevormde HBO5-opleidingen RL-1 met melding TBSOB RL-1 van opdracht met als melding in veld ‘herwaardering’: code 05 ‘TBSOB - professionaliseringstraject NT2 – RG1 (A1 en A2) In het kader van integratie- en inburgeringsbeleid OOM-code 20 Enkel zendingen mogelijk als tijdelijke (ato 2 of 1) Indien vast benoemd personeelslid opdracht opneemt: via verlof TAO Geen vacantverklaringen en benoemingen mogelijk CBE: aanduiding op PERS-formulieren ‘Extra middelen NT2 inburgering’ 46

47 Contactadressen Contact opnemen met het werkstation doet u via Vermeld steeds het instellingsnummer in het onderwerp van de mail! Het telefoonnummer van uw contactpersoon is terug te vinden op Startpagina volwassenenonderwijs Opsturen van documenten via het scanadres Vermeld steeds het stamboeknummer van het personeelslid in het onderwerp van de mail! 47

48 Gegevensuitwisseling & verificatie
Aron De Hondt

49 Inhoud Gegevensuitwisseling Verificatie
Aandachtspunten in de gegevensregistratie (DAVINCI): Persoonsregistratie Modules en lessen Plaatsing van cursisten + logica Studiebewijzen + logica Procedure aanvragen gecombineerd onderwijs Verificatie Aangepast afsprakenkader: Optimaliseren datastroom Gerichte controles Controle op de modules combi 49

50 Aandachtspunten in de gegevensregistratie (DAVINCI)
Persoonsregistratie Belangrijk om cursisten als ‘unieke personen’ te kunnen identificeren: uitwisseling LED en KBI, opmaak statistieken, … : ca personen niet uniek geïdentificeerd Registratie: gebruik RR-nummer! Zo niet: gevraagde gegevens correct en volledig inbrengen, evt. fouten opvolgen Corrigeren van gegevens enkel mogelijk door het centrum! Soorten fouten: Foute adresgegevens Belgen zonder RR Onvolledige geboortedatum Geen match tussen RR en naam Gebruik verboden karakters Problemen of vragen: ticket registreren in SysAid Enkel bestaande personen invoeren! 50

51 Aandachtspunten in de gegevensregistratie (DAVINCI)
Modules en lessen Tijdig plannen (NT2, …) Keuze tussen afgelasten (= was correct gepland maar gaat niet door) of annuleren (= fout gepland) Plaatsing van cursisten Stappen in de plaatsing respecteren (zie website VWO) aanmelding – reservatie – toewijzing – inschrijving Inschrijvingsdatum: cfr. bepalingen decreet! Juiste module/ opleiding kiezen (Babushka’s, plafondberekening, premies, studiebewijzen, …)! 51

52

53 < Registratie bij Babushka’s >
Babushka-opleidingen Bij de onderliggende opleidingen zijn alle modules gemeenschappelijk aan de overkoepelende opleiding Het zijn aparte OP’s aparte OB voor overkoepelende opleiding en voor elke onderliggende opleiding

54 < Registratie bij Babushka’s >
Module én cursist kunnen geregistreerd worden onder Enkel de overkoepelende opleiding Onderliggende én overkoepelende opleiding De keuze van registreren is van belang voor Centrum Leraar Cursist DAVINCI als bronleverancier van data

55 < Registratie bij Babushka’s >
Voorbeeld opleidingen Hulpkok en Kok

56 < Registratie bij Babushka’s >
De keuze van moduleregistratie is van belang voor het centrum: Impact op onderwijsbevoegdheid Al dan niet onderwijsbevoegdheid uitoefenen en na 5 schooljaren de SVWO-opleiding niet in te richten deze onderwijsbevoegdheid verliezen (art. 64 §2 decreet VWO) De keuze van moduleregistratie is van belang voor de leraar: Bij verlies OB of wijziging registratie van de opleiding is er eventueel verlies van de opgebouwde rechten leraar (bv. nuttige ervaring, draagwijdte TADD, VB,…)

57 < Registratie bij Babushka’s >
De keuze van cursistregistratie is van belang voor de cursist: Impact op te betalen inschrijvingsgeld Al dan niet plafond 460 of 575 euro bereiken Impact op hoogte van de premie Ingeval diploma SO wordt behaald, wordt premie uitgekeerd voor de modules gevolgd binnen die opleiding Ingeval gelijktijdig 2 x diploma SO wordt behaald, wordt premie uitgekeerd voor 1 opleiding (opleiding waarvoor cursist meeste IG betaalde) Impact op het uitreiken van studiebewijzen Al dan niet certificaat onderliggende opleiding uitreiken Cursist én centrum bepalen in welke opleiding(en) de cursist zich inschrijft voor de modules

58 < Registratie bij Babushka’s >
De keuze van moduleregistratie en cursistregistratie is van belang voor DAVINCI als bronleverancier van data: Impact op statistieken Hoeveel cursisten volgen opleiding X? Hoeveel cursisten volgen enkel bovenliggende opleiding, enkel onderliggende opleiding en hoeveel volgen beiden? Hoeveel onderliggende studiebewijzen worden uitgereikt? Statistieken worden geïnterpreteerd en gebruikt voor diverse doeleinden Parlementaire vragen Herwerken van opleidingsprofielen Beleid

59 Aandachtspunten in de gegevensregistratie (DAVINCI)
Studiebewijzen Belangrijk voor de rechtszekerheid van de cursist, registratie in de LED, opmaak statistieken, beleid, … Deadline: 1 maand na uitreiking: zenden best automatiseren Nog 6% ontbrekend voor ref. ‘12-’13, nog 33% voor ref. ‘13-14! 59

60 < Studiebewijzen: soorten >
Attest Deelcertificaat Certificaat Getuigschrift over de basiskennis bedrijfsbeheer Diploma secundair onderwijs Diploma van gegradueerde Diploma van leraar => Modellen van studiebewijzen zie omzendbrief VWO/2011/02

61 < Studiebewijzen: aandachtspunten >
Officiële benaming van de gevolgde eenheid / module / opleiding Verkort / verlengd / standaard wordt NIET vermeld op het studiebewijs Voorbeeld (deel)certificaten NT2 Correct aantal lestijden vermelden, opgelet bij diploma SO: Voorbeeld 1 (SVWO): Diploma SO Computeroperator Cursist volgt AAV (780 LT) + Computeroperator (580 LT) = LT Cursist heeft al diploma SO en volgt enkel Computeroperator (580 LT) = 580 LT Voorbeeld 2 (HBO) Diploma SO Boekhouden Cursist volgt AAV (780 LT) + Boekhouden (1440 LT) = LT

62 Procedure aanvragen gecombineerd onderwijs
*Nieuw*: uitbreiding van de goedkeuring naar de ganse opleiding Opgelet: geldt enkel voor nieuw ingediende aanvragen! Omzendbrief en website aangepast, formulier niet Procedure: Aanvraag via formulier, naar mailbox gegevensbeheer In september en februari: tussentijds overzicht: controleren Juni: beslissing Commissie HO en Inspectie Financieringsrapport bevat enkel goedgekeurde modules 62

63 Opleiding A Opleiding B 1 8 2 3 9 4 10 5 6 11 7 12

64 Opleiding A Opleiding B 1 8 2 3 9 4 10 5 6 11 7 12

65 Opleiding A Opleiding B 1 8 2 3 9 4 10 5 6 11 7 12

66 Opleiding A Opleiding B 1 8 2 3 9 4 10 5 6 11 7 12

67 Procedure aanvragen gecombineerd onderwijs
*Nieuw*: uitbreiding van de goedkeuring naar de ganse opleiding Opgelet: geldt enkel voor nieuw ingediende aanvragen! Omzendbrief en website aangepast, formulier niet Procedure: Aanvraag via formulier, naar mailbox gegevensbeheer In september en februari: tussentijds overzicht: controleren Juni: beslissing Commissie HO en Inspectie Financieringsrapport bevat enkel goedgekeurde modules 67

68 Verificatie Klemtonen aangepast afsprakenkader:
Optimaliseren datastroom Gerichte controles door de verificatie Controle op modules gecombineerd onderwijs

69 Verificatie Optimaliseren datastroom
Toepassing ‘BVR gegevensuitwisseling’ 22/6/2012 Wijzigingsmoment: 28 dagen na het registratiemoment Belang van een goede opvolging van de datastroom door het centrum : ‘zelfcontrole’, vóór het wijzigingsmoment (continu zenden en opvolgen van gegevens door controle m.b.v. rapporten, staven participaties combi, enz.)

70 Verificatie Gerichte controles door de verificatie
Analyserapporten en benchmarking voor gerichte steekproeven Controle vanop afstand mogelijk (DAVINCI-data) Verder inzoomen op de betrouwbaarheid van de data door naar de processen te kijken

71 Verificatie Controle op modules gecombineerd onderwijs
Art. 93 decreet: cursist moet aantoonbaar participeren Beoordeling participatie: Indien voldoende contactmomenten voor het registratiemoment: verificateur kijkt eventueel naar stavingselementen afstandsonderwijs Geen contactmomenten: bewijs participatie op basis van stavingselementen voorgelegd door het centrum, tijdens het verificatiebezoek ELO: moet beschikbaar en toegankelijk zijn voor verificatie Zelfcontrole belangrijk!

72 Luk Verbeke Tariefsuggestie LED-raadpleging DAVINCI-KBI

73 Inleiding Doelstellingen DAVINCI
Snellere, meer uitgebreide en correcte data-uitwisseling Illustratie: Op 15/6 plaatsingen 1 april – 30 juni quasi volledig Optimaliseren van de processen tussen AHOVOS - Instellingen Ontwikkelingsfasen DAVINCI tot nog toe vooral eerste doelstelling DAVINCI Fase 4: klemtoon op tweede doelstelling: planlastvermindering Vrijstellingen van inschrijvingsgeld uit externe databanken DAVINCI-KBI: volledige uitwisseling VDAB: uitwisseling (resultaat nog niet voor 14-15)

74 Tariefsuggestie: basisconcept
Centrum Inschrijven 1 Geen inschrijvingsgeld 3 2 Tariefsuggestie? 4 Plaatsing met tarief uit tariefsuggestie Volledige vrijstelling

75 Tariefsuggestie: basisconcept
DAVINCI biedt een webservice… waarmee een CVO kan nagaan voor welk tarief een cursist in aanmerking komt (gegeven een Geregistreerd Persoon, een inschrijvingsdatum, geplande opleiding en ingangsdatum decreet); die achterliggend de nodige externe gegevensbanken bevraagt; en die de gevonden informatie herleidt tot één antwoord – een tariefsuggestie –aan het CVO Tariefsuggestie: “Tarief”: enkel hoeveel de cursist (hoogstens) moet betalen (zie volgende slide) “Suggestie”: als de cursist een papier voorlegt dat hem recht geeft op een nog lager tarief, heeft het papier uiteraard voorrang Bepaalde gegevens te laat beschikbaar (bvb. werkloosheid: pas één a twee maanden na inschrijving) Bepaalde gegevens (nog) niet beschikbaar in externe databanken (bvb. Arbeidsongeschiktheid 66% en “ten laste van”)

76 Tariefsuggestie: basisconcept
Tariefsuggestie in vorm van nieuwe tarieven: Tarief Bedrag voor cursisten Tariefsuggestie volledige vrijstelling van het inschrijvingsgeld 0 € Tariefsuggestie vermindering vrijstelling van inschrijvingsgeld van 0.60 (Art § 4) 0.60 € Tariefsuggestie vermindering vrijstelling van inschrijvingsgeld van 0.30 (Art § 5) 0.30 € Tariefsuggestie standaardtarief 1.15 € Tariefsuggestie taalexamens 15 €

77 Tariefsuggestie: basisconcept
Tariefsuggestie geeft niet terug aan welke voorwaarde(n) een cursist voldoet om vrijstelling te krijgen bv. Leefloon. Reden: Privacy-machtiging Richtlijn: Centrum gebruikt tarief uit tariefsuggestie bij Plaatsing wanneer het de suggestie overneemt Indicator voor de verificatie dat tariefsuggestie is overgenomen.

78 Tariefsuggestie: planning
vanaf oktober controle op tariefvoorwaarden o.b.v. Gegevens beschikbaar in DAVINCI: opleiding van persoon. Bijvoorbeeld: Studiegebied algemene vorming 2 jaar basiseducatie Leefloon & Inkomen via maatschappelijke dienstverlening (Decreet VWO Art109 §3.3) Ook vanaf oktober maar enkel voor verificatie Werkloosheid: Inkomen via wachtuitkering of werkloosheidsuitkering (Decreet VWO Art109 §5.1)

79 Tariefsuggestie: planning
Volgende slide geeft een overzicht van de verschillende tarieven in DAVINCI en welke we kunnen automatiseren Groen: vanaf oktober ‘14 Geel: volgt in de loop van het schooljaar Rood: niet te automatiseren Grijs: te onderzoeken met VDAB Donkergroen: werkloosheid wordt geautomatiseerd maar enkel van waarde voor verificatie Groen + donkergroen = 86% van de vrijgestelde cursisten

80

81 LED-raadplegen: basisconcept
Centrum Centrum Inschrijven 1 Diplomavoorwaard-en in LED? 2 OK 3 4 LED-raadpleging Diploma-historiek

82 LED-raadplegen: basisconcept
DAVINCI biedt een webservice… waarmee een CVO kan nagaan welke studiebewijzen er voor een bepaalde cursist (INSZ) geregistreerd zijn in de Leer- en Ervaringsbewijzen Databank (LED). De LED-bevat studiebewijzen van verschillende onderwijsaanbieders (naast VWO ook SO, HO, VDAB, Syntra, …) LED-raadpleging: Studiebewijzen die teruggevonden worden in LED hoeven niet meer op papier opgevraagd, bijgehouden en voorgelegd te worden aan de verificatie Papieren bewijzen worden wel blijvend aanvaard. Als de cursist een officieel studiebewijs kan voorleggen dat niet in de LED is opgenomen, dan wordt dit aanvaard. Het papieren bewijs dient dan wel in het cursistendossier opgenomen te worden. Belangrijk: toestemming van de cursist omwille van de privacy-gevoeligheid. Opnemen in centrumreglement

83 LED-raadplegen: planning
vanaf oktober gaat de dienst om studiebewijzen te raadplegen in de LED in productie

84 DAVINCI – KBI Uitbreiding 2de stroom (Centrum – DAVINCI – KBI)
Vanaf 11 oktober gaan de Huizen van het Nederlands aan de slag met KBI-Connect verdwijnt definitief) Functionaliteit aan de kant van de Huizen breidt uit: ook plaatsingen toewijzen en inschrijven wordt mogelijk In DAVINCI één aanpassing: toevoeging indicator waarmee het CVO aangeeft dat de ingeschreven plaatsing verwerkt is in de centrumboekhouding en dan kan de plaatsing niet meer gewijzigd worden door de Huizen

85 Planning AHOVOS Sigrid Callebert

86 Planning AHOVOS 2014-2015 Wettig verblijf eind eerste semester
Nieuwe rapporten (nu nog per mail, binnenkort via Mijn Onderwijs): Instellingsgegevensrapport, studiebewijzen, combi Stroomlijnen van communicatie Maandelijkse nieuwsbrief Mijn Onderwijs: portaal met gegevens per instelling (financiële rapporten, dienstbrieven, … Datawarehouse volwassenenonderwijs Lancering nieuwe website WordWatJeWil: ontwikkelen van app Vormingssessies voor administratieve medewerkers rond personeel en gegevensbeheer en financiering Tijdelijke verhuis afdeling Volwassenenonderwijs

87 VRAGEN?


Download ppt "Infosessie afdeling Volwassenenonderwijs"

Verwante presentaties


Ads door Google