De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Waarom een petitie? Voor het behoud van solidariteit tussen mensen, regio’s en landen? Voor dezelfde sociale rechten in heel België?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Waarom een petitie? Voor het behoud van solidariteit tussen mensen, regio’s en landen? Voor dezelfde sociale rechten in heel België?"— Transcript van de presentatie:

1 Waarom een petitie? Voor het behoud van solidariteit tussen mensen, regio’s en landen? Voor dezelfde sociale rechten in heel België?

2 Omdat de plannen van oranje-blauw onze sociale zekerheid, ons arbeidsrecht en onze solidariteit bedreigen. Omdat achter de eisen voor splitsing en regionalisering een verborgen antisociale agenda zit.

3 Terwijl de prijzen stijgen... basisproducten+ 3 tot 30 % gas+ 6 tot 17 % mazout+ 67 % melk, brood+ 5 tot 10 % vlees+ 10 tot 30 % treinticket+ 3 % diesel+ 7 eurocent/liter bier+ 3 % postzegels, kerstbomen,chocolade,parkeerticket......maakt oranje-blauw ruzie over hoe ze het land kan splitsen en bereidt ze sociale afbraak voor. De aanslepende regeringsvorming veroorzaakt ergernis & onrust

4 Omdat de Vlaamse patroons, de Vlaamse onderhandelaars onder druk zetten, om hun staatshervorming en hun asociaal programma door te drukken. Waarom duurt de regeringsvorming zo lang? “We verkiezen een goed federaal regeringsakkoord boven een snel akoord.” Muyters & Vandeurzen VOKAtribune oktober ‘07 “Desnoods is er pas een regering in december.” Muyters, in Knack 12/9/’07

5 Hoeveel invloed hebben de Vlaamse patroons op de regeringsvorming? “Wij hebben de voorbije maanden - voor en achter de schermen - hard gewerkt om een draagvlak te creëren voor een staatshervorming. We hebben alle Vlaamse werkgeversorganisaties, Unizo, VKW op één lijn gekregen. Deze frontvorming ondersteunt ongetwijfeld de positie van de Vlaamse federale onderhandelaars.” Toespraak Urbain Vandeurzen VOKA-Congres 6/11/2007

6 Hoeveel invloed hebben de Vlaamse patroons op de regeringsvorming? “Wij stellen vast dat er tussen de Vlaamse politieke onderhandelaars een grote eensgezindheid is over de fundamentele opties, inbegrepen over de regionalisering van de economische hefbomen. Die Vlaamse politieke consensus rijmt bovendien uitstekend met onze Voka-standpunten.” Toespraak Urbain Vandeurzen VOKA-Congres 6/11/2007

7 Wat willen de patroons van oranje-blauw?

8 De Vlaamse patroons (VOKA, Unizo en VKW) denken echter dat ze die doelstelling sneller in Vlaanderen kunnen halen dan in België. Daarom eisen zij een staatshervorming om hun sociaal-economische agenda doordrukken. Alle patroonsorganisaties willen de Europese doelstellingen realiseren.

9 Wat zijn de Lissabon-doelstellingen? De VS voorbij steken door concurrentiëler te worden. Door geen geld meer te betalen aan de sociale zekerheid maar aan de aandeelhouders. Door de mensen zelf te laten opdraaien voor hun “sociale zekerheid”: afbouw van werkloosheidsuitkering, ouderen langer laten werken, meer betalen voor gezondheidzorg,... Die doelstelling van de Europese Unie is samengevat in het kerncijfer: Verhogen werkzaamheidsgraad tot 70 %

10 Wat is de werkzaamheidsgraad? Dat is het aantal mensen dat één of andere job heeft ten opzichte van alle mensen tussen 15 en 65 jaar. Europa wil dat 70 mensen op 100 (70 %) via één of andere job aan het werk is. Zij krijgen geen geld meer van de sociale zekerheid. alle mensen tussen 15 en 65 jaar iedereen die werkt (van jobs van 1 tot 40 of meer u/week)‏ = 70 %

11 Wat is de werkzaamheidsgraad in ons land nu? België61 % Vlaanderen65 % Brussel53 % Wallonië56 % “Dat wil zeggen dat we de werkzaamheidsgraad in ons land zullen moeten opkrikken van een gemiddelde van nu 61 procent naar 70 procent in 2020. 70 procent, dat is niet toevallig een van de doelstellingen van Lissabon.” VOKA-memorandum aan de federale regering 23/5/2007

12 Hoe denkt het VOKA die Europese Lissabon-doelstellingen te halen? Door de Belgische staat te splitsen. “Er zijn verschillen, zoals politieke oriëntatie: ongeveer 45% van de Vlamingen stemt centrum-rechts, terwijl zowat 45% van de Waalse kiezers centrum-links stemt. Deze verschillen zijn en hinderpaal voor groeiende economische sociale uitdagingen van beide gemeenschappen.” Remi Vermeiren, voorzitter Warande, denktank Vlaams Patroons

13 Hoe denkt het VOKA die Europese Lissabon-doelstellingen te halen? Door de Belgische staat te splitsen. “Je kan geen sociaal-economische agenda uitvoeren zonder staatshervorming. We moeten de Vlaamse onderhande- laars een pluim geven. CD&V/NVA en VLD trekken aan één lijn. Maar ze moeten bij de les blijven en aandringen op verdere stappen in de staatshervorming.” Vandeurzen & Muyters, VOKAtribune oktober 2007

14 Waarom een staatshervorming? “Sommigen halen uit naar het pleidooi voor een staatshervorming. Ze vragen zich af waar al dat communautaire gedoe voor nodig is. Het antwoord daarop is: het gaat over de concurrentiekracht van onze ondernemingen, het gaat over de financierbaarheid van pensioenen en uitkeringen.” Toespraak Urbain Vandeurzen VOKA-Congres 6/11/2007  Omdat de Vlaamse patroons denken dat bedrijven in Vlaanderen concurrentiëler kunnen zijn en nog meer winst kunnen maken.

15 Waarom een staatshervorming? “De ondernemingen in Vlaanderen hebben zeer goed begrepen dat ze het initiatief moeten nemen. De manier waarop overheden in België werken, blokkeert de economische ontplooiing van het land.” VOKA-memorandum aan de federale regering 23/5/2007  Omdat de Vlaamse patroons vinden dat de Belgische staat hun streven naar winst blokkeert.

16 Wat is het probleem met die grote staatshervorming? Een grote staatshervorming vereist twee derde van de stemmen in het parlement. Maar de oranje-blauwe partijen hebben geen tweederde meerderheid.

17 Hoe denkt VOKA die tweederde meerderheid te bereiken? “Als je meer bevoegdheden wilt overhevelen naar de regio’s, (...) heb je een tweederde meerderheid in het parlement nodig. Die tweederde meerderheid moet je vinden voor je als regering van start gaat.” Muyters en Van Eetvelt, Kanck 12/9/’07 “Over de politieke formule spreken we ons niet uit. Het kan een tweederde meerderheid zijn binnen de regering, of een meerderheidsregering die vanaf de start voor wat betreft de staatshervorming voldoende partners heeft in de oppositie – dat zijn keuzes die wij niet hoeven te maken. Het is het resultaat dat telt.” Muyters en Vandeurzen, VOKA Tribune oktober 2007

18 Welke sociaal-economische agenda wil VOKA doordrukken? “Vlaanderen moet zijn eigen beleid op vlak van  arbeidsmarkt & werkgelegenheid  en fiscaliteit kunnen uitvoeren.” Urbain Vandeurzen, voorzitter VOKA, DM 10/11/’07 “Zonder onze hoge loonkosten zouden we het allicht beter doen.” VOKA-memorandum aan de federale regering

19 Waarom wil VOKA greep krijgen op de arbeidsmarkt en werkgelegenheid? De patroons vrezen dat er binnenkort te weinig mensen op de arbeidsmarkt zullen zijn. “ De cijfers zijn bijzonder zorgwekkend. Tegen 2020 gaan babyboomers met pensioen. De groep nieuwkomers op de arbeidsmarkt daarentegen zal veel kleiner zijn. Het verschil tussen vertrekkers en nieuwkomers bedraagt 150.000.” Toespraak Urbain Vandeurzen VOKA-Congres 6/11/2007 arbeidsmarktfiscaliteitlonen

20 Waarom vindt VOKA een krapte op de arbeidsmarkt gevaarlijk? Omdat ze uw lonen laag en hun winsten hoog willen houden. dan kunnen de werknemers hogere lonen eisen Als ze het loon bij de ene job niet voldoende vinden, dan gaan ze naar de andere. weinig werknemersvoor veel jobs Wat is het verband tussen arbeidsmarkt en lonen? arbeidsmarktfiscaliteitlonen

21 Waarom vindt VOKA een krapte op de arbeidsmarkt gevaarlijk? Omdat ze uw lonen laag en hun winsten hoog willen houden. arbeidsmarktfiscaliteitlonen veel werknemersvoor weinig jobs dan kunnen de werkgevers de mensen tegen elkaar uitspelen en lagere lonen geven. DUS: de werkgevers willen zoveel mogelijk mensen op de arbeidsmarkt duwen. Dat geldt ook omgekeerd

22 Hoe kunnen de Vlaamse patroons extra mensen op de arbeidsmarkt duwen? 1.Door jongeren korte studies laten afwerken direct afgestemd op de arbeidsmarkt. arbeidsmarktfiscaliteitlonen

23 Hoe kunnen de Vlaamse patroons extra mensen op de arbeidsmarkt duwen? arbeidsmarktfiscaliteitlonen 2. Door het brugpensioen af te schaffen en afgedankte 55-plussers beschikbaar te houden op de arbeidsmarkt. “Afschaffing van het brugpensioen is de enige oplossing om de sociale zekerheid te behouden.” Van Eetvelt, UNIZO in GVA, 27/08/’07

24 Hoe kunnen de Vlaamse patroons extra mensen op de arbeidsmarkt duwen? 3. Door pensioen voor 65 jaar te ontmoedigen en het halen van een volledige loopbaan bemoeilijken. arbeidsmarktfiscaliteitlonen “We moeten van de idee af dat we op 58 jaar met pensioen kunnen gaan. (...) Je zal 45 jaar lang moeten gaan werken.” (Knack, 12/9/’07)‏

25 Hoe kunnen de Vlaamse patroons extra mensen op de arbeidsmarkt duwen? 4. Door de pensioenen laag te houden en zelfs 65-plussers aan te moedigen bij te verdienen. arbeidsmarktfiscaliteitlonen “Er moeten meer mensen tot op latere leeftijd blijven werken.” VOKA-Memorandum aan de federale regering

26 Hoe kunnen de Vlaamse patroons extra mensen op de arbeidsmarkt duwen? 5. Door de ontslagregeling te vergemakkelijken. Dan kunnen ze vaste werknemers ontslaan en vervangen door interims of tijdelijken. VOKA-Memorandum aan de federale regering arbeidsmarktfiscaliteitlonen Vooropzeg arbeider: 7 tot 56 dagen. Bediende 3 maand / 5 jaar anciënniteit. Doel: de ontslagbescherming afbouwen.

27 Hoe kunnen de Vlaamse patroons extra mensen op de arbeidsmarkt duwen? arbeidsmarktfiscaliteitlonen Als al deze mensen met elkaar moeten vechten om dezelfde jobs, kunnen de patroons de lonen drastisch verlagen.

28 Waarom willen de Vlaamse patroons greep krijgen op het werkgelegenheidsbeleid? Zij wil al die mensen op de arbeidsmarkt er zo snel mogelijk ook weer terug afjagen, “activeren”. Ze zouden zogezegd te veel, en te lang een uitkering krijgen. VOKA wil immers zo weinig mogelijk uitkeringen betalen. arbeidsmarktfiscaliteitlonen

29 In welke richting wil VOKA al die mensen op de arbeidsmarkt jagen? Van vaste naar interimjobs en tijdelijke banen Naar huis, maar dan zonder uitkering “Het concept van werkzekerheid en inzetbaarheid verdient de keuze boven dat van jobzekerheid.” Dit is de realiteit in Europa 90 % van alle gecreëerde arbeidsplaatsen in Europa (tussen 1991 en 2004) zijn deeltijds. 48 % zijn tijdelijke contracten. arbeidsmarktfiscaliteitlonen

30 Hoe willen ze de mensen naar hamburgerjobs drijven? Door de werkloosheidsuitkeringen beperkt in tijd en sterker degressief te maken. VOKA-memorandum 23/5/’07 “Iemand die werkloos wordt, mag de eerste maanden gerust meer krijgen dan nu. Daarna moet het bedrag wel sneller dalen.” Van Eetvelt (UNIZO) & Muyters (VOKA) in Knack 12/9/’07 arbeidsmarktfiscaliteitlonen

31 Hoe willen ze de mensen naar hamburgerjobs drijven? Door een einde te stellen aan de wachtuitkeringen voor jongeren. VOKA-memorandum 23/5/’07 “Wachtuitkeringen zonder meer zijn een slecht signaal voor jongeren die de arbeidsmarkt betreden. Het tast hun bereidheid aan om het zoeken naar werk uit te breiden buiten hun regio of hun interessegebied.” VOKA-Memorandum aan de federale regering en zijn formateur 23/5/’07 arbeidsmarktfiscaliteitlonen

32 Hoe willen ze de mensen naar hamburgerjobs drijven? Door aanwerving en selectie via interims te vergemakkelijken. “Interimarbeid is in Vlaanderen een belangrijk aanwervingskanaal; maar Vlaanderen kan de regels hierover niet versoepelen.” Van Eetvelt, Knack 12/9/’07 arbeidsmarktfiscaliteitlonen

33 Hoe willen ze de mensen naar hamburgerjobs drijven? De notie van passende betrekking wordt gericht op activering én ook op oudere werknemers. arbeidsmarktfiscaliteitlonen

34 Waarom willen de Vlaamse patroons het belastingsbeleid in handen krijgen? Om de belastingen op hun winsten te verlagen. “De vennootschapsbelasting is veel te hoog. We zitten federaal gebonden aan 34 procent, terwijl men rondom ons naar 25 procent gaat. Ik ben niet bereid te blijven toekijken hoe de wereld ons voorbijfietst.” Vandeurzen, VOKA,voorzitter arbeidsmarktfiscaliteitlonen

35 Wat is de realiteit van de vennootschapsbelasting? Normaal gezien zouden bedrijven 34 % belastingen moeten betalen op hun winst. Feitelijk betalen de bedrijven nu slechts 25 %. (via de aftrekken van de notionele interest kregen ze 900 miljoen euro cadeau). Oranje-blauw wil de officiële belastingvoet verlagen naar 30% (De Morgen 19/11/’07)‏ arbeidsmarktfiscaliteitlonen

36 Hoe willen de patroons ingrijpen op loonkost? Door je overuren niet meer extra te betalen. Overuren worden gewone uren. arbeidsmarktfiscaliteitlonen “De totale arbeidstijd wordt automatisch over een jaar vastgelegd. Werkgever en werknemer zullen ‘samen’ de totale arbeidsrijd over het hele jaar verdelen.” VOKA-memorandum aan de federale regering

37 Hoe willen de patroons ingrijpen op loonkost? Door het collectieve loonoverleg af te schaffen. De patroons willen dat we werknemers alleen staan bij vastleggen van loon- en arbeidsvoorwaarden. arbeidsmarktfiscaliteitlonen “Loonvorming moet meer flexibiliteit en differentiatie toelaten.” VOKA-memorandum aan de federale regering

38 Hoe trachten de patroons de werknemers achter hun asociaal programma te krijgen? Hun belangrijkste piste zijn Verdeel en heers: ‘Vlaamse’ werkers tegen ‘Waalse’ werkers opzetten. Het ondergraven van de solidariteit en het stimuleren van het egoïsme. Al enkele jaren richten ze hun voornaamste pijlen op de transfers, o.a. in de sociale zekerheid.

39 Wat je moet weten over de transfers? Solidariteit is het fundament van de sociale zekerheid en de transfers maken die solidariteit mogelijk. Zijn er transfers van Vlaanderen naar Wallonië? Zijn die transfers overdreven? Zijn er alleen transfers tussen Vlaanderen en Wallonië? Zijn de transfers tussen Noord en Zuid de belangrijkste? Gingen de transfers altijd van Vlaanderen naar Wallonië?

40 Waarom kan er alleen solidariteit zijn dankzij transfers? Gezonden, werkenden en jongeren 75 % van de uitgaven voor gezondheidszorg gaat naar 10 % van de bevolking. Sommigen trekken zonder bij te dragen: kinderen, jongeren in wachtstage, weduwen. Zieken, werklozen en ouderen betalen voor Wie meer verdient Draagt meer af

41 Zijn er transfers van Vlaanderen naar Wallonië? JA In Vlaanderen wonen 58 % van de Belgen. Zij dragen 65 % bij aan de sociale zekerheid In Wallonië wonen 32 % van de Belgen. Zij dragen 25 % bij aan de sociale zekerheid

42 Hoe komt dat er transfers zijn van Vlaanderen naar Wallonië? De lonen zijn hoger in Vlaanderen. Het gemiddeld inkomen ligt 8 % lager in Wallonië en 3% lager in Brussel. Er zijn minder werklozen in Vlaanderen. Vlaanderen heeft 8 % werklozen. Wallonië 16 %. Willen ze dan niet werken in Wallonië? In Wallonië zijn er 28 kandidaten voor eenzelfde job. In Vlaanderen 8.

43 Zijn die transfers overdreven? NEE Naargelang de bron verschillen de cijfers Belgische patroons (VBO):3,1 miljard euro Vlaamse Patroons (In de Warande);8,1 miljard euro Ter vergelijking andere “transfers” in België Vermindering patronale bijdragen5 miljard euro Winsten van de bedrijven (2004)27 miljard euro Transfers tussen regio’s in andere landen Vanuit regio Vlaanderen (in België) 3,6 % Vanuit regio Skane (in Zweden) 9,7 % Vanuit Beieren & Baden-Wurttemberg (in Duitsland) 10 % Vanuit regio South East (in Groot-Brittannië) 12,6 %

44 Zijn er alleen transfers van Vlaanderen naar Wallonië? NEE De Vlaanderen heeft Wallonië en Brussel nodig om de pensioenen in 2025 te betalen. Walen dragen minder bij, dan ze aan kinderbijslag, werkloosheids- uitkeringen, en geneeskundige zorgen ontvangen. Vlamingen dragen minder bij dan ze aan pensioenen ontvangen.

45 Zijn de transfers tussen Noord en Zuid de belangrijkste? NEE De rijkste provincie is Waals-Brabant. Waals Brabant betaalt transfers naar Luik, Henegouwen, Limburg en de Westhoek.

46 Zijn de transfers tussen Noord en Zuid de belangrijkste? NEE Ook binnen Vlaanderen zijn er transfers 6 op 8 West-Vlaamse arrondissementen krijgen meer dan ze betalen. Vlaams-Brabant “betaalt” voor Limburg.

47 Gingen de transfers altijd van Vlaanderen naar Wallonië? NEE Voor 1960 transfers van Wallonië naar Vlaanderen Tussen 1820 en 1950 gingen 750.000 Vlamingen gaan werken naar Wallonië. In 1949 was er 19,5 % werkloosheid in Vlaanderen en slechts 5,2 in Wallonië.

48 www.reddesolidariteit.be info@ reddesolidariteit.be Rek.nr.: 779-5945668-87


Download ppt "Waarom een petitie? Voor het behoud van solidariteit tussen mensen, regio’s en landen? Voor dezelfde sociale rechten in heel België?"

Verwante presentaties


Ads door Google