De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

RELAX Accountancy & Control / Peter van der Meer / MKBR 5-11-2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "RELAX Accountancy & Control / Peter van der Meer / MKBR 5-11-2014."— Transcript van de presentatie:

1 RELAX Accountancy & Control / Peter van der Meer / MKBR 5-11-2014

2 RELAX Accountancy & Control MKB Rijnwaarden, 5-11-2014 Peter van der Meer RELAX Accountancy & Control / Peter van der Meer / MKBR 5-11-2014

3 INHOUD Even voorstellen Modernisering Ziektewet Werkkostenregeling Pauze Wet werk & Zekerheid Vragen en afsluiting Borrel RELAX Accountancy & Control / Peter van der Meer / MKBR 5-11-2014

4 Wat doet een boekhouder? Een boekhouder verwerkt de afzonderlijke cijfers (omzet, inkoop, personeelskosten) in de boekhouding. Dit kan de ondernemer zelf zijn (of zijn partner), maar ook een administratiekantoor. Gebeurt veelal per kwartaal achteraf, onder druk van de in te dienen BTW-aangifte; moet eigenlijk per maand. RELAX Accountancy & Control / Peter van der Meer / MKBR 5-11-2014

5 Wat doet een controller? Een controller controleert periodiek de cijfers die de boekhouder ingevoerd heeft. Vervolgens voegt hij er niet financiële informatie aan toe en combineert en analyseert al deze informatie. Dit met als doel om tijdig in te kunnen grijpen (bij te sturen) als er zaken minder goed gaan in de onderneming. RELAX Accountancy & Control / Peter van der Meer / MKBR 5-11-2014

6 Wat doet een controller? To control = beheersen. In control zijn = je onderneming beheersen. Wanneer beheers je je onderneming = wanneer reis je prettig? Als je weet wat je bestemming is en als je de overtuiging hebt dat je de juiste weg volgt om die bestemming te halen. Dus: stel (niet financiële) doelen en meet frequent of je die doelen haalt. RELAX Accountancy & Control / Peter van der Meer / MKBR 5-11-2014

7 Wat doet een accountant? Een accountant controleert achteraf of de boekhouder de cijfers juist en volledig in de boekhouding heeft verwerkt. Hij doet dit om (achteraf!) een jaarrekening te kunnen maken en verklaring af te kunnengeven. Jaarrekening is voor bank, KvK of andere externe partij; niet voor de ondernemer. Hij probeert daarbij gebruik te maken van de werkzaamheden (analyses en controles) die intern (door controller) al gedaan zijn. RELAX Accountancy & Control / Peter van der Meer / MKBR 5-11-2014

8 Voor wie is RELAX Accountancy & Control? Voor ondernemers die vooruit willen met hun organisatie, die stuurinformatie uit hun administratie willen halen en die meer toegevoegde waarde uit hun relatie met hun boekhouder/accountant willen halen. Voor de ondernemer ontzorgd wil worden en periodiek de bevestiging wil dat zijn onderbuikgevoel klopt. Dit geeft ook rust! Je zet een (langere termijn) koers uit en je weet of je wel of niet op koers ligt. Je rent dus niet achter elk incident aan! RELAX Accountancy & Control / Peter van der Meer / MKBR 5-11-2014

9 MODERNISERING ZIEKTWET DOEL: verdere beperking instroom ziektewet middels financiële prikkels bij werkgevers. (55% van ZW-instroom is tijdelijke werknemers) Dit is niet nieuw, als werkgever moet je: –Sinds 2002 voldoen aan reïntegratie- verplichtingen (wet Poortwachter) –Sinds 2004 een zieke werknemer 2 jaar doorbetalen –10 jaar WGA betalen (via UWV of als eigen risicodrager) RELAX Accountancy & Control / Peter van der Meer / MKBR 5-11-2014

10 MODERNISERING ZIEKTEWET Wat is dan wel nieuw? –Een werknemer met tijdelijk contract die ziek uit dienst gaat of binnen 4 weken na einde dienstverband ziek wordt moet sinds 2014 ook 2 jaar doorbetaald worden. –Ook voor deze mensen geldt nu de re-integratie- inspanning! Effect: een werknemer die na 2 dagen ziek wordt kan (mogelijk) 12 jaar geld kosten! RELAX Accountancy & Control / Peter van der Meer / MKBR 5-11-2014

11 MODERNISERING ZIEKTEWET UITZONDERINGEN: –Mensen die al uit dienst ZIJN én een ww-uitkering hebben aangevraagd en vervolgens ziek worden komen niet voor rekening van de ex-werkgever! –Bedrijven met een loonsom < € 300.000 betalen via de UWV-premie (loonheffing). RISICO: –Werknemer die zelf opzegt, op staande voet ontslagen wordt of onvoldoende rechten heeft en dus geen WW krijgt val wel onder nawerking! RELAX Accountancy & Control / Peter van der Meer / MKBR 5-11-2014

12 MODERNISERING ZIEKTEWET VOORBEELD 1 CASUS –Joke, al 10 jaar in dienst en ziek van 18-11-2013 tot 14-1-2014. –Per 31-1-2014 gaat zij uit dienst. –Per 1-2-2014 wordt WW-uitkering toegekend. –Per 7-2-2014 meldt zij zich opnieuw ziek. –En nu? RELAX Accountancy & Control / Peter van der Meer / MKBR 5-11-2014

13 MODERNISERING ZIEKTEWET VOORBEELD 1, UITWERKING –Joke, al 10 jaar in dienst en ziek van 18-11-2013 tot 14-1-2014; Per 31-1-2014 gaat zij uit dienst. –Per 1-2-2014 wordt WW-uitkering toegekend. –Per 7-2-2014 meldt zij zich opnieuw ziek. –Minder dan 4 weken tussen vorige ziekmelding = samentelregel ofwel ziek vanaf 18-11. Dus ziek uit dienst en dus voor rekening van ex-werkgever. RELAX Accountancy & Control / Peter van der Meer / MKBR 5-11-2014

14 MODERNISERING ZIEKTEWET VOORBEELD 2 CASUS –Joke, al 10 jaar in dienst. –Per 31-1-2014 gaat zij uit dienst. –Per 1-2-2014 wordt WW-uitkering toegekend. –Per 7-2-2014 meldt zij zich ziek. –En nu? RELAX Accountancy & Control / Peter van der Meer / MKBR 5-11-2014

15 MODERNISERING ZIEKTEWET VOORBEELD 2, UITWERKING –Joke, al 10 jaar in dienst. –Per 31-1-2014 gaat zij uit dienst. –Per 1-2-2014 wordt WW-uitkering toegekend. –Per 7-2-2014 meldt zij zich ziek. Geen probleem voor werkgever, zij heeft namelijk al een WW-uitkering en was voorheen niet ziek. RELAX Accountancy & Control / Peter van der Meer / MKBR 5-11-2014

16 MODERNISERING ZIEKTEWET Ziek in proeftijd, en dan? –Binnen 4 weken en geen WW: oude werkgever heeft een probleem, niet die waar hij is weggegaan! Ziekmelding na ontslagaanzegging, en dan? –Dit helpt niet tegen ontslag, maar om te voorkomen dat hij ziek uit dienst gaat direct met ARBO-dienst contact opnemen. Is WN wel echt ziek? RELAX Accountancy & Control / Peter van der Meer / MKBR 5-11-2014

17 MODERNISERING ZIEKTEWET TIPS –Tijdelijke werknemer ziek bij einde contract? Verleng contract dan (eventueel) voor de reïntegratie-periode. Dan blijft hij ‘in beeld’ en betalen moet je toch. Houd ook contact met UWV of iemand ziek is geworden. –WW-uitkering aanvragen kan 4 weken voordat je werkloos wordt; dat is ook de aanzegtermijn tegenwoordig. Regel dus dat een werknemer direct een WW-uitkering aanvraagt als u zijn contract niet verlengd. RELAX Accountancy & Control / Peter van der Meer / MKBR 5-11-2014

18 MODERNISERING ZIEKTEWET –Conclusie: Het lijkt mee te vallen, het voorbeeld van 12 jaar betalen is erg extreem, maar wees wel alert als een tijdelijke werknemer ziek wordt; negeer het niet en stem af wat u moet doen. –Kleine bedrijven betalen via sectorpremie. –De kans op nawerking van iemand die ziek wordt nadat hij uit dienst is gegaan is erg klein; geldt namelijk alleen als er geen WW-uitkering is. En hoeveel werknemers zien daar van af? RELAX Accountancy & Control / Peter van der Meer / MKBR 5-11-2014

19 WERKKOSTENREGELING Bedoeld als vereenvoudiging en om administratieve lasten te verlagen; helaas op typisch Nederlandse wijze door vele uitzonderingen toch weer ingewikkeld. Sinds 1 januari 2011 vrijwillig toe te passen, per 1 januari 2015 verplicht. Kerngedachte is: alle vergoedingen, verstrekkingen, voorzieningen en betalingen niet zijnde loon die een werkgever aan personeel doet rubriceren in 4 kostencategorieën. Ivm tijd vanavond alleen hoofdlijnen van de opzet! RELAX Accountancy & Control / Peter van der Meer / MKBR 5-11-2014

20 WERKKOSTENREGELING Vraag 1: is het loon? Nee, valt het dan onder: Intermediaire kosten: dit zijn zakelijke kosten die een werknemer voorschiet en declareert. Gericht vrijgestelde kosten: deze kosten zijn door wetgever aangewezen als niet belast. Nihilwaardering: deze kosten zijn in principe belast, maar (nu) tegen een tarief van 0%. Overige voordelen, vergoedingen, verstrekkingen (werkkosten). Belastingvrij tot 1,2% van de fiscale loonsom; daarboven belast met 80%. RELAX Accountancy & Control / Peter van der Meer / MKBR 5-11-2014

21 WERKKOSTENREGELING Intermediaire kosten Aanschafkosten van zaken die tot het vermogen van de WG gaan behoren. Kosten die gemaakt worden voor zaken die behoren tot het vermogen van de WG maar ter beschikking zijn gesteld aan WN (voorgeschoten autokosten bij auto van de zaak). Kosten die specifiek samenhangen met bedrijfsvoering en met functioneren van WN. (Lunch/diner met relaties). RELAX Accountancy & Control / Peter van der Meer / MKBR 5-11-2014

22 WERKKOSTENREGELING (meest relevante) Gericht vrijgestelde kosten zijn: Vervoer in natura i.h.k.v werk Reiskosten tot € 0,19 /km Cursussen, seminars, excursies, bijscholing enz Inschrijving beroepsregister Vakliteratuur Maaltijden bij overwerk, koopavond, dienstreis. Verhuiskosten Outplacement RELAX Accountancy & Control / Peter van der Meer / MKBR 5-11-2014

23 WERKKOSTENREGELING Onder de nihilwaardering valt nu: Verstrekking mobiele telefoon, smartphone Verstrekking PC, notebook, laptop, gereedschap (indien noodzakelijk) Uniformen, echte werkkleding en kleding met reclamelogo van > 70 cm2 ARBO voorzieningen op werkplek (niet thuis) Consumpties onder werktijd (niet zijnde maaltijd) Bureau, kantoorinrichting, vaste telefoon enz. RELAX Accountancy & Control / Peter van der Meer / MKBR 5-11-2014

24 WERKKOSTENREGELING Werkkosten, vallend onder de vrije ruimte zijn oa: Kerstpakketten/geschenken (>€ 25) Personeelsfeesten buiten het bedrijf (Elektrische) fiets, scooter Niet verhaalde verkeersboetes Overige werkkleding Werkruimte, apparatuur, gereedschap voor thuis Reiskosten boven € 0,19 + parkeergeld RELAX Accountancy & Control / Peter van der Meer / MKBR 5-11-2014

25 WERKKOSTENREGELING VOORBEELD 1 Winkel, 3 full-timers à 30.000 = € 90.000 loon Vrije ruimte bedraagt 1,2% = € 1.080 Personeelsfeest 6 mensen à € 75 = € 450 Kerstpakket 3 stuks à € 50 = 150 Over van vrije ruimte: € 480 Dit is dus niet meer voldoende voor een fiets! RELAX Accountancy & Control / Peter van der Meer / MKBR 5-11-2014

26 WERKKOSTENREGELING VOORBEELD 2 Winkel, 6 part-timers à 15.000 = € 90.000 loon Vrije ruimte bedraagt 1,2% = € 1.080 Personeelsfeest 12 mensen à € 75 = € 900 Kerstpakket 6 stuks à € 50 = € 300 Tekort in vrije ruimte: € 120. Hierover nog 80% belasting (€ 96) te betalen! Absoluut geen verdere (fiscale) ruimte voor overige regelingen. RELAX Accountancy & Control / Peter van der Meer / MKBR 5-11-2014

27 WERKKOSTENREGELING Officieel bestaat de fiets van de zaak dus nog, maar helaas is de fiscale ruimte in de praktijk beperkt. Nu waarschijnlijk nog een puzzel om de info te vergaren. Richt uw boekhouding in 2015 daarom zo in dat het met 1 druk op de knop kan. Oplossing is per bedrijf anders, afhankelijk van aantal personen, de totale en individuele loonsom en het aantal bestaande regelingen. Een regeling afschaffen en/of de mensen een beetje loon erbij geven kan soms goedkoper uitvallen! RELAX Accountancy & Control / Peter van der Meer / MKBR 5-11-2014

28 WERKKOSTENREGELING CONCLUSIE: het lijkt mee te vallen omdat het aantal vergoedingen/regelingen in het MKB veelal beperkt is. Maar laat u niet verrassen: de boete bedraagt 80%. Goede rubricering van de kosten is dus belangrijk. Aanpassen arbeidsvoorwaarden kan, maar begin op tijd en pas op voor eenzijdige wijziging. RELAX Accountancy & Control / Peter van der Meer / MKBR 5-11-2014

29 WET WERK & ZEKERHEID DOEL: versterking positie van werknemers met tijdelijk contract en aanpassing ontslagrecht: sneller, goedkoper en eerlijker. De belangrijkste wijzigingen zijn: Proeftijd (1-7-2014) 1 maand aanzegtermijn (1-7-2014) Concurrentiebeding (1-7-2014) Ketenregeling (1-7-2015) Ontslagroute (1-7-2015) Toekenning transitievergoeding (1-7-2015) RELAX Accountancy & Control / Peter van der Meer / MKBR 5-11-2014

30 WET WERK & ZEKERHEID PROEFTIJD Doel: korte duur contracten ontmoedigen. WAS: max 1 maand bij contract < 2 jaar of 2 maanden bij langer/onbepaalde tijd contract (of als CAO langer toestond 2 maanden bij kort contract) WORDT: Arbeidsovereenkomsten van 6 maanden of korter mogen vanaf 1-1-2015 geen proeftijdbeding meer bevatten. BLIJFT: schriftelijk, bij aanvang dienstbetrekking. TIP: contract voor 7 maanden mag wel proeftijdbeding bevatten. Let op cao-bepalingen! RELAX Accountancy & Control / Peter van der Meer / MKBR 5-11-2014

31 WET WERK & ZEKERHEID AANZEGTERMIJN OUD: een tijdelijke arbeidsovereenkomst liep gewoon af; ongeacht of en wanneer u de werknemer daarvan op de hoogte bracht. NIEUW: een tijdelijke arbeidsovereenkomst (>6 mnd) loopt nog steeds af, maar WG moet op straffe van een schadevergoeding minimaal 1 maand voor het einde de medewerker schriftelijk informeren over wel/niet verlengen: het zgn. aanzeggen. Boete: maximaal 1 maandsalaris, te betalen aan WN RELAX Accountancy & Control / Peter van der Meer / MKBR 5-11-2014

32 WET WERK & ZEKERHEID CONCURRENTIEBEDING In tijdelijke contracten alleen nog in bijzondere gevallen een concurrentiebeding. Moet voorzien worden van schriftelijke motivering van WG waaruit noodzaak blijkt uit hoofde van zwaarwegende bedrijfsbelangen. Relatiebeding blijft nog wel mogelijk. RELAX Accountancy & Control / Peter van der Meer / MKBR 5-11-2014

33 WET WERK & ZEKERHEID KETENREGELING WAS: 3 tijdelijke contracten met max. 3 jaar looptijd. Tussenpoos van 3 maanden. WORDT: 3 tijdelijke contracten met max. 2 jaar looptijd. Tussenpoos van 6 maanden. Geldt voor alle arbeidsovereenkomsten die worden aangegaan NA 1-7-2015. Nu al iemand in 2 e contract dat afloopt na 1-7- 2015? Dan gelijk vast of afscheid nemen. RELAX Accountancy & Control / Peter van der Meer / MKBR 5-11-2014

34 WET WERK & ZEKERHEID ONTSLAGROUTE WAS: of via UWV of via kantonrechter; vrije keus ongeacht grond voor ontslag. WORDT: via UWV bij ontslag op economische gronden of langdurig arbeidsongeschikt en via kantonrechter in overige gevallen. BLIJFT: ontslag met wederzijds goedvinden middels beëindigingsovereenkomst. Verschil in financiële uitkomst vervalt (zie later) RELAX Accountancy & Control / Peter van der Meer / MKBR 5-11-2014

35 WET WERK & ZEKERHEID ONTSLAGROUTE, nieuwe punten: Werknemer kan zijn schriftelijke instemming <14 dagen zonder opgaaf van reden intrekken. (was al, nu formeel geregeld) Geen toestemming van UWV, dan kan WN WG alsnog naar rechter. Werknemer kan <2 maanden bij kantonrechter in beroep tegen besluit van UWV of tegen ontslag zonder toestemming UWV. (ongedaan maken ontslag of vergoeding) RELAX Accountancy & Control / Peter van der Meer / MKBR 5-11-2014

36 WET WERK & ZEKERHEID ONTSLAGROUTE, termijnen: UWV handelt < 4 weken af. (niet bindend) Ontslagadvies (!) is dan 4 weken geldig; in die tijd dienstverband opzeggen. Kantonrechter neemt < 4 weken in behandeling; termijn van uitspraak is vrij. Opzegtermijnen blijven ongewijzigd. Proceduretijd mag worden afgetrokken van opzegtermijn. RELAX Accountancy & Control / Peter van der Meer / MKBR 5-11-2014

37 WET WERK & ZEKERHEID TRANSITIEVERGOEDING (vh ontslagvergoeding) Te betalen bij iedere arbeidsovereenkomst die >2 jaar heeft geduurd en die niet eindigt op verzoek van of met instemming van werknemer. Dus zowel bij vaste als tijdelijke contracten! Ook als een WN na 2 jaar ziekte uit dienst gaat! Zowel via UWV als via Kantonrechter. Uitzondering: jonge WN (<18jr) die < 12 uur per week werkt / ontslag is verwijtbaar / AOW RELAX Accountancy & Control / Peter van der Meer / MKBR 5-11-2014

38 WET WERK & ZEKERHEID Berekening transitievergoeding (UWV + rechter!): 1/3e maandsalaris per dienstjaar (1/6 e p halfjr) Vanaf 10e dienstjaar ½ maandsalaris per jr Maximaal € 75.000; of maximaal een jaarsalaris Bedrijven <25 WN’s mogen bij bedrijfseconomi- sche redenen tot 2020 rekenen vanaf 1-5-2013 Te gebruiken voor scholing of t.b.v. overstap naar andere baan(outplacement) Praktische uitvoering? Lijkt belastingvrij (gerichte vrijstelling in WKR) RELAX Accountancy & Control / Peter van der Meer / MKBR 5-11-2014

39 WET WERK & ZEKERHEID Wordt ontslag goedkoper? Ja, berekening bedrag komt lager uit. Ja, bedrag is vooraf te berekenen. Nee, nu altijd betalen, voorheen via UWV niet. Nee, net voor einde 14 dagen kan WN terug- komen op besluit en hogere vergoeding vragen. Nee, beroep bij rechter mogelijk om hogere vergoeding te eisen als WG ernstig verwijtbaar handelde of nalatig was. Ja/nee sociaal plan of cao kan afwijken. RELAX Accountancy & Control / Peter van der Meer / MKBR 5-11-2014

40 WET WERK & ZEKERHEID VOORBEELD Bram had een tijdelijk contract (1-4-2013 t/m 31- 3-2014) en van 1-9-2014 t/m 30-09-2015. Brutomaandsalaris € 2.400 incl. VT WG laat 15-09-2015 weten contract niet te verlengen. Is een vergoeding verschuldigd en zoja hoeveel? RELAX Accountancy & Control / Peter van der Meer / MKBR 5-11-2014

41 WET WERK & ZEKERHEID VOORBEELD Bram had een tijdelijk contract (1-4-2013 t/m 31- 3-2014) en van 1-9-2014 t/m 30-09-2015 WG laat 15-09-2015 weten contract niet te verlengen. Is een vergoeding verschuldigd en zoja hoeveel? Ja, aanzegvergoeding ½ maandsalaris + transitievergoeding. Hij heeft > 2 jaar gewerkt. Er was wel een tussenpoos doch 5 maanden. RELAX Accountancy & Control / Peter van der Meer / MKBR 5-11-2014

42 WET WERK & ZEKERHEID Berekening transitievergoeding Dienstverband 12+13= 25 maanden Vergoeding is 1/6e maandsalaris voor elke periode van 6 maanden dat contract gelopen heeft. Dat zijn 4 perioden Te betalen: 4* 1/6e *2400 = € 1600 transitie- vergoeding + € 1200 aanzegvergoeding. Klein foutje met grote gevolgen: tussenpoos 5 i.p.v. 6 maanden i.cm. 25 maanden i.p.v. 24 maanden contract. RELAX Accountancy & Control / Peter van der Meer / MKBR 5-11-2014

43 WET WERK & ZEKERHEID SCHOLING Het niet (meer) geschikt zijn voor de functie = ontslaggrond. Aan de WG om aan te tonen dat hij voldoende heeft gedaan om WN te verbeteren. Kan hij dat niet dan zal rechter niet ontbinden (=oude dossieropbouw). Deze inzetbaarheidskosten mogen onder voorwaarden afgetrokken worden van de transitievergoeding. WN moet vooraf schriftelijk akkoord gaan met verrekening  AOK! RELAX Accountancy & Control / Peter van der Meer / MKBR 5-11-2014

44 CONCLUSIE De 3 behandelde wetten hangen nauw met elkaar samen. Doe eens een scan op de risico’s in uw bedrijf; Actualiseer de omgang met personeelszaken n.a.v. deze wetten. Natuurlijk kost dat geld, maar het voorkomt ook veel stress en onnodige kosten. U bent in control! Wie denkt dat kennis duur is weet niet wat domheid kost! RELAX Accountancy & Control / Peter van der Meer / MKBR 5-11-2014

45 VRAGEN? NU? Dat kan, maar later mag ook: bel 06-43 00 37 39 of mail peter@relaxaccountants.nl RELAX Accountancy & Control / Peter van der Meer / MKBR 5-11-2014


Download ppt "RELAX Accountancy & Control / Peter van der Meer / MKBR 5-11-2014."

Verwante presentaties


Ads door Google