De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De achtste dag  Leviticus 23:36 (HSV op scherm) 36. (…) Op de achtste dag moet u een heilige samenkomst houden en de HEERE een vuuroffer aanbieden. Het.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De achtste dag  Leviticus 23:36 (HSV op scherm) 36. (…) Op de achtste dag moet u een heilige samenkomst houden en de HEERE een vuuroffer aanbieden. Het."— Transcript van de presentatie:

1 De achtste dag  Leviticus 23:36 (HSV op scherm) 36. (…) Op de achtste dag moet u een heilige samenkomst houden en de HEERE een vuuroffer aanbieden. Het is een bijzondere samenkomst. U mag geen enkel dienstwerk doen.  Vandaag: God gaat Zijn plan voltooien!  De achtste dag  Het achtste feest  In deze hoop leven wij!

2 Welke dag is het vandaag?  De achtste dag, waarvan?  Hoort deze dag bij het Loofhuttenfeest?  Betere vraag: waar vanaf?  De achtste dag vieren we geen Loofhuttenfeest meer, maar een nieuw feest!  Het Loofhuttenfeest, de woestijnreis, is ten einde!  Direct aansluitend wel, na een volheid van tijd (7 dagen), is er nu het begin van een nieuwe periode  Het doel van de reis is bereikt!

3 Wat is het doel van de reis?  Wat zouden we na het Loofhuttenfeest nog wensen?  God woont bij ons en beschermt ons  We zijn “werkelijk blij”! (Deuteronomium 16:15)  Houdt dit na het Loofhuttenfeest op? Gaat God weg?  Natuurlijk niet!  Alleen de loofhut mag weg!  Het tijdelijke wordt ingewisseld voor het eeuwige  Dit kan alleen als heel de schepping is hersteld!

4 Heel de schepping komt tot zijn doel  De Joden noemen deze dag Simchat Torah = vreugde der wet/onderwijzing  Heel Gods Woord komt tot Zijn doel  Uit Zijn Woord is heel de schepping voortgekomen  Gods onderwijs en Gods schepping zijn nauw verbonden  Denk aan Psalm 19  Het leesrooster van de parasjah van de week eindigt vandaag ook, maar begint ook opnieuw

5 Het achtste feest  De “feestdagen van de Heere” (Lev. 23) zijn:  1 wekelijks feest  7 jaarlijkse feesten  De achtste dag is het achtste feest dat genoemd wordt  Het slotfeest van alle feesten  Welke feesten hebben we allemaal gehad?

6 De sabbat

7 Het Pesachfeest

8 Het Ongezuurde Brodenfeest

9 Het Wekenfeest

10 De Bazuinendag

11 De Grote Verzoendag

12 Het Loofhuttenfeest

13 De achtste dag

14 Alle feesten zijn profetisch  1 wekelijks feest, de rode draad door de geschiedenis  Sabbat: ziet uit naar de eeuwige rust (Hebr. 4)  7 jaarlijkse feesten, Gods heilsplan in de geschiedenis  3 voorjaarsfeesten, vervuld rond de eerste komst van Jezus  Pesach (offer/dood van Jezus)  Ongezuurde broden (opstanding/leven van Jezus)  Wekenfeest (Jezus wordt zichtbaar in ons door de Heilige Geest)  4 najaarsfeesten, vervuld rond de wederkomst van Jezus  Bazuinendag  Grote Verzoendag  Loofhuttenfeest  De achtste dag

15 Najaarsfeesten al gedeeltelijk vervuld  Alle feesten zijn gevierd ook voordat hun volledige betekenis duidelijk werd  Zo vieren wij nu ook de najaarsfeesten!  Toch zijn ook de najaarsfeesten al een stuk vervuld  De verzoening is al tot stand gebracht  God woont al in ons door Zijn Geest  Wij mogen nu al eeuwig leven kennen in Jezus!  We zien uit naar de voltooiing van Gods plan!

16 Samenvatting: in deze hoop leven wij  Romeinen 8:18-23  Openbaring 21:1-8


Download ppt "De achtste dag  Leviticus 23:36 (HSV op scherm) 36. (…) Op de achtste dag moet u een heilige samenkomst houden en de HEERE een vuuroffer aanbieden. Het."

Verwante presentaties


Ads door Google