De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stoppen van meeroken bij kinderen met een hoog risico op astma: de PREPASE studie Drs. Sasha Hutchinson, onderzoekster afd. Kindergeneeskunde.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stoppen van meeroken bij kinderen met een hoog risico op astma: de PREPASE studie Drs. Sasha Hutchinson, onderzoekster afd. Kindergeneeskunde."— Transcript van de presentatie:

1 Stoppen van meeroken bij kinderen met een hoog risico op astma: de PREPASE studie Drs. Sasha Hutchinson, onderzoekster afd. Kindergeneeskunde

2 Kindergeneeskunde Inhoud Achtergrondinformatie PREPASE studie Rekrutering Voorlopige observatie RCT Artsen en praten over meeroken

3 Kindergeneeskunde ACHTERGRONDINFORMATIE

4 Kindergeneeskunde Passief roken / meeroken Wereldwijd groot probleem Verhoogd risico op: –Wiegendood –Luchtweginfecties –Piepende ademhaling & astma –Verminderde longfunctie –Hersenvliesontsteking

5 Kindergeneeskunde Meeroken en astma Recente meta-analyse: –79 prospectieve studies: 30-70% verhoogd risico op piepen 21-85% verhoogd risico op astma: –Roken tijdens zwangerschap door moeder –Postnataal: borderline significant bij kinderen 5 – 18 jaar Prenatal and passive smoke exposure and incidence of asthma and wheeze: systematic review and met-analysis. H. Burke, et al. Pediatrics 2012;129-735- 744

6 Kindergeneeskunde Twee vormen van meeroken

7 Kindergeneeskunde Nederland TNS NIPO 2011 (n=2,328): Roken binnenshuis: 24% met een kind 0 t/m 18 jaar –16% in aanwezigheid van het kind –48% buitenshuis

8 Kindergeneeskunde Nederland Relatie meeroken en leeftijd van het kind (N=8,203) Roken in huis Odds ratio Roken in huis in bijzijn kind Odds ratio 13 t/m 18 jaar2,874,69 4 t/m 12 jaar2,103,05 0 t/m 3 jaarreferentie Bron: Themapublicatie Meeroken bij kinderen van 0 tot en met 18 jaar 2008-2011. Gera E. Nagelhout, et al.

9 Kindergeneeskunde Nederland Relatie meeroken door kinderen 0 t/m 18 jaar en Sociaal Economische Status (SES) Roken in huis Odds ratio Roken in huis in bijzijn kind Odds ratio Lage SES3,203,92 Gemiddelde SES1,841,99 Hoge SESreferentie Bron: Themapublicatie Meeroken bij kinderen van 0 tot en met 18 jaar 2008-2011. Gera E. Nagelhout, et al.

10 Kindergeneeskunde PREPASE STUDIE

11 Kindergeneeskunde Doel PREPASE studie: Het stoppen van meeroken bij kinderen met een hoog risico op astma: –Motiverende gespreksvoeringen –Feedback urine cotinine concentratie van het kind

12 Kindergeneeskunde Hoofdvraagstellingen: Wat is de effectiviteit van zo’n interventie programma? Welke barrières ondervinden ouders bij het stoppen van meeroken bij hun kinderen en hoe kunnen we deze barrières overwinnen?

13 Kindergeneeskunde Methode: RCT: –Families jongste kind 0-13 jaar –Hoog risico op astma –Meeroken thuis

14 Kindergeneeskunde

15 Metingen Tijd (mnd) Methode baseline36912 Rookgedrag (vragenlijst) ●●●●● Urine cotinine ●●●●● Nicotine ●● Longfunctie ●●●●● EBC ●● Luchtwegklachten (vragenlijst) ●●●●● Kwaliteit van leven (vragenlijst) ●●●●● Evaluatie interventie (vragenlijst) ●

16 Kindergeneeskunde REKRUTERING

17 Kindergeneeskunde Rekrutering strategieën PREPASE N=10.000 Mrt 10 – Oct ‘10 MIKADO Oct ’10 – Dec ‘10 ADEM, Kinder-, JGZ-, CB- en Huisartsen Jan ’11 – Jul’12 Dossiers GGD-ZL April ’11 – Dec. ‘11 Scholen N=32.000 Jan ’12 – Mrt ‘12 Response: 1899 (19%) N=56 criteria N=7 RCT N=224 criteria N=22 RCTN=2 RCTN=6 RCT N=27+ criteria (N=27 van ADEM) N=553 criteria Response: 1540 (5%) N=38 criteria N=21 RCT

18 Kindergeneeskunde Rekrutering Rekrutering problematisch!! Redenen: –Onderwerp confronterend –Motivatie, geen tijd, geen zin –Sociaal gewenste antwoorden –Zorgverleners vinden het ook moeilijk! Beloning helpt niet

19 Kindergeneeskunde Voorlopige bevindingen RCT

20 Kindergeneeskunde Voorlopige observaties N=58 Stoppen passief roken T=6mnd –N=30 interventiegroep (26,7%): 5 gezinnen gestopt met roken in bijzijn van het kind 3 gezinnen vermindering van roken in bijzijn van het kind –N=28 controlegroep (10,7%): 3 gezinnen gestopt met actief roken

21 Kindergeneeskunde Voorlopige observaties N=58 Geen significant verschil (p=0,12) Per protocol: –8/18 gezinnen interventie groep (44,4%) –3/25 gezinnen controle groep (12%) –P<0,05

22 Kindergeneeskunde Conclusie Interventie lijkt effectief te zijn Cotinine daling in beide groepen Beperkingen –Lage sample size –Missings en bias –Cotinine

23 Kindergeneeskunde Artsen en praten over meeroken

24 Kindergeneeskunde Hoofdvraagstelling In hoeverre wordt meeroken door kinderen door kinderartsen, jeugdartsen en huisartsen in Limburg aan de orde gesteld tijdens een consult?

25 Kindergeneeskunde Methode Vragenlijst artsen in Limburg: –Kinderartsen (n=96) –Jeugdartsen (n=82) –Huisartsen (n=542) Opleiding en werkervaring Meeroken door kinderen Facilitators en barrières Leefstijl arts Educatie

26 Kindergeneeskunde Respons Totaal: 34% (n=245) Kinderartsen: 44.8% (43/96) Jeugdartsen: 73,2% (60/82) Huisartsen: 25,5% (138/542)

27 Kindergeneeskunde Groepseigenschappen Kinderartsen (n=43) JGZ- artsen (n=60) Huisartsen (n=138) Geslacht (% (n)) vrouw 60.5% (26)* 86.7% (52)* 34.8% (48)* Werk ervaring (% (n)) < 3 jaar 3 – 10 jaar > 11 jaar 20.9% (9) 32.5% (14) 46.5% (20) 8.4% (5) 25.0% (15) 66.7% (40) 2.9% (4) 25.4% (35) 71.8% (99) Roken (% (n)) Huidig Voormalig 4.7% (2) 14.0% (6) 3.3% (2) 25% (15) 5.8% (8) 37.7% (52)* PR als kind (% (n))39.5% (17)56.7% (34)50.0% (69) Educatie PR (% (n))20.9% (9)56.7% (34)*8.7% (12)

28 Kindergeneeskunde Praten met ouders over meeroken

29 Kindergeneeskunde Verantwoordelijkheid Eigen: –83% Huisartsen –77% JGZ artsen –21% Kinderartsen Anders: –5% Kinderartsen –34% JGZ artsen –60% Huisartsen

30 Kindergeneeskunde Resultaten Facilitators Langere tijd Hogere frequentie Risico respiratoir Astmatische klachten Verleden SIDS Klachten OME Tabaksgeur Rookartikelen Barrières Inbreuk privacy Verslechtert relatie Geen/weinig tijd Niet belangrijk Geen effect Niet verantwoordelijk Te weinig kennis Te weinig gespreksvaardigheden

31 Kindergeneeskunde Educatie Scholing –Ja  23.6% –Nee  76.4% Behoefte  50.0% Geen significante toename bespreken van meeroken tijdens een consult

32 Kindergeneeskunde Conclusie 10.8% bespreekt het altijd Vaker bij kinderen met respiratoire klachten Tijdgebrek is de grootste barrière Behoefte aan scholing

33 Kindergeneeskunde Take home message Hulpverleners kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het verbeteren van de gezondheidssituatie van kinderen: –Ouders te informeren en ondersteunen –Actieve rol te nemen bij wetenschap- pelijke studies

34 Kindergeneeskunde Dank voor uw aandacht

35 Kindergeneeskunde Onderzoeksteam Prof. Edward Dompeling Prof. Onno van Schayck Dr. Ilse Mesters Dr. Jean Muris Prof. Frans Feron Drs. Sasha Hutchinson

36 Kindergeneeskunde Voorlopige observaties N=58


Download ppt "Stoppen van meeroken bij kinderen met een hoog risico op astma: de PREPASE studie Drs. Sasha Hutchinson, onderzoekster afd. Kindergeneeskunde."

Verwante presentaties


Ads door Google