De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Junior Kapper Planner Deze Workshop wordt verzorgd door het Alfa-college en KOC -Maria Wiekamp -Frans Nollet.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Junior Kapper Planner Deze Workshop wordt verzorgd door het Alfa-college en KOC -Maria Wiekamp -Frans Nollet."— Transcript van de presentatie:

1 Junior Kapper Planner Deze Workshop wordt verzorgd door het Alfa-college en KOC -Maria Wiekamp -Frans Nollet

2 Map & cd-rom −Junior Kapper Planner (map voor de deelnemer) −Junior Kapper Coach (Cd-rom voor de coach) 1. Handleiding voor de coach 2. Richtlijnen voor de coach 3. Bijlagen

3 Werken met de Junior Kapper Planner De planner is speciaal gemaakt voor het nieuwe leren “Competentiegericht onderwijs” Uitgangspunten −zelfsturing −praktijkgericht −integraal leren (theorie & praktijk) −flexibel −coach

4 Deelnemer staat centraal −Deelnemer is beheerder van het eigen leerproces −Deelnemer moet leren zelfstandiger te werken en zelfsturend te leren −Deelnemer moet meer verantwoordelijkheid dragen

5 Junior Kapper Planner: werkboek voor de deelnemers De map Junior Kapper Planner bestaat uit 78 opdrachten:

6 Leercyclus (een leven lang leren, ook voor de coach)

7

8 Informatie voor de deelnemer (hoe werkt de planner) −Begin met opdracht 0.1a −Plan (samen met je coach) je leerroute −Gebruik je persoonlijk-opleidings­plan (POP) −Lees een opdracht eerst helemaal door −Maak afspraken met je coach en groepsgenoten −Stel eventueel criteria en/of producten bij −Vraag zo nodig extra informatie (uitgebreid stappenplan, extra bronnen of variaties) −Voer de opdracht uit

9 Informatie voor de deelnemer −Laat je producten beoordelen −Maak gebruik van een persoonlijke-ontwikkelings-meter (POM) −Kijk terug op de opdracht −Herhaal zo nodig de opdracht −Berg je producten op in je portfolio (verschillende manieren) −Begin met de volgende opdracht

10 Informatie voor de coach −Lees de samenvatting, deelnemersinstructie en de Handleiding voor de coach −Volg zo nodig een ondersteunende cursus (via KOC) −Begeleid de deelnemer ‘op maat’ −Stimuleer de samenwerking tussen deelnemer, bedrijf en school −Richt u op het resultaat −Richt u op zelfsturing van de deelnemer −Bevorder interactie −Werk professioneel

11 Informatie voor de coach −Maak afspraken met de deelnemer m.b.v. POP −Gebruik de specifieke handleiding van een opdracht −Geef regelmatig feedback op vaste momenten −Beoordeel objectief (zo mogelijk niet alleen) −Gebruik persoonlijke ontwikkelingsmeters (POM’s) −Betrek de deelnemers bij het beoordelen −Reflecteer en evalueer met een groep of individueel

12 Leerstijlen −de denker −de doener −de beslisser −de ontdekker

13 Valkuilen −Te hoge verwachting bij niveau 2 deelnemers −verantwoordelijkheid −zelfstandigheid −zelfredzaamheid −Deelnemers die meeliften met de groep −Coach geeft invulling i.p.v. deelnemer

14 Tips −Begin stap voor stap! −Coachtraining vereist (via KOC) −Selecteer de meest geschikte coaches voor het eerste schooljaar −Structureel overleg −Reserveer extra uren voor coaching & BZL (begeleid zelfstandig leren) −Maak een selectie van opdrachten −Niveau 2 deelnemer intensieve begeleiding geven −Maak concrete heldere afspraken (SMART) −Geef regelmatig feedback −Betrek de werkgever (veel uitleg geven)

15 Deelnemers-enquête −Wat vind je van de Junior Kapper Planner? −Welke opdrachten vind je moeilijk en welke makkelijk? −Voer je opdrachten uit de planner ook uit op je werk? −Wat vind je werkgever van de Junior Kapper Planner? −Helpt de werkgever je bij het maken van de opdrachten uit de planner? −Kun je zelfstandig met de planner werken? −Vind je het prettig dat je in de BZL-uren uit de planner kunt werken? −Kan je met vragen over de planner bij je coach terecht? −Heb je nog aanvullingen voor de planner?

16 Zijn er nog vragen?


Download ppt "Junior Kapper Planner Deze Workshop wordt verzorgd door het Alfa-college en KOC -Maria Wiekamp -Frans Nollet."

Verwante presentaties


Ads door Google