De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zeven werelddelen en de drie wereldzeeën

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zeven werelddelen en de drie wereldzeeën"— Transcript van de presentatie:

1 Zeven werelddelen en de drie wereldzeeën

2 Azië deel van de wereld Vijf wereld religies
Azië is een continent. Het is wat landoppervlakte betreft het grootste continent (werelddeel) ter wereld. De oppervlakte van Azië is ongeveer km², bijna een derde van de totale landoppervlakte op aarde. Het is ook het continent met de grootste bevolking. In totaal wonen er bijna 4 miljard mensen. Dat is meer dan 60% van alle mensen op de hele wereld. Of zes op de tien mensen op aarde komt uit Azië. Vijf wereld religies Vijf wereld religies

3

4 Oost en Zuid Oost Azië Oost en Zuid Oost Azie

5 Lagelonenlanden De term lagelonenland wordt gebruikt voor die landen waar de productie van goederen (veel) goedkoper kan worden gedaan dan in West- Europese of Amerikaanse landen Wat is bruto nationaal product? De totale geldwaarde van alle goederen en diensten die door een land in een jaar worden geproduceerd. Wat wordt er bedoeld met levensomstandigheden?

6 Ontwikkelingskenmerken (basiskenmerken): Inkomen (BNP/BBP)
BNP: Bruto Nationaal Product: betreft alle inkomsten door iedereen met eenzelfde nationaliteit. BBP: Bruto Binnenlands Product: betreft alle inkomsten binnen de staatsgrenzen van een land. De eerste levensbehoeften (4 basisbehoeften) Voedsel (kwalitatieve/kwantitatieve honger) Huisvesting Onderwijs (analfabeten) Gezondheidszorg (artsendichtheid) ‘Globalisering van de wereldeconomie: de gevolgen’ Globalisering verbindt gebieden,

7 In China is men gehecht aan fitheid, geestelijke rust en discipline
In China is men gehecht aan fitheid, geestelijke rust en discipline. Dit alles komt samen in het ochtendritueel dat zich dagelijks voor opening van winkels en bedrijven afspeelt. Na afloop van de gezamenlijke ochtendgymnastiek nog een beleefde buiging naar de baas en de werkdag kan beginnen.

8 Japan als oudste tijger dient als voorbeeld
na WOII kent Japan een herstel met steun van de V.S. Ze produceren dan vnl. textiel en speelgoed. vanaf 1950 : investeert Japan in de grondstoffenindustrie in Zuid-Oost-Azië (ijzer en staal) vanaf 1960 tot jaren '70 : staalverwerking (scheepsbouw en auto-industrie). Japan wordt een industrie-reus vanaf 1980 : Japan wijkt uit naar de lage-loonlanden in Zuid-Oost-Azië en spitst zichzelf toe op elektronica Industrie in de NIC's (New Developed Countries) De NIC's zijn landen in Zuid-Oost-Azië die een snelle industrialisatie gekend hebben. Men onderscheidt : De NIC's van de eerste generatie : vier tijgers : Hongkong, Singapore, Taiwan en Zuid-Korea De NIC's van de tweede generatie : nieuwe tijgers: Indonesië, Maleisië, Thailand, Vietnam, Filipijnen en China Probleem NIC's van de eerste generatie zijn te duur geworden (bedrijven wijken uit , zelfs het Westen is soms goedkoper) Veel landen in Zuid Oost Azië zien nu in dat industrialisatie een belangrijk ding is bij modernisering en ontwikkeling. Ze maken nu zelf eindproducten en ontkomen zo aan de ruilvoetverslechtering. Ruilvoet = verhouding gemiddelde prijzen tussen import/exportartikelen van een land. De ruilvoet voor grondstof producerende landen.

9 Paragraaf 2 Thailand Thailand, officieel het Koninkrijk Thailand, is een koninkrijk in Zuidoost-Azië. De hoofdstad van Thailand is Bangkok. Toerisme Thailand Paragraaf 2 Thailand

10 Paragraaf 3 Indonesië Indonesië, officieel de Republiek Indonesië (Indonesisch: Republik Indonesia), is een land gelegen in Zuidoost-Azië. Het land bestaat uit een archipelvan  eilanden en is daarmee 's werelds grootste eilandstaat.  Vroeger woonde en werkten er veel mensen in Indonesië op het platteland, Maar tegenwoordig wonen er steeds meer mensen in de stad. Hoe is dat gekomen ? Vroeger woonde en werkten er veel mensen in Indonesië op het platteland, Maar tegenwoordig wonen er steeds meer mensen in de stad

11 Natte rijstbouw Heel arbeidsintensief: zaaien, uitplanten, ploegen, wieden, oogsten, onderhoud dijkjes De meeste boerenbedrijven zijn heel klein: het werk gaat vooral met de hand, soms met machines Een deel van de opbrengst is voor eigen gebruik. Een deel wordt op de binnenlandse markt verkocht

12 Vandaar de naam groene revolutie
Wat is de groene revolutie?  De ontwikkeling waarbij verschillende factoren geïntroduceerd/veranderd werden waardoor de opbrengsten van de oogst veel hoger werden. Er werd naar gestreefd om landen via nieuwe landbouwtechnieken voldoende te laten produceren om in de behoefte van de eigen bevolking te kunnen voorzien. De nationale voedseltekorten konden op deze manier opgevangen worden. Door de bevolkingsexplosie in Azië kon de rijstteelt de stijgende vraag naar rijst maar moeilijk bijhouden. Rijst is er het basisvoedsel, zoals aardappels in andere landen. Er moest een oplossing komen voor de tekorten, want er dreigde hongersnood. Door gebrek aan met name voor de rijstbouw geschikte nieuwe gronden, zocht men verhoging van de opbrengsten vooral in verbetering van gewassen en productie. Vandaar de naam groene revolutie Zelfvoorzienend Mensen die in alle opzichten voor hun eigen producten zorgen. Er is dus geen handel met andere gebieden. Als deze mensen aan landbouw doen, wordt dat zelfvoorzienende landbouw genoemd. Nu moeten ze de zaden zelf kopen, maar ook de kunstmest en bestrijdingsmiddelen Vroege Gouden rijst is een transgene rijstsoort waar bèta-caroteen aan toegevoegd is zodat er vitamine A in wordt aangemaakt.  high yielding variety seeds

13 . 2 D A E F 1 C B a Sumatra d Kalimantan b Java e Sulawesi
c Bali f Molukken Steden 1 Jakarta 2 Singapore .

14 Sinds 2007 wonen er op de wereld meer mensen in de steden
Dan op het platteland. Elke week komen er nog eens een miljoen stedelingen bij. In 1950 waren er elf steden met meer dan vijf miljoen inwoners, nu zijn dat er vijftig. Top tien grootste megasteden

15 Arm Krottenwijken en migratie
Werk in de vluchtsector In een land als Indonesië hebben veel mensen geen baan. Er zijn geen uitkeringen, dus deze mensen proberen op een andere manier wat geld te verdienen. Zoals hier, met de handel van allerlei producten We kunnen hierbij denken aan schoenenpoetsers, eetkraampjes, illegale taxi’s en sjouwers.. Dat heet de vluchtsector Werk in de vluchtsector

16 Sloppenwijken ontstaan door dat boeren of anderen armen mensen in de stad willen werken. De mensen die in die sloppenwijken woonden komen vaak van het platteland. In sloppenwijken is vaak sprake van overbevolking, onveiligheid, werkloosheid, slechte drinkwatervoorziening en volksgezondheid en gebrek aan riolering. 

17 De Groen Revolutie Met de groene revolutie bedoelt me de sterke stijging van de landbouwproductie in de arme landen door variëteiten. Dit kwam tot stand doordat men verschillende rassen met elkaar ging kruisen (High Yielding Varieties). Hierdoor werden gebieden op de wereld behoedt voor een voedselcrisis. Door de bevolkingsexplosie in Azië kon de rijstteelt de stijgende vraag naar rijst maar moeilijk bijhouden. Rijst is er het basisvoedsel, zoals aardappels in andere landen. Er moest een oplossing komen voor de tekorten, want er dreigde hongersnood. Er werden betere methoden ontwikkelt door onderzoek, distributie van zaaizaden en kunstmest, irrigatiemethoden, landbouwvoorlichting en verstrekken van leningen. Dit pakket moet volledig zijn om tot een goede resultaten te komen. Nare bijsmaak Ondanks de goede ontwikkelingen van de groene revolutie gingen de allerarmsten er niet echt mee vooruit. Ze hadden namelijk minder makkelijk toegang op de nieuwe methoden. Daarnaast werd door de nieuwe methoden het milieu flink aangetast. Grote boeren konden hierdoor dus kapitaal intensief worden en hadden dus geen pachters meer nodig. Kleine boeren zijn dus afhankelijk van grote boeren, daarnaast lijken oude methoden tot het verleden te gaan behoren. De groene revolutie heeft dus niet geleid tot waar het zou moete

18

19 1. Welke begrippen staan in de tekst
In de Chinese fabriek Een Chinees meisje van 16 vertelt over haar werk: ‘Ik werk in een fabriek waar elektrische apparaten gemaakt worden voor een Amerikaans bedrijf. Er werken alleen meisjes, want die zijn nauwkeuriger dan jongens. Zelf wilde ik gaan studeren, maar dat mocht niet. Mijn ouders hebben al het geld nodig dat ik verdien. Ik mag niets voor mezelf houden. Als we de dagproductie niet halen, krijgen we geen loon voor die dag. Als je twee keer te laat bent dan word je ontslagen. Ik zie alleen de fabriek, de slaapzaal en de kantine.’ 1. Welke begrippen staan in de tekst Globalisering, multinational en lage loonland 2. Noem een reden waarom er in ontwikkelingslanden kinderen en jongeren in fabrieken werken Ze kosten weinig (of minder dan een volwassene). 3. Veel multinationals laten producten maken in China. Wat is een multinational? Een bedrijf met vestigingen over de hele wereld (in meerdere landen). 4. Noem een voordeel voor multinationals om producten in China te laten maken. Bijvoorbeeld: veel goedkope arbeidskrachten, lage lonen 5. De snelle economische groei van China heeft ook nadelen. Noem er twee. Twee van deze: milieuvervuiling, kinderarbeid, smog, slechte werkomstandigheden, leegloop platteland, enz.

20 Filipijnen Noord Korea Indonesië Zuid Korea Myanmar China Laos Taiwan
Vietnam Maleisië Thailand Cambodja Japan Mongolië Filipijnen Noord Korea Indonesië Zuid Korea Myanmar China Laos Taiwan Vietnam Maleisië Thailand Cambodja Japan Mongolië

21

22


Download ppt "Zeven werelddelen en de drie wereldzeeën"

Verwante presentaties


Ads door Google