De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 2 oktober 2014 Rijnsburg 2 oktober 2014 Rijnsburg.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 2 oktober 2014 Rijnsburg 2 oktober 2014 Rijnsburg."— Transcript van de presentatie:

1 1 2 oktober 2014 Rijnsburg 2 oktober 2014 Rijnsburg

2 2 de vorige keer:  13:11 -14: "buiten de legerplaats"  het zondoffer waarvan het bloed werd gebracht in het heiligdom, werd verbrand buiten de legerplaats (:11);  Jezus heeft buiten de poort geleden (:12)  uitgaan tot Hem, buiten de legerplaats (:13) > zoals ooit in de dagen van Mozes (Ex.33:7)

3 3 de vorige keer:  kenmerken "buiten de legerplaats"  hier geen blijvende stad – pelgrims (:14)  voortdurend God een lofoffer brengen (:15)  weldadigheid en mededeelzaamheid (:16)  voorgangers brengen slechts het Woord (:17)  een goed geweten (:18)

4 4 Hebreeën 13 18 Bidt voor ons, want wij vertrouwen, dat wij een goed geweten hebben, daar wij in alle opzichten de rechte weg willen gaan.

5 5 Hebreeën 13 19 Met des te meer nadruk vermaan ik u dit te doen, opdat ik u te eerder teruggegeven moge worden.

6 6 Hebreeën 13 19 Met des te meer nadruk vermaan ik u dit te doen, opdat ik u te eerder teruggegeven moge worden.

7 7 Hebreeën 13 20 De God nu des vredes, die onze Here Jezus, de grote herder der schapen door het bloed van een eeuwig verbond heeft teruggebracht uit de doden,

8 8 Hebreeën 13 20 De God nu des vredes, die onze Here Jezus, de grote herder der schapen door het bloed van een eeuwig verbond heeft teruggebracht uit de doden,

9 9 Hebreeën 13 20 De God nu des vredes, die onze Here Jezus, de grote herder der schapen door het bloed van een eeuwig verbond heeft teruggebracht uit de doden,

10 10 Jesaja 63:11 Maar Hij dacht aan de dagen van ouds, aan Mozes, aan zijn volk. Waar is Hij, die de herders zijner kudde voerde uit de wateren?

11 11 Psalm 77:20 Gij leiddet uw volk als een kudde door de hand van Mozes en Aaron. Psalm 78:52 Hij liet zijn volk als schapen optrekken, leidde hen als een kudde door de woestijn. Jeremia 31:10 Hoort het woord des HEREN, o volken, verkondigt het in verre kustlanden en zegt: Hij, die Israel verstrooide, zal het verzamelen en het behoeden als een herder zijn kudde.

12 12 Hebreeën 13 20 De God nu des vredes, die onze Here Jezus, de grote herder der schapen door het bloed van een eeuwig verbond heeft teruggebracht uit de doden,

13 13 Johannes 10:11 Ik ben de goede herder. DE GOEDE HERDER ZET ZIJN LEVEN IN voor zijn schapen;

14 14 Hebreeën 13:20 De God nu des vredes, die onze Here Jezus, DE GROTE HERDER der schapen door het bloed van een eeuwig verbond heeft TERUGGEBRACHT UIT DE DODEN heeft TERUGGEBRACHT UIT DE DODEN,

15 15 1Petrus 5:4 de OPPERHERDER VERSCHIJNT En wanneer de OPPERHERDER VERSCHIJNT, zult gij de onverwelkelijke krans der heerlijkheid verwerven.

16 16 Hebreeën 13 20 De God nu des vredes, die onze Here Jezus, de grote herder der schapen door het bloed van een eeuwig verbond heeft teruggebracht uit de doden,

17 17 Hebreeën 13 20 De God nu des vredes, die onze Here Jezus, de grote herder der schapen door het bloed van een eeuwig verbond heeft teruggebracht uit de doden,

18 18 Jesaja 55:3 Neigt uw oor en komt tot Mij; hoort, opdat uw ziel leve; Ik zal met u een EEUWIG VERBOND sluiten: de betrouwbare genadebewijzen van David.

19 19 Jeremia 32 39 Ik zal hun een hart en een weg geven, zodat zij Mij vrezen al de dagen, hun en hun kinderen na hen ten goede; 40 ja, Ik zal een EEUWIG VERBOND met hen sluiten, dat Ik Mij niet van achter hen afwenden zal en dat Ik hun wel zal doen, en mijn vrees zal Ik in hun hart leggen, zodat zij niet van Mij afwijken; 41 Ik zal Mij over hen verblijden en hun weldoen en Ik zal hen voorgoed in dit land planten...

20 20 Ezechiël 37:26 Ik zal met hen een verbond des vredes sluiten, een EEUWIG VERBOND met hen zal het zijn; Ik zal hun een plaats geven, hen vermeerderen en mijn heiligdom voor eeuwig te midden van hen stellen.

21 21 Hebreeën 13 20 De God nu des vredes, die onze Here Jezus, de grote herder der schapen door het bloed van een eeuwig verbond heeft teruggebracht uit de doden,

22 22 Handelingen 7:41 En zij maakten een kalf in die dagen en BRACHTEN een offerande aan de afgod en verheugden zich over de werken hunner handen.

23 23 Hebreeën 13 21 bevestige u in alle goed, om zijn wil te doen, terwijl Hij aan ons doe, wat in zijn ogen welbehagelijk is door Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid Amen.

24 24 Hebreeën 13 21 bevestige u in alle goed, om zijn wil te doen, terwijl Hij aan ons doe, wat in zijn ogen welbehagelijk is door Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid Amen.

25 25 Hebreeën 13 21 bevestige u in alle goed, om zijn wil te doen, terwijl Hij aan ons doe, wat in zijn ogen welbehagelijk is door Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid Amen.

26 26 Hebreeën 13 21 bevestige u in alle goed, om zijn wil te doen, terwijl Hij aan ons doe, wat in zijn ogen welbehagelijk is door Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid Amen.

27 27 Hebreeën 13 22 Ik vermaan u, broeders, houdt mij dit woord van vermaning ten goede, want ik schrijf u maar kort.

28 28 Hebreeën 13 22 Ik vermaan u, broeders, houdt mij dit woord van vermaning ten goede, want ik schrijf u maar kort.

29 29 Hebreeën 13 22 Ik vermaan u, broeders, houdt mij dit woord van vermaning ten goede, want ik schrijf u maar kort.

30 30 Hebreeën 5:11 Hierover hebben wij veel te zeggen, maar het is moeilijk uit te leggen, omdat gij traag zijt geworden in het horen. Hebreeën 9:5... daarboven waren de cherubs der heerlijkheid, die het verzoendeksel overschaduwen; hierover kunnen wij nu niet in bijzonderheden treden.

31 31 Hebreeën 13 23 Weet, dat onze broeder Timoteus in vrijheid gesteld is; als hij spoedig komt, zal ik met hem u bezoeken.

32 32 Hebreeën 13 23 Weet, dat onze broeder Timoteus in vrijheid gesteld is; als hij spoedig komt, zal ik met hem u bezoeken.

33 33 Hebreeën 13 23 Weet, dat onze broeder Timoteus in vrijheid gesteld is; als hij spoedig komt, zal ik met hem u bezoeken.

34 34 Hebreeën 13 24 Groet al uw voorgangers en al de heiligen. De broeders uit Italie laten u groeten.

35 35 Hebreeën 13 24 Groet al uw voorgangers en al de heiligen. De broeders uit Italie laten u groeten.

36 36 Hebreeën 13 25 De genade zij met u allen.

37 37 2Thessalonika 3 17 Een eigenhandige groet van mij, Paulus. Dit is een waarmerk in elke brief: zo schrijf ik. 18 De genade van onze Here Jezus Christus zij met u allen.


Download ppt "1 2 oktober 2014 Rijnsburg 2 oktober 2014 Rijnsburg."

Verwante presentaties


Ads door Google