De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgie br. A. Verschelling (preeklezen)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgie br. A. Verschelling (preeklezen)"— Transcript van de presentatie:

1 Liturgie br. A. Verschelling (preeklezen)
Opwekking 640: Psalmen v. nu 84: Lucas 7: Psalm 94: 8, 9 Jacobus 1: Gezang 174: Psalm 26: 1, 2, 6 Gezang 107: Opwekking 488: Gezang 182E: Amen Collecte: Stichting Het Passion

2 Welkom in deze dienst Voorganger: br. A Verschelling Thema preek: “Is het allemaal waar?”

3 Mededelingen kerkenraad
Diensten 09:30 voorganger: br. J. van den Dool, preeklezen 16:30 voorganger: br. A. Verschelling, preeklezen De collecte is bestemd voor stichting Het Passion. In deze Time-out voorziening komen dak- en thuislozen vanuit de dagopvang van de grote steden en wordt hen een rust- en hulpperiode van 4-6 weken aangeboden. In die periode worden zij professioneel begeleid door de medewerkers van stichting Ontmoeting. Na de dienst is er de mogelijkheid om samen een kopje koffie/thee/fris te drinken.

4 Deze week zijn jarig: 29 juli: Ruben Ellen br Gerard Ypma 1 augustus: Hadasse Braakman 2 augustus: br Richard de Boer zr Ilse Herfst-Raes David Lenting

5 Liturgie br. A. Verschelling (preeklezen)
Opwekking 640: Psalmen v. nu 84: Lucas 7: Psalm 94: 8, 9 Jacobus 1: Gezang 174: Psalm 26: 1, 2, 6 Gezang 107: Opwekking 488: Gezang 182E: Amen Collecte: Stichting Het Passion

6 Liturgie br. A. Verschelling (preeklezen)
Opwekking 640: Psalmen v. nu 84: Lucas 7: Psalm 94: 8, 9 Jacobus 1: Gezang 174: Psalm 26: 1, 2, 6 Gezang 107: Opwekking 488: Gezang 182E: Amen Collecte: Stichting Het Passion

7 Opwekking 640 Ik hef mijn ogen op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan? Ik hef mijn ogen op naar U, Heer, die mij bij zal staan. Mijn hulp is van U, Heer, die alles heeft gemaakt. U zult voorkomen dat ik wankel of val. U bent mijn beschermer die over mij waakt, die niet sluimeren of slapen zal.

8 Opwekking 640 Wat kan mij gebeuren door zon of door maan? U bent mijn schaduw, U bent er altijd. Bewaart heel mijn leven; mijn komen en gaan, U beschermt mij tot in eeuwigheid. Mijn hulp is van U, Heer! Mijn hulp is van U, Heer.

9 Liturgie br. A. Verschelling (preeklezen)
Opwekking 640: Psalmen v. nu 84: Lucas 7: Psalm 94: 8, 9 Jacobus 1: Gezang 174: Psalm 26: 1, 2, 6 Gezang 107: Opwekking 488: Gezang 182E: Amen Collecte: Stichting Het Passion

10 Liturgie br. A. Verschelling (preeklezen)
Opwekking 640: Psalmen v. nu 84: Lucas 7: Psalm 94: 8, 9 Jacobus 1: Gezang 174: Psalm 26: 1, 2, 6 Gezang 107: Opwekking 488: Gezang 182E: Amen Collecte: Stichting Het Passion

11 Psalmen voor nu 84 Wat hou ik van uw huis, Heer van de hemelse legers. Ik kan zo sterk verlangen naar de binnenpleinen van de Heer. Diep in mijn lijf is zo’n heimwee, zo’n blijvende schreeuw om de levende God.

12 Psalmen voor nu 84 Een vogel is er thuis, Heer van de hemelse legers. Een zwaluw voedt haar jongen op bij U onder de pannen, God. Wonen bij U is een zegen, zo’n blijvende kans om te zingen voor U.

13 Psalmen voor nu 84 Gelukkig wie naar U vol van verlangen op weg zijn, zelfs in het dorre bomendal zien zij een bron en regenval, gaan ze van zegen tot zegen, naar God die verschijnt in zijn heilige stad.

14 Psalmen voor nu 84 Ach, hoor en kijk naar mij, Heer van de hemelse legers. Ja liever één dag dichtbij U dan duizend dagen zonder U. Liever bij U aan de drempel dan binnen te zijn in een duistere tent.

15 Psalmen voor nu 84 De Heer beveiligt ons, eer en geluk zal Hij geven, Hij heeft zijn liefde nooit ontzegd aan mensen, eerlijk onderweg. Heer van de hemelse legers, gelukkig zijn zij die vertrouwen op U. Wat hou ik van Uw huis…

16 Liturgie br. A. Verschelling (preeklezen)
Opwekking 640: Psalmen v. nu 84: Lucas 7: Psalm 94: 8, 9 Jacobus 1: Gezang 174: Psalm 26: 1, 2, 6 Gezang 107: Opwekking 488: Gezang 182E: Amen Collecte: Stichting Het Passion

17 Liturgie br. A. Verschelling (preeklezen)
Opwekking 640: Psalmen v. nu 84: Lucas 7: Psalm 94: 8, 9 Jacobus 1: Gezang 174: Psalm 26: 1, 2, 6 Gezang 107: Opwekking 488: Gezang 182E: Amen Collecte: Stichting Het Passion

18 Liturgie br. A. Verschelling (preeklezen)
Opwekking 640: Psalmen v. nu 84: Lucas 7: Psalm 94: 8, 9 Jacobus 1: Gezang 174: Psalm 26: 1, 2, 6 Gezang 107: Opwekking 488: Gezang 182E: Amen Collecte: Stichting Het Passion

19 Psalm 94: 8, 9 8 Wie treedt voor mij de boze tegen, wie wederstaat die onrecht plegen, wie is mijn burcht, wie is mijn schild? Als Gij, HEER, mij niet helpen wilt, dan daal ik in de stilte af, diep in de kilte van het graf.

20 Psalm 94: 8, 9 9 Maar stortte ik soms bijna neder, dan steunde Gij mij sterk en teder; ik viel niet, want Gij hieldt mij vast. Als in mijn hart de twijfel wast, dan zijt Gij, HEER, mij zeer nabij en met uw troost verkwikt Gij mij.

21 Liturgie br. A. Verschelling (preeklezen)
Opwekking 640: Psalmen v. nu 84: Lucas 7: Psalm 94: 8, 9 Jacobus 1: Gezang 174: Psalm 26: 1, 2, 6 Gezang 107: Opwekking 488: Gezang 182E: Amen Collecte: Stichting Het Passion

22 Liturgie br. A. Verschelling (preeklezen)
Opwekking 640: Psalmen v. nu 84: Lucas 7: Psalm 94: 8, 9 Jacobus 1: Gezang 174: Psalm 26: 1, 2, 6 Gezang 107: Opwekking 488: Gezang 182E: Amen Collecte: Stichting Het Passion

23 Gezang 174, NG90: 1, 2, 3 1 Zo vriendelijk en veilig als het licht zo als een mantel om mij heen geslagen zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht. Ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen, dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt. Wil mij behoeden en op handen dragen.

24 Gezang 174, NG90: 1, 2, 3 2 Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd waakt over mij en over al mijn gangen Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid om, als ik val, mij telkens op te vangen. Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt. Ik moet in lief en leed naar U verlangen.

25 Gezang 174, NG90: 1, 2, 3 3 Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft, dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. Ontsteek die vreugde die geen einde heeft, wil alle liefde aan uw mens besteden. Wees Gij vandaag mijn brood zowaar Gij leeft Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

26 Liturgie br. A. Verschelling (preeklezen)
Opwekking 640: Psalmen v. nu 84: Lucas 7: Psalm 94: 8, 9 Jacobus 1: Gezang 174: Psalm 26: 1, 2, 6 Gezang 107: Opwekking 488: Gezang 182E: Amen Collecte: Stichting Het Passion

27 Thema preek: “Is het allemaal waar?” Preek van: ds. de Hullu

28 Liturgie br. A. Verschelling (preeklezen)
Opwekking 640: Psalmen v. nu 84: Lucas 7: Psalm 94: 8, 9 Jacobus 1: Gezang 174: Psalm 26: 1, 2, 6 Gezang 107: Opwekking 488: Gezang 182E: Amen Collecte: Stichting Het Passion

29 Psalm 26: 1, 2, 6 1 O, HERE, doe mij recht! In onschuld leeft uw knecht, mijn wandel is naar uw gebod. Ik blijf op U vertrouwen, op U, mijn rotssteen, bouwen; ik wankel niet, o HEER, mijn God. 29

30 Psalm 26: 1, 2, 6 2 O, HERE, toets mijn weg, beproef mijn overleg. Ik leg mijn leven voor U neer. Uw trouw en mededogen houd ik mij steeds voor ogen. Ik wandel in Uw waarheid, HEER. 30

31 Psalm 26: 1, 2, 6 6 Maar ik, HEER, ben uw knecht, mijn wandel is oprecht. Wees mij genadig, red mij, HEER. Ik ga op effen wegen, U prijs ik om uw zegen in uw gemeente, U ter eer. 31

32 Liturgie br. A. Verschelling (preeklezen)
Opwekking 640: Psalmen v. nu 84: Lucas 7: Psalm 94: 8, 9 Jacobus 1: Gezang 174: Psalm 26: 1, 2, 6 Gezang 107: Opwekking 488: Gezang 182E: Amen Collecte: Stichting Het Passion

33 Liturgie br. A. Verschelling (preeklezen)
Opwekking 640: Psalmen v. nu 84: Lucas 7: Psalm 94: 8, 9 Jacobus 1: Gezang 174: Psalm 26: 1, 2, 6 Gezang 107: Opwekking 488: Gezang 182E: Amen Collecte: Stichting Het Passion

34 Gezang 107, Gz29: 1 Ere zij aan God, de Vader, ere zij aan God, de Zoon, eer de Heilge Geest, de Trooster, de Drie-eenge in zijn troon. Halleluja, halleluja, de Drie-eenge in zijn troon!

35 Gezang 107, Gz29: 2 Ere zij aan Hem, wiens liefde ons van alle smet bevrijdt, eer zij Hem die ons gekroond heeft, koningen in heerlijkheid. Halleluja, halleluja, ere zij het Lam gewijd.

36 Gezang 107, Gz29: 3 Ere zij de Heer der eng'len, ere zij de Heer der kerk, ere aan de Heer der volken; aard' en hemel looft uw werk! Halleluja, halleluja, looft de Koning, heel zijn kerk!

37 Gezang 107, Gz29: 4 Halleluja, lof, aanbidding brengen englen U ter eer, heerlijkheid en kracht en machten legt uw schepping voor U neer. Halleluja, halleluja, lof zij U, der heren Heer!

38 Liturgie br. A. Verschelling (preeklezen)
Opwekking 640: Psalmen v. nu 84: Lucas 7: Psalm 94: 8, 9 Jacobus 1: Gezang 174: Psalm 26: 1, 2, 6 Gezang 107: Opwekking 488: Gezang 182E: Amen Collecte: Stichting Het Passion

39 Liturgie br. A. Verschelling (preeklezen)
Opwekking 640: Psalmen v. nu 84: Lucas 7: Psalm 94: 8, 9 Jacobus 1: Gezang 174: Psalm 26: 1, 2, 6 Gezang 107: Opwekking 488: Gezang 182E: Amen Collecte: Stichting Het Passion

40 Liturgie br. A. Verschelling (preeklezen)
Opwekking 640: Psalmen v. nu 84: Lucas 7: Psalm 94: 8, 9 Jacobus 1: Gezang 174: Psalm 26: 1, 2, 6 Gezang 107: Opwekking 488: Gezang 182E: Amen Collecte: Stichting Het Passion

41 Opwekking 488 Heer ik kom tot U; neem mijn hart, verander mij, als ik U ontmoet vind ik rust bij U. Want Heer ik heb ontdekt, dat als ik aan Uw voeten ben, trots en twijfel wijken voor de kracht van uw liefde.

42 Opwekking 488 Refrein: Houd mij vast, laat uw liefde stromen. heel dichtbij uw hart. Ik voel uw kracht en stijg op als een arend; dan zweef ik op de wind, gedragen door uw Geest en de kracht van uw liefde.

43 Opwekking 488 Heer, kom dichterbij dan kan ik uw schoonheid zien en uw liefde voelen, diep in mij. En Heer, leer mij uw wil, zodat ik U steeds dienen kan en elke dag mag leven door de kracht van uw liefde.

44 Opwekking 488 (Refrein 2x) Houd mij vast, laat uw liefde stromen. heel dichtbij uw hart. Ik voel uw kracht en stijg op als een arend; dan zweef ik op de wind, gedragen door uw Geest en de kracht van uw liefde.

45 Opwekking 488 Dan zweef ik op de wind, gedragen door uw Geest en de kracht van uw liefde

46 Liturgie br. A. Verschelling (preeklezen)
Opwekking 640: Psalmen v. nu 84: Lucas 7: Psalm 94: 8, 9 Jacobus 1: Gezang 174: Psalm 26: 1, 2, 6 Gezang 107: Opwekking 488: Gezang 182E: Amen Collecte: Stichting Het Passion

47 Gezang 182E 4-stemmig

48 Liturgie br. A. Verschelling (preeklezen)
Opwekking 640: Psalmen v. nu 84: Lucas 7: Psalm 94: 8, 9 Jacobus 1: Gezang 174: Psalm 26: 1, 2, 6 Gezang 107: Opwekking 488: Gezang 182E: Amen Collecte: Stichting Het Passion


Download ppt "Liturgie br. A. Verschelling (preeklezen)"

Verwante presentaties


Ads door Google