De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

“Samenwerken om te verbeteren” – 19 oktober 2007 1 Netwerking & Organisatieontwikkeling NA ZEVEN JAREN NETWERKEN STILAAN TIJD VOOR IETS ANDERS OF NET NIET?

Verwante presentaties


Presentatie over: "“Samenwerken om te verbeteren” – 19 oktober 2007 1 Netwerking & Organisatieontwikkeling NA ZEVEN JAREN NETWERKEN STILAAN TIJD VOOR IETS ANDERS OF NET NIET?"— Transcript van de presentatie:

1 “Samenwerken om te verbeteren” – 19 oktober 2007 1 Netwerking & Organisatieontwikkeling NA ZEVEN JAREN NETWERKEN STILAAN TIJD VOOR IETS ANDERS OF NET NIET? Myriam Claus Directeur RVT IMMACULATA OCMW EDEGEM

2 “Samenwerken om te verbeteren” – 19 oktober 2007 2 STRUCTUUR VAN DE PRESENTATIE 1.HOE HET “INTERN NETWERKEN” GROEIDE 2.NETJES WERKEN … DOEN WE DAT NU BETER? 3. NETWERKONDERHOUD: SUCCESFACTOREN 4. STILAAN TIJD VOOR IETS ANDERS … OF NET NIET?

3 “Samenwerken om te verbeteren” – 19 oktober 2007 3 1. HOE HET GROEIDE: INPASSEN IN DE ORGANISATIE (1.1) 1.Omdat we willen  Arbeidsvreugde → kwaliteit van dienstverlening  1992: visie op dienstverlening & overlegstructuur 2.Omdat we moeten  Reconversie V → RVT 1994 & sanering  Kelchtermans 1993 → FG / EG / VTO 1996  Kwaliteitsdecreet 1997 STEEDS BEZIG ONSZELF BIJ TE STUREN  Werkmethode biografisch dienst verlenen 1993/4  Geen zelfsturende teams → Netwerken in zorg 1999

4 “Samenwerken om te verbeteren” – 19 oktober 2007 4 1. HOE HET GROEIDE BASISRECEPT(1. 2) VVSG praktijkboek kwaliteitszorg in welzijnsvoorzieningen praktijkvoorbeeld rusthuizen p 133 e.v. afl 4 – juli 2001  Richtinggevend document (IDO 98 / 99) Themagericht → functiespecialisatie Teamoverschrijdend & multidisciplinair Vaktechnische chef én kwaliteitscoördinator  Selectiecriteria net - werkers Persoonlijk engagement Professionele volwassenheid & deskundigheid in een discipline Coöperatieve houding; bereid tot analyse Op totaliteit gericht denken en handelen

5 “Samenwerken om te verbeteren” – 19 oktober 2007 5 2. NETJES WERKEN: DOEN WE DAT NU BETER? (1) 2.1 ANDERS SAMEN WERKEN A. EVOLUTIE STIJL VAN SAMENWERKEN  Gedragscode: geven en vertrouwen  Systematisch ontmoetingsplatform  Bewuster van eigen routines & andere competenties; samen efficiënt en effectiever  Integreren en valideren deeltijdse werkers

6 “Samenwerken om te verbeteren” – 19 oktober 2007 6 NETJES WERKEN: DOEN WE DAT NU BETER? (2) 2.2 ANDERS SAMEN WERKEN B WERKDRUKVERHOGEND VOOR MEDEWERKERS ?  Zelfbewust: werkproces in eigen handen  Interne vormers voor methodeverbetering  Teamverhouding: bevoorrechte collega? Communicatietraining “on the job” – VVSG Methodiek: zie pocket: Coördineren en samenwerken Theo Wijnen 2001/2  Dienstoverschrijdend competitief werken  Verkennen productvernieuwing en technologie

7 “Samenwerken om te verbeteren” – 19 oktober 2007 7 2.NETJES WERKEN: DOEN WE DAT NU BETER? (3) 2.2 ANDERS LEIDING KRIJGEN / GEVEN A. EVOLUTIE STIJL VAN LEIDING GEVEN  Gedragscode: visie op leiding geven (communiceren, stimuleren, participatief besluiten, sturen, delegeren,evalueren – IDO 2004)  Coachend leiderschap (Werkconferentie Coachend leiderschap - Theo Wijnen 2004)  Intervisie voor chefs

8 “Samenwerken om te verbeteren” – 19 oktober 2007 8 2. NETJES WERKEN: DOEN WE DAT NU BETER? (4) 2.2 ANDERS LEIDING KRIJGEN / GEVEN B WERKDRUKVERHOGEND VOOR CHEFS?  Multidisciplinaire zorgproces heeft voorrang op teamhiërarchie (IDO 01/99)  Delegatie vergt controle en integratie  Minder afhankelijk van tussenkomst chef  Assisteren in noodzakelijke kennisvergaring  Coördinerend hoofdverpleegkundige “to controle”

9 “Samenwerken om te verbeteren” – 19 oktober 2007 9 4. NETWERKONDERHOUD NOODZAKELIJKE SUCCESFACTOREN (1) Themagericht netwerkStartStop Hef- en til02/1999 Voeding04/1999 Aroma – en hygiëne06/199903/2005 Interne trekker? Haalbaar doel? Maatschappelijke integratie09/19992005 Vruchten plukken Farmaceutische zorg11/19992000 Vruchten plukken Stervenscultuur08/1999 Dementie en andere psychiatrische ziektebeelden 26/03/04

10 “Samenwerken om te verbeteren” – 19 oktober 2007 10 3. NETWERKONDERHOUD NOODZAKELIJKE SUCCESFACTOREN (2)  Geëngageerde interne IDO - trekkers gedrag van klant kennen plezier in kwaliteit productieve dialoog begeleiden - realisme continuïteit verzekeren waarde toevoegen ► eigen output  Technische input kwaco: VVSG ondersteuningspunt vakchef: beroepsgroeperingen, e.a. Interne coaching, IO’s & IDO  Netwerk regelmatig in de kijker …

11 “Samenwerken om te verbeteren” – 19 oktober 2007 11 4. STILAAN TIJD VOOR IETS ANDERS … OF NET NIET? (1) DIENSTVERLENING AAN KLANTEN VERBETEREN  Congruent met biografische dienstverlening op zorgpraktijk afgestemde aanpak  Meer vergaderen = minder tijd voor de klant? methodeconformiteit = flexibel inzetbaar ORGANISATIEONTWIKKELING BOTTOM – UP  Netwerk = duidelijke structuur  Kans tot systematische proces - controle & kwaliteitsmeting door medewerkers zelf kwaliteitstechnieken aanleren verhoogde actie bij externe controle

12 “Samenwerken om te verbeteren” – 19 oktober 2007 12 4. STILAAN TIJD VOOR IETS ANDERS … OF NET NIET? (2)  Inspirerende invloed ! Continue actieforum in huis Kennisontwikkeling en – deling –Interne vormers –Intranet: werkvoorschriften –Personeelskrant Aandachtspunt: belevingsgerichte netwerken –Je hoort er minder van?  Materiaalzorg: doelbewuster aankopen

13 “Samenwerken om te verbeteren” – 19 oktober 2007 13 4. STILAAN TIJD VOOR IETS ANDERS … OF NET NIET? (3)  Inspirerend voor hele OCMW  Inspirerend voor de omgeving NOG VOLDOENDE ONTWIKKEL- DOELEN ! WE WILLEN DOORGAAN !

14 “Samenwerken om te verbeteren” – 19 oktober 2007 14 Contactgegevens ALERT BLIJVEN VOOR VOORUITGANG ! UW FEEDBACK GRAAG ! Tel. 03 / 450 84 00 info@rvt-immaculata.be www.rvt-immaculata.be


Download ppt "“Samenwerken om te verbeteren” – 19 oktober 2007 1 Netwerking & Organisatieontwikkeling NA ZEVEN JAREN NETWERKEN STILAAN TIJD VOOR IETS ANDERS OF NET NIET?"

Verwante presentaties


Ads door Google