De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gemeentebrede Bijbelstudie Spreken over God met niet-christenen Het voeren van een getuigend gesprek 1 e avond: DURF JE WEL?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gemeentebrede Bijbelstudie Spreken over God met niet-christenen Het voeren van een getuigend gesprek 1 e avond: DURF JE WEL?"— Transcript van de presentatie:

1 Gemeentebrede Bijbelstudie Spreken over God met niet-christenen Het voeren van een getuigend gesprek 1 e avond: DURF JE WEL?

2

3 Handelingen 4:23-31 23 Nadat Petrus en Johannes waren vrijgelaten, gingen ze naar de leerlingen en vertelden wat de hogepriesters en de oudsten hadden gezegd. 24 Toen de leerlingen dat hoorden, riepen ze God eensgezind aan met de woorden: ‘Heer, u hebt de hemel en de aarde en de zee geschapen en alles wat daar leeft, 25 u hebt door de heilige Geest, bij monde van onze voorvader David, uw dienaar, gezegd: “Waarom snoeven de volken en beramen de volksstammen zinloze plannen? 26 De koningen van de aarde zijn aangetreden en de heersers spannen samen tegen de Heer en zijn gezalfde.” 27 Want inderdaad, in deze stad hebben allen samengespannen tegen Jezus, uw heilige dienaar, die door u is gezalfd: Herodes, Pontius Pilatus, alle volken en ook de stammen van Israël, 28 om datgene te doen waarvan u had bepaald en voorbestemd dat het moest gebeuren. 29 Welnu, Heer, sla ook nu acht op hun dreigementen en stel ons, uw dienaren, in staat om vrijmoedig over uw boodschap te spreken 30 door ons bij te staan, zodat zieken genezing vinden en er tekenen en wonderen gebeuren in de naam van Jezus, uw heilige dienaar.’ 31 Toen ze hun gebed beëindigd hadden, begon de plaats waar ze bijeen waren te beven, en allen werden vervuld van de heilige Geest en spraken vrijmoedig over de boodschap van God.

4 Denk aan een situatie waarin je over God had kunnen praten maar het niet hebt gedaan. Wat weerhield je ervan?

5

6 Contacten leggen Relaties opbouwen Bewust contacten leggen Ideeën Aansluiten bij je eigen interesses!

7 (Verborgen) angsten Delen van je eigen geloofsbeleving Moeilijke vragen Jezelf blootgeven Echte ontmoeting Confrontatie met de pijn/zorgen van de ander

8 Tips/bemoediging Accepteer je eigen twijfels Durf de controle uit handen te geven Maak het beeld dat je van de ander hebt concreet Sommige angsten zijn terecht. Bang zijn mag! Verberg je eigen onzekerheid niet Bijbelse helden waren ook bang Angst versterkt onze afhankelijkheid

9 Aan de slag met je angst Bid Oefen Wat is het ergste wat er kan gebeuren? Bereid je voor (volg deze serie gemeentebrede Bijbelstudies ) Je bent niet alleen verantwoordelijk

10 Als christenen onderling Bagatelliseer angst om het evangelie te delen niet Kijk niet neer op wie bang is over God te spreken Wees open naar elkaar over angst Bemoedig elkaar

11

12 Leg aan je buurman/buurvrouw het evangelie uit in vijf zinnen. Vermijd kerkelijke ‘vaktaal’. De buurman/buurvrouw mag lastige vragen stellen! Wissel daarna van rol. Oefening: Wat geloof je?

13 Oefening: waarom geloof je? Vorm opnieuw tweetallen. Leg elkaar in begrijpelijk Nederlands uit waarom je gelooft.

14 Wat is het belangrijkste dat je deze avond hebt geleerd?

15 Liedboek 95: 1 en 3 1 Nu bidden wij met ootmoed en ontzag de Vader aan, wiens naam aan elk geslacht in hemel en op aarde aanzijn gaf, dat, naar zijn heerlijk wezen, Hij ons de kracht des Heil'gen Geestes geve en de Messias bij ons intrek neme. Zijn liefde is de grondslag van ons leven, de oorsprong van ons hart.

16 3 Hem nu die in ons werkt en ons geleidt, die verder gaat dan al ons bidden reikt en meer is dan ons diepste denken peilt, zij heerlijkheid en glorie in de gemeente die Hij heeft verkoren, in elk geslacht dat van zijn naam zal horen, door Jezus Christus, nu gelijk tevoren en tot in eeuwigheid.

17

18 Bedankt dat je er was! Op 21 en 28 mei hopen we weer een gemeentebrede Bijbelstudie te houden. Van harte welkom!


Download ppt "Gemeentebrede Bijbelstudie Spreken over God met niet-christenen Het voeren van een getuigend gesprek 1 e avond: DURF JE WEL?"

Verwante presentaties


Ads door Google