De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werken in units met slim fit op Gabriëlschool Harnaschpolder

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werken in units met slim fit op Gabriëlschool Harnaschpolder"— Transcript van de presentatie:

1 Werken in units met slim fit op Gabriëlschool Harnaschpolder
Unit A

2 uw kind

3 heeft een onderwijsbehoefte

4 hebben onderwijsbehoeften
Kinderen hebben onderwijsbehoeften

5 De Kinderen (ver) werken en spelen
wij geven dagelijks instructie om aan de onderwijs behoefte te voldoen De Kinderen (ver) werken en spelen

6 Aan tafel of in hoeken

7 nieuwsgierigheid, emotioneel vrij zijn en zelfvertrouwen hebben
Voorwaarde nieuwsgierigheid, emotioneel vrij zijn en zelfvertrouwen hebben

8 en……………. zelf en zelfstandig te leren werken onder (intensieve) begeleiding van de juf

9 Daarvoor Nodig: 1. een betekenisvolle en uitdagende leeromgeving 2
Daarvoor Nodig: 1. een betekenisvolle en uitdagende leeromgeving 2. methodisch lesmateriaal

10 De Betekenisvolle leeromgeving geven we vorm door te werken in thema’s bijvoorbeeld dieren, beroepen, andere landen, voeding etc.

11 Binnen of buiten

12 Methodes Strategisch leren lezen en spelling Bloon voor spelling
Taal in de thema‘s / taal van SL Rekenen Wis en Reken en met sprongen vooruit Schrijven voor een goed handschrift Bewegingsonderwijs aan kleuters en spel en beweging

13 Doelen om na te streven goede leeropbrengsten
goede leerhouding en zelfstandig leren zijn sociale vaardigheden sociaal emotionele ontwikkeling spelend leren kind mogen zijn

14 Dagindeling Start van de dag in vaste stamgroep bij eigen juf
Groep 1 en 2 gaan voorlezen, zingen, praten vertellen, thema gesprekken, woordenschat , leesplezier etc Groep 3 gaat aanvankelijk leren lezen en oefenen met lezen ; kilometers maken schrijven volgens methode Gesprekken over het thema en spel erover Werken en spelen in de ateliers Kinderen pauzeren in de vaste stamgroep en krijgen muzieklessen en trefwoord van de eigen juf.

15 Het leren en spelen gebeurt in de
volgende 7 ateliers Taalatelier Rekenatelier Bewegingsatelier Speelatelier Crea en expressie atelier Techniek atelier Stilteatelier

16 Hoe werkt dat? Ieder kind komt in alle ateliers op vaste momenten in de week volgens een vast rooster Groep 3 leerlingen komen dagelijks in het taal en reken atelier Groep 3 komt ong. 2 keer per week in het speelatelier Groep 3 heeft twee keer per week gym in de grote zaal waarvan 1x met meester Paul Groep 1 en 2 komen dagelijks in het bewegingsatelier Groep 1 en 2 komen 5x per week in de taal en rekenateliers Groep 1 en 2 komen 5x per week in het speel atelier Alle kinderen komen wekelijks in het crea atelier Vrijwillig of in overleg werken kinderen in het stilteatelier Vrijdagmiddag werken we in het techniekatelier

17 Wat doen we in het taal atelier?
Groep 3 krijgt instructie, verwerking en taal en lees oefeningen ter ondersteuning van het aanvankelijk leren lezen (smart) Er wordt gewerkt met een weektaak voor groep 3 en dagtaken voor groep 1 en 2 (instructie in kleine kring) Er worden dagelijks letter/ woord en zin dictee gegeven (spelling) taalkasten met zelfstandig werk materiaal ;stempels etc. luisterhoek krijtborden / flanelborden /smartbord boeken /leesboeken/prentenboeken thema informatie; plaatjes boeken , informatieve boeken , concrete materialen die bij de methode horen Touchscreen met taal met bas en ambrasoft met taaloefeningen op de computers om eigen teksten te maken en te oefenen met flits poppenkast verteltafel gekoppeld aan een boek uit het thema Wereldspel materiaal waarmee je de wereld in het spel kan nabootsen bv. playmobil , dieren met hokken en koningen, ridders , auto’s en samen kan spelen Ontwikkelingsmateriaal bv communicatie en begrippendiagram De kinderen werken op hun eigen niveau en leren van elkaar op een coöperatieve manier

18

19

20 Wat doen we in het rekenatelier ?
leerkracht geeft rekeninstructie en verwerkingsmateriaal aan de leerlingen van groep 3 in kleine groepen (methode) met smartbord Er wordt gewerkt met een weektaak voor groep 3 en dagtaken voor groep 1 en 2 de rekenactiviteiten worden van concreet naar abstract aangeboden Leerkracht begeleid de leerlingen van groep 1 en 2 bij de rekenvoorwaarden op een speelse en aantrekkelijke manier (kleine kring) Kinderen spelen met reken materialen maar weten niet dat ze aan het rekenen zijn bouw en constructie materialen met opdrachten De kinderen werken op hun eigen niveau en leren van elkaar op een coöperatieve manier verder : Bouwhoek houten blokken Kapla + constructieve materialen Blokjes en platen Weeg en meet materialen /sorteer/cijfers /telspel Geldmaterialen voor spel en afrekenen (winkeltje) Insteek kralen vierkant met voorbeeldkaarten, puzzels

21 Wat doen we in het bewegingsatelier?
Gymles met materialen (leerlijn) Gymles in de ruimte Buitenspelen op het plein Spelles met tik en zangspelen Toestellengym

22 Wat doen we in het speelatelier ?
Spelen in de Huishoek Themahoek bijvoorbeeld winkel of postkantoor knutselhoek duplo bric(groot) schrijfhoek poppenhuis treinbaan zandtafel winkeltje verfborden Touchscreen Ontwikkelingsmateriaal Tekentafel

23

24 Waarom een stilte atelier ??
Om kinderen de mogelijkheid te geven in stilte te werken zonder speelgeluiden van anderen Voor kinderen die dat nodig hebben en voor kinderen die dat kiezen. Wat is daar te vinden?? tafels en stoelen leesboeken prentenboeken computereiland Leesmappen methodisch lezen afmaakplek prikkelarme plaats plaats voor remdial teaching smartbord Chillplek

25 Wat is het crea atelier ?? Daarin werken we met dans drama muziek muziekinstrumenten in het speellokaal beeldende materialen in de lokalen en de flexruimtes

26 Techniekatelier Op vrijdag middag gaat het techniekkasteel open en werken we met de techniekmaterialen Deze middag zoeken we hulp en tijd van ouders die het leuk vinden om daarbij te helpen Ook ideeën van ouders op deze middag zijn welkom ; bv we hebben een kinderkeuken waar gekookt kan worden in kleine groepjes etc.

27 Wie vinden we waar? Juf Malou werkt in het rekenatelier
Juf Mariska werkt in het taal atelier en het stilte atelier Juf lilian (RT) werkt in het stilte atelier Juf Petra werkt in het speel en bewegingsatelier Juf Malou, juf Petra en juf Mariska werken in het crea atelier Juf Malou en juf Mariska in het techniekatelier

28 Voorbeeld rooster Tijd Malou Petra Mariska 8.30 – 9.00
Kring; Luisterhouding, taal, voorlezen, woordenschat, gesprek, interactief Schrijven Kring; Luisterhouding, taal, voorlezen, woordenschat, gesprek, interactief Schrijven Strategisch lezen + Schrijfmethode Schrijven 9.00 – 10.00 Rekenatelier Groepen Speelatelier Taalatelier groepen 10.00 – 10.30 Eten en drinken + trefwoord (in stamgroep) Eten en drinken + trefwoord (in stamgroep) Buitenspelen + eten en drinken + trefwoord (in stamgroep) 10.30 – 11.30 11.30 – 11.45 Afsluiten in stamgroep Strategisch lezen + Afsluiten in stamgroep

29 WIJ hebben er heel veel zin in
TOT SLOT We maken gebruik van talenten van kinderen en leerkrachten We benutten alle beschikbare onderwijstijd We maken efficiënt gebruik van alle beschikbare ruimte We werken doelgericht om hogere opbrengsten te behalen De kinderen en de juffen kunnen van elkaar leren We boffen enorm met zoveel ruimte met een redelijk aantal kinderen WIJ hebben er heel veel zin in


Download ppt "Werken in units met slim fit op Gabriëlschool Harnaschpolder"

Verwante presentaties


Ads door Google