De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 20 febr. 2014 Rijnsburg 20 febr. 2014 Rijnsburg.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 20 febr. 2014 Rijnsburg 20 febr. 2014 Rijnsburg."— Transcript van de presentatie:

1 1 20 febr. 2014 Rijnsburg 20 febr. 2014 Rijnsburg

2 2 De vorige keer o.a.:  de tabernakel een type van toekomende goederen  de bepalingen voor het vlees (spijzen, dranken, wassingen) waren opgelegd tot de tijd van het herstel (=het nieuwe verbond)  de offerdienst verwijst in alle details naar het grote Offer: de verrijzenis van Hem die drie dagen eerder geslacht werd.

3 3 Hebreeën 9 14 hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige Geest Zichzelf als een smetteloos offer aan God gebracht heeft, ons bewustzijn reinigen van dode werken, om de levende God te dienen? = rituelen onder het oude verbond die in zichzelf geen nut hadden

4 4 Hebreeën 9 15 En daarom is Hij de middelaar van een nieuw verbond, opdat, nu Hij de dood had ondergaan, om te bevrijden van de overtredingen onder het eerste verbond, de geroepenen de belofte der eeuwige erfenis ontvangen zouden. Hebr.8:6 >

5 5 Nu echter heeft Hij een zoveel verhevener dienst verkregen, als Hij de middelaar is van een beter verbond, waarvan de rechtskracht op betere beloften berust. -Hebreeën 8:6-

6 6 Hebreeën 9 15 En daarom is Hij de middelaar van een nieuw verbond, opdat, nu Hij de dood had ondergaan, om te bevrijden van de overtredingen onder het eerste verbond, de geroepenen de belofte der eeuwige erfenis ontvangen zouden. lett. wordend > doodgaande

7 7 Hebreeën 9 15 En daarom is Hij de middelaar van een nieuw verbond, opdat, nu Hij de dood had ondergaan, om te bevrijden van de overtredingen onder het eerste verbond, de geroepenen de belofte der eeuwige erfenis ontvangen zouden. lett. tot [in] verlossing = vrijkoping

8 8 Hebreeën 9 15 En daarom is Hij de middelaar van een nieuw verbond, opdat, nu Hij de dood had ondergaan, om te bevrijden van de overtredingen onder het eerste verbond, de geroepenen de belofte der eeuwige erfenis ontvangen zouden. = het nieuwe verbond verlost van alles van het oude verbond

9 9 Hebreeën 9 15 En daarom is Hij de middelaar van een nieuw verbond, opdat, nu Hij de dood had ondergaan, om te bevrijden van de overtredingen onder het eerste verbond, de geroepenen de belofte der eeuwige erfenis ontvangen zouden. lett. aeonisch lotsdeel

10 10 Hebreeën 9 16 Want waar een testament is, moet noodzakelijk van de dood van de erflater melding gemaakt worden; FOUT: verbond 8 6,8,9,10 9 4,15

11 11 Hebreeën 9 16 Want waar een testament is, moet noodzakelijk van de dood van de erflater melding gemaakt worden; St.Vert. testamentmaker verbondmaker (medialis) = actief en passief

12 12 Hebreeën 9 17 een testament toch wordt alleen van kracht, indien er iemand gestorven is, daar het nog geen gevolg heeft, zolang de erflater leeft. = verbond

13 13 Hebreeën 9 17 een testament toch wordt alleen van kracht, indien er iemand gestorven is, daar het nog geen gevolg heeft, zolang de erflater leeft. = het verbondmaker

14 14 Hebreeën 9 18 Daarom is ook het eerste verbond niet zonder bloed ingewijd. niet: testament

15 15 Hebreeën 9 19 Want nadat door Mozes elk gebod volgens de wet aan al het volk was medegedeeld, nam hij het bloed der kalveren en der bokken met water, scharlaken wol en hysop en besprengde het boek zelf en al het volk, Exodus 24:3

16 16 Hebreeën 9 19 Want nadat door Mozes elk gebod volgens de wet aan al het volk was medegedeeld, nam hij het bloed der kalveren met water, scharlaken wol en hysop en besprengde het boek zelf en al het volk, Exodus 24:5,6

17 17 Hebreeën 9 19 Want nadat door Mozes elk gebod volgens de wet aan al het volk was medegedeeld, nam hij het bloed der kalveren en der bokken met water, scharlaken wol en hysop en besprengde het boek zelf en al het volk, ontbreekt in Ex.24; zie Lev.14:4 en Num.19:6

18 18 Hebreeën 9 19 Want nadat door Mozes elk gebod volgens de wet aan al het volk was medegedeeld, nam hij het bloed der kalveren en der bokken met water, scharlaken wol en hysop en besprengde het boek zelf en al het volk,

19 19 Hebreeën 9 20 zeggende: Dit is het bloed van het verbond, dat God u heeft voorgeschreven. Ex.24:8

20 20 7 Hij (=Mozes) nam het boek des verbonds en las het voor de oren van het volk en zij zeiden: Alles wat de HERE gesproken heeft, zullen wij doen en daarnaar zullen wij horen. 8 Toen nam Mozes het bloed en sprengde het op het volk en hij zeide: Zie, het bloed van het verbond dat de HERE met u sluit, op grond van al deze woorden. -Exodus 24- voor de derde keer! 19:8, 24:3

21 21 Hebreeën 9 21 En ook de tabernakel en al het gereedschap voor de eredienst besprengde hij evenzo met bloed. waarvan de bouw pas later begon (Ex.25)

22 22 Hebreeën 9 21 En ook de tabernakel en al het gereedschap voor de eredienst besprengde hij evenzo met bloed. t.g.v. grote verzoendag Lev.16:16; 18-20 naar Mozes' woord door de hogepriester

23 23 Hebreeën 9 22 En nagenoeg alles wordt volgens de wet met bloed gereinigd, en zonder bloedstorting geschiedt er geen vergeving. uitzonderingen o.a. de lichamelijke verontreinigingen in Leviticus 15

24 24 Hebreeën 9 22 En nagenoeg alles wordt volgens de wet met bloed gereinigd, en zonder bloedstorting geschiedt er geen vergeving.

25 25 Hebreeën 9 22 En nagenoeg alles wordt volgens de wet met bloed gereinigd, en zonder bloedstorting geschiedt er geen vergeving. 1x in NT lett. bloed-uit-gieten LXX: uitgieten i.v.m. reiniging

26 26 Hebreeën 9 22 En nagenoeg alles wordt volgens de wet met bloed gereinigd, en zonder bloedstorting geschiedt er geen vergeving. lett. loslating (Luc.4:19) hier synoniem met reiniging reiniging/loslating vindt plaats d.m.v. Hem die geslacht werd

27 27 Hebreeën 9 23 Noodzakelijk moesten dus hiermede de afbeeldingen van de hemelse dingen gereinigd worden, maar de hemelse dingen zelf met betere offeranden dan deze.

28 28 Hebreeën 9 23 Noodzakelijk moesten dus hiermede de afbeeldingen van de hemelse dingen gereinigd worden, maar de hemelse dingen zelf met betere offeranden dan deze. Job 15:15 "..zelfs de hemelen zijn niet rein in zijn ogen"

29 29 Hebreeën 9 24 Want Christus is niet binnengegaan in een heiligdom met handen gemaakt, een afbeelding van het ware, maar in de hemel zelf, om thans, ons ten goede, voor het aangezicht Gods te verschijnen;

30 30 Hebreeën 9 24 Want Christus is niet binnengegaan in een heiligdom met handen gemaakt, een afbeelding van het ware, maar in de hemel zelf, om thans, ons ten goede, voor het aangezicht Gods te verschijnen;

31 31 Hebreeën 9 24 Want Christus is niet binnengegaan in een heiligdom met handen gemaakt, een afbeelding van het ware, maar in de hemel zelf, om thans, ons ten goede, voor het aangezicht Gods te verschijnen;

32 32 Hebreeën 9 24 Want Christus is niet binnengegaan in een heiligdom met handen gemaakt, een afbeelding van het ware, maar in de hemel zelf, om thans, ons ten goede, voor het aangezicht Gods te verschijnen; 7:25; Rom.8:34

33 33 Hebreeën 9 24 Want Christus is niet binnengegaan in een heiligdom met handen gemaakt, een afbeelding van het ware, maar in de hemel zelf, om thans, ons ten goede, voor het aangezicht Gods te verschijnen; i.t.t. de hogepriester die in donker en wierrook in het heilige der heilige was

34 34 Hebreeën 9 25 ook niet om Zichzelf dikwijls te offeren, gelijk de hogepriester jaarlijks met ander bloed dan het zijne in het heiligdom gaat,

35 35 Hebreeën 9 25 ook niet om Zichzelf dikwijls te offeren, gelijk de hogepriester jaarlijks met ander bloed dan het zijne in het heiligdom gaat,

36 36 Hebreeën 9 26 want dan had Hij dikwijls moeten lijden sinds de grondlegging der wereld; maar thans is Hij eenmaal, bij de voleinding der eeuwen, verschenen om door zijn offer de zonde weg te doen.

37 37 Hebreeën 9 26 want dan had Hij dikwijls moeten lijden sinds de grondlegging der wereld; maar thans is Hij eenmaal, bij de voleinding der eeuwen, verschenen om door zijn offer de zonde weg te doen.

38 38 Hebreeën 9 26 want dan had Hij dikwijls moeten lijden sinds de grondlegging der wereld; maar thans is Hij eenmaal, bij de voleinding der eeuwen, verschenen om door zijn offer de zonde weg te doen. lett. op = met het oog op

39 39 Hebreeën 9 26 want dan had Hij dikwijls moeten lijden sinds de grondlegging der wereld; maar thans is Hij eenmaal, bij de voleinding der eeuwen, verschenen om door zijn offer de zonde weg te doen.

40 40 Hebreeën 9 27 En zoals het de mensen beschikt is, eenmaal te sterven en daarna het oordeel, hier: de hogepriesters

41 41 Hebreeën 9 27 En zoals het de mensen beschikt is, eenmaal te sterven en daarna het oordeel, oordeel van vrijspraak! Num.35:28,29 >

42 42 28 … in de vrijstad zal hij (=de doodslager) moeten wonen tot de dood van de hogepriester, en NA DE DOOD VAN DE HOGEPRIESTER zal de doodslager naar het land zijner bezitting mogen terugkeren. 29 Dit zal voor u als een rechtsinzetting gelden voor uw nageslacht in al uw woonplaatsen. = oordeel, rechterlijke uitspraak

43 43 Hebreeën 9 28 zo zal ook Christus, nadat Hij Zich eenmaal geofferd heeft om veler zonden op Zich te nemen, ten tweeden male zonder zonde aanschouwd worden door hen, die Hem tot hun heil verwachten.

44 44 Hebreeën 9 28 zo zal ook Christus, nadat Hij Zich eenmaal geofferd heeft om veler zonden op Zich te nemen, ten tweeden male zonder zonde aanschouwd worden door hen, die Hem tot hun heil verwachten.

45 45 Hebreeën 9 28 zo zal ook Christus, nadat Hij Zich eenmaal geofferd heeft om veler zonden op Zich te nemen, ten tweeden male zonder zonde aanschouwd worden door hen, die Hem tot hun heil verwachten.


Download ppt "1 20 febr. 2014 Rijnsburg 20 febr. 2014 Rijnsburg."

Verwante presentaties


Ads door Google