De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

INFO - AVOND 5 HAVO Welkom op het. ONDERWERPEN >L.O.B. in Havo 5 > Studiefinanciering > Aanmelden opleiding.

Verwante presentaties


Presentatie over: "INFO - AVOND 5 HAVO Welkom op het. ONDERWERPEN >L.O.B. in Havo 5 > Studiefinanciering > Aanmelden opleiding."— Transcript van de presentatie:

1 INFO - AVOND 5 HAVO Welkom op het

2 ONDERWERPEN >L.O.B. in Havo 5 > Studiefinanciering > Aanmelden opleiding

3 > Programma havo 5 -Vragenlijst: evaluatie havo 4 + behoefte havo 5 - Qompas (Stap 6 t/m 10) - Open dagen / meeloopdagen / snuffelstage - Voorlichtingsavond St. Janslyceum MBO (13 jan) - Voorlichtingsavond St. Janslyceum HBO (11 feb) - Voorlichting VWO-5 (4 dec) -Voorlichting M(H)BO (26 maart) -Folders / internet (b.v. studiekeuze123.nl) -Documentatie op het decanaat - Gesprek met de decaan - Eindexamenproject L.O.B. Loopbaan- en oriëntatiebegeleiding Donderdag 16 oktober op school. Z.s.m. aanmelden bij mevrouw Oude Luttighuis voor een gesprek. Beperkt aantal plaatsen!

4 L.O.B. loopbaan en oriëntatiebegeleiding Havo 4: > FASE 1: ORIËNTEREN Zelfbeeld: capaciteiten, interesses (Wat kan ik?, Wat wil ik?). Wat speelt een rol bij het kiezen. Verzamelen van documentatie, maken van tests. > FASE 2:VERKENNEN Gesprekken met voorlichters, studenten, beroepsbeoefenaars. Verschil kennen tussen MBO, HBO en WO. Een top 3 van opleidingen samenstellen (Wat zijn de mogelijkheden?). > FASE 3:VERDIEPEN Een goed beeld hebben van de top 3, praktijkervaring opdoen. Daarna een voorlopige keuze kunnen maken. Weten wat studeren inhoudt en wat er allemaal bij komt kijken. > FASE 4:BESLISSEN Je zet alles op een rijtje en kijkt of je een verstandige en overwogen keuze kunt maken. Zo niet, herhalen van fase 2 en fase 3. Havo 5:

5 STUDIEFINANCIERING > Huidige Studiefinanciering : Iedere student heeft recht op: -basisbeurs: een voorlopige lening van de overheid die werd omgezet in een gift als het diploma binnen tien jaar behaald werd (daarom heette het ook wel de ‘prestatiebeurs’). - een aanvullende beurs (hoogte afhankelijk van inkomen van ouders.) - een ov-kaart (het 'studentenreisproduct')

6 STUDIEVOORSCHOT > Hervorming Studiefinanciering (HBO/WO) (vanaf 2015-2016) Studievoorschot  lening tegen voordelige voorwaarden: - Een student bepaalt zelf of en hoeveel hij per maand leent. (max. € 986) - De terugbetaaltermijn gaat omhoog naar max. 35 i.p.v.15 jaar. - Als een student het wettelijk minimumloon verdient of minder, hoeft hij niets terug te betalen. - Het maximaal percentage van het inkomen dat de student moet inzetten voor aflossing, gaat omlaag van 12% naar 4 %. - Heeft de student na 35 jaar nog een eventuele restschuld openstaan, dan wordt die kwijtgescholden. - Als ouders niet veel verdienen, kunnen studenten een aanvullende beurs krijgen. (De aanvullende beurs is maximaal als de ouders een inkomen tot 30.000 euro hebben, daarna wordt het minder en geheel nul bij een ouderlijk inkomen vanaf 46.000 euro.) Onveranderd: ov-kaart & het collegegeld

7 > Aanmelden op www. studielink.nl vóór 1 december - opgeven van studie, instelling en plaats - aanvragen van studievoorschot (DUO) (zorg voor een DigiD, woonadres en eigen privérekening) > Hierna komt een bevestiging van studielink > Pas als zeker is wat je gaat studeren komt het inschrijfformulier van de instelling PROCEDURE AANMELDEN & AANVRAGEN

8 > INFORMATIE: - informatie, formulieren en brochures: www.duo.nl of www.studielink.nl - landelijk tel.nr duo-IB-groep: 050 5997755 Informatieavond DUO: 29 oktober,19.30 uur in het forum AANMELDEN & AANVRAGEN

9 > Opleiding kiezen -aanmelden studie via studielink - vóór 1 mei  recht op studiecheck > Wat te doen bij? -Bij selectie: nee/wachtlijst -Bij uitloten: het bericht komt heel laat. Advies: 2 opleidingen aanmelden! AANMELDEN OPLEIDING

10 > Vooropleidingseisen -MBO / HAVO / VWO  toelatingsrecht HBO > Selectie: - Opleidingen met profieleisen * een bepaald profiel * een ander profiel aangevuld met bepaalde vereiste vakken in het vrije deel - Opleidingen met aanvullende eisen * kunstonderwijs / logopedie / leraar l.o. / pabo - Opleidingen met een vastgesteld aantal plaatsen (NF) Toelatingseisen Vóór 15 januari bij instelling zelf aanmelden

11 > OPLEIDINGEN MET NUMERUS FIXUS Numerus Fixus Er zijn 3 mogelijkheden: -directe toelating  gemiddeld 8,0 of hoger -decentrale selectie  HBO selecteert en bepaalt voorwaarden - gewogen loting  lotnummer: lotingsklasse afhankelijk van gem. cijfer, max. 3x meeloten Aanmelding slechts bij één opleiding met NF!

12 > OPLEIDINGEN ZONDER CENTRALE AANMELDING -Politie, leger - particuliere instellingen Aanmelden bij de instellingen zelf en niet bij studielink AANMELDEN OPLEIDING

13 > GEEN CENTRALE AANMELDING > VERSCHIL IN INSTELLINGEN: -eisen / wensen / selectiemethoden -inschrijfdata (voor 1 maart, maar het liefst zo snel mogelijk) -met HAVO-diploma heb je (kleine) kans op instroom in het 2e jaar MBO Aanmelden

14 > Opgeven vóór begin maart bij decaan. > Positief advies (meerderheid) docenten. > Niet gedoubleerd hebben op voortgezet onderwijs. > Voor alle vakken een voldoende eindcijfer. > Niet ouder zijn dan 18 jaar op 1 oktober van het nieuwe schooljaar. > 2e m.v.t. verplicht op VWO. OVERSTAP H 5 > Ath 5 PROCEDURE

15 HET IS JOUW KEUZE EN JOUW TOEKOMST. NEEM ZELF INITIATIEF: JIJ DUS DUS……..

16 Voor vragen en afspraken kunt u bellen: 073 - 6562302 of mailen naar s.vgastel@maurickcollege.nl -op donderdag -tijdens Daltonuren -op afspraak/na de lessen BEREIKBAARHEID Bereikbaarheid van de decanen:

17 VEEL SUCCES !! De decanen Tot ziens


Download ppt "INFO - AVOND 5 HAVO Welkom op het. ONDERWERPEN >L.O.B. in Havo 5 > Studiefinanciering > Aanmelden opleiding."

Verwante presentaties


Ads door Google