De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Grote Oecumene Quiz OGH 25 jaar 21 september 2007.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Grote Oecumene Quiz OGH 25 jaar 21 september 2007."— Transcript van de presentatie:

1 De Grote Oecumene Quiz OGH 25 jaar 21 september 2007

2 Spelregels 4 teams Antwoord geven na luiden van de bel Puntentelling BLOKVRAGENGOEDFOUT Oecumene algemeen1 – 510-5 Protestants6 – 1020-10 Katholiek11 – 1520-10 Expert16 – 2050-25

3 BLOK 1 OECUMENE ALGEMEEN

4 Welke denominatie past bij welke typering? Religieus terreinDenominatie 1.....Denominatie 2.....Denominatie 3..... KarakterRitueelRationeelRelationeel Kernvraag“Ben je gedoopt?”“Wat geloof je?”“Hoe is je relatie met God?” GeloofsmediumZintuigenTaalGevoel a.Evangelisch b.Katholiek c.Protestants

5 Wat betekent “oecumene”? a.Een gelijke richting b.De bewoonde wereld c.Het gemeenschappelijk huis d.Het gezamenlijk belijden e.Samen onderweg zijn

6 In welk jaar is het Landelijk Oecumenisch Platform opgericht? a.1979 b.1984 c.1988 d.1992

7 Welke organisatie is geen lid of kandidaat- lid van de Raad van Kerken Nederland? a.Protestantse Kerk in Nederland b.Rooms-Katholieke Kerkprovincie in Nederland c.Oud-Katholieke Kerk van Nederland d.Algemene Doopsgezinde Sociëteit e.Remonstrantse Broederschap f.Evangelische Broedergemeenten in Nederland g.Religieus Genootschap der Vrienden (Quakers) h.Apostolisch Genootschap Nederland i.Syrisch Orthodoxe Kerk in Nederland j.Leger des Heils k.Anglicaanse Kerk in Nederland l.Molukse Evangelische Kerk m.Koptisch Orthodoxe Kerk n.Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB o.Vereniging van Orthodoxen 'H. Nikolaas van Myra' p.Basisbeweging van Kritische Groepen en Gemeenten in Nederland q.Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland r.Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten

8 Wat is aantal aanhangers van het christendom wereldwijd? 1 miljard 1,5 miljard 2 miljard 2,5 miljard

9 BLOK 2 PROTESTANTS

10 Aan welke gelegenheid ontleent het protestantisme zijn naam? a.Publicatie van 95 stellingen van Luther (1517) b.Rijksdag van Speyer (1529) c.Godsdienstvrede van Augsburg (1555) d.Vrede van Westfalen (1648)

11 In welk jaar kwam de Statenvertaling officieel gereed? a.1611 b.1618 c.1626 d.1635 e.1637 f.1657

12 Van wie is de uitspraak? “Er staat geschreven! Er is geschied!” a.Calvijn b.Luther c.Groen van Prinsterer d.Erasmus

13 Hoe heet dit kruis? Andreas kruis Hugenoten kruis Lotharings kruis Maltezer kruis

14 Wat zijn traditioneel de favoriete perpermunt merken van...? De Nederlands Hervormd Kerk De Gereformeerde Kerken De “zwaardere” Nederlands Hervormde Kerken? a.Faam b.Wilhelmina c.King d.Tiger

15 BLOK 3 KATHOLIEK

16 Uit hoeveel kralen bestaat een rozenkrans? a.49 b.50 c.55 d.56

17 Welke stad was geen pauselijke residentie? a.Rome b.Pisa c.Milaan d.Avignon

18 Wat is de naam voor de schaal in de Eucharistieviering? a.Ciborie b.Custodiale c.Palla d.Pateen e.Pyxis

19 Hoeveel pausen zijn er in totaal geweest? a.184 b.256 c.307 d.423

20 Waarvan is Isidorus van Sevilla de beschermheilige? a.Boekdrukkers b.Hopeloze gevallen c.Internet d.Juristen e.Wetenschap

21 BLOK 4 EXPERT

22 Welke apostel is volgens de overlevering begraven in Santiago de Compostella?.................

23 Mensen krijgen in de bijbel nogal eens een andere naam. Welke verandering klopt niet? Abram wordt Abraham Absalom wordt Salomon Jacob wordt Israël Levi wordt Matteüs Saulus wordt Paulus Luz wordt Betel Ben-Oni wordt Benjamin Ieder mens die blijft geloven

24 Welk bijbels verhaal is hier afgebeeld?

25 Waarvoor is de onderstaande boom het symbool?

26 Oecumene en toekomst Beschrijf ons volgende jubileum ?


Download ppt "De Grote Oecumene Quiz OGH 25 jaar 21 september 2007."

Verwante presentaties


Ads door Google