De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

EXAMENDOSSIER 4 VMBO-t.

Verwante presentaties


Presentatie over: "EXAMENDOSSIER 4 VMBO-t."— Transcript van de presentatie:

1 EXAMENDOSSIER 4 VMBO-t

2 PROGRAMMA Welkom en voorstellen Dra Uitleg examendossier 4VMBO-t Dra
Aanmeldingen Bee Afsluiting Algemeen Dra kennismaking met mentor in lokaal

3 WELK LOKAAL T4a Dhr. Mulders 142 T4b Mevr. Janssen 141
T4c Dhr. Sweerts 140

4 Lesweken bovenbouw Grote studeerbaarheid:
Zo weinig mogelijk lesverstorende activiteiten Geen gemeenschapelijke proefwerken, mits vastgelegd in PTA

5 Projectdagen Concentratie van activiteiten uit het lesprogramma, die buiten een les moeten plaatsvinden Vakoverstijgende activiteiten Sociale acties

6 ALGEMEEN blz 4 en 5 Reeds afgelegde toetsen en uitgevoerde opdrachten
Af te leggen toetsen en uit te voeren opdrachten. in 3 VMBO al uitgevoerd en afgerond, t.w.: kunstvakken; Practische Opdracht 1Bedrijfs- (snuffelstages); Handelingsdeel LOB het op één decimaal afgekapte gemiddelde, per vak/van alle vakken, van het overgangsrapport van 3 VMBO naar 4 VMBO vormt het SE 0 cijfer, of het gemiddelde van de SE’s van 3 VMBO. Per vak wordt aangegeven voor welk percentage het SE 0 cijfer mee telt. Onderstaande toetsen, opdrachten zijn opgenomen in het examendossier: 4 VMBO de resultaten van de verschillende SE’s van 4 VMBO met hun percentages; het resultaat van Maatschappijleer 1 en maatschappelijke stages het resultaat van Practische Opdracht 2 Internationalisering; het resultaat van LO - project; het resultaat van het Sectorwerkstuk;

7 HERKANSINGEN blz 6 Theoretisch Praktisch Theoretische Herkansing
In het PTA staat per vak af te lezen welke SE’s je kunt herkansen. Van SE 1 en SE 2 samen mag je één SE van één van vakken herkansen en van SE 3 mag je ook één vak herkansen. De stof van deze herkansingen wordt ook in het PTA opgenomen. Wat er ook gebeurt bij de herkansing, het hoogste punt telt. Door de MR zal, hopelijk, nog een nieuwe regeling worden vastgesteld; nl. dat een herkansing kan worden gespaard. Een opdracht mag je herkansen, dus of het sektorwerkstuk of de praktische opdracht Internationalisering.

8 PTA (Programma voor Toetsing en Afsluiting)
Voor alle vakken beschreven in groene boekje blz 7 t/m 34 Iedere leerling kent dus nu de gehele planning van het schooljaar. Opmerkingen als: “ ik heb niets te doen “ en “wat moeten we leren voor het SE “ zijn niet meer relevant. Zorg dat je altijd een leesboek voor je leesdossier bij je hebt. In tussenuren kun je onder toezicht studeren in lokaal 321; de stilteruimte.

9 Overzicht SE periodes Welke toetsen worden wanneer gegeven – dit verpakt in een makkelijk overzicht Blz 35

10 Herkansingsmogelijkheden
Blz 36 ZEER BELANGRIJK Zorg ervoor dat je altijd van te voren weet welk SE je kunt herkansen.

11 Praktische Opdracht 2 Internationalisering blz 37/38
Moet voldoende worden uitgevoerd

12 Sportkeuzeproject blz 39
Leerlingen hebben aan het einde van het vorige schooljaar 3 verschillende sport activiteiten gekozen. Al deze activiteiten moeten voldoende worden afgesloten. Gemiste lessen moeten worden ingehaald.

13 Maatschappijleer blz 41 Telt als zevende vak mee bij de uitslagbepaling van het examen. Over de maatschappelijke stages dadelijk meer.

14 Sectorwerkstuk blz 43 Vakoverstijgende thematiek binnen de sector
Toetst kennis, inzicht en vaardigheden 20 uur Moet voldoende worden afgesloten

15 MaS blz. 45 www.maatschappelijkestage.nl
Deadline afronden met begeleider uiterlijk 31 oktober.

16 JAAROVERZICHT blz 46 Een handigheidje dat ook nog op A4 is uitgeprint, zodat u als ouder dit een plekje in huis kunt geven, waardoor u in de gelegenheid bent om over de schouder van uw zoon/dochter mee te kijken.

17 EXAMENS blz 48 15 mei start examens 29 mei laatste dag examens
13 juni uitslag examens 15 juni inschrijven voor herkansing of puntverbetering 18-19 herkansing 27 juni uitslag herkansing 27 juni diploma uitreiking

18 ORIENTATIE MBO Zorg aan Zet : ZorgXperience Meeloopdagen Arcus
Onderwijsbeurs Zuid NL op zat. 1 okt uur Eindhoven Open dagen MBO: Arcuscollege; 21 januari 2012 Leeuwenborgh; (eind jan/ begin feb 2012) Gesprek met decaan

19 Geslaagd: het gemiddelde voor alle vakken op het CE moet 5,5 zijn; Daarna: alle vakken ≥ 6. maximaal één 5 en de andere vakken ≥ 6. maximaal één 4 óf twee vijven en minstens één compensatiepunt.(7) Niet geslaagd: in alle andere gevallen.

20 AANMELDINGEN BRIEF MET DATA OPENDAGEN EN PROCEDURE AANMELDINGEN
(houd data goed in de gaten i.v.m. toelatingstesten, populaire opleidingen)

21 Overstap VMBO-t naar HAVO
Info avond ma 10 oktober 2011 Uiterlijk 14 oktober bij mevr. Dreessen aanmelden Vakdocenten geven voorlopig advies (november) Gesprek met havo - decaan (dhr. Timmermans) over profiel Leerlingen schrijven sollicitatie-brief (uiterlijk 14 dec. bij mevr. Dreessen) Vakdocenten geven definitief advies (april)

22 Overstap VMBO-t naar HAVO
Sollicitatiegesprek Definitief advies vrijdag 13 april Leerlingen die worden toegelaten worden verplicht na de eindexamens extra lessen Wi en En te volgen Op HAVO-4 start een begeleidingstraject van 1 à 2 lesuren per week.

23 TIPS HOU JE WERK GOED BIJ LEVER OP TIJD VERSLAGEN ENZ. IN
ZORG VOOR ONTSPANNING NAAST SCHOOL, MAAR OVERDRIJF NIET ALS JE NA SCHOOL WERKT: DENK ERAAN DAT JE DIT OOK NIET OVERDRIJFT

24 SUCCES NAMENS Mevr. Janssen Dhr. Mulders Dhr. Sweerts
Mevr. v.d. Bercken Dhr. Te Braak Dhr. Thönissen Mevr. Dreessen-van Hout


Download ppt "EXAMENDOSSIER 4 VMBO-t."

Verwante presentaties


Ads door Google