De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bronnen van inspiratie en zorg Primaire tekstbronnen op de centrale examens Jan de Vries docent Liemers College Zevenaar.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bronnen van inspiratie en zorg Primaire tekstbronnen op de centrale examens Jan de Vries docent Liemers College Zevenaar."— Transcript van de presentatie:

1 Bronnen van inspiratie en zorg Primaire tekstbronnen op de centrale examens Jan de Vries docent Liemers College Zevenaar

2 Waarom  Concreet lesmateriaal  Handvatten voor leerlingen op het CE  Samen weten we meer Programma Hoe  Drie activiteiten:  Bronvraag beantwoorden  Hertaling van een bron  Vragen formuleren bij een bron  Deductie van Vrancken Wat  Primaire bronnen  Vraagvormen: stofinhoud en vaardigheden

3 Algemene Conferentiereader  Deductie van Johan de Witt En Natuurlijk  Workshopmap met voorbeeldexamenvragen, antwoordmodellen, bronnensites, examentips voor leerlingen, Geert Wilders, enz.  Handleiding Examenvoorbereiding

4 Maak de chronologievraag Introductie

5 Vervolg en Verdiepingsopdracht ‘Get the picture’ – ‘Verschijnend Verleden’  De klas wordt in drie groepen gedeeld.  Via beamer verschijnt langzaam een afbeelding.  Als een leerling het denkt te weten, roept hij/zij: STOP  Die leerling of de groep zegt  wat de afbeelding voorstelt  bij welk bronfragment de afbeelding hoort  is het goed: twee punten erbij voor de groep  is het fout: een punt eraf voor de groep  Dan wordt over de afbeelding een vraag gesteld aan de twee andere groepen (eerst aan de groep links van de ‘winnende groep’).  Heeft die groep het goed, dan krijgen ze een punt erbij en dan gaat er een punt af van de groep die de afbeelding raadde.

6 Tekstbronnen in beeldbronnen Wat zie je en bij welk bronfragment hoort de afbeelding?

7 Tekstbronnen in beeldbronnen

8 Willem van Oranje Bron 1, de Apologie uit 1581 Geef de naam van de koning tot wie de Apologie is gericht. Filips II Noem de eigenlijke hoofdauteur van de Apologie. Philippe du Plessis-Mornay Frans theoloog/staatsman, Hugenoot, gevlucht n.a.v. Bartholemeusnacht.

9 Tekstbronnen in beeldbronnen Wat zie je en bij welk bronfragment hoort de afbeelding?

10 Tekstbronnen in beeldbronnen Wat zie je en bij welk bronfragment hoort de afbeelding?

11 Tekstbronnen in beeldbronnen

12 Troonsafstand Karel V, 1555 (schoolplaat J. Isings) Bron 4, (Godsdienst)vrede van Augsburg uit 1555 Toon met de bron aan dat Willem van Oranje van hoge adel was. Keizer Karel V steunt met zijn linkerhand op hem (met zijn rechterhand op Filips II).

13 Tekstbronnen in beeldbronnen Wat zie je en bij welk bronfragment hoort de afbeelding?

14 Tekstbronnen in beeldbronnen

15 Moord op Gebroeders De Witt, 1672 Bron 2, de Deductie van Johan de Witt uit 1654 Noem de functie van Johan de Witt in de tijd van zijn Deductie. raad(s)pensionaris (van Holland)

16 Tekstbronnen in beeldbronnen Wat zie je en bij welk bronfragment hoort de afbeelding?

17 Tekstbronnen in beeldbronnen

18 Spotprent/Allegorie Tuin der 17 Nederlanden / Pacificatie van Gent Bron 6, Pacificatie van Gent uit 1576 Noem de twee verdragen waarmee de eenheid van de Pacificatie werd doorbroken. Unie van Atrecht en Unie van Utrecht (1579)

19 Tekstbronnen in beeldbronnen Wat zie je en bij welk bronfragment hoort de afbeelding?

20 Tekstbronnen in beeldbronnen

21 Johan van Oldenbarnevelt Bron 3, Scherpe Resolutie van Holland uit 1617 Geef de naam van de godsdienstige stroming waartoe Oldenbarnevelt behoorde. Remonstranten / Arminianen

22 Tekstbronnen in beeldbronnen Wat zie je en bij welk bronfragment hoort de afbeelding?

23 Tekstbronnen in beeldbronnen

24 Maria van Bourgondië Bron 5, Groot Privilege uit 1477 Door haar huwelijk met Maximiliaan van Oostenrijk kwam in de Nederlanden een nieuwe dynastie. Geef daarvan de naam. Habsburg

25 Maximumscore 2 Als door het wegstrepen van één foutief geplaatst cijfer een verder foutloze reeks ontstaat, wordt 1 scorepunt toegekend. Beoordelingsmodel opdracht 1 5 1477, Groot Privilege van Maria van Bourgondië 4 1555, Godsdienstvrede van Augsburg 1 1581, Apologie van Willem van Oranje 6 1576, Pacificatie van Gent 3 1617, Scherpe Resolutie van de Staten van Holland (VWO!!) 2 1654, Deductie van Johan de Witt

26  Fragment opgenomen in Algemene Reader  Complete boek (achtergronden, facsimile, transcriptie) gratis aan te vragen bij http://www.vriendenvandewitt.nl/ http://www.vriendenvandewitt.nl/ Deductie van Johan de Witt

27  (Foutief) Aangehaald door Geert Wilders in zijn proces dit jaar  De Deductie zoekt rechtvaardiging van het gewenste staatsbestel mede in het verleden. Geert Wilders zoekt rechtvaardiging van zijn uitlatingen ook mede in het verleden.

28 Deductie van Johan de Witt Waar hebben we dat toch eerder gezien?

29 Pacificatie van Gent

30 Spaanse Varkens VWO Centraal Eindexamen, 1995, Tijdvak 2, vraag 25 en 26 Panhuysen, L. (2008) Het Plakkaat van Verlatinghe. ‘Houdt op in mijn tuin te wroeten, Spaanse Varkens’. In: Historisch Nieuwsblad, maart 2008, pp. 34-40.

31 Tekst Stofomschrijving 1588-1648 In de Republiek lag de soevereiniteit sinds de Deductie van Vrancken bij de Staten. Deductie van Vrancken Deductie  Redenering van het algemene naar het bijzondere  Schriftelijke uiteenzetting van een rechtspositie Dissertatie van T. Thomassen, Instrumenten van de macht. De Staten- Generaal en hun archieven 1576-1796. (Amsterdam, 2009).  Vrancken: Corte Vertoninghe - Justificatie  Het bewijzen van een stelling

32 François Vrancken 1583-1589 Stadpensionaris van Gouda Deductie van Vrancken Franchois Vranck Francken

33 Nationaal Archief in Den Haag Deductie van Vrancken Geachte heer de Vries, Tot mijn spijt moet ik u mededelen dat de door u gezochte Deductie van Vrancken zich niet in inventarisnummer 2605 bevindt. Ik heb er naar gekeken met de collega die in de jaren de tachtig de inventaris heeft gemaakt, maar hij weet ook niet hoe dit mogelijk is of waar het gezochte stuk dan kan zijn. Hij heeft nog enige zoekpogingen ondernomen maar dit heeft geen resultaat gehad. De 16,75 onderzoekskosten zullen aan u worden terugbetaald. Nationaal Archief Prins Willem-Alexanderhof 20 | Den Haag Postbus 90520 | 2509 LM | Den Haag

34 Aanleiding van de ‘Deductie van Vrancken’: hertaling Deductie van Vrancken Nationaal Archief Pieter Bor

35 Voorbeeld van een hertaling voor HAVO 5-leerlingen Deductie van Vrancken Deductie van Vrancken in Pieter Bor (1680) De Staten van Holland, hebben kennis genomen van de brief Sir Thomas Wilkes, die hij aan de Staten-Generaal en de Staten van Holland heeft gestuurd. De heer Wilkes, die in naam van de koningin Engeland lid is van de Raad van State, schrijft in deze brief dat de macht van de graaf van Leicester en de Raad van State beperkt wordt.

36 Stofinhoud en Historische vaardigheden Deductie van Vrancken Nationaal Archief Pieter Bor

37 Hertalingsversie 2 Bewaar deze!!!! zit niet in de workshopmap. Is waarschijnlijk het best bruikbaar in de les. Deductie van Vrancken Hertaling dicht bij origineel gebleven. Probleem in de tekst: Soevereiniteit is door de Staten opgedragen aan de graven en gravinnen.

38 Voorbeelden van vragen over de stofinhoud Deductie van Vrancken Gebruik de bron hieronder. Deze brief past bij de machtsstrijd rond 1587 in de Nederlanden. 3p1 Toon dit met twee voorbeelden uit de brief aan. 2p2 Toon met een voorbeeld uit de brief aan dat hier sprake is van particularisme.

39 Voorbeelden van vragen over vaardigheden Deductie van Vrancken Gebruik de bron hieronder. Stel: je doet onderzoek naar de machtsverhoudingen in de Nederlanden rond 1587, in het bijzonder naar de positie van de verschillende Gewestelijke Staten. 2p1 Geef, met twee argumenten uit de bron, dat de ‘Deductie van Vrancken’ daarvoor een bruikbare bron is. Stel: je doet onderzoek naar de historisch gegroeide machtsverhoudingen in de Nederlanden rond 1587. 2p2 Toon aan, met verwijzing naar de bron, dat dit fragment uit de ‘Deductie van Vrancken’ daarvoor niet betrouwbaar is.

40 Wat u ook niet wilt missen Kenmerkende aspecten in perspectief: Oudheid en Middeleeuwen Cursus verzorgd door ILS en vakgroep geschiedenis RU Iedere bijeenkomst lezing (o.a. prof. dr Hekster en prof dr Raedts) en didactische workshop. Tijd:16.00 uur - 20.00 uur Data: Cursus Oudheid 23 en 30 november 2011 Cursus Middeleeuwen 21 maart en 28 maart 2012 Informatie: Arnoud Aardema Actief Historisch Denken deel 3 Nascholingsdag in het teken van het onlangs verschenen deel 3 Plaats: Dominicanenklooster Zwolle Datum:15 december 2011 Informatie: Arnoud Aardema

41 Terugblik Vragen? Opmerkingen? De leerlingen raken hopelijk niet in alle staten van de Staten van de staten?! Dank u wel en tot ziens!

42 Einde ‘Tijdelijke Afwijking’ / Twee CE-thema’s 2011-2012Vietnam en Republiek 2012-2013Republiek en VS 1865-1965 2013-2014Republiek en VS 1865-1965 (plus voorbeeldexamen ‘uitwerking’) 2014-2015Uitwerking Kenmerkende Aspecten Vwo4: 2012-2013 Havo4: 2013-2014


Download ppt "Bronnen van inspiratie en zorg Primaire tekstbronnen op de centrale examens Jan de Vries docent Liemers College Zevenaar."

Verwante presentaties


Ads door Google