De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bronnen van inspiratie en zorg Primaire tekstbronnen op de centrale examens Jan de Vries docent Liemers College Zevenaar.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bronnen van inspiratie en zorg Primaire tekstbronnen op de centrale examens Jan de Vries docent Liemers College Zevenaar."— Transcript van de presentatie:

1 Bronnen van inspiratie en zorg Primaire tekstbronnen op de centrale examens
Jan de Vries docent Liemers College Zevenaar

2 Programma Wat Primaire bronnen Vraagvormen: stofinhoud en vaardigheden
Hoe Drie activiteiten: Bronvraag beantwoorden Hertaling van een bron Vragen formuleren bij een bron Deductie van Vrancken Waarom Concreet lesmateriaal Handvatten voor leerlingen op het CE Samen weten we meer

3 En Algemene Conferentiereader Natuurlijk Deductie van Johan de Witt
Workshopmap met voorbeeldexamenvragen, antwoordmodellen, bronnensites, examentips voor leerlingen, Geert Wilders, enz. Handleiding Examenvoorbereiding

4 Introductie Maak de chronologievraag

5 Vervolg en Verdiepingsopdracht
‘Get the picture’ – ‘Verschijnend Verleden’ De klas wordt in drie groepen gedeeld. Via beamer verschijnt langzaam een afbeelding. Als een leerling het denkt te weten, roept hij/zij: STOP Die leerling of de groep zegt wat de afbeelding voorstelt bij welk bronfragment de afbeelding hoort is het goed: twee punten erbij voor de groep is het fout: een punt eraf voor de groep Dan wordt over de afbeelding een vraag gesteld aan de twee andere groepen (eerst aan de groep links van de ‘winnende groep’). Heeft die groep het goed, dan krijgen ze een punt erbij en dan gaat er een punt af van de groep die de afbeelding raadde.

6 Tekstbronnen in beeldbronnen
Wat zie je en bij welk bronfragment hoort de afbeelding?

7 Tekstbronnen in beeldbronnen

8 Tekstbronnen in beeldbronnen
Willem van Oranje Bron 1, de Apologie uit 1581 Geef de naam van de koning tot wie de Apologie is gericht. Filips II Noem de eigenlijke hoofdauteur van de Apologie. Philippe du Plessis-Mornay Frans theoloog/staatsman, Hugenoot, gevlucht n.a.v. Bartholemeusnacht.

9 Tekstbronnen in beeldbronnen
Wat zie je en bij welk bronfragment hoort de afbeelding?

10 Tekstbronnen in beeldbronnen
Wat zie je en bij welk bronfragment hoort de afbeelding?

11 Tekstbronnen in beeldbronnen

12 Tekstbronnen in beeldbronnen
Troonsafstand Karel V, 1555 (schoolplaat J. Isings) Bron 4, (Godsdienst)vrede van Augsburg uit 1555 Toon met de bron aan dat Willem van Oranje van hoge adel was. Keizer Karel V steunt met zijn linkerhand op hem (met zijn rechterhand op Filips II).

13 Tekstbronnen in beeldbronnen
Wat zie je en bij welk bronfragment hoort de afbeelding?

14 Tekstbronnen in beeldbronnen

15 Tekstbronnen in beeldbronnen
Moord op Gebroeders De Witt, 1672 Bron 2, de Deductie van Johan de Witt uit 1654 Noem de functie van Johan de Witt in de tijd van zijn Deductie. raad(s)pensionaris (van Holland)

16 Tekstbronnen in beeldbronnen
Wat zie je en bij welk bronfragment hoort de afbeelding?

17 Tekstbronnen in beeldbronnen

18 Tekstbronnen in beeldbronnen
Spotprent/Allegorie Tuin der 17 Nederlanden / Pacificatie van Gent Bron 6, Pacificatie van Gent uit 1576 Noem de twee verdragen waarmee de eenheid van de Pacificatie werd doorbroken. Unie van Atrecht en Unie van Utrecht (1579)

19 Tekstbronnen in beeldbronnen
Wat zie je en bij welk bronfragment hoort de afbeelding?

20 Tekstbronnen in beeldbronnen

21 Tekstbronnen in beeldbronnen
Johan van Oldenbarnevelt Bron 3, Scherpe Resolutie van Holland uit 1617 Geef de naam van de godsdienstige stroming waartoe Oldenbarnevelt behoorde. Remonstranten / Arminianen

22 Tekstbronnen in beeldbronnen
Wat zie je en bij welk bronfragment hoort de afbeelding?

23 Tekstbronnen in beeldbronnen

24 Tekstbronnen in beeldbronnen
Maria van Bourgondië Bron 5, Groot Privilege uit 1477 Door haar huwelijk met Maximiliaan van Oostenrijk kwam in de Nederlanden een nieuwe dynastie. Geef daarvan de naam. Habsburg

25 Beoordelingsmodel opdracht 1
Maximumscore 2 Als door het wegstrepen van één foutief geplaatst cijfer een verder foutloze reeks ontstaat, wordt 1 scorepunt toegekend. , Groot Privilege van Maria van Bourgondië , Godsdienstvrede van Augsburg , Pacificatie van Gent , Apologie van Willem van Oranje , Scherpe Resolutie van de Staten van Holland (VWO!!) , Deductie van Johan de Witt

26 Deductie van Johan de Witt
Fragment opgenomen in Algemene Reader Complete boek (achtergronden, facsimile, transcriptie) gratis aan te vragen bij

27 Deductie van Johan de Witt
(Foutief) Aangehaald door Geert Wilders in zijn proces dit jaar De Deductie zoekt rechtvaardiging van het gewenste staatsbestel mede in het verleden. Geert Wilders zoekt rechtvaardiging van zijn uitlatingen ook mede in het verleden.

28 Deductie van Johan de Witt Waar hebben we dat toch eerder gezien?

29 Pacificatie van Gent

30 VWO Centraal Eindexamen, 1995, Tijdvak 2, vraag 25 en 26
Spaanse Varkens VWO Centraal Eindexamen, 1995, Tijdvak 2, vraag 25 en 26 Panhuysen, L. (2008) Het Plakkaat van Verlatinghe. ‘Houdt op in mijn tuin te wroeten, Spaanse Varkens’. In: Historisch Nieuwsblad, maart 2008, pp

31 Deductie van Vrancken Tekst Stofomschrijving Deductie 1588-1648
In de Republiek lag de soevereiniteit sinds de Deductie van Vrancken bij de Staten. Deductie Redenering van het algemene naar het bijzondere Het bewijzen van een stelling Schriftelijke uiteenzetting van een rechtspositie Dissertatie van T. Thomassen, Instrumenten van de macht. De Staten-Generaal en hun archieven (Amsterdam, 2009). Vrancken: Corte Vertoninghe - Justificatie

32 Deductie van Vrancken François Vrancken Franchois Vranck Francken
Stadpensionaris van Gouda Franchois Vranck Francken 32

33 Deductie van Vrancken Nationaal Archief in Den Haag
Geachte heer de Vries, Tot mijn spijt moet ik u mededelen dat de door u gezochte Deductie van Vrancken zich niet in inventarisnummer 2605 bevindt. Ik heb er naar gekeken met de collega die in de jaren de tachtig de inventaris heeft gemaakt, maar hij weet ook niet hoe dit mogelijk is of waar het gezochte stuk dan kan zijn. Hij heeft nog enige zoekpogingen ondernomen maar dit heeft geen resultaat gehad. De 16,75 onderzoekskosten zullen aan u worden terugbetaald. Nationaal Archief Prins Willem-Alexanderhof 20 | Den Haag Postbus | 2509 LM | Den Haag 33

34 Deductie van Vrancken Aanleiding van de ‘Deductie van Vrancken’: hertaling Nationaal Archief Pieter Bor 34

35 Deductie van Vrancken in Pieter Bor (1680)
Voorbeeld van een hertaling voor HAVO 5-leerlingen De Staten van Holland, hebben kennis genomen van de brief Sir Thomas Wilkes, die hij aan de Staten-Generaal en de Staten van Holland heeft gestuurd. De heer Wilkes, die in naam van de koningin Engeland lid is van de Raad van State, schrijft in deze brief dat de macht van de graaf van Leicester en de Raad van State beperkt wordt. Deductie van Vrancken in Pieter Bor (1680) 35

36 Deductie van Vrancken Stofinhoud en Historische vaardigheden
Nationaal Archief Pieter Bor 36

37 Deductie van Vrancken Hertaling dicht bij origineel gebleven.
Probleem in de tekst: Soevereiniteit is door de Staten opgedragen aan de graven en gravinnen. Hertalingsversie 2 Bewaar deze!!!! zit niet in de workshopmap. Is waarschijnlijk het best bruikbaar in de les. 37

38 Deductie van Vrancken Voorbeelden van vragen over de stofinhoud
Gebruik de bron hieronder. Deze brief past bij de machtsstrijd rond 1587 in de Nederlanden. 3p 1 Toon dit met twee voorbeelden uit de brief aan. 2p 2 Toon met een voorbeeld uit de brief aan dat hier sprake is van particularisme. 38

39 Deductie van Vrancken Voorbeelden van vragen over vaardigheden
Gebruik de bron hieronder. Stel: je doet onderzoek naar de machtsverhoudingen in de Nederlanden rond 1587, in het bijzonder naar de positie van de verschillende Gewestelijke Staten. 2p 1 Geef, met twee argumenten uit de bron, dat de ‘Deductie van Vrancken’ daarvoor een bruikbare bron is. Stel: je doet onderzoek naar de historisch gegroeide machtsverhoudingen in de Nederlanden rond 1587. 2p 2 Toon aan, met verwijzing naar de bron, dat dit fragment uit de ‘Deductie van Vrancken’ daarvoor niet betrouwbaar is. 39

40 Wat u ook niet wilt missen
Actief Historisch Denken deel 3 Nascholingsdag in het teken van het onlangs verschenen deel 3 Plaats: Dominicanenklooster Zwolle Datum:15 december 2011 Informatie: Arnoud Aardema Kenmerkende aspecten in perspectief: Oudheid en Middeleeuwen Cursus verzorgd door ILS en vakgroep geschiedenis RU Iedere bijeenkomst lezing (o.a. prof. dr Hekster en prof dr Raedts) en didactische workshop. Tijd: uur uur Data:     Cursus Oudheid           23 en 30  november 2011                        Cursus Middeleeuwen 21 maart en 28 maart 2012 Informatie: Arnoud Aardema

41 De leerlingen raken hopelijk niet in alle staten
Terugblik Vragen? Opmerkingen? De leerlingen raken hopelijk niet in alle staten van de Staten van de staten?! Dank u wel en tot ziens!

42 Einde ‘Tijdelijke Afwijking’ / Twee CE-thema’s
Vietnam en Republiek Republiek en VS (plus voorbeeldexamen ‘uitwerking’) Uitwerking Kenmerkende Aspecten Vwo4: Havo4:


Download ppt "Bronnen van inspiratie en zorg Primaire tekstbronnen op de centrale examens Jan de Vries docent Liemers College Zevenaar."

Verwante presentaties


Ads door Google