De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Confidential Kenniskring BPM. confidential Coordinator Chris Block Master in Electronic Engineering Master in Business Administration Managing Director.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Confidential Kenniskring BPM. confidential Coordinator Chris Block Master in Electronic Engineering Master in Business Administration Managing Director."— Transcript van de presentatie:

1 confidential Kenniskring BPM

2 confidential Coordinator Chris Block Master in Electronic Engineering Master in Business Administration Managing Director van Br@ins.Trust, Voorzitter van het Innovatiecentrum Provincie Antwerpen Voorzitter van de VOKA Kamer van Koophandel Neteland geassocieerd met de VOKA Kamer van Koophandel Mechelen br@ins.trust confidential 2 http://www.linkedin.com/pub/chris- block/0/471/310

3 confidential 3 Belangrijk om te groeien Een Strategie hebben Product- en Service karacteristieken kunnen converteren in verkoopsargumenten (USP’s) Kennis hebben om Internationalisatie aan te pakken Competitiviteit kunnen beoordelen door te benchmarken Organisatiestructuur kunnen aanpassen voor groei Kennis hebben van Business Modellen Financieringsmiddelen kennen Business Processen kunnen optimaliseren Competentie Management kunnen organiseren Een Business Cultuur kunnen kweken

4 confidential 4 Doel We beogen: 1.Een performantere bedrijfsorganisatie. 2.Een permanente procesverbetering. We willen de business processen beter laten aansluiten op de ICT oplossingen 3.Slim netwerken

5 confidential 5 Vraagtekens over ICT ICT kennis is beperkt en behoort niet tot een bedrijfsprioriteit. Dit heeft als gevolg dat de KMO’s onvoldoende maturiteit hebben in het beheer van de ICT processen en dit leidt tot inefficiënt gebruik van de ingezette middelen, tot verhoogde bedrijfsrisico’s en tot een vermindering van de competitiviteit met concurrenten die de ICT processen beter onder controle hebben. Om ICT processen goed te kunnen beheren moet men zijn Business Processen zeer goed kennen. Hier schort het schoentje.

6 confidential De lerende netwerken geven aan de KMO’s een inzicht van wat er allemaal mogelijk is en men kan de KMO’s voor de aangereikte concepten enthousiast maken. Dit is nochtans onvoldoende om bepaalde innovatieve ideeën ingevoerd te krijgen binnen de eigen firma. Hiervoor is heel wat meer moeite en kennis nodig. Daarom wordt het methode van innovatieve Kennis Kringen gebruikt om bepaalde thema’s uit te diepen met de hulp van studenten. Hier zeggen we niet wat er mogelijk is maar gaan we met enkele bedrijven de thema’s ook implementeren bij die bedrijven! Door met kleine groepjes te werken +- 5 bedrijven en 5 studenten kan men zeer interactief werken. Waarom Kennis- kringen

7 confidential 7 MOTIVEREND – LAAGDREMPELIG - COMMUNICATIEF Communicatie Tools Website – kennisdatabase Web based nieuwsbrief- link naar een virtuele community Artikels en links die verband houden met ICT kennis ICT kennis bij KMO’s Studenten KUL@TM Geintegreerde methodologie

8 confidential Uniek project Geïntegreerd concept Bottom-up benadering vanuit de noden en knelpunten. We gebruiken studenten om KMO’s te helpen en om hen ervaring te laten opdoen. Het is geen vrijblijvende oefening voor de studenten daar het telt voor 2 studiepunten (60 – 80 uur werk). De KMO’s moeten punten geven volgens bepaalde criteria. Kennis Kringen maken een zeer gerichte en zeer interactieve aanpak mogelijk. Na het bepalen van de business processen worden rond de geformuleerde noden een lerende netwerk gevormd waaraan telkens 2 experten met een verschillende invalshoek deelnemen om er over te discuteren De opgedane kennis wordt verzameld in een kennisdatabank met een daaraan gekoppelde nieuwsbrief die maandelijks de nieuwigheden weergeeft in de kennisdatabank. 8

9 confidential 9 Evaluatie

10 confidential 10 Samenwerking KUL@Thomas More KMO’s hebben meestal te weinig methodische knowhow om analyses te maken. Studenten van een universiteit kunnen daarbij helpen. – De bedrijven worden begeleid bij de uitvoering van de analyse – Door er een extern iemand er bij te betrekken worden de KMO’s gemotiveerd om er iets aan te doen – De studenten leren hoe bedrijven werken en ze krijgen toegang tot praktisch gerichte cases rond strategievorming. – Tijdens het project kunnen de studenten ook leren van de coach die de kenniskring begeleidt. Door studenten te betrekken bij de Kenniskringen gaat men dus ook aan talent vorming doen en wordt de samenwerking industrie – onderwijs bevorderd.

11 confidential Web Based Enquête De web based enquête werd ontwikkeld in samenwerking met de KUL@Thomas More en behandelt de volgende onderwerpen: 1.ICT competenties. 2.Optimale ICT Infrastructuur. 3.Bedrijfscontinuiteit. te voorkomen en te beveiligen. 4.Performante internettoepassingen Samenwerking met derden Mobiel werken. E-government 5.ICT in bedrijfsprocessen 6.Verwachtingen van het project Het doel is de kennis van de KMO te peilen Eenvoudig & verstaanbaar voor de KMO 11

12 confidential Bepaling van de Business Processen We gebruiken Master studenten van de KUL – Thomas More om de processen van de KMO’s mee te bepalen. Hun eindrapport wordt na +- 3 maand afgeleverd waarin de volgende elementen moeten voorkomen: 1. Visie en strategie vooral op gebied van ICT) 2. Organisatie structuur 3. De business processen van de KMO’s ( De studenten moesten zich concentreren op de kritische processen) 4. Knelpunten en noden op gebied van ICT 5. Mogelijke suggesties voor verbetering met ICT oplossingen De punten gegeven door de KMO’s en door de expert dienen als examenpunten voor het vak 12

13 confidential Concept 13 Methode om BP’s te bepalen Voorbereid- ing studenten en KMO’s Tussentijdse evaluatie BP’s Brainstorm- ing met 5 studenten en 5 KMO’s Eind evaluatie BP’s Brainstormi ng met 5 studenten en 5 KMO’s Voorbereid -ing Brainstorm sessie Voorbereid -ing Brainstorm sessie KUL Voka KVKM KUL Voka KVKM Voka KVKM Student KMO

14 confidential Noden en Knelpunten van 34 bedrijven Wat doen voor Backups’ Planningsystemen Document beheer Beveiliging Stabiliteit netwerk CRM Coudcomputing Scanning systemen Voorraadbeheersystemen Leveranciersbeoordeling- systemen Eenvoudige ERP systemen Mobiel werken Uitbouw webshop Project management Disaster recovery ICT infrastructuur audit Gebruik van sociale media 14

15 confidential Clustering van de noden 15 De bedoeling is om concepten aan te reiken zodat men beter gewapend is wanneer men contact opneemt met ICT bedrijven 6 7 8 95 1 2 3 4

16 confidential Hoe kan het Lerend netwerk er uit zien? Afhankelijk van de groep van de bedrijven en de noden wordt er een programma op maat van deze groep samengesteld 16

17 confidential Relevantie voor de bedrijven Er werden realistische mogelijkheden aangereikt De aanpak was een belangrijke stap vooruit in het leren analyseren van de business processen voor het bedrijf Dit is een goede aanzet om de oefening te vervolledigen. Een goede oefening om de business processen in detail te overlopen. Het was een nuttige manier om huidige, geplande en toekomstige processen te evalueren. br@ins.trust confidential 17 Kan het bedrijf verder werken op deze oefening? Zijn er voldoende aanknopingspunten voor een werkbare implementatie? Is de oefening voldoende praktisch opgebouwd en voldoende toegepast op de concrete situatie van het bedrijf om werkbaar te zijn? Ze is volledig toegepast op de concrete situatie van het bedrijf Het was een nuttige oefening om alles te overlopen met iemand van buiten het bedrijf. Het project op zich was leuk en leerzaam om te doen.

18 confidential Inzet/same nwerk-ing met het bedrijf De student heeft snel en zeer accuraat de bestaande business processen doorgrond en de goede conclusies getrokken naar optimalisatie toe De student kwam zeer professioneel en zakelijk over. Zeer efficiënte aanpak binnen het korte tijdsbestek Een groot inlevingsvermogen. br@ins.trust confidential 18 Was er een duidelijke inzet van de student? Hoeveel energie heeft hij/zij daarin gestoken? Hoe diep heeft de student gegraven in de informatie over het bedrijf om tot de BP’s te komen?

19 confidential Relevantie voor de deelnemen de studenten? Ervaring opdoen rond realistische ICT problemen Ervaring opdoen met BPM Nauwe samenwerking en communicatie tussen de CEO en de student Hoog niveau van enthousiasme! De oefening geeft ook onderwerpen voor eindwerken br@ins.trust confidential 19

20 confidential Website De achtergrond informatie voor de BPM staat voorlopig op de website van E-Link www.elinkmechelen.bewww.elinkmechelen.be Deze informatie zal verplaatst worden naar www.transknowledge.be zodra deze af is www.transknowledge.be Alle studenten hebben toegang met als paswoord het email adres dat doorgegeven werd aan de KUL@Thomas More. Men moet zich wel registreren. Indien er problemen zijn moet men het melden 20

21 confidential 21 www.transknowledge.be


Download ppt "Confidential Kenniskring BPM. confidential Coordinator Chris Block Master in Electronic Engineering Master in Business Administration Managing Director."

Verwante presentaties


Ads door Google