De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

GEZAMENLIJKE VOORLICHTINGSBIJEENKOMST KVO-B CONTINUE SAMENWERKEN

Verwante presentaties


Presentatie over: "GEZAMENLIJKE VOORLICHTINGSBIJEENKOMST KVO-B CONTINUE SAMENWERKEN"— Transcript van de presentatie:

1 GEZAMENLIJKE VOORLICHTINGSBIJEENKOMST KVO-B CONTINUE SAMENWERKEN
WELKOM Woensdag 24 september 2014 – uur Bedrijfsrestaurant IW4

2 07.45 – 07.50 Wethouder Dhr. M. Verloop
AGENDA 07.40 – Opening Dhr. R.P.J. van Holsteijn 07.45 – Wethouder Dhr. M. Verloop 07.50 – KVO-B projectgroep Dhr. G. van Ginkel 08.05 – Schipper Security BV Dhr. E. Diepenbroek 08.10 – Politie Dhr. W. van Eden 08.15 – Brandweer Dhr. R. van de Pijpekamp 08.20 – Gemeente Veenendaal Dhr. D. Bok 08.25 – Uitreiking KVO-B certificaten Mevr. H. Brenninkmeijer 08.40 – Afsluiting Dhr. R.P.J. van Holsteijn

3 OPENING - De heer René van Holsteijn
(technisch voorzitter Platform Bedrijventerreinen) Doel van dit KVO-B ontbijt Samenwerking projectgroep KVO-B PP-presentatie wordt nagezonden Gelegenheid tot vragen stellen aan de actoren na de bijeenkomst Na afloop: Oranje gekleurd veiligheidshesje met opdruk Ondernemend Veenendaal Zelfklevende stickers om diefstal vanuit auto’s tegen te gaan

4 (wethouder gemeente Veenendaal)
De heer Marco Verloop (wethouder gemeente Veenendaal) Verantwoordelijk voor: Financiën en control Belastingen Control sociaal domein / decentralisaties Economie Werkgeversdienstverlening Revitalisatie bedrijventerreinen en leegstand Parkeren

5 Verloop hercertificering KVO-B - De heer Gert van Ginkel
(technisch voorzitter projectgroep KVO-B) Gelopen / te lopen schema Voordeel korting op verzekeringspremies Punten uit opgestelde maatregelen-matrix Project bundeling opleidingen BHV Project intelligente camera’s Highlights uit gehouden KVO-B enquete Highlights laatste dag- en avondschouw Collectieve beveiliging bedrijventerreinen Ervaring Jan Zandbergen BV (World Wide Quality in Meat), Bobinestraat 29 Dick de Vries (Facilitair Manager)

6

7 Highlights bedrijventerreinen
Het Ambacht / Nijverkamp A Open deur/raam/hek klant B Brandgevaarlijke situaties klant C Verdachte voertuigen/personen D Genoteerde kentekens E Defecte lantaarnpalen F Openbare verstoring G Hangjongeren 2013 38 4 7 14 19 8 2014 63 2 11 39 Verschil +25 -5 -3 +20 -1

8 Highlights bedrijventerreinen
De Faktorij / De Vendel A Open deur/raam/hek klant B Brandgevaarlijke situaties klant C Verdachte voertuigen/personen D Genoteerde kentekens E Defecte lantaarnpalen F Openbare verstoring G Hangjongeren 2013 34 6 1 15 12 9 7 2014 30 3 2 10 Verschil -4 -3 +6 -13 -2 -6

9 Highlights bedrijventerreinen
Compagnie A Open deur/raam/hek klant B Brandgevaarlijke situaties klant C Verdachte voertuigen/personen D Genoteerde kentekens E Defecte lantaarnpalen F Openbare verstoring G Hangjongeren 2013 17 11 2 10 2014 18 5 7 Verschil +1 -6 +5 -5 +3 -3 -2

10 Highlights bedrijventerreinen
Compagnie-oost A Open deur/raam/hek klant B Brandgevaarlijke situaties klant C Verdachte voertuigen/personen D Genoteerde kentekens E Defecte lantaarnpalen F Openbare verstoring G Hangjongeren 2013 10 2 9 2014 14 1 5 7 6 3 Verschil +4 -1 +3 -2 +6 +1

11 Highlights bedrijventerreinen
De Batterijen A Open deur/raam/hek klant B Brandgevaarlijke situaties klant C Verdachte voertuigen/personen D Genoteerde kentekens E Defecte lantaarnpalen F Openbare verstoring G Hangjongeren 2013 21 4 2 1 6 2014 15 12 3 Verschil -6 +8 +2 +3 -1

12 Algemene conclusie Aandacht niet laten verslappen.
Meer activiteit / verdachte personen gesignaleerd.

13 Maatregelen 2014 SMS- functie voor alle ondernemingen
Extra aandacht/ periodieke controles: - Defecte straatverlichting - Verlichting panden - Overzicht vrachtwagens bedrijventerreinen - Overzicht brandgevaarlijke situaties - Openstaande ramen/deuren/hekken

14 Ontwikkelingen 2015 Verhogen Organisatiegraad/ elkaar informeren
Veiligheidsapp Communicatie binnen gebruikers groepen Veiligheid bij alleen werken. Aangiftebereidheid Meer meldingen (vandalisme en inbraak) Uitgewerkt in komend KVO overleg eenvoudig, simpel, pilot

15 Politie Midden Nederland district oost Basisteam zuid
Wim van Eden Brigadier en thematisch wijkagent

16 Inbraak/diefstal cijfers vanaf 2011 t/m 2014
2011 : 60 – inbraak bedrijf / winkel / woning 11 – diefstal in / uit gebouwen 59 – diefstal van / in / uit vervoermiddelen 2012 : 56 – inbraak bedrijf / winkel / woning 15 – diefstal in / uit gebouwen 70 – diefstal van / in/ uit vervoermiddelen 2013 : 33 – inbraak bedrijf / winkel / woning 14 – diefstal in / uit gebouwen 53 – diefstal van / in / uit vervoermiddelen 2014 : (1e + 2e Q) 14 – inbraak bedrijf / winkel / woning 9 – diefstal in / uit gebouwen 22 – diefstal van / in/ uit vervoermiddelen

17 Inbraken bedrijven en instellingen 2013 (blauw), 2014 (geel), te verwachten ontwikkeling (rode lijn)

18 Veenendaal

19 www.hetccv.nl Hoe werkt het?
De Veilig Ondernemen Scan is een korte digitale vragenlijst waarmee ondernemers gratis en eenvoudig inzicht krijgen in de verschillende criminaliteitsrisico's voor hun onderneming, zoals inbraak, diefstal en ICT-criminaliteit. Direct na het invullen van de vragenlijst, ontvangen zij een onafhankelijk advies met passende veiligheids- en beveiligingsmaatregelen

20 Aangifte doen? Wilt u aangifte doen namens een bedrijf?
Op politie.nl kunt u een account aanmaken. Bij nieuwe aangiftes hoeft u dan een aantal gegevens niet opnieuw vast te leggen. Ook kunt u de aangifte volgen en hebt u een overzicht van eerdere aangiftes.

21 Wat doet de Politie met uw aangifte ?
Leidt soms naar een verdachte en wordt een strafzaak. Geeft altijd een beeld van de aard en omvang van het incident. Geeft mogelijkheid voor gerichte aansturing overige partners. Nemen onveiligheidsgevoelens af door gericht toezicht. Neemt de pakkans toe. Bij toename aangiften mogelijkheid inzet bijzondere diensten b.v. ANPR controles Geen aangifte, geen probleem ?

22 Samenwerking Beveiligingsbedrijven in Veenendaal
Beleidsmedewerkers\sters veiligheid gemeente Veenendaal Wijkmanagers Parkmanager en KVO bestuursleden B.O.A.’s van de gemeente Veenendaal

23 Wat doet de Politie met feiten/cijfers en bevindingen?
Wekelijks wordt digitale informatie verstrekt aan beveiligingsbedrijven die in Veenendaal actief zijn Bevat incidenten en kentekens van verdachte voertuigen Alle incidenten meldingen /aangiften worden afzonderlijk onderzocht op samenhang, kenmerken, M.O. (werkwijze) Binnen KVO werkgroep leveren alle disciplines feiten cijfers en zaken aan. En zoeken we gericht naar oplossingen. We handelen de maatregelen af in de matrix om aan de KIWA eisen te kunnen voldoen.

24 Meldingen (gemeente) bellen voor onderhoud/ reparatie verlichting, wegdek, bebording etc. B.O.A.’s of Politie als het om (jeugd)overlast. B.O.A.’s als het gaat over parkeerproblemen.

25 Preventie tips Weet wie er in uw bedrijf rondloopt
Meldt verdachte activiteiten bel: 112 Zorg dat u goed contact heeft en houdt met uw buren. Zorg dat collega’s elkaar controleren bij het afsluiten. Zorg voor goede verlichting rondom uw pand.

26 Meldingsbereidheid Veenendaal telt ruim 800 bedrijven, verdeeld over 6 industrieterreinen, de Politie kan nooit overal tegelijk toezicht houden! We hebben hierbij uw hulp nodig! Ziet u iets gebeuren waarvan u denkt “hier klopt iets niet” of merkt u dat iemand zich verdacht ophoudt, bel 112 !

27 Wanneer 112 ? 112: daar vang je (ook) boeven mee !!!
Levensbedreigende situatie Getuige van een misdrijf Het zien van een verdachte situatie 112: daar vang je (ook) boeven mee !!!

28 Wijze spreuk Bij elkaar komen is een begin,
bij elkaar blijven is vooruitgang, met elkaar samenwerken is succes Henry Ford

29 Roy van de Pijpekamp Afdeling Preventie. E-mail: preventie.hr@vru.nl
Voorlichtingsbijeenkomst 24 september 2014 Keurmerk veilig ondernemen (KVO) Bedrijventerreinen Roy van de Pijpekamp Afdeling Preventie.

30 Programma Ongewenste meldingen Ontruimingsplan
Opgave van brandweer oefeningen Brandgevaar door buitenopslag Brandveilig gebruik Bouwbesluit (2012)

31 Ongewenste meldingen: Nadelen
De alertheid van de aanwezige personen in het gebouw neemt af. Bedrijfsproces wordt beïnvloedt Verhoogd verkeersrisico door uitruk brandweer Elke uitruk kost de gemeenschap geld Niet beschikbaar voor andere noodhulp De motivatie van werkgevers om haar personeel voor de brandweer beschikbaar te stellen neemt af

32 Ongewenste meldingen: oorzaken
Plaatsing en keuze van de melders Onderhoud beheer/ bediening Ongebruikelijke activiteiten en werkzaamheden Onbekendheid bij gebruikers met omgang en bediening

33 Ongewenste meldingen: opvolging
Registratie meldingen Registratie NEN 2535 Voorlichting Handhaving

34 Ongewenste meldingen: wat levert het op?
Voorlichting / communicatie zorgt voor begrip en bewustwording; Tevredenheid werkgevers en vrijwilligers; Efficiëntere inzet; Onnodige verkeersrisico’s voorkomen/beperkt; Bezuiniging kosten (€) Alertheid van personen neemt toe

35 Ontruimingsplan Bij brand in een gebouw ontstaat al snel een levensbedreigende situatie, vooral door de grote rook- en hitteontwikkeling. Iedereen moet het gebouw dus zo snel mogelijk verlaten. In een ontruimingsplan staat wie welke actie moet ondernemen in geval van een calamiteit. Het bevat taken en instructies en tekeningen van de vluchtwegen. Een ontruimingsplan van gebouwen is verplicht volgens, de Arbowet, het Arbobesluit en het Bouwbesluit 2012

36 Eisen aan een ontruimingsplan
NEN 8112 ‘Leidraad voor een ontruimingsplannen. Als het ontruimingsplan onderdeel uitmaakt van een bedrijfsnoodplan of bedrijfshulpverleningsplan, dan moet het een zelfstandig en uitneembaar stuk zijn. In de toekomst zal het Besluit basishulpverlening (BHV) in werking treden*. De voorschriften voor ontruimingsplannen en BHV zullen dan via dat besluit geregeld worden. * De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet bekend. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

37 Opgave brandweeroefeningen
Om als brandweerkorps paraat en alert te blijven moet er regelmatig geoefend worden. Om zo realistisch als mogelijk te oefenen maakt de brandweer graag gebruik van o.a. de aanwezige gebouwen op de bedrijventerreinen in het verzorgingsgebied. Deze oefeningen zijn ook opgenomen als een maatregel binnen KVO-B! Bedrijven kunnen zich aanmelden als oefenlocatie voor brandweeroefeningen. U kunt uw belangstelling doorgeven aan Geurt Valkenburg.

38 Recordaantal Nederlandse ‘miljoenenbranden' in 2013
In 2013 heeft in Nederland een recordaantal van 148 branden gewoed die een geraamde schade veroorzaakten van elk minstens 1 miljoen euro.

39 Oorzaken 31 januari. Zeer grote brand Cothen. Ca. 5000m2 en 500 heftrucks Cijfers lopen uiteen, maar 50 tot 80 % gaat failliet.

40 Oorzaken 2 grootste oorzaken: brandstichting (nacht) en (brand) gevaarlijk werkzaamheden (dag)

41 Brandstichting In vergelijking met een “normale” brand levert brandstichting vaak meer schade op, omdat: • Er op meerdere punten brand wordt gesticht; • Er op kwetsbare punten brand wordt gesticht; • Vaak gebruik wordt gemaakt van benzine of andere brandversnellers; • De brand wordt gesticht op een moment dat deze niet zo snel wordt ontdekt wordt, bijvoorbeeld tijdens sluitingstijd; • Brand beperkende maatregelen zijn gesaboteerd: branddeuren zijn geblokkeerd en de brandmeldinstallatie is uitgeschakeld.

42 Brandgevaar door buitenopslag

43 Brandgevaar door buitenopslag
Houd zoveel mogelijk afstand tussen opslag en gebouwen. Sla niet meer emballage op dan noodzakelijk. Plaats emballage (zoals verpakkingsmateriaal, kratten en pallets), afval en overige brandbare goederen niet onder luifels en afdaken. Gebruik voor de opslag van stoffen die spontaan kunnen ontbranden (zoals verfresten) alleen metalen afvalcontainers met deksel. Controleer dagelijks aan het einde van de werkdag of de containers afgesloten zijn, niet tegen gebouwen aan staan en of de opslagplek niet bereikbaar is voor voorbijgangers

44 Brandveilig gebruik (bouwbesluit 2012)

45 Wat regelt het Bouwbesluit niet?
Schade eigen gebouw Eigendomsverlies Emotionele schade Imago Marktaandeel Overlast omgeving Milieuschade

46 Wat moet u doen! Maak binnen uw organisatie iemand verantwoordelijk voor de uitvoering van uw (brand)veiligheidsbeleid; Brandveiligheidsmaatregelen zijn alleen effectief als ze ook tijdig en correct worden ingeschakeld en gecontroleerd; Zorg er ook voor dat uw medewerkers oefenen met de blusmiddelen en de veiligheidsprocedures; Het voorkomen van brandstichting wordt effectiever als u samenwerkt met ondernemers in uw omgeving.

47 Informatie www.vrom.nl www.brandweer.nl www.bouwbesluitonline.nl

48 Dank voor uw aandacht Na afloop van deze bijeenkomst kunt u zich met ev. vragen bij mij melden U kunt de afdeling Preventie bereiken via de

49 KVO-B Voorlichtingsbijeenkomst 24 september 2014
Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) Bedrijventerreinen Dirk Bok Wijkmanager gemeente Veenendaal

50 Schoon heel en veilig bedrijventerrein
Samen werken aan een goede uitstraling van de bedrijventerreinen Er zal een inventarisatie gemaakt worden van locaties welke een goede uitstraling teniet doen Dit zal worden gerapporteerd aan de parkmanager Vanuit het bestuur van de desbetreffende cooperatieve vereniging gaat een bericht naar de betreffende ondernemer Na 2 weken controle Bij geen verbetering: bericht naar Afd. Handhaving van de gemeente EEN SCHOON, HEEL EN VEILIG BEDRIJVENTERREIN DAT WILLEN WE TOCH ALLEMAAL?

51 Niet brandende verlichting wordt gemeld
STRAATVERLICHTING Tijdens de surveillance door Schipper wordt ook de straatverlichting gecontroleerd Niet brandende verlichting wordt gemeld Deze meldingen worden doorgegeven aan Citytec Binnen vijf werkdagen gerepareerd tenzij er een grote storing is Ondernemer kan ook zelf melden bij gemeente (zie sheet 4)

52 Er is geen specifieke Boa bedrijventerreinen
Inzet BOA Er is geen specifieke Boa bedrijventerreinen Meldingen worden door de huidige BOA’s die in de wijken zijn ook op de bedrijventerreinen opgepakt Overlast jongeren (zie sheet 4) Overlast bij fout parkeren (zie sheet 4)

53 Hoe kan ik een melding doorgeven?
Meldingen voor de gemeente kunnen op verschillende manieren worden doorgegeven: Via telefoonnummer: Via de mobile site veenendaal.nl kies hier: geef uw melding door! Via de gewone site

54 GEZAMENLIJKE VOORLICHTINGSBIJEENKOMST KVO-B Continue Samenwerken
AFSLUITING


Download ppt "GEZAMENLIJKE VOORLICHTINGSBIJEENKOMST KVO-B CONTINUE SAMENWERKEN"

Verwante presentaties


Ads door Google