De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Angstige gastheren … - Gastvrij voor God -. Eren door angst … …and I said to you, I am Jehovah your God; you shall not fear the gods of the Amorites,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Angstige gastheren … - Gastvrij voor God -. Eren door angst … …and I said to you, I am Jehovah your God; you shall not fear the gods of the Amorites,"— Transcript van de presentatie:

1 Angstige gastheren … - Gastvrij voor God -

2 Eren door angst … …and I said to you, I am Jehovah your God; you shall not fear the gods of the Amorites, in whose land you dwell. But you have not listened to my voice. (ASV) Judges 6:10 En Ik heb tot u gezegd: Ik ben de HERE, uw God; eert dan niet de goden van de Amorieten, in wier land gij woont. Maar gij hebt naar mijn stem niet geluisterd. (NBG) Richteren 6:10

3 Vrees en aanbidding Wat je vreest wordt snel voorwerp van aanbidding Vrees voor tekort en een fixatie op geld of eten Vrees voor fouten en een fixatie op controle Niemand kan twee heren dienen, hij zal òf de ene haten en de andere liefhebben, òf zich aan die ene hechten en de andere minachten; gij kunt niet God dienen èn Mammon Mat. 6:24

4 Gastheer 1: Gideon De Engel des HEREN verscheen hem en zei tot hem: De HERE is met u, gij dappere held. Maar Gideon zei tot hem: Och, mijn heer, indien de HERE met ons is, waarom is dit alles ons dan overkomen? Waar zijn dan al zijn wonderen, waarvan onze vaderen ons vertelden… Richteren 6:12-14 Held of beetje dom dat hij in discussie gaat met een engel … ? Een dappere held die zich verbergt voor de midianieten … ?

5 Warm ingepakt … Toen vervulde de Geest des HEREN Gideon: hij blies op de hoorn, en de Abiëzrieten werden opgeroepen …. Richteren 6:34 Staat in de Bijbel als iemand een onmogelijke opdracht krijgt ‘Lâbesh’ ( לָבַשׁ ) = ‘to put on a garment or clothe oneself with’ De Geest des Heren kleedde zich met Gideon

6 Handschoenen … … en zij werden allen vervuld met de heilige Geest en begonnen met andere tongen te spreken, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken. Hand.2:4 Of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u woont, die gij van God ontvangen hebt, en dat gij niet van uzelf zijt. 1 Cor. 6:19

7

8

9

10

11 Gastheer 2: Jona Het woord des HEREN kwam tot Jona, de zoon van Amittai: Maak u op, ga naar Nineve, de grote stad, en predik tegen haar, want haar boosheid is opgestegen voor mijn aangezicht. Maar Jona maakte zich op om te vluchten naar Tarsis, weg van het aangezicht des HEREN … Jona 1:1-3

12 Datering Nineve is hoofdstad van het Assyrische rijk Bestond al sinds 2300 v. Chr. Had haar grote bloeiperiode tussen 900 en 620 v. Chr. Daarom schat men Jona op 700 v. Chr.

13

14 De stad & het volk Absoluut onneembare stad door: 1.Groot & selfsupporting (akkers & vee binnen muren). 2.Zeer brede muren (2 span paard & wagen naast elkaar) 3.Tigris (gebouwd in meander, daarna is rivier doorgetrokken). 'Wee de bloedstad, louter leugen, vol van verscheuring, zonder ophouden rovend.’ Nahum 3:1

15

16

17 Het einde Eeuwen later voorspeld door Nahum – (1:8 met een overstromende vloed maakt Hij haar plaats geheel teniet) In 612 v. Chr. werd Nineve verwoest. – Niet door mensenhanden, maar door Gods ingrijpen. – Een natuurramp tijdens een belegering – Tigris trad zo buiten oevers dat muren instorten en belegeraars (Babyloniers) stad binnen konden varen

18 Juda & Jona Juda sinds 734 v. Chr. vazalstaat van Assyrie Israël in 840 door de Assyriers onderworpen – voor een groot deel gedeporteerd. Jona profeet in vazalstaat Juda, krijgt deze opdracht: 'Maak u op en ga naar Nineve, de grote stad, en predik tegen haar, want haar boosheid is opgestegen voor mijn aangezicht.’

19 Dwarse (hand)schoen Spannend beeld: God die je aantrekt als een handschoen … Gideon: in discussie met Gods tegenwoordigheid Jona: rent weg van Gods tegenwoordigheid Jij … ? Toen wendde de HERE Zich tot hem en zei: Ga heen in deze uw kracht en verlos Israël uit de greep van Midjan. Ik zend u immers …

20 Dwarse (hand)schoen Vrees niet, want Ik heb u verlost, Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt Mijn … Jes. 43:1b Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de Geest van het zoonschap, door welke wij roepen: Abba, Vader. Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn. Rom. 8:15-16


Download ppt "Angstige gastheren … - Gastvrij voor God -. Eren door angst … …and I said to you, I am Jehovah your God; you shall not fear the gods of the Amorites,"

Verwante presentaties


Ads door Google