De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

September 2004 Core Course Information Management Action Learning Project: opzet en werkwijze.

Verwante presentaties


Presentatie over: "September 2004 Core Course Information Management Action Learning Project: opzet en werkwijze."— Transcript van de presentatie:

1 September 2004 Core Course Information Management Action Learning Project: opzet en werkwijze

2 2 Core Course Information Management Beschrijving ALP “Elke Core course wordt afgesloten met een opdracht/project binnen de eigen organisatie, het Action Learning Project (ALP). Aan het onderwerp en de opzet dient de betreffende docent op basis van een ingeleverd voorstel allereerst zijn goedkeuring te verlenen. Een ALP verbindt de concepten uit het studiemateriaal van de core courses en de (sub)setbijeenkomsten met de realiteit zoals die zich in de organisatie voordoet. In een ALP dient altijd beknopte informatie over de organisatie van de deelnemer te worden opgenomen waarin de context van de specifieke opdracht wordt geschetst. Flexibiliteit in de benadering van de problematiek wordt aangemoedigd. Het is belangrijk dat men de juiste vragen stelt.” Bron: Studiewijzer BSN

3 3 Core Course Information Management Doelen IM Kennis De student kent: –een methode om het belang van IT voor de eigen organisatie te analyseren, alsmede de verschillen per afdeling –de wijze waarop besluitvormingsprocessen en informatiesystemen met elkaar samenhangen –de belangrijkste organisatorische aspecten, zoals het planningsproces, structuur en cultuur, die van invloed zijn op het informatiesysteem, alsmede redenen van deze invloed

4 4 Core Course Information Management Doelen IM Vaardigheden De student is in staat om: –de rol en invloed van informatiesystemen bij en in besluitvorming te analyseren en te beoordelen –te beoordelen of bij het ontwerpen van het informatiesysteem voldoende rekening is gehouden met de kenmerken van het besluitvormingsproces in de organisatie –planningsprocessen in de eigen organisatie te analyseren –te analyseren in hoeverre de organisatie IT strategisch benut

5 5 Core Course Information Management Mogelijkheden m.b.t. ALP Structureren en optimaliseren van het proces m.b.t. informatie-voorziening t.b.v. het uitbrengen van een offerte –Weten welke info in welke fase nodig is –Weten waar de info beschikbaar is of hoe beschikbaar te maken –Risico-inventarisatie –Analyse van de beschikbare informatie(systemen) Resulterend in: –Het nemen van een wel overwogen beslissing voor het uitbrengen van een offerte –Aanbevelingen m.b.t. verbeteringen in het proces –Implementatie(plan) verbeteringen

6 6 Core Course Information Management Mogelijkheden m.b.t. ALP Analyseren van de huidige verkoopkanalen binnen de eigen organisatie Onderzoeken van mogelijkheden m.b.t. een multi-channel benadering Resulterend in: –Voorstel en implementatie (plan) m.b.t. het optimaliseren van een multi-channel benadering Product- en procesgeoriënteerde stappen uit de bedrijfsprocessen voor de diverse kanalen integreren Kanaalgeoriënteerde stappen separeren

7 7 Core Course Information Management Uitwerking [fase 1] Vaststellen onderwerp –Keuze –Denk aan: Klant- of leveranciersbenadering Innovatie Nieuwe markten Nieuwe verkoopkanalen Huidige problematiek Etc. Opstellen voorstel Indienen voorstel (Powerpoint)

8 8 Core Course Information Management Uitwerking [fase 2] Presentatie voorstel PvA (Powerpoint) –Structuur volgens BSN richtlijnen –Korte organisatie beschrijving –Betrokkenheid organisatie –Goedkeuring voor vervolg –Maximaal 10 slides –Duidelijke probleemomschrijving, PVA en scope –Toesturen aan docenten en setadviser –Reactie z.s.m. maar uiterlijk binnen 3 weken

9 9 Core Course Information Management Uitwerking [fase 3] Eindrapport in presentatievorm –Deelnemers; student, 1 of meer managers vanuit organisatie, docent IM, evt. setadviser –Interactieve sessie –Locatie in overleg –Maximaal 30 slides –Uiterlijk 1 week voor presentatie ontvangen –Maximaal 1 uur –Datum presentatie 1 maand van te voren inplannen Toetsing –Volgens richtlijnen BSN –Zowel kennis als vaardigheden

10 September 2004 Toelichting mogelijkheden m.b.t. ALP Bid-proces en Multi-Channel

11 11 Core Course Information Management Stappen bidproces INPUTPROCESSTAP Klantvraag/RFIKwalificatie Offerte-aanvraagBid strategie Win strategie/offerteplanOfferte Commentaar op offerteVerificatie OnderhandelingspuntenOnderhandeling Definitieve SLAContract tekenen Offertedossier/evaluatieWinst/verlies review

12 12 Core Course Information Management Stappen bidproces Aandachtspunten per processtap: 1.Doelstelling 2.Belangrijkste vragen 3.Activiteiten schema 4.Input 5.Output 6.Verantwoordelijkheden (m.b.t. uitvoering) 7.Beslissing & autorisatie 8.Verplichte hulpmiddelen/procedures 9.Beschikbare hulpmiddelen

13 13 Core Course Information Management Het 4-box model Box 1 - Channel enhancement (het kanaal erbij) Internet is een extra marketing- en verkoopkanaal. Dankzij de connectiviteit kunnen klanten op hun wenken worden bediend. De inzet van standaardapplicaties maakt het mogelijk allerlei tijdrovende en arbeidsintensieve marketing & sales processen vergaand te automatiseren. Bron: Blote Bits – de naakte waarheid over e-commerce, W. Smit & W. de Bruin m.m.v. P. Korsten en S. Klop

14 14 Core Course Information Management Het 4-box model Box 2 - Value chain integration (vraag en aanbod beter gekoppeld) Dankzij standaardapplicaties kunnen vraag en aanbod beter aan elkaar worden gekoppeld. Bedrijfsprocessen in de waardeketen kunnen zodoende direct aan elkaar gekoppeld worden, waardoor een ongekende graad van efficiency wordt bereikt.

15 15 Core Course Information Management Het 4-box model Box 3 - Industry transformation (metamorfose van bedrijven en bedrijfstakken) De mogelijkheden van E-business versnellen de noodzaak voor bedrijven om zich te bezinnen op hun kerncompetenties en echte toegevoegde waarde. In veel gevallen kunnen activiteiten worden uitbesteed aan gespecialiseerde partners. Er ontstaan zowel horizontale als verticale samenwerkingsverbanden die bestaande bedrijfstakken (ingrijpend) kunnen veranderen.

16 16 Core Course Information Management Het 4-box model Box 4 - Convergence (branchegrenzen vervagen) De laatste fase in de evolutie van E-business. Omdat Internet het mogelijk maakt zaken te doen onafhankelijk van tijd en plaats, kunnen ondernemingen hun grenzen verleggen en zich zonder bagage op nieuwe product- en marktsegmenten storten.

17 17 Core Course Information Management Het 4-box model

18 18 Core Course Information Management Het 7-Co-model Met behulp van het 7-Co-model is de visie die aan de hand van het 4-Box-model is ontwikkeld, te vertalen naar een concrete strategie door zeven thema's langs te lopen: Thema 1 - Community (de nieuwe waardeketen) Dankzij E-business verandert het landschap van toeleveranciers, bedrijven en hun vertrouwde afnemers. Evenzeer ondergaat het spel van vraag en aanbod een metamorfose. Ondernemers dienen zich af te vragen hoe hun community, het speelveld waarop zij acteren, er uit gaat zien.

19 19 Core Course Information Management Het 7-Co-model Thema 2 - Content (wat men moet doen om geld te verdienen) Ondernemers moeten zich beraden op de vraag wat er nodig is om op het veranderende speelveld omzet te genereren. Dit thema betreft het onderscheidend vermogen en de toegevoegde waarde van een bedrijf en verwijst naar de benodigde kerncompetenties.

20 20 Core Course Information Management Het 7-Co-model Thema 3 - Collaboration (samen sta je sterker) Gezien de enorme kosten die de toepassing van E- business met zich meebrengt, zullen veel ondernemers er niet aan ontkomen samenwerkingsverbanden te vormen. Haast is geboden bij de zoektocht naar geschikte partners.

21 21 Core Course Information Management Het 7-Co-model Thema 4 - Competition ((On)zichtbare adders onder het gras) Ondernemers moeten er terdege rekening mee houden dat zakendoen, onafhankelijk van tijd en plaats, tevens het risico inhoudt dat uit het niets nieuwe concurrenten opduiken en nieuwe vormen van concurrentie ontstaan.

22 22 Core Course Information Management Het 7-Co-model Thema 5- Company (hoe men geld gaat verdienen) Dit thema is als het ware de spiegel van het thema Content. Waar Content eigenlijk draait om de vraag 'wat', is onder de noemer 'Company' vooral de vraag 'hoe' relevant. Hoe kan er geld verdiend worden in de eigen E-business-omgeving?

23 23 Core Course Information Management Het 7-Co-model Thema 6 - Computing (het grote struikelblok) In theorie zijn de mogelijkheden van E-business grenzeloos. In de praktijk kleven aan de noodzakelijke investeringen torenhoge kosten. Bovendien is de compatibiliteit van systemen vaak een struikelblok. Hoe moet hiermee omgegaan worden?

24 24 Core Course Information Management Het 7-Co-model Thema 7 - Corporate Change (De routekaart) Het (veranderings)traject dat afgelegd moet worden om de E-business-strategie te implementeren, moet vanzelfsprekend vooraf goed in kaart worden gebracht. Hier ligt het belangrijkste raakvlak met de ALP –Nadruk op processen –Aandacht voor informatiestromen en systemen

25 25 Core Course Information Management Uitdagingen Klantgegevens benutten voor optimalisering van de relaties (one-to-one, CRM) Het beeld dat het merk oproept bij klanten vertalen naar Internet Via Internet relatie met prospects opbouwen en omzetten naar klantrelatie Merkbeeld bewaken door beter en interactief naar (internet)klanten te luisteren (meningen, klachten) Beter inzicht verkrijgen in product- en prijsstructuren Nieuwe combinaties maken uit eigen productaanbod en dat van derden (modulair productportfolio) Met concurrenten de contentmacht bundelen in (inkoop- en verkoop-)portalen

26 26 Core Course Information Management Uitdagingen Nieuwe distributie-mogelijkheden exploiteren met nieuwe media Nieuwe media-kanalen integreren met bestaande zowel in de front- als back-office Win-win-situaties creëren met bestaande intermediairs om kanaalconflicten te neutraliseren Internet-geschikt maken van processen en systemen (maatwerk, snelheid) Fulfillment-diensten aanbieden aan andere internet- front-ends Uitbreiden naar nieuwe (fijnmazige) distributiepatronen Fysieke distributiediensten aanbieden aan andere internet-front-ends Samenwerken met partners waaronder internet- startups


Download ppt "September 2004 Core Course Information Management Action Learning Project: opzet en werkwijze."

Verwante presentaties


Ads door Google