De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Oncologie in de praktijk Kliniek voor Kanker

Verwante presentaties


Presentatie over: "Oncologie in de praktijk Kliniek voor Kanker"— Transcript van de presentatie:

1 Oncologie in de praktijk Kliniek voor Kanker
Ignorante portum, nullus ventus secundus 23 september Marc Durian Internist-hematoloog namens Tumorwerkgroep Hematologie Oncologie in de praktijk Kliniek voor Kanker

2 Hematologie is het medische specialisme dat zich bezighoudt met afwijkingen van het bloed, de bloedvormende organen en de lymfklieren. Het is een specialisatie binnen de interne geneeskunde: hematologen hebben na de opleiding tot basisarts een specialisatie tot hematoloog gedaan. Hematologisch onderzoek richt zich met name op de cellen in bloed, beenmerg en de lymfklieren.

3

4 Opdracht Hou het kort Hematologische zorg in Midden-Brabant

5 Onderwerpen Huidige situatie Gewenste situatie

6

7 Wie? Hematologen Specialistisch verpleegkundigen Pathologen
Klinisch chemici Nucleair geneeskundige Radiotherapeuten

8 Wat? Maligne hematologie Benigne hematologie Hemostase en trombose

9 Wat? Korter wat niet Acute leukemie Autologe stamceltransplantatie
Allogene stamceltransplantatie

10 Waar? Kliniek Polikliniek Dagbehandeling op locatie
TweeSteden ziekenhuis en St. Elisabeth Ziekenhuis

11 Waarom? Verbetering samenwerking in Midden-Brabant om hematologisch zorg te optimaliseren, te behouden en uit te breiden. Blijvend faciliteren van hoogwaardig onderzoek. Volume normen nog niet van toepassing in de hematologie. Insteken op kwaliteit, niet op volume.

12

13

14 Wie is het liefst?

15 Waarom?

16

17 Multipel myeloom, behandeling

18 MM, nieuwe middelen, impact op overleving

19 80% van alle Nederlandse en Belgische ziekenhuizen participeren in HOVON studies. Deze grootschalige samenwerking levert voordelen op aan twee kanten. Enerzijds weet de HOVON met dit grote aantal centra de inclusie van haar studies te versnellen. Anderzijds brengt het de diverse ziekenhuizen met elkaar in contact waardoor de hematologische zorg verbeterd en gestandaardiseerd kan worden. Het verrichten van studies stelt hoge eisen aan de participerende ziekenhuizen en haar specialisten. Niet alleen dient de hematologische zorg op niveau te zijn, ook dienen de specialisten goed op de hoogte zijn van de verschillende studieprotocollen, en de werkwijze daarbinnen. Daarnaast heeft de wet- & regelgeving rondom klinische trials de laatste jaren een enorme vlucht genomen, waardoor ook de administratieve last is toegenomen wanneer een centrum in klinische studies participeert. 

20 HOVON H 84 NHL Closed follow up ongoing H 86 MM Closed H 87 MM Closed
maintenance ongoing H 89 MDS ongoing H 95 MM Closed maintenancce ongoing H 105 PCNSL open H 109 CLL open H 110 FL relaps open H 114 MM relaps planned H 121 CLL maintenance open H 123 MM planned H 126 MM planned H 130 DLBCL planned

21 Buiten HOVON Review MM Lenalidomide Ocean MDS/AML Vidaza
Prefmab NHL Rituximab sc

22 2014 Implementatie wekelijkse hematologie bespreking.
Locatie TweeSteden positief oordeel om aan HOVON studies deel te nemen. Opleiding hematologie verpleegkundigen. Uniformering: zorgpaden DLBCL en MM.

23 2015 Zorg post autologe stamceltransplantatie Echelon C-SCT status
Centreren van klinische hematologie in Zuid Formele achterwacht hematologie

24 Echelonering Level A ziekenhuizen in het bezit van een vergunning
voor allogene én autologe stamceltransplantaties Level B ziekenhuizen in bezit van vergunning voor autologe (maar niet allogene) stamceltransplantatie Level C-HIC ziekenhuizen die intensieve hematologische zorg kunnen leveren, zoals bij acute leukemiebehandeling Level C-SCT ziekenhuizen die nazorg na autologe stamceltransplantaties kunnen leveren Level D ziekenhuizen die niet-intensieve hematologische zorg kunnen leveren, zonder langdurige en/of diepe pancytopenie

25

26 2016 -… Continueren van kwalitatief goede en hoogwaardige hematologische zorg in Midden-Brabant met bijzondere aandacht voor landelijke en regionale samenwerkingsverbanden. Lokale samenwerkingsverbanden verder intensiveren.

27 Betrokken specialismen
Microbiologie Internist-Infectiologen Radiologie Nucleaire geneeskunde Pathologie Klinisch chemici

28 Saevis tranquillus in undis
Quidquid latine dictum sit, altum videtur

29

30

31


Download ppt "Oncologie in de praktijk Kliniek voor Kanker"

Verwante presentaties


Ads door Google