De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Pensioen is abracadabra voor Nederlander Een onderzoek onder werknemers In opdracht van Delta Lloyd Levensverzekeringen N.V.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Pensioen is abracadabra voor Nederlander Een onderzoek onder werknemers In opdracht van Delta Lloyd Levensverzekeringen N.V."— Transcript van de presentatie:

1 Pensioen is abracadabra voor Nederlander Een onderzoek onder werknemers In opdracht van Delta Lloyd Levensverzekeringen N.V.

2 18 april 20062 Inleiding -In opdracht van Delta Lloyd Levensverzekeringen is door Intomart Gfk een kwantitatief onderzoek uitgevoerd. Hiervoor is een representatieve groep werknemers ondervraagd. Het accent ligt op pensioensentiment en de inventarisatie van wensen en behoeften op het gebied van pensioencommunicatie. -De belangrijkste onderwerpen in het onderzoek zijn: 1.Algemeen sentiment ten aanzien van pensioenen; 2.Impact van recente en komende maatregelen op deelnemers; 3.Pensioencommunicatie naar deelnemers.

3 18 april 20063 Maakt u zich zorgen om…….? Pensioen is inmiddels wel degelijk een “issue”!

4 18 april 20064 Hoe gaat u met uw pensioenopgave om…….?

5 18 april 20065 Mate van begrip van pensioenopgave

6 18 april 20066 Mate van bekendheid kernbegrippen pensioen

7 18 april 20067 Heeft u zelf weleens berekend hoeveel pensioen u zult hebben op uw pensioenleeftijd of heeft u dit laten berekenen?

8 18 april 20068 Conclusies (1) -Werknemers maken zich relatief veel zorgen over hun pensioen. Uit eerdere onderzoeken van Intomart Gfk weten we dat Nederlanders zich in het algemeen het meest zorgen maken over criminaliteit en terrorisme. Daarna volgen op korte afstand de zorgen omtrent de terugtredende overheid, de kosten van het levensonderhoud en de zorg om het pensioen; in totaal maakt meer dan de helft van de werknemers zich zorgen over hun pensioen. -Daarna volgen op korte afstand de zorgen omtrent de terugtredende overheid, de kosten van het levensonderhoud en de zorg om het pensioen; in totaal maakt meer dan de helft van de werknemers zich zorgen over hun pensioen. Hiermee scoort het pensioenthema in de zorgen top-10 nog hoger dan de beperking van de hypotheekrente. Oudere werknemers (45-59 jaar) maken zich relatief de meeste zorgen (65%) over hun pensioen.

9 18 april 20069 Conclusies (2) -Bijna de helft van de werknemers leest zijn jaarlijkse pensioenopgave(n) door, maar van deze groep begrijpt 9% er niets van en begrijpt 34% het ‘een beetje’. Dit is vooral het geval bij de groep jonge werknemers (totaal 60%), laag opgeleiden (totaal 54%) en werknemers met lage inkomens (totaal 65%). -De meest elementaire pensioengerelateerde begrippen zijn voor veel werknemers nog onduidelijk! -Het berekenen van het daadwerkelijke pensioen doen werknemers bijna niet op eigen kracht (slechts 6%). Daarvoor heeft men de hulp nodig van een adviseur. 40% Laat de berekening door iemand anders doen. Maar liefst de helft van de werknemers (48%) geeft verder aan de berekening van het pensioen nog niet eerder te hebben gedaan, of laten doen.


Download ppt "Pensioen is abracadabra voor Nederlander Een onderzoek onder werknemers In opdracht van Delta Lloyd Levensverzekeringen N.V."

Verwante presentaties


Ads door Google