De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Veilig en leefbaar De Kersenbaan en éénrichtingsverkeer:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Veilig en leefbaar De Kersenbaan en éénrichtingsverkeer:"— Transcript van de presentatie:

1 Veilig en leefbaar De Kersenbaan en éénrichtingsverkeer: 11-11-2014
4/7/2017 De Kersenbaan en éénrichtingsverkeer: Veilig en leefbaar Door: Helmer Nijland – projectleider Kersenbaan

2 inhoud Terugblik vanaf variantkeuze Raad 2008
Verkeersmodellen 2006/2008 en 2014 Aspecten/ gevolgen: inhoudelijk , juridisch, uitvoering Eindconclusie Vervolgstappen

3 Terugblik (1) Participatieproces met verschillende belangenverenigingen in 2006 – 2008 Uitgangspunten: veilig (met name voor fietsers) én leefbaar (spreiding verkeersdruk) In 2008 drietal varianten voorgelegd aan de Raad

4 Uiteindelijke keuze van de raad
1 2

5 Terugblik (2) Ronde 4 maart 2014 n.a.v. motie nr. 14-1
‘Eerst Kersenbaan, dan maatregelen’ “Wacht met de implementatie van de maatregelen tot na de nieuwe realisatie van de Kersenbaan en kruispunt Roethof (uitgezonderd maatregelen Arnhemseweg ‘zuid’)” Ronde 4 maart 2014, Motie nr (aangenomen) ‘Samenhang afslag Roethof en eenrichtingsverkeer opnieuw bekijken’ “Weeg op korte termijn af, op basis van actuele informatie, in hoeverre de afrit bij Roethof, met het daaraan gekoppelde eenrichtingsverkeer, noodzakelijk is voor de verkeersdoorstroming en neem daarbij tevens de gevolgen voor de leefomgeving van de omwonenden mee”

6 Variant 1 Collegevariant 2008 (2A)
Maatregelpakket Collegevariant 2008 Maatregelpakket Raadsbesluit 2008 Huidige situatie

7 Variant 2 Raadsbesluit 2008 Maatregelpakket Collegevariant 2008
Maatregelpakket Raadsbesluit 2008 Huidige situatie

8 Variant 3 Motie SP/GL M16-1 Maatregelpakket Collegevariant 2008
Maatregelpakket Raadsbesluit 2008 Huidige situatie

9 Variant 4 Bestemmingsplan
Maatregelpakket Collegevariant 2008 Maatregelpakket Raadsbesluit 2008 Huidige situatie

10 Variant 5 Geen éénrichting met Roethofpoot
Maatregelpakket Collegevariant 2008 Maatregelpakket Raadsbesluit 2008 Huidige situatie

11 Variant 6 Optimalisatie éénrichting
Maatregelpakket Collegevariant 2008 Maatregelpakket Raadsbesluit 2008 Huidige situatie

12 Variant 7 Huidig geen Roethofpoot
Maatregelpakket Collegevariant 2008 Maatregelpakket Raadsbesluit 2008 Huidige situatie

13 Verkeersmodellen Model 2008 (basis 2006) Model 2014 (basis 2014)
Verkeerstellingen 2006 (toppunt groei automobiliteit) 2014 (lage automobilitieit o.a. als gevolg crisis) Prognosejaar 2020 2025 Netwerk Hoofdwegen en wijkwegen Alle wegen ook woonstraten Zonering Grof, beperkt aantal voedingslinks Fijn, veel voedingslinks en in studiegebied verder verfijnd Type verkeersmodel Spitsuurmodel Etmaalmodel Belangrijke uitgangspunten Ziekenhuis verhuisd naar Maatweg, woningbouw op beide lokaties Ziekenhuis verhuisd naar Maatweg, alleen woningbouw op Lichtenberg Ganskuijl en Corderius niet aangepast Plannen Ganskuijl en Corderius opgenomen Huidige verbreding A28, geen westelijke ontsluiting Knooppunt Hoevelaken, wel westelijke ontsluiting Verkeer is studiegebied Veel doorgaand verkeer en minder bestemmingsverkeer in gebied Minder doorgaand verkeer en meer bestemmingsverkeer, verkeersstromen minder gevoelig voor aanpassingen in wegennet

14 Aspecten/ Gevolgen Inhoudelijke aspecten Overige aspecten/ gevolgen
Verkeer (spreiding, doorstroming, bereikbaarheid en veiligheid) Lucht en geluid OV (bus) Stedenbouwkundig Overige aspecten/ gevolgen Juridisch (Bestemmingsplan/ Wet Geluidhinder) Uitvoering Tijd en geld

15 Var 2 Raadsbesluit 2008 Vergelijking t.o.v. prognoses 2008
2.000 Var 2 Raadsbesluit 2008 1.300 2.800 1.600 900 1.700 7.900 250 950 11.000 30 km 1.500 3.600 600 8.200 4.100 1.600 4.200 7.200 400 1.000 2.900 7.600 8.800 7.800 8.300 9.800 2.700 100 30 km 2.000 600 9.500 1.300 1.800 500 1.500 800 1.600 9.700 2.500 1.200 3.100 3.400 3.900 Vergelijking t.o.v. prognoses 2008 toename autoverkeer afname autoverkeer 2.800 2.800 2.800

16 Var 1 Collegevariant 2008 Vergelijking t.o.v. prognoses variant 2
2.200 Var 1 Collegevariant 2008 1.500 2.800 1.700 850 900 7.700 350 900 11.400 30 km 800 3.500 500 8.900 4.200 700 4.100 6.600 350 950 2.600 8.700 9.400 8.800 9.000 10.400 2.300 4.600 30 km 1.700 600 10.100 1.000 1.400 4.500 700 300 1.100 10.300 2.200 1.000 3.000 4.200 8.200 Vergelijking t.o.v. prognoses variant 2 toename autoverkeer afname autoverkeer 3.100 3.700 3.500

17 Var 3 Motie 2014 Vergelijking t.o.v. prognoses variant 2
2.000 Var 3 Motie 2014 1.500 3.900 1.100 150 1.100 7.400 250 200 11.900 30 km 900 3.700 500 7.500 4.100 1.000 4.100 6.400 350 900 4.900 9.400 9.900 9.800 7.000 10.900 5.000 100 30 km 3.100 600 10.500 1.000 2.900 400 800 300 2.700 10.700 4.700 1.100 5.300 5.300 5.600 Vergelijking t.o.v. prognoses variant 2 toename autoverkeer afname autoverkeer 3.000 3.700 3.500

18 Var 4 Bestemmingsplan Vergelijking t.o.v. prognoses variant 2
2.300 Var 4 Bestemmingsplan 1.600 4.200 1.200 150 1.200 7.700 250 200 10.800 30 km 1.000 4.200 400 8.000 4.300 1.100 4.600 6.900 400 900 2.800 7.900 7.600 7.800 8.100 9.500 2.600 100 30 km 1.900 600 9.200 900 1.600 500 600 300 1.700 9.400 2.400 1.100 3.100 5.200 5.500 Vergelijking t.o.v. prognoses variant 2 toename autoverkeer afname autoverkeer 3.300 3.700 3.500

19 Var 5 geen 1ri wel Roethofpoot
2.300 Var 5 geen 1ri wel Roethofpoot 1.600 4.100 1.100 150 1.000 7.300 250 200 12.100 30 km 800 4.000 400 9.500 4.800 900 4.500 6.800 300 1.000 2.700 9.400 10.400 9.700 9.600 10.200 2.600 100 30 km 1.800 600 9.600 1.100 1.400 400 800 300 1.100 9.300 2.300 1.100 2.900 3.700 4.000 Vergelijking t.o.v. prognoses variant 2 toename autoverkeer afname autoverkeer 2.600 3.200 3.000

20 Var 6 Raadsbesluit 2008 optimalisatie
2.300 Var 6 Raadsbesluit 2008 optimalisatie 1.600 4.100 1.200 150 1.300 8.100 250 200 10.700 30 km 1.200 4.000 600 7.900 4.000 1.200 4.500 7.400 500 1.000 2.900 7.300 8.600 7.600 8.000 10.000 2.700 100 30 km 2.000 600 9.600 1.100 1.800 500 1.400 700 1.600 9.800 2.500 1.000 3.100 3.400 3.900 Vergelijking t.o.v. prognoses variant 2 toename autoverkeer afname autoverkeer 2.400 3.000 2.600

21 Var 7 Huidig zonder Roethofpoot
2.200 Var 7 Huidig zonder Roethofpoot 1.600 4.700 1.100 150 1.000 7.800 250 200 11.500 30 km 900 4.700 500 7.400 4.200 1.100 5.100 6.700 350 900 4.400 8.500 9.400 8.700 7.200 10.200 4.300 5.400 30 km 900 600 9.800 900 700 5.500 600 300 500 10.000 4.100 900 4.700 3.800 8.300 Vergelijking t.o.v. prognoses variant 2 toename autoverkeer afname autoverkeer 3.100 3.600 3.500

22 Beoordeling Verkeersaspecten
Spreiding verkeer Doorstroming Kersenbaan Bereikbaar-heid / verkeers-structuur Veiligheid Eindscore verkeer* Var 1 - ++ + Var 2 Var 3 -- Var 4 Var 5 Var 6 0/+ Var 7 * Eindscore is geen optelling van de score deelaspecten

23 Aspecten – Lucht en Geluid
Onderzocht: Emissie en verspreiding van stikstofdioxide (NO2) / fijn stof (PM10) / zeer fijn stof (PM2,5, inclusief roet) Resultaten/ conclusies Bij alle de varianten wordt de wettelijke norm met een ruime marge gerespecteerd In alle varianten zijn de concentraties in de toekomst lager dan in 2014 Er zijn geen significante verschillen tussen de varianten als het gaat om luchtkwaliteit

24 Aspecten – Lucht en Geluid (1)
Verschil geluidsbelasting 2014 versus 2025 * Hinderscore = totaal aantal woningen x weging per woning adhv de geluidsbelasting

25 Aspecten – Lucht en Geluid (2)
Resultaten/conclusie geluid: T.o.v. de huidige situatie 2014 zijn alle varianten (in 2025) ‘overall’ iets beter, varianten 4 en 5 scoren het meest gunstig Lokaal treden er per variant wél verslechteringen op (zie bijlage B akoestisch onderzoek)

26 Aspecten – OV (bus) Bron: Connexxion – aanwezige lijnen in dit gebied: 1 en 8 1.  Collegevariant 2008 (variant 2A) Geen gevolgen voor het huidige OV 2.  Raadsbesluit 2008 Grote gevolgen voor het OV (zoals geschetst in bezwaarschrift van Connexxion): lijn 1 en lijn 8 moeten anders rijden 3.  Motie SP/GL M16-1 4.  Bestemmingsplan Grote gevolgen voor het huidige OV (zoals geschetst in bezwaarschrift van Connexxion): Lijn 1 kan blijven rijden, lijn 8 moet anders rijden. Als de ingang van de rotonde Roethof tot de Everard Meysterweg wel in twee richtingen toegankelijk wordt voor OV, dan levert dit geen gevolgen op voor het huidige OV 5.  Variant géén eenrichting 6.  Pasteurstraat tweerichtingen Grote gevolgen voor het OV (zoals geschetst in bezwaarschrift connexxion). Het tweerichtingenverkeer op de Pasteurstraat doet hier niets aan af: Lijn 1 en lijn 8 moeten anders rijden 7.  Huidige situatie zonder ‘Roethofpoot’

27 Aspecten – Stedenbouwkundig (1)
Straatafsluitingen 1R maakt in beperkte mate het afsluiten van straten extra nodig Extra verkeersaanduidingen 1R zorgt voor extra verkeersaanduidingen ten opzichte van 2R Herkenbaarheid ring / oriëntatie Is de E. Meysterweg-Daltonstraat-Van Campenstraat te beschouwen als een “binnenring-zuid? Niet overduidelijk Het stratenpatroon van het Leusderkwartier heeft een netwerk-patroon. Het eenrichtingsverkeer sluit aan bij het netwerk-karakter Het oriëntatieprobleem is bij 1R is zeker aanwezig, maar vooral een probleem voor “buitenstaanders”- automobilisten

28 Aspecten – Stedenbouwkundig (2)
Overzicht waardering* Straatafsluit. Verkeersaand./ -maatregelen Oriëntatie-problemen Extra ruimte groene inpassing Eindscore** 1. Collegevariant 2008 (variant 2A) + 2. Raadsbesluit 2008 3. Motie M16-1 0/+ 4. Bestemmingsplan 5. Variant geen eenrichting ++ 6. Pasteurstraat tweerichtingen 7. Huidige situatie zonder Roethofpoot *Waardering t.o.v. variant 2 uitgangspunt ** Einsdscore is geen optelling van de score deelaspecten

29 Samenvatting (inhoudelijke) aspecten
Verkeer Geluid OV Stedenbouwkundig 1. Collegevariant 2008 (variant 2A) 0/+ + 2. Raadsbesluit 2008 3. Motie M16-1 - 4. Bestemmingsplan 5. Variant geen eenrichting 6. Pasteurstraat tweerichtingen 7. Huidige situatie zonder Roethofpoot * Waardering t.o.v. variant 2 uitgangspunt * Zonder onderlinge weging

30 Voorkeur op basis van de inhoudelijke aspecten
Samenvatting (inhoudelijke) aspecten Voorkeur op basis van de inhoudelijke aspecten Variant 5

31 Aspecten – Juridisch-Bp (1)
Bestemmingsplan (Bp) …maakt ontwikkelingen planologisch mogelijk …biedt bescherming voor de omwonenden tegen ontwikkelingen die niet in het bestemmingsplan zijn opgenomen (rechtszekerheid/ waarborg) … invloed strekt zich verder uit dan bestemmingsplangebied

32 Aspecten – Juridisch-Bp (2)
Bestemmingsplan Afwijken mag, maar onder strikte voorwaarden 3.3.3 Afwijken van de gebruiksregels voor herinrichten groenvoorziening Burgemeester en wethouders kunnen bij omgevingsvergunning afwijken ….. a. de afwijking is noodzakelijk ten behoeve van een optimale verkeersafwikkeling dan wel in verband met de parkeerbehoefte binnen het gebied; b. de verkeersveiligheid in het gebied mag niet in het gedrang komen; c. een toename van de aantasting van het woon- en leefklimaat is niet toegestaan; Het Bestemmingsplan zorgt er dus voor dat niet eenvoudig kan worden afgeweken van een bepaalde bestemming

33 Aspecten – Juridisch-Bp (3)
Aspect ‘afwijken van Bp’ per variant* a. Noodzakelijk voor optimale verkeersafwikkeling b. Verkeersveiligheid in gedrang c. Toename aantasting W&L-klimaat 1. Collegevariant 2008 (variant 2A) Ja Nee Ja^^ 2. Raadsbesluit 2008 nvt nvt^ 3. Motie M16-1 4. Bestemmingsplan 5. Variant geen eenrichting 6. Pasteurstraat tweerichtingen 7. Huidige situatie zonder Roethofpoot *Vergelijking t.o.v. variant 2 ‘raadsbesluit 2008’ ^ Bij geluidsstil asfalt conform BP op Gasthuislaan ^^Lokaal een toename langs één of meer wegvakken. Globaal gelijk of verbetering

34 >> Wij mogen niet afwijken van het Bp
Gevolgen – Juridisch-Bp (4) Conclusie als gevolg van het geluidsonderzoek: Wij kunnen (voor de varianten 1, 3, 5 en 7) niet voldoen aan de afwijkingsvoorwaarde ‘3.3.3-c’ uit het bestemmingsplan >> Wij mogen niet afwijken van het Bp

35 Aspecten – Juridisch-WGh (1)
Wet Geluidhinder (WGh) … gaat uit van huidige geluidsbelasting (2014) vergeleken met de toekomstige geluidsbelasting (2025: tien jaar na de ingebruikname) …bepaalt in geval van fysieke wijziging: onderzoek is nodig …eist dat als sprake is van een fysieke wijziging én een toename van 1,5 dB of hoger (‘reconstructie’), dan moet een hogere waarde procedure worden doorlopen (als maatregelen aan weg om geluidsoverlast te voorkomen ook onvoldoende zijn)

36 Aspecten – Juridisch-WGh (2)
Aspect ‘WGh’ per variant Is er sprake van een ‘reconstructie’ conform WGh*? 1. Collegevariant 2008 (variant 2A) Nee* 2. Raadsbesluit 2008 3. Motie M16-1 Nee 4. Bestemmingsplan 5. Variant geen eenrichting 6. Pasteurstraat tweerichtingen 7. Huidige situatie zonder Roethofpoot Conclusie op basis van WGh: WGh* speelt hier voor wat betreft een ‘reconstructie’ geen beperkende rol *Als de aansluiting Gasthuislaan-rotonde conform BP in geluidsstil asfalt wordt aangelegd

37 Gevolgen – Juridisch Bp&WGh (1)
Samenvatting conclusies Bp en WGh Bp: afwijking is niet mogelijk want als gevolg van geluid is woon- en leefklimaat in het gedrang WGh: geen probleem, want er is nergens sprake van een ‘reconstructie’ met als gevolg een ‘hogere waarde procedure’* Conclusie Bp en WGh >> Zonder nieuwe procedure BP kunnen alleen variant 2, 4 en 6 (variant raadsbesluit 2008) variant 4 (variant bestemmingsplan) en variant 6 (Pasteurstraat tweerichtingen) worden uitgevoerd

38 Gevolgen – Juridisch Bp&WGh (3)
Tussenoplossing: Aanleg variant 4, daarna veilige procedure tot variant 5 >> Er is een mogelijkheid om toch zoveel mogelijk 2R uit te voeren zonder langdurige procedures….

39 Variant 5a Geen éénrichting met Roethofpoot én Vermeerstraat 1R
Maatregelpakket Collegevariant 2008 Maatregelpakket Raadsbesluit 2008 Huidige situatie

40 Voordelen: Gevolgen – Juridisch Bp&WGh (4) Zonder extra procedure
(Geen herziening Bp, wel met afwijkingsprocedure (aanpassing bouwvergunning) en uiteraard verkeersbesluit) Zonder onuitvoerbare situatie

41 Aspecten/ gevolgen - Uitvoering
Procedure / tijd Bereikbaarheid Kosten (schatting in orde van grootte) 1. Collegevariant 2008 (variant 2A) Bp(WgH)/ Verkeersbesluit / 2 jaar+ Aansluiting A.weg zuid en E. Meysterweg mogen niet gebruikt worden Procedures: k 1R var. 2: ca. 300k (-) /1R+: k Geen ‘Roethofpoot’: k (-) Arnhemseweg ‘open’ incl. 1R: 50-75k 2. Raadsbesluit 2008 Verkeersbesluit / 2 jaar+ Procedure: 5-25k 3. Motie M16-1 Aansluiting E. Meysterweg mag niet gebruikt worden Procedures: k 1R var. 2: ca. 300k (-) 4. Bestemmingsplan Verkeersbesluit */ 2 jaar+ Aansluiting 2R tpv rotonde: k 5. Variant geen eenrichting Bp(WgH)/ Verkeersbesluit* / 2 jaar+ 1R var. 5a: ca. 15k 5a. Variant geen eenrichting, wel eenrichting op Vermeerstraat Bouwvergunning/ Verkeersbesluit / 2 jaar+ Aansluiting 2R tpv rotonde: 15– 25k 6. Pasteurstraat tweerichtingen 1R var. 2: ca. 30k (-) 7. Huidige situatie zonder Roethofpoot Geen ‘Roethofpoot’: -30k Arnhemseweg ‘open’: 30-50k

42 Eindconclusie Variant 5 heeft gezien de inhoudelijke aspecten de voorkeur Twee mogelijke oplossingen om tot realisatie variant 5 te komen Via variant 4 als tussenvariant Door eenrichtingsverkeer op de Vermeerstaat aanwezig te houden binnen variant 5 >> 5a* * In combinatie met monitoring verkeersafwikkeling Vermeerstraat en omgeving

43 Peiling Het college verzoekt de raad zich uit spreken over:
de door het college voorgestelde uitvoeringsvariant 5a, waarmee op korte termijn zoveel als mogelijk tweerichtingenverkeer is te realiseren (met inachtneming binnenplanse procedure en verkeersbesluit) de insteek van het college om op de langere termijn te bezien hoe kan worden gekomen tot volledig tweerichtingenverkeer conform voorkeursvariant 5.

44 Vervolgstappen 12 november: alle stukken op de website Kersenbaan
25 november: Behandeling in De Ronde (met inspraak) 9 december: vervolg besluitvorming in de Raad op basis van raadsvoorstel. Na definitief besluit raad Z.s.m. verkeersbesluit op basis van definitieve variant Al of niet procedure bestemmingsplan dan wel binnenplanse afwijking


Download ppt "Veilig en leefbaar De Kersenbaan en éénrichtingsverkeer:"

Verwante presentaties


Ads door Google