De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Kersenbaan en éénrichtingsverkeer: Veilig en leefbaar Door: Helmer Nijland – projectleider Kersenbaan 11-11-2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Kersenbaan en éénrichtingsverkeer: Veilig en leefbaar Door: Helmer Nijland – projectleider Kersenbaan 11-11-2014."— Transcript van de presentatie:

1 De Kersenbaan en éénrichtingsverkeer: Veilig en leefbaar Door: Helmer Nijland – projectleider Kersenbaan 11-11-2014

2 inhoud Terugblik vanaf variantkeuze Raad 2008 Verkeersmodellen 2006/2008 en 2014 Aspecten/ gevolgen: inhoudelijk, juridisch, uitvoering Eindconclusie Vervolgstappen

3 Terugblik (1) Participatieproces met verschillende belangenverenigingen in 2006 – 2008 Uitgangspunten: veilig (met name voor fietsers) én leefbaar (spreiding verkeersdruk) In 2008 drietal varianten voorgelegd aan de Raad

4 Uiteindelijke keuze van de raad 2 1

5 Terugblik (2) Ronde 4 maart 2014 n.a.v. motie nr. 14-1 ‘Eerst Kersenbaan, dan maatregelen’ “Wacht met de implementatie van de maatregelen tot na de nieuwe realisatie van de Kersenbaan en kruispunt Roethof (uitgezonderd maatregelen Arnhemseweg ‘zuid’)” Ronde 4 maart 2014, Motie nr. 16-1 (aangenomen) ‘Samenhang afslag Roethof en eenrichtingsverkeer opnieuw bekijken’ “Weeg op korte termijn af, op basis van actuele informatie, in hoeverre de afrit bij Roethof, met het daaraan gekoppelde eenrichtingsverkeer, noodzakelijk is voor de verkeersdoorstroming en neem daarbij tevens de gevolgen voor de leefomgeving van de omwonenden mee”

6 Maatregelpakket Collegevariant 2008 Maatregelpakket Raadsbesluit 2008 Huidige situatie Variant 1 Collegevariant 2008 (2A)

7 Variant 2 Raadsbesluit 2008 Maatregelpakket Collegevariant 2008 Maatregelpakket Raadsbesluit 2008 Huidige situatie

8 Variant 3 Motie SP/GL M16-1 Maatregelpakket Collegevariant 2008 Maatregelpakket Raadsbesluit 2008 Huidige situatie

9 Variant 4 Bestemmingsplan Maatregelpakket Collegevariant 2008 Maatregelpakket Raadsbesluit 2008 Huidige situatie

10 Variant 5 Geen éénrichting met Roethofpoot Maatregelpakket Collegevariant 2008 Maatregelpakket Raadsbesluit 2008 Huidige situatie

11 Variant 6 Optimalisatie éénrichting Maatregelpakket Collegevariant 2008 Maatregelpakket Raadsbesluit 2008 Huidige situatie

12 Variant 7 Huidig geen Roethofpoot Maatregelpakket Collegevariant 2008 Maatregelpakket Raadsbesluit 2008 Huidige situatie

13 Verkeersmodellen Model 2008 (basis 2006)Model 2014 (basis 2014) Verkeerstellingen2006 (toppunt groei automobiliteit)2014 (lage automobilitieit o.a. als gevolg crisis) Prognosejaar20202025 NetwerkHoofdwegen en wijkwegenAlle wegen ook woonstraten ZoneringGrof, beperkt aantal voedingslinksFijn, veel voedingslinks en in studiegebied verder verfijnd Type verkeersmodelSpitsuurmodelEtmaalmodel Belangrijke uitgangspunten Ziekenhuis verhuisd naar Maatweg, woningbouw op beide lokaties Ziekenhuis verhuisd naar Maatweg, alleen woningbouw op Lichtenberg Ganskuijl en Corderius niet aangepastPlannen Ganskuijl en Corderius opgenomen Huidige verbreding A28, geen westelijke ontsluiting Knooppunt Hoevelaken, wel westelijke ontsluiting Verkeer is studiegebied Veel doorgaand verkeer en minder bestemmingsverkeer in gebied Minder doorgaand verkeer en meer bestemmingsverkeer, verkeersstromen minder gevoelig voor aanpassingen in wegennet

14 Aspecten/ Gevolgen Inhoudelijke aspecten Verkeer (spreiding, doorstroming, bereikbaarheid en veiligheid) Lucht en geluid OV (bus) Stedenbouwkundig Overige aspecten/ gevolgen Juridisch (Bestemmingsplan/ Wet Geluidhinder) Uitvoering Tijd en geld

15 2.800 900 2.000 2.900 2.700 3.100 3.900 3.400 1.200 600 800 8.300 1.500 1.300 1.600 1.800 2.000 2.800 100 500 1.000 7.800 9.700 9.500 9.800 7.200 4.100 7.6008.800 600 950 2.800 3.600 4.200 1.700 1.600 1.500 1.300 7.900 400 2.500 1.600 8.200 250 30 km 11.000 Var 2 Raadsbesluit 2008 Vergelijking t.o.v. prognoses 2008 toename autoverkeer afname autoverkeer

16 3.700 850 2.200 2.600 2.300 3.000 8.200 4.200 1.000 600 300 9.000 700 1.000 1.100 1.400 1.700 3.500 3.100 4.600 4.500 950 8.800 10.300 10.100 10.400 6.600 4.200 8.7009.400 500 900 2.800 3.500 4.100 900 700 800 1.500 7.700 350 2.200 1.700 8.900 350 30 km 11.400 Var 1 Collegevariant 2008 Vergelijking t.o.v. prognoses variant 2 toename autoverkeer afname autoverkeer

17 3.700 150 2.000 4.900 5.000 5.300 5.600 5.300 1.100 600 300 7.000 800 1.000 2.700 2.900 3.100 3.500 3.000 100 400 900 9.800 10.700 10.500 10.900 6.400 4.100 9.4009.900 500 200 3.900 3.700 4.100 1.100 1.000 900 1.500 7.400 350 4.700 1.100 7.500 250 30 km 11.900 Var 3 Motie 2014 Vergelijking t.o.v. prognoses variant 2 toename autoverkeer afname autoverkeer

18 3.700 150 2.300 2.800 2.600 3.100 5.500 5.200 1.100 600 300 8.100 600 900 1.700 1.600 1.900 3.500 3.300 100 500 900 7.800 9.400 9.200 9.500 6.900 4.300 7.9007.600 400 200 4.200 4.600 1.200 1.100 1.000 1.600 7.700 400 2.400 1.200 8.000 250 30 km 10.800 Var 4 Bestemmingsplan Vergelijking t.o.v. prognoses variant 2 toename autoverkeer afname autoverkeer

19 3.200 150 2.300 2.700 2.600 2.900 4.000 3.700 1.100 600 300 9.600 800 1.100 1.400 1.800 3.000 2.600 100 400 1.000 9.700 9.300 9.600 10.200 6.800 4.800 9.40010.400 400 200 4.100 4.000 4.500 1.000 900 800 1.600 7.300 300 2.300 1.100 9.500 250 30 km 12.100 Var 5 geen 1ri wel Roethofpoot Vergelijking t.o.v. prognoses variant 2 toename autoverkeer afname autoverkeer

20 3.000 150 2.300 2.900 2.700 3.100 3.900 3.400 1.000 600 700 8.000 1.400 1.100 1.600 1.800 2.000 2.600 2.400 100 500 1.000 7.600 9.800 9.600 10.000 7.400 4.000 7.3008.600 600 200 4.100 4.000 4.500 1.300 1.200 1.600 8.100 500 2.500 1.200 7.900 250 30 km 10.700 Var 6 Raadsbesluit 2008 optimalisatie Vergelijking t.o.v. prognoses variant 2 toename autoverkeer afname autoverkeer

21 3.600 150 2.200 4.400 4.300 4.700 8.300 3.800 900 600 300 7.200 600 900 500 700 900 3.500 3.100 5.400 5.500 900 8.700 10.000 9.800 10.200 6.700 4.200 8.5009.400 500 200 4.700 5.100 1.000 1.100 900 1.600 7.800 350 4.100 1.100 7.400 250 30 km 11.500 Var 7 Huidig zonder Roethofpoot Vergelijking t.o.v. prognoses variant 2 toename autoverkeer afname autoverkeer

22 Spreiding verkeer Doorstroming Kersenbaan Bereikbaar- heid / verkeers- structuur VeiligheidEindscore verkeer* Var 1 -+++-0 Var 2 00000 Var 3 -+++--- Var 4 -0++++ Var 5 --+++++ Var 6 000+0/+ Var 7 --++ -- Beoordeling Verkeersaspecten * Eindscore is geen optelling van de score deelaspecten

23 Aspecten – Lucht en Geluid Resultaten/ conclusies Bij alle de varianten wordt de wettelijke norm met een ruime marge gerespecteerd In alle varianten zijn de concentraties in de toekomst lager dan in 2014 Er zijn geen significante verschillen tussen de varianten als het gaat om luchtkwaliteit Onderzocht: Emissie en verspreiding van stikstofdioxide (NO 2 ) / fijn stof (PM 10 ) / zeer fijn stof (PM 2,5, inclusief roet)

24 Aspecten – Lucht en Geluid (1) * Hinderscore = totaal aantal woningen x weging per woning adhv de geluidsbelasting Verschil geluidsbelasting 2014 versus 2025

25 Aspecten – Lucht en Geluid (2) Resultaten/conclusie geluid: T.o.v. de huidige situatie 2014 zijn alle varianten (in 2025) ‘overall’ iets beter, varianten 4 en 5 scoren het meest gunstig Lokaal treden er per variant wél verslechteringen op (zie bijlage B akoestisch onderzoek)

26 Aspecten – OV (bus) Bron: Connexxion – aanwezige lijnen in dit gebied: 1 en 8 1. Collegevariant 2008 (variant 2A) Geen gevolgen voor het huidige OV 2. Raadsbesluit 2008 Grote gevolgen voor het OV (zoals geschetst in bezwaarschrift van Connexxion): lijn 1 en lijn 8 moeten anders rijden 3. Motie SP/GL M16-1 Geen gevolgen voor het huidige OV 4. Bestemmingsplan Grote gevolgen voor het huidige OV (zoals geschetst in bezwaarschrift van Connexxion): Lijn 1 kan blijven rijden, lijn 8 moet anders rijden. Als de ingang van de rotonde Roethof tot de Everard Meysterweg wel in twee richtingen toegankelijk wordt voor OV, dan levert dit geen gevolgen op voor het huidige OV 5. Variant géén eenrichting Geen gevolgen voor het huidige OV 6. Pasteurstraat tweerichtingen Grote gevolgen voor het OV (zoals geschetst in bezwaarschrift connexxion). Het tweerichtingenverkeer op de Pasteurstraat doet hier niets aan af: Lijn 1 en lijn 8 moeten anders rijden 7. Huidige situatie zonder ‘Roethofpoot’ Geen gevolgen voor het huidige OV

27 Aspecten – Stedenbouwkundig (1) Straatafsluitingen 1R maakt in beperkte mate het afsluiten van straten extra nodig Extra verkeersaanduidingen 1R zorgt voor extra verkeersaanduidingen ten opzichte van 2R Herkenbaarheid ring / oriëntatie o Is de E. Meysterweg-Daltonstraat-Van Campenstraat te beschouwen als een “binnenring-zuid? Niet overduidelijk o Het stratenpatroon van het Leusderkwartier heeft een netwerk-patroon. Het eenrichtingsverkeer sluit aan bij het netwerk-karakter o Het oriëntatieprobleem is bij 1R is zeker aanwezig, maar vooral een probleem voor “buitenstaanders”- automobilisten

28 Aspecten – Stedenbouwkundig (2) Overzicht waardering* Straatafsluit. Verkeersaand./ - maatregelen Oriëntatie- problemen Extra ruimte groene inpassing Eindscore** 1. Collegevariant 2008 (variant 2A) +++++ 2. Raadsbesluit 2008 00000 3. Motie M16-1 0+++0/+ 4. Bestemmingsplan 0++00/+ 5. Variant geen eenrichting 0++ 0+ 6. Pasteurstraat tweerichtingen 00000 7. Huidige situatie zonder Roethofpoot +++ ++ *Waardering t.o.v. variant 2 uitgangspunt ** Einsdscore is geen optelling van de score deelaspecten

29 Samenvatting (inhoudelijke) aspecten VerkeerGeluidOVStedenbouwkundig 1. Collegevariant 2008 (variant 2A) 0 0/+++ 2. Raadsbesluit 2008 0 000 3. Motie M16-1 - 0+0/+ 4. Bestemmingsplan + 0/+0 5. Variant geen eenrichting + 0/+++ 6. Pasteurstraat tweerichtingen 0/+ 000 7. Huidige situatie zonder Roethofpoot - 0/+++ * Waardering t.o.v. variant 2 uitgangspunt * Zonder onderlinge weging

30 Samenvatting (inhoudelijke) aspecten Voorkeur op basis van de inhoudelijke aspecten Variant 5

31 Aspecten – Juridisch-Bp (1) …maakt ontwikkelingen planologisch mogelijk …biedt bescherming voor de omwonenden tegen ontwikkelingen die niet in het bestemmingsplan zijn opgenomen (rechtszekerheid/ waarborg) … invloed strekt zich verder uit dan bestemmingsplangebied Bestemmingsplan (Bp)

32 Aspecten – Juridisch-Bp (2) Bestemmingsplan Afwijken mag, maar onder strikte voorwaarden 3.3.3 Afwijken van de gebruiksregels voor herinrichten groenvoorziening Burgemeester en wethouders kunnen bij omgevingsvergunning afwijken ….. a. de afwijking is noodzakelijk ten behoeve van een optimale verkeersafwikkeling dan wel in verband met de parkeerbehoefte binnen het gebied; b. de verkeersveiligheid in het gebied mag niet in het gedrang komen; c. een toename van de aantasting van het woon- en leefklimaat is niet toegestaan; Het Bestemmingsplan zorgt er dus voor dat niet eenvoudig kan worden afgeweken van een bepaalde bestemming

33 Aspecten – Juridisch-Bp (3) Aspect ‘afwijken van Bp’ per variant* a. Noodzakelijk voor optimale verkeersafwikkeling b. Verkeersveiligheid in gedrang c. Toename aantasting W&L- klimaat 1. Collegevariant 2008 (variant 2A) Ja NeeJa^^ 2. Raadsbesluit 2008 nvt nvt^ 3. Motie M16-1 Ja NeeJa^^ 4. Bestemmingsplan nvt nvt^ 5. Variant geen eenrichting Ja NeeJa^^ 6. Pasteurstraat tweerichtingen nvt nvt^ 7. Huidige situatie zonder Roethofpoot Ja NeeJa^^ *Vergelijking t.o.v. variant 2 ‘raadsbesluit 2008’ ^ Bij geluidsstil asfalt conform BP op Gasthuislaan ^^Lokaal een toename langs één of meer wegvakken. Globaal gelijk of verbetering

34 Gevolgen – Juridisch-Bp (4) Conclusie als gevolg van het geluidsonderzoek: Wij kunnen (voor de varianten 1, 3, 5 en 7) niet voldoen aan de afwijkingsvoorwaarde ‘3.3.3-c’ uit het bestemmingsplan >> Wij mogen niet afwijken van het Bp

35 Aspecten – Juridisch-WGh (1) Wet Geluidhinder (WGh) … gaat uit van huidige geluidsbelasting (2014) vergeleken met de toekomstige geluidsbelasting (2025: tien jaar na de ingebruikname) …bepaalt in geval van fysieke wijziging: onderzoek is nodig …eist dat als sprake is van een fysieke wijziging én een toename van 1,5 dB of hoger (‘reconstructie’), dan moet een hogere waarde procedure worden doorlopen ( als maatregelen aan weg om geluidsoverlast te voorkomen ook onvoldoende zijn )

36 Aspecten – Juridisch-WGh (2) Aspect ‘WGh’ per variant Is er sprake van een ‘reconstructie’ conform WGh*? 1. Collegevariant 2008 (variant 2A) Nee* 2. Raadsbesluit 2008 Nee* 3. Motie M16-1 Nee 4. Bestemmingsplan Nee* 5. Variant geen eenrichting Nee* 6. Pasteurstraat tweerichtingen Nee* 7. Huidige situatie zonder Roethofpoot Nee* *Als de aansluiting Gasthuislaan-rotonde conform BP in geluidsstil asfalt wordt aangelegd Conclusie op basis van WGh: WGh* speelt hier voor wat betreft een ‘reconstructie’ geen beperkende rol

37 Gevolgen – Juridisch Bp&WGh (1) Samenvatting conclusies Bp en WGh Bp: afwijking is niet mogelijk want als gevolg van geluid is woon- en leefklimaat in het gedrang WGh: geen probleem, want er is nergens sprake van een ‘reconstructie’ met als gevolg een ‘hogere waarde procedure’* Conclusie Bp en WGh >> Zonder nieuwe procedure BP kunnen alleen o variant 2, 4 en 6 (variant raadsbesluit 2008) o variant 4 (variant bestemmingsplan) en o variant 6 (Pasteurstraat tweerichtingen) worden uitgevoerd

38 Gevolgen – Juridisch Bp&WGh (3) >> Er is een mogelijkheid om toch zoveel mogelijk 2R uit te voeren zonder langdurige procedures…. Tussenoplossing: Aanleg variant 4, daarna veilige procedure tot variant 5

39 Variant 5a Geen éénrichting met Roethofpoot én Vermeerstraat 1R Maatregelpakket Collegevariant 2008 Maatregelpakket Raadsbesluit 2008 Huidige situatie

40 Voordelen:  Zonder extra procedure (Geen herziening Bp, wel met afwijkingsprocedure (aanpassing bouwvergunning) en uiteraard verkeersbesluit)  Zonder onuitvoerbare situatie Gevolgen – Juridisch Bp&WGh (4)

41 Aspecten/ gevolgen - Uitvoering Procedure / tijdBereikbaarheidKosten (schatting in orde van grootte) 1. Collegevariant 2008 (variant 2A) Bp(WgH)/ Verkeersbesluit / 2 jaar+ Aansluiting A.weg zuid en E. Meysterweg mogen niet gebruikt worden Procedures: 50 - 150k 1R var. 2: ca. 300k (-) /1R+: 150-200k Geen ‘Roethofpoot’: 50 - 60k (-) Arnhemseweg ‘open’ incl. 1R: 50-75k 2. Raadsbesluit 2008 Verkeersbesluit / 2 jaar+Procedure: 5-25k 3. Motie M16-1 Bp(WgH)/ Verkeersbesluit / 2 jaar+ Aansluiting E. Meysterweg mag niet gebruikt worden Procedures: 50-150k 1R var. 2: ca. 300k (-) Geen ‘Roethofpoot’: 50 - 60k (-) 4. Bestemmingsplan Verkeersbesluit */ 2 jaar+Procedure: 5-25k 1R var. 2: ca. 300k (-) Aansluiting 2R tpv rotonde: 25 - 35k 5. Variant geen eenrichting Bp(WgH)/ Verkeersbesluit* / 2 jaar+ Aansluiting E. Meysterweg mag niet gebruikt worden Procedures: 50 - 150k 1R var. 2: ca. 300k (-) 1R var. 5a: ca. 15k 5a. Variant geen eenrichting, wel eenrichting op Vermeerstraat Bouwvergunning/ Verkeersbesluit / 2 jaar+ Procedure: 5-25k 1R var. 2: ca. 300k (-) Aansluiting 2R tpv rotonde: 15– 25k 6. Pasteurstraat tweerichtingen Verkeersbesluit */ 2 jaar+Procedure: 5-25k 1R var. 2: ca. 30k (-) 7. Huidige situatie zonder Roethofpoot Bp(WgH)/ Verkeersbesluit / 2 jaar+ Aansluiting A.weg zuid en E. Meysterweg mogen niet gebruikt worden Procedures: 50-150k 1R var. 2: ca. 300k (-) Geen ‘Roethofpoot’: -30k Arnhemseweg ‘open’: 30-50k

42 Eindconclusie Variant 5 heeft gezien de inhoudelijke aspecten de voorkeur Twee mogelijke oplossingen om tot realisatie variant 5 te komen 1.Via variant 4 als tussenvariant 2.Door eenrichtingsverkeer op de Vermeerstaat aanwezig te houden binnen variant 5 >> 5a* * In combinatie met monitoring verkeersafwikkeling Vermeerstraat en omgeving

43 de door het college voorgestelde uitvoeringsvariant 5a, waarmee op korte termijn zoveel als mogelijk tweerichtingenverkeer is te realiseren (met inachtneming binnenplanse procedure en verkeersbesluit) de insteek van het college om op de langere termijn te bezien hoe kan worden gekomen tot volledig tweerichtingenverkeer conform voorkeursvariant 5. Peiling Het college verzoekt de raad zich uit spreken over:

44 12 november: alle stukken op de website Kersenbaan 25 november: Behandeling in De Ronde (met inspraak) 9 december: vervolg besluitvorming in de Raad op basis van raadsvoorstel. Na definitief besluit raad  Z.s.m. verkeersbesluit op basis van definitieve variant  Al of niet procedure bestemmingsplan dan wel binnenplanse afwijking Vervolgstappen


Download ppt "De Kersenbaan en éénrichtingsverkeer: Veilig en leefbaar Door: Helmer Nijland – projectleider Kersenbaan 11-11-2014."

Verwante presentaties


Ads door Google