De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgiebr. E. van Dijken Collecte: ZOA Psalm 9:1, 7, 8 Romeinen10:8 - 15 HC Zondag25:65, 67 HC Zondag31: LvdK328:1,2 LvdK477:1 Psalm139:11 Psalm27:7 Psalm25:2,4.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgiebr. E. van Dijken Collecte: ZOA Psalm 9:1, 7, 8 Romeinen10:8 - 15 HC Zondag25:65, 67 HC Zondag31: LvdK328:1,2 LvdK477:1 Psalm139:11 Psalm27:7 Psalm25:2,4."— Transcript van de presentatie:

1 Liturgiebr. E. van Dijken Collecte: ZOA Psalm 9:1, 7, 8 Romeinen10:8 - 15 HC Zondag25:65, 67 HC Zondag31: LvdK328:1,2 LvdK477:1 Psalm139:11 Psalm27:7 Psalm25:2,4 Gezang182E:Amen

2 Voorganger: br. E. van Dijken (preeklezen) Welkom in deze dienst

3 Mededelingen kerkenraad Diensten 09:30voorganger: br. R. Braakman, preeklezen 16:30 voorganger: br. E. van Dijken, preeklezen De collecte is bestemd voor ZOA-Vluchtelingenzorg: een christelijke organisatie die tot doel heeft hulp te verlenen aan vluchtelingen en ontheemden en slachtoffers van rampen.

4 Deze week zijn jarig: 10 augustus:zr A. Voogt-Hoekstra 11 augustus:Koen van den Aker br Jan de Groot Mart van de Riet Stijn van de Riet 12 augustus:br Eildert van Dijken 13 augustus:zr José de Groot zr Ellen Ypma-de Putter 14 augustus:Kim Bareman 15 augustus:Tamara van Middelkoop 16 augustus:Marta Wisselink

5 Liturgiebr. E. van Dijken Collecte: ZOA Psalm 9:1, 7, 8 Romeinen10:8 - 15 HC Zondag25:65, 67 HC Zondag31: LvdK328:1,2 LvdK477:1 Psalm139:11 Psalm27:7 Psalm25:2,4 Gezang182E:Amen

6 Liturgiebr. E. van Dijken Collecte: ZOA Psalm 9:1, 7, 8 Romeinen10:8 - 15 HC Zondag25:65, 67 HC Zondag31: LvdK328:1,2 LvdK477:1 Psalm139:11 Psalm27:7 Psalm25:2,4 Gezang182E:Amen

7 Gezang 175C

8 Liturgiebr. E. van Dijken Collecte: ZOA Psalm 9:1, 7, 8 Romeinen10:8 - 15 HC Zondag25:65, 67 HC Zondag31: LvdK328:1,2 LvdK477:1 Psalm139:11 Psalm27:7 Psalm25:2,4 Gezang182E:Amen

9 Psalm 9: 1, 7, 8 1 Ik zal met heel mijn hart, o HEER, in psalmgezang, uw naam ter eer, blij al uw wonderen verhalen, U, Allerhoogste, dank betalen. 7 Op U bouwt ieder die U kent, die in zijn angst zich tot U wendt, want wie U zoeken in hun leven, hebt U, o HERE, nooit begeven.

10 Psalm 9: 1, 7, 8 8 Psalmzingt de HEER, die eeuwig leeft en Sion tot zijn woning heeft. Laat ook voor aller volken oren de grootheid van zijn daden horen!

11 Liturgiebr. E. van Dijken Collecte: ZOA Psalm 9:1, 7, 8 Romeinen10:8 - 15 HC Zondag25:65, 67 HC Zondag31: LvdK328:1,2 LvdK477:1 Psalm139:11 Psalm27:7 Psalm25:2,4 Gezang182E:Amen

12 Liturgiebr. E. van Dijken Collecte: ZOA Psalm 9:1, 7, 8 Romeinen10:8 - 15 HC Zondag25:65, 67 HC Zondag31: LvdK328:1,2 LvdK477:1 Psalm139:11 Psalm27:7 Psalm25:2,4 Gezang182E:Amen

13 Liturgiebr. E. van Dijken Collecte: ZOA Psalm 9:1, 7, 8 Romeinen10:8 - 15 HC Zondag25:65, 67 HC Zondag31: LvdK328:1,2 LvdK477:1 Psalm139:11 Psalm27:7 Psalm25:2,4 Gezang182E:Amen

14 Liturgiebr. E. van Dijken Collecte: ZOA Psalm 9:1, 7, 8 Romeinen10:8 - 15 HC Zondag25:65, 67 HC Zondag31: LvdK328:1,2 LvdK477:1 Psalm139:11 Psalm27:7 Psalm25:2,4 Gezang182E:Amen

15 Liturgiebr. E. van Dijken Collecte: ZOA Psalm 9:1, 7, 8 Romeinen10:8 - 15 HC Zondag25:65, 67 HC Zondag31: LvdK328:1,2 LvdK477:1 Psalm139:11 Psalm27:7 Psalm25:2,4 Gezang182E:Amen

16 LvdK 328: 1, 2 1 Here Jezus, om uw woord zijn wij hier bijeengekomen. Laat in 't hart dat naar U hoort uw genade binnenstromen. Heilig ons, dat wij U geven hart en ziel en heel ons leven.

17 LvdK 328: 1, 2 2 Ons gevoel en ons verstand zijn, o Heer, zo zonder klaarheid, als uw Geest de nacht niet bant, ons niet stelt in 't licht der waarheid. 't Goede denken, doen en dichten moet Gij zelf in ons verrichten.

18 Liturgiebr. E. van Dijken Collecte: ZOA Psalm 9:1, 7, 8 Romeinen10:8 - 15 HC Zondag25:65, 67 HC Zondag31: LvdK328:1,2 LvdK477:1 Psalm139:11 Psalm27:7 Psalm25:2,4 Gezang182E:Amen

19 Preek over Zondag 25 Geloven, hoe kom je er aan? 1.Wat is Geloof 2.Geloven, ook al is het moeilijk

20 Geloven, hoe kom je er aan? 1.Wat is Geloof Geloven = zeker zijn

21 Geloven, hoe kom je er aan? 1.Wat is Geloof 1.1 Geloven = zeker zijn van God Hij bestaat Het is waar wat de bijbel zegt Hij wil mijn God zijn

22 Geloven, hoe kom je er aan? 1.Wat is Geloof 1.1 Geloven = zeker zijn van God Hij bestaat Het is waar wat de bijbel zegt Hij wil mijn God zijn

23 Heidelbergse Catechismus Zondag 7 Wat is waar geloof? Waar geloof is een stellig weten waardoor ik alles voor betrouwbaar houd, wat God ons in zijn Woord geopenbaard heeft. Tegelijk is het een vast vertrouwen, dat de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt, dat niet alleen aan anderen, maar ook aan mij vergeving van de zonden, eeuwige gerechtigheid en eeuwig heil door God geschonken zijn, enkel uit genade, alleen op grond van de verdienste van Christus.

24 Geloven, hoe kom je er aan? 1.Wat is Geloof 1.2. Ik geloof niet omdat: onzichtbaar / geen bewijs zoveel godsdiensten slechte ervaring Bijbel onbetrouwbaar ik kan niet geloven dat het voor mij is

25 Geloven, hoe kom je er aan? 1.3. Hoe komt een mens tot geloof? Romeinen 10: 14, 17 … 14 En hoe kunnen ze in hem geloven als ze niet over hem hebben gehoord? En hoe kunnen ze over hem horen als hij niet verkondigd wordt?... 17 Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus.

26 Heidelbergse Catechismus, Zondag 25 Nu alleen het geloof ons aan Christus en aan al zijn weldaden deel geeft, waar komt dit geloof vandaan? Van de Heilige Geest, die het geloof in ons hart werkt door de verkondiging van het heilig evangelie en het versterkt door het gebruik van de sacramenten.

27 Geloven, hoe kom je er aan? 1.3. Hoe komt een mens tot geloof? ‘Bijbel’ of ‘verkondiging’? tot ± 1600: voorlezing en verkondiging van de Bijbel Vanaf ± 1600: gedrukte Bijbels thuis Blijvende meerwaarde van verkondiging Gods woord van mens tot mens gesproken concentratie van werking van de Geest

28 Liturgiebr. E. van Dijken Collecte: ZOA Psalm 9:1, 7, 8 Romeinen10:8 - 15 HC Zondag25:65, 67 HC Zondag31: LvdK328:1,2 LvdK477:1 Psalm139:11 Psalm27:7 Psalm25:2,4 Gezang182E:Amen

29 LvdK 477: 1 1 Geest van hierboven, leer ons geloven, hopen, liefhebben door uw kracht! Hemelse Vrede, deel U nu mede aan een wereld die U verwacht! Wij mogen zingen van grote dingen, als wij ontvangen al ons verlangen, met Christus opgestaan. Halleluja! Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven, als wij herboren Hem toebehoren, die ons is voorgegaan. Halleluja!

30 Liturgiebr. E. van Dijken Collecte: ZOA Psalm 9:1, 7, 8 Romeinen10:8 - 15 HC Zondag25:65, 67 HC Zondag31: LvdK328:1,2 LvdK477:1 Psalm139:11 Psalm27:7 Psalm25:2,4 Gezang182E:Amen

31 LvdK 477: 1 1 Geest van hierboven, leer ons geloven, hopen, liefhebben door uw kracht! Hemelse Vrede, deel U nu mede aan een wereld die U verwacht! Wij mogen zingen van grote dingen, als wij ontvangen al ons verlangen, met Christus opgestaan. Halleluja! Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven, als wij herboren Hem toebehoren, die ons is voorgegaan. Halleluja!

32 Geloven, hoe kom je er aan? 2. Geloven, ook al is het moeilijk 2.1 onzichtbaar / geen bewijs we geloven veel wat we niet kunnen zien of bewijzen je moet dan boodschappers vertrouwen God wil vertrouwd, niet bewezen worden

33 Geloven, hoe kom je er aan? 2. Geloven, ook al is het moeilijk 2.2 zoveel godsdiensten Christelijk geloof is uniek: geen zelfverlossing dat kunnen mensen niet verzinnen wel: iets van jezelf opgeven

34 Geloven, hoe kom je er aan? 2. Geloven, ook al is het moeilijk 2.3 slechte ervaringen waarschuwing voor christenen! wat belooft God? loslaten dat je leven zo moet lopen als jij wilt

35 Geloven, hoe kom je er aan? 2. Geloven, ook al is het moeilijk 2.4 Bijbel onbetrouwbaar ? oude teksten goed bewaard een boek wat niet te verzinnen is eenheid tegenstrijdigheden?

36 Geloven, hoe kom je er aan? 2. Geloven, ook al is het moeilijk 2.5 te slecht om door God te worden aanvaard ? inderdaad (Bijbel, catechismus) genade zekerheid

37 Liturgiebr. E. van Dijken Collecte: ZOA Psalm 9:1, 7, 8 Romeinen10:8 - 15 HC Zondag25:65, 67 HC Zondag31: LvdK328:1,2 LvdK477:1 Psalm139:11 Psalm27:7 Psalm25:2,4 Gezang182E:Amen

38 Liturgiebr. E. van Dijken Collecte: ZOA Psalm 9:1, 7, 8 Romeinen10:8 - 15 HC Zondag25:65, 67 HC Zondag31: LvdK328:1,2 LvdK477:1 Psalm139:11 Psalm27:7 Psalm25:2,4 Gezang182E:Amen

39 Psalm 139: 11 11 Doorgrond mij, ken mijn hart, o Heer. Zijn mijn gedachten tot uw eer? Zie of mijn wegen heilig zijn, mijn paden recht, mijn daden rein. En doe mij toch met vaste schreden de weg van eeuwig heil betreden.

40 Liturgiebr. E. van Dijken Collecte: ZOA Psalm 9:1, 7, 8 Romeinen10:8 - 15 HC Zondag25:65, 67 HC Zondag31: LvdK328:1,2 LvdK477:1 Psalm139:11 Psalm27:7 Psalm25:2,4 Gezang182E:Amen

41 Liturgiebr. E. van Dijken Collecte: ZOA Psalm 9:1, 7, 8 Romeinen10:8 - 15 HC Zondag25:65, 67 HC Zondag31: LvdK328:1,2 LvdK477:1 Psalm139:11 Psalm27:7 Psalm25:2,4 Gezang182E:Amen

42 Psalm 27: 7 7 Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Maar door Gods trouw keert mijn vertrouwen weer; in zwakheid wordt des HEREN kracht volbracht. Betoon u sterk, houd moed, geloof en wacht. Wacht dan, ja wacht, verlaat u op de HEER!

43 Liturgiebr. E. van Dijken Collecte: ZOA Psalm 9:1, 7, 8 Romeinen10:8 - 15 HC Zondag25:65, 67 HC Zondag31: LvdK328:1,2 LvdK477:1 Psalm139:11 Psalm27:7 Psalm25:2,4 Gezang182E:Amen

44 Liturgiebr. E. van Dijken Collecte: ZOA Psalm 9:1, 7, 8 Romeinen10:8 - 15 HC Zondag25:65, 67 HC Zondag31: LvdK328:1,2 LvdK477:1 Psalm139:11 Psalm27:7 Psalm25:2,4 Gezang182E:Amen

45 Liturgiebr. E. van Dijken Collecte: ZOA Psalm 9:1, 7, 8 Romeinen10:8 - 15 HC Zondag25:65, 67 HC Zondag31: LvdK328:1,2 LvdK477:1 Psalm139:11 Psalm27:7 Psalm25:2,4 Gezang182E:Amen

46 Psalm 25: 1, 2, 3 2 Heer, wijs mij toch zelf de wegen waar mijn voeten veilig gaan; maak mijn hart ertoe genegen, die blijmoedig in te slaan. God mijns heils, naar wie ik smacht, wil mij in uw waarheid leiden, leer mij, daar ik dag en nacht U gelovig blijf verbeiden.

47 Psalm 25: 4, 5 4 God is goed en hoog te prijzen, trouw en recht is zijn beleid. Zondaars wil Hij onderwijzen in de weg der zaligheid. Wie ootmoedig luistren wil, zal de rechte paden leren, hij die nederig en stil wandelt in de weg des HEREN.

48 Liturgiebr. E. van Dijken Collecte: ZOA Psalm 9:1, 7, 8 Romeinen10:8 - 15 HC Zondag25:65, 67 HC Zondag31: LvdK328:1,2 LvdK477:1 Psalm139:11 Psalm27:7 Psalm25:2,4 Gezang182E:Amen

49 Gezang 182E 4-stemmig

50 Liturgiebr. E. van Dijken Collecte: ZOA Psalm 9:1, 7, 8 Romeinen10:8 - 15 HC Zondag25:65, 67 HC Zondag31: LvdK328:1,2 LvdK477:1 Psalm139:11 Psalm27:7 Psalm25:2,4 Gezang182E:Amen


Download ppt "Liturgiebr. E. van Dijken Collecte: ZOA Psalm 9:1, 7, 8 Romeinen10:8 - 15 HC Zondag25:65, 67 HC Zondag31: LvdK328:1,2 LvdK477:1 Psalm139:11 Psalm27:7 Psalm25:2,4."

Verwante presentaties


Ads door Google