De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

OUDERAVOND DERDE LEERJAAR 9 september 2014. EVEN VOORSTELLEN Afdelingsleiding: Mevr. Van der Meulen Decaan: Dhr. Van Straten Mentoren: 3E Dhr. Van Straten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "OUDERAVOND DERDE LEERJAAR 9 september 2014. EVEN VOORSTELLEN Afdelingsleiding: Mevr. Van der Meulen Decaan: Dhr. Van Straten Mentoren: 3E Dhr. Van Straten."— Transcript van de presentatie:

1 OUDERAVOND DERDE LEERJAAR 9 september 2014

2 EVEN VOORSTELLEN Afdelingsleiding: Mevr. Van der Meulen Decaan: Dhr. Van Straten Mentoren: 3E Dhr. Van Straten Mevr. Zandt 3Z Mevr. Mulder Mevr. Folkertsma Mevr. Van Hattum 3T Dhr. Liefting

3 REGELS Gedragsregels: Casparus-waarden -Respect -Veiligheid -Overlast -Afspraken -Schoon Regels over verzuim Te laat komen is niet nodig… Bij ziekte…’s morgens de school bellen Verlof tijdig aanvragen Ongeoorloofd verzuim Leerplichtambtenaar

4 SSSST….EINDEXAMEN! Het eindexamen begint in de derde klas. Het examen bestaat uit twee delen: Schoolexamen 3e en 4e leerjaar, verantwoordelijkheid van de school Centraal Examen 4e leerjaar, landelijk geregeld juni 2016: diploma-uitreiking!!

5 DIPLOMA? WELK DIPLOMA? BASIS BEROEPSGERICHTE LEERWEG BBL KADER BEROEPSGERICHTE LEERWEG KBL SECTOR ECONOMIE [alle vakken op kader!] SECTOR ZORG & WELZIJN [alle vakken op kader!] SECTOR TECHNIEK [alle vakken op kader!]

6 BBL of KBL?  2e leerjaar: school heeft leerling bevorderd naar bepaalde leerweg  3e leerjaar:  Bij alle rapporten: zit de leerling goed?  Einde schooljaar: overgangsvergadering  doorgaan op zelfde niveau  doorgaan op basis ipv kader of kader ipv basis  doubleren

7 VAN 3 NAAR 4? JA Als de leerling een “slagende lijst” heeft.

8 SLAAG/ZAK-REGELING Alle vakken 6 of hoger  geslaagd 1x5 en de rest 6 of hoger  geslaagd 2x5, de rest 6 of hoger, minimaal 1x7  geslaagd 1x4, de rest 6 of hoger, minimaal 1x7  geslaagd Aanvullende bepalingen: - CKV, L.O. en stage minimaal voldoende - Alle vakken tellen mee, ook vakken zonder c.e. - Praktijkvak telt dubbel EN: het CE is gemaakt met gemiddeld minimaal een 5,5 EN: De eindcijfers voor de rekentoets en Nederlands moeten minimaal een 5 zijn EN: De eindcijfers voor Nederlands en de rekentoets mogen niet beide een 5 zijn

9 ALLE VAKKEN? WELKE VAKKEN? Gemeenschappelijk deel Nederlands, Engels, Rekenen, Maatschappijleer-1, CKV, L.O. Sector-deel ECONOMIE Economie Wiskunde ZORG&WELZIJN Wiskunde of Maatschappijleer-2, Biologie TECHNIEK NASK-1 Wiskunde BEROEPSGERICHTE DEEL Handel & administratie Zorg&welzijn-breedTechniek-Breed

10 HET PTA P.T.A. = Programma van Toetsing en Afsluiting Reglement (GSF en Casparus) Per vak is vastgelegd: Hoeveel toetsen er worden afgenomen Waar die toetsen over gaan Wat voor vorm die toetsen hebben In welke periode ze worden afgenomen. Er zijn drie periodes. Of ze eventueel herkansbaar zijn Hoe zwaar ze in het schoolexamen meetellen LET OP: start eerste schoolexamen op 30 oktober

11 EXAMENREGLEMENT Bij het P.T.A. wordt het examenreglement gepubliceerd. Twee delen: Reglement Gooise Scholen Federatie Reglement Casparus College Enkele belangrijke regels/afspraken…

12 ENKELE BELANGRIJKE REGELS voor het SE Absentie Bij ziekte telefonisch contact met school, bij beterschap brief mee en inhaalverzoek bij afdelingsleider indienen LET OP: gepland tandarts- of doktersbezoek is geen geoorloofd verzuim. Herkansingen: Eén herkansing per periode. Een gemiste herkansing kan niet worden ingehaald. Te laat bij herkansing: niet toegelaten. Slechte voorbereiding.…………… geen herkansing Bezwaar/beroep: Beroepsprocedure. Zie het Examenreglement van de GSF

13 NA HET CASPARUS Weer kiezen! Opleiding of niet? (leerplicht!) Welke opleiding? Welke instelling? Hoe kiezen? Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik?  oriënteren!

14 VRAGEN? dan nu de decaan NvdMeulen@gsf.nl

15 Diploma Casparus en dan ? Je hebt je diploma gehaald. Welke mogelijkheden zijn er daarna? Op welk niveau stroom je in op het Middelbaar Beroeps Onderwijs? Hoe is het om van een kleine naar een hele grote school over te stappen? dinsdag 9 september 2014 Van harte welkom

16 Op weg naar een verantwoorde vervolgopleiding 3 e leerjaar september- Invullen formulier voorlichtingsdagen - Beroepen gids novemberRegionaal voorlichtingsproject VMBO- scholen bij ROC ( info. 95 opleidingen 11-12-13 nov 2014 ) Leerling mag drie keuzes maken per sector Zorg en welzijn, voeding, horeca, uniform Economie, handel, logistiek Techniek, media, landbouw. meiStage - Projecten tijdens mentoruren

17 Op weg naar een verantwoorde vervolgopleiding 4 e leerjaar oktoberprojecten op plaza met de mentor over beroepskeuze. ( Het hele jaar door). v.a. november- gesprekken met de decaan. - beroepenkrant novembermogelijkheid nogmaals voorlichtingsdagen. v.a. januarimogelijkheid om een meeloopdag te volgen op het ROC ( zie site www.ikkiesmbo.nl )www.ikkiesmbo.nl maartgesprekken met de decaan. Apriluiterlijk inschrijven voor vervolg opleiding

18 Op weg naar een verantwoorde vervolgopleiding Maatregelen van focus op vakmanschapwijz. ROC 1Gewijzigde urennorm- Bol: van 850 naar 1000 uur 2Niveau 2, 3, 4- korter en intensiever 3Einde van drempelloze instroom voor niveau 2 - VMBO diploma - toelating: mbo-niveau 1 4Entreeopleiding- drempelloos ( geen diploma ) ( oude niveau 1 opleiding ) - één studiejaar tot max twee ( vanaf 15 jaar ) - opleiding tot toegang niveau 2 - na 4 maanden studieadvies school of passend werk (23jaar)

19 Op weg naar een verantwoorde vervolgopleiding Doorstroming vervolgonderwijs  Vmbo basisNiveau 2 ( Basisberoeps ) ( startkwalificatie )  Vmbo kaderNiveau 3( Vakopleiding )  ( Vmbo t )Niveau 4( Middenkader/specialist ) Opleidingsmogelijkheden  BOLBeroepsopleidende leerweg dagopleiding met stage  BBLBeroepsbegeleidende leerweg 4 dagen leerbedrijf, 1 dag naar school

20 Op weg naar een verantwoorde vervolgopleiding Toelatingsbeleid vervolgopleiding Intake- Studieprofiel gemaakt voldoet aan eisen van opleiding - Bindend studie advies Ongediplomeerde instroom- Toelatingsonderzoek - Taal- en rekentoets - Beroepskenmerken - Motivatie Geen inschrijving voor BBL zonder praktijkovereenkomst Arbeidsmarktperspectief- beperkte toelating met een onzekere- of onvoldoende arbeidspmarktperspectief

21

22

23

24

25 Op weg naar een verantwoorde vervolgopleiding Loopbaancompetenties : Wat moet ik kunnen ? En weten ? Waar ben ik goed in ? Wat vind ik leuk ? Wat vinden anderen ? Welke eisen worden gesteld ? Welk beeld heb ik van het beroep ? Wat is mijn planning ? Hoe verzamel ik gegevens ? Welke voor- en nadelen zijn er ?

26 Op weg naar een verantwoorde vervolgopleiding Kiezen met de hulp van : Ouders, familieleden ( Praktijk ) docent Mentor Decaan Internet Oud leerlingen Open dagen

27 Op weg naar een verantwoorde vervolgopleiding Open dagen ROC.nl ikkiesmbo.nl Posters in de gang 2 e verdieping Info bij de decaan. Er zijn veel open dagen in de maand feb., maart en april. Bezoek deze dagen zoveel mogelijk om een goede indruk te krijgen. Zorg dat je je op tijd inschrijft voor je vervolgopleiding.

28 Op weg naar een verantwoorde vervolgopleiding Vragen ? Decaan: D. van Straten Email: dvstraten@gsf.nl


Download ppt "OUDERAVOND DERDE LEERJAAR 9 september 2014. EVEN VOORSTELLEN Afdelingsleiding: Mevr. Van der Meulen Decaan: Dhr. Van Straten Mentoren: 3E Dhr. Van Straten."

Verwante presentaties


Ads door Google