De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatiebijeenkomst Waterschapsverkiezingen 20 augustus 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatiebijeenkomst Waterschapsverkiezingen 20 augustus 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Informatiebijeenkomst Waterschapsverkiezingen 20 augustus 2014

2 Programma Welkom Kennismaking Waterschap Groot Salland (bedrijfsfilm) Inrichting en werkwijze bestuur van het waterschap Meedoen aan de verkiezingen

3 Inrichting en werkwijze waterschapsbestuur

4 Samenstelling Algemeen bestuur Ingezetenen –18 zetels –Lijstenstelsel –Directe verkiezingen Geborgde zetels: –7 zetels –Categorieën ongebouwd (3), bedrijfsgebouwd (3) en natuur (1) –Benoemd door LTO, KVK en Vereniging van Bos- en natuurterreineigenaren (VBNE)

5 Rol algemeen bestuur Vertegenwoordigen –inbreng belang van en verantwoording afleggen aan achterban Kaders stellen –Begroting, beleid, plannen, verordeningen Controleren –Van de uitvoering door het dagelijks bestuur Vergelijkbaar met gemeenteraad en provinciale staten

6 Instrumenten Wettelijke bevoegdheden (begroting, plannen, beleid) Vragen Moties Amendementen Initiatiefvoorstellen

7 Dagelijks bestuur Vergelijk college van B&W/Gedeputeerde Staten –Voorzitter (dijkgraaf), benoemd door Kroon –2 tot 4 overige leden, benoemd vanuit algemeen bestuur –monistisch –Portefeuilles –Parttime, m.u.v. dijkgraaf Rol: voorbereiding voorstellen aan AB, uitvoering van beleid, vaststellen uitvoeringsbeleid, ‘dagelijkse aangelegenheden’

8 Werkwijze waterschapsbestuur Vergelijkbaar met gemeenteraad/provinciale staten, maar –Gesloten huishouding: watersysteembeheer en afvalwaterzuivering –Monistisch stelsel

9 Huidige werkwijze bestuur WGS Openbare vergaderingen –besluitvormend –ca. 7 per jaar –Overdag Themabijeenkomsten –opiniërend, informerend –ca. 6 per jaar –fractievolgers –‘s avonds

10 Huidige werkwijze (2) Commissies –3 commissies: Algemene ontwikkelingen, Kwaliteit, Kwantiteit –opiniërend, informerend –besloten –ca. 4 per commissie per jaar –fractievolgers –‘s avonds

11 Huidige werkwijze (3) Dagelijks bestuur –Besluitvormend/voorbereiding van het AB –Twee wekelijkse vergadering Tijdsbesteding 2 á 3 dagen/week

12 Fusieverkenning Groot Salland en Reest en Wieden onderzoeken samenwerking Besluitvorming voorzien december 2014 Indien fusie: nieuw waterschap overgangsbestuur tot 2019 Samengesteld uit in 2015 gekozen bestuursleden van WGS en WRW Ca 10 bestuurders uit de categorie ingezetenen uit gebied WGS

13 Pauze

14

15 Verkiezingen algemeen bestuur 18 maart 2015 Stembusverkiezingen Landelijk (uitzondering Vechtstromen) Tegelijk met verkiezingen provinciale staten Zittingsduur: 4 jaar

16 Wie kan meedoen? Wettelijke vereisten voor kandidaten: –Ingezetene van het waterschap (of bereid te verhuizen) –Nederlander of geldige verblijfstitel –niet ontzet uit het kiesrecht –18 jaar bij aanvang bestuurslidmaatschap

17 ‘Functieprofiel’ Affiniteit met water Volksvertegenwoordiger Communicatieve vaardigheden Integer Maatschappelijk betrokken Bestuurlijke ervaring Continuïteit Tijd NB: onverenigbare functies

18 Hoe meedoen? ‘solliciteren’ bij –een bestaande partij –LTO, KvK, VBNE Zelf een partij oprichten/aanmelden Als ‘blanco lijst’ deelnemen

19 Registratie van een partij (alleen) nodig als partij naam wil ‘beschermen’ niet nodig voor –Partijen die in 2008 deelnamen –Partijen landelijk die bij de Kiesraad staan geregistreerd rechtspersoonlijkheid geen specifiek belang vereist registratie partijen uiterlijk 22 december 2014 ‘borgsom’ € 225

20 Kandidaatstelling Op 2 februari 2015 Nieuwe partijen: 30 ondersteuningsverklaringen Diverse administratieve eisen Borgsom € 225 per lijst Hulpmiddel: ondersteunende software verkiezingen (OSV)

21 Verkiezingscampagne Voortouw bij politieke partijen Waterschappen opkomstbevordering ‘er valt wat te kiezen’. O.a. Postbus 51 Stemwijzer Verkiezingskrant Website, social media Gemeenten: aanplakborden

22 Na de verkiezingen Vaststelling uitslag maandag 23 maart Beëdiging donderdag 26 maart Formatie dagelijks bestuur Introductieprogramma

23 Meer informatie www.wgs.nl/verkiezingen Kiesraad: www.kiesraad.nlwww.kiesraad.nl Projectteam verkiezingen –mrossum@wgs.nl of 038-4557221,mrossum@wgs.nl –mbeekman@wgs.nl, 038-4557215mbeekman@wgs.nl


Download ppt "Informatiebijeenkomst Waterschapsverkiezingen 20 augustus 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google