De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Gezang144:1, 2, 3 Psalm105:17, 20 Handelingen13:4 - 12 Gezang144:4, 5, 6, 7 Handelingen13:9 Psalm118:4, 5 Gezang163:1,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Gezang144:1, 2, 3 Psalm105:17, 20 Handelingen13:4 - 12 Gezang144:4, 5, 6, 7 Handelingen13:9 Psalm118:4, 5 Gezang163:1,"— Transcript van de presentatie:

1 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Gezang144:1, 2, 3 Psalm105:17, 20 Handelingen13:4 - 12 Gezang144:4, 5, 6, 7 Handelingen13:9 Psalm118:4, 5 Gezang163:1, 2, 3 Gezang182C:Amen

2 Voorganger: ds. K. Harmannij Welkom in deze dienst

3 Mededelingen kerkenraad Diensten 09:30voorganger: ds. K. Harmannij 16:30 voorganger: ds. K. Harmannij De collecte is bestemd voor algemene diaconale doelen, onder andere gericht op ondersteuning van de eigen gemeenteleden.

4 Mededelingen kerkenraad Met blijdschap deelt de kerkenraad u mee dat onderzocht en toegelaten zijn tot het doen van openbare geloofsbelijdenis: Lonneke Anholts, Suchita van der Horst, Michiel Huizinga, Bas de Ruiter, Jorick Schipper, Mathijs Schipper De openbare geloofsbelijdenis zal plaatsvinden in de ochtenddienst op 28 september. Let op, deze dienst begint om 10.00 uur in plaats van 9.30 uur.

5 Mededelingen kerkenraad Maandagvond 22 september vergadert de kerkenraad met diakenen in het kerkegebouw. Deze vergadering begint om 20.00 uur. Na de dienst is er de mogelijkheid om samen een kopje koffie/thee/fris te drinken.

6 Agenda 24 septemberBijbelstudieclub Dabar Ond: Meer dan genoeg, schets 9 Inl: Harry Bij: Henny

7 Deze week zijn jarig: 21 september:zr Ella Oosterhuis-Mechielsen 22 september:Arnoud Parren 23 september:br Ko Jansen Jesse Schipper 24 september:Nadie van Dijken br Taraq Issa 25 september:br Gerben Bondt br Niels Borst Bart van den Dool 27 september:Jorick Schipper

8 Zondag 28 september is een extra feestelijke dienst. Zes jongeren van onze gemeente doen dan belijdenis. Wij nodigen jullie allemaal uit om hierbij te zijn. Voor de dienst is er een kopje koffie voor iedereen die hier zin in heeft. Na de dienst is er gelegenheid voor een felicitatie van de jongeren. Er is dan ook koffie, fris en iets lekkers. Tot zondag !

9 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Gezang144:1, 2, 3 Psalm105:17, 20 Handelingen13:4 - 12 Gezang144:4, 5, 6, 7 Handelingen13:9 Psalm118:4, 5 Gezang163:1, 2, 3 Gezang182C:Amen

10 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Gezang144:1, 2, 3 Psalm105:17, 20 Handelingen13:4 - 12 Gezang144:4, 5, 6, 7 Handelingen13:9 Psalm118:4, 5 Gezang163:1, 2, 3 Gezang182C:Amen

11 Gezang 175C

12 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Gezang144:1, 2, 3 Psalm105:17, 20 Handelingen13:4 - 12 Gezang144:4, 5, 6, 7 Handelingen13:9 Psalm118:4, 5 Gezang163:1, 2, 3 Gezang182C:Amen

13 Gezang 144: 1, 2, 3 1 Heer God, wij allen loven U met engelen en machten nu. Zij zingen in het hemelblauw rondom uw troon zoals vanouds. 2 Zoals de zee het land begroet in wisselzang van eb en vloed, zo houden zij uit alle macht de lofzang gaande dag en nacht.

14 Gezang 144: 1, 2, 3 3 Zij spelen voor Gods aangezicht een heilig spel van klank en licht. Zij gaan ter aarde uit, hun oor geeft aan Gods stem altijd gehoor.

15 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Gezang144:1, 2, 3 Psalm105:17, 20 Handelingen13:4 - 12 Gezang144:4, 5, 6, 7 Handelingen13:9 Psalm118:4, 5 Gezang163:1, 2, 3 Gezang182C:Amen

16 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Gezang144:1, 2, 3 Psalm105:17, 20 Handelingen13:4 - 12 Gezang144:4, 5, 6, 7 Handelingen13:9 Psalm118:4, 5 Gezang163:1, 2, 3 Gezang182C:Amen

17 Psalm 105: 17, 20 17 Het was God zelf die hen bevrijdde. Zij trokken uit, daar Hij hen leidde. Hij voerde hen met rijke buit, een schat aan goud en zilver uit. Egypte zag met vreugd hen gaan, door schrik voor Gods gericht ontdaan.

18 Psalm 105: 17, 20 20 Heel Israël trok uit in vreugde, een volk dat zich in God verheugde, een juichend volk, door God bevrijd, een volk vervuld van dankbaarheid. Het erfde uit Gods eigen hand de schatten van het heidenland.

19 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Gezang144:1, 2, 3 Psalm105:17, 20 Handelingen13:4 - 12 Gezang144:4, 5, 6, 7 Handelingen13:9 Psalm118:4, 5 Gezang163:1, 2, 3 Gezang182C:Amen

20 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Gezang144:1, 2, 3 Psalm105:17, 20 Handelingen13:4 - 12 Gezang144:4, 5, 6, 7 Handelingen13:9 Psalm118:4, 5 Gezang163:1, 2, 3 Gezang182C:Amen

21 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Gezang144:1, 2, 3 Psalm105:17, 20 Handelingen13:4 - 12 Gezang144:4, 5, 6, 7 Handelingen13:9 Psalm118:4, 5 Gezang163:1, 2, 3 Gezang182C:Amen

22 Gezang 144: 4, 5, 6, 7 4 De zwarte engel van de nacht, de vader van de jammerklacht, die stenen geeft in plaats van brood, hij voert de wereld naar de dood. 5 Zijn oogmerk is van het geloof ons los te maken, blind en doof voor Christus' woord, de tegengeest is hij van oudsher al geweest.

23 Gezang 144: 4, 5, 6, 7 6 Maar meer dan list en overmoed is engeltrouw, de Heer behoedt die onder zijn bescherming staan: Gods kindren kunnen veilig gaan. 7 Aan God de Vader gloria, aan Christus Lam van Golgota en aan de Trooster alle eer. Glorie aan God de ene Heer.

24 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Gezang144:1, 2, 3 Psalm105:17, 20 Handelingen13:4 - 12 Gezang144:4, 5, 6, 7 Handelingen13:9 Psalm118:4, 5 Gezang163:1, 2, 3 Gezang182C:Amen

25 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Gezang144:1, 2, 3 Psalm105:17, 20 Handelingen13:4 - 12 Gezang144:4, 5, 6, 7 Handelingen13:9 Psalm118:4, 5 Gezang163:1, 2, 3 Gezang182C:Amen

26 Liturgieds. K. Harmannij Laat je niet imponeren door Barjesus Elymas = ‘het is allemaal zo ingewikkeld’ Paulus = ‘niet al te veel’ de naam van eenvoudig man de naam van een Romein! Durf positief te spreken over de kerk waar Christus genade uitdeelt voor iedereen

27 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Gezang144:1, 2, 3 Psalm105:17, 20 Handelingen13:4 - 12 Gezang144:4, 5, 6, 7 Handelingen13:9 Psalm118:4, 5 Gezang163:1, 2, 3 Gezang182C:Amen

28 Psalm 118: 4, 5 4 Zij zwermden om mij heen als bijen, zij waren dreigend om mij heen. In Gods naam brak ik door hun rijen, als strovuur sloeg ik hen uiteen. O vijand, die met felle stoten mij bijna hebt ten val gebracht, de HEER had tot mijn heil besloten, Hij redde mij, Hij schonk mij kracht.

29 Psalm 118: 4, 5 5 De HEER is mij tot hulp en sterkte, Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Hij is het, die mijn heil bewerkte. Ik loof den HEER mijn leven lang. Hoort in hun kamp Gods knechten zingen nu Hij de zege heeft gebracht; Gods rechterhand doet grote dingen, Gods rechterhand heeft grote kracht!

30 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Gezang144:1, 2, 3 Psalm105:17, 20 Handelingen13:4 - 12 Gezang144:4, 5, 6, 7 Handelingen13:9 Psalm118:4, 5 Gezang163:1, 2, 3 Gezang182C:Amen

31 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Gezang144:1, 2, 3 Psalm105:17, 20 Handelingen13:4 - 12 Gezang144:4, 5, 6, 7 Handelingen13:9 Psalm118:4, 5 Gezang163:1, 2, 3 Gezang182C:Amen

32 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Gezang144:1, 2, 3 Psalm105:17, 20 Handelingen13:4 - 12 Gezang144:4, 5, 6, 7 Handelingen13:9 Psalm118:4, 5 Gezang163:1, 2, 3 Gezang182C:Amen

33 Gezang 163, NG84: 1, 2, 3 1 Ik bouw op U mijn Schild en mijn Verlosser. Niet eenzaam ga ik op de vijand aan. Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming. Ik bouw op U en ga in uwen Naam. Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming. Ik bouw op U en ga in uwen Naam.

34 Gezang 163, NG84: 1, 2, 3 2 Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend. En telkens meer moet ik uw kracht verstaan. Toch rijst in mij een lied van overwinning. Ik bouw op U en ga in uwen Naam. Toch rijst in mij een lied van overwinning. Ik bouw op U en ga in uwen Naam.

35 Gezang 163, NG84: 1, 2, 3 3 Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser, Gij voert de strijd, de huld' is U gewijd. In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan. In rust met U, die mij hebt voortgeleid. In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan. In rust met U, die mij hebt voortgeleid.

36 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Gezang144:1, 2, 3 Psalm105:17, 20 Handelingen13:4 - 12 Gezang144:4, 5, 6, 7 Handelingen13:9 Psalm118:4, 5 Gezang163:1, 2, 3 Gezang182C:Amen

37 Gezang 182C

38 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Gezang144:1, 2, 3 Psalm105:17, 20 Handelingen13:4 - 12 Gezang144:4, 5, 6, 7 Handelingen13:9 Psalm118:4, 5 Gezang163:1, 2, 3 Gezang182C:Amen

39 Zondag 28 september is een extra feestelijke dienst. Zes jongeren van onze gemeente doen dan belijdenis. Wij nodigen jullie allemaal uit om hierbij te zijn. Voor de dienst is er een kopje koffie voor iedereen die hier zin in heeft. Na de dienst is er gelegenheid voor een felicitatie van de jongeren. Er is dan ook koffie, fris en iets lekkers. Tot zondag !


Download ppt "Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Gezang144:1, 2, 3 Psalm105:17, 20 Handelingen13:4 - 12 Gezang144:4, 5, 6, 7 Handelingen13:9 Psalm118:4, 5 Gezang163:1,"

Verwante presentaties


Ads door Google