De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

I NFORMATIEAVOND SCHAAP EN GEIT Dierenartsenpraktijk Ell 12 December 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "I NFORMATIEAVOND SCHAAP EN GEIT Dierenartsenpraktijk Ell 12 December 2012."— Transcript van de presentatie:

1 I NFORMATIEAVOND SCHAAP EN GEIT Dierenartsenpraktijk Ell 12 December 2012

2 W AT BRENGT DEZE AVOND Even voorstellen ! Schapen en geitenhouderij in Nederland De drachtige ooi Voorbereiding lammerseizoen Geboorte proces Zorg voor ooi en lam. Ontworming van Schaap en Geit Actualiteiten

3 E VEN VOORSTELLEN ! Groep schapen en geiten houders = divers ! Hobbymatig  Professioneel Dierenartsen DAP Ell : Wie houdt zich bezig met schapen/geiten ? Jos van den Broek (professionele geitenhouderij) Mark de Jong René Pieters Rik Hendriks Gerrit Tacken Marieke de Louw Jos van Lier

4 S CHAPEN EN GEITENHOUDERIJ IN N EDERLAND Schapenhouderij: aantal schapen in NL neemt sinds 2005 af 2005: 1,4 miljoen  2012: 1 miljoen Aantal bedrijven met schapen: 2005: 13696  2012: 12395 Geitenhouderij : aantal geiten neemt toe! 2005 : 170.000  2012 : 700.000 Aantal melkgeitenbedrijven neemt af : 217 in 2010  170 in 2012 Onze Praktijk: 400 uitnodigingen vanavond Gegevens Bron : CBS

5 D E DRACHTIGE OOI Drachtlengte Vruchtontwikkeling Conditiescore

6 D RACHTLENGTE EN DE VRUCHT Seasonal breeder Bronst Cyclus Schaap 147 dagen drachtig (140 – 151) Geit 150 dagen drachtig (146 – 157) Sponzen

7 V RUCHTONTWIKKELING Leeftijd (weken) Kruin-stuit lengte (cm) Bijzondere ontwikkelings kenmerken 41,2 – 1,5Bijna alle organen aangelegd 87 - 10Lengtegroei en verbening 1216 - 20 1620 – 30 Eerste haar bij de kop, afdaling testikels in scrotum 1734 - 40 Haargoei over rest lichaam, toename grootte en gewicht 2040 - 50Lichaam dicht behaard, foetus voldragen

8 C ONDITIE VAN DE OOI : HOE BEPAAL JE DAT ? Niet kijken, maar voelen! Betasten van de rug en lenden

9 H ET VOEDEREN VAN DRAGENDE OOIEN Bezetting /hectare : 10-15 ooien / hectare 2 Belangrijke periodes: 1. Periode rondom het dekken 2. Periode voor het aflammeren

10 H ET VOEDEREN VAN DRAGENDE OOIEN Periode rond het dekken : Voeding en vruchtbaarheid Energierijk voeren - Omweiden ivm ram - 1 e maand dracht Periode voor het aflammeren ; Stijging energiebehoefte vanaf 4 maanden dracht Vanaf 4 maanden dracht voeropname Voorkom slepende melkziekte Mogen de laatste maand niet afvallen Tip: meer geconcentreerd gaan voeren ca. 6 weken voor het aflammeren: voer met hogere energiedichtheid (500 => 700 VEM/kg ds)

11 G ECONCENTREERD VOER Wat is geconcentreerd voer met veel energie ? Droge (bieten)pulpbrokjes, die je eerst weekt in water Voederbieten (Heel/gemalen/versnipperd) Is erg smakelijk ! Let op : te grote stukken kunnen heel soms vast gaan zitten in slokdarm ! Schapenbrok (max. 200-300 gr/ooi/dag) Geen rundveebrok, hierin zit meer koper. Rasafhankelijke gevoeligheid. Lucernebrokjes

12 W AAR MOET JE OP LETTEN BIJ JONGE OOIEN ? Groeien nog als ze al dragend zijn: Ze moeten nog 10-15 kg in Lichaamsgewicht toenemen in de 1 e 2,5 maand dracht. Op 8 maanden 1 e keer dekken Ooien die werpen als ze ongeveer 1 jaar oud zijn, krijgen meestal maar 1 lam Energie behoeft 2 e helft dracht lager dan bij oudere ooien Vervetting leidt tot geboorte problemen Goed ruwvoer + aparte huisvesting van oudere ooien  meestal geen krachtvoer tijdens dracht

13 G EBOORTEPROCES EN ZORG VOOR OOI EN LAM

14 V OORBEREIDING LAMMERSEIZOEN Huisvesting Voeding Scheren en bekappen Geboortekalender Telefoonnummer dierenarts Materiaal - Verlostouwtjes - Glijmiddel! (Geen zeep!) - Handschoenen - Betadine - Sonde - Biestvervanger - (Klauwschaartje)

15 G EBOORTEVERLOOP Voorbereidende fase Ontsluitingsfase Uitdrijvingsfase Nageboortefase

16 L IGGINGEN VAN HET LAM Kopligging Voorkeur

17 A FWIJKENDE LIGGING Schouder elleboog

18 A FWIJKENDE LIGGING Carpaal ligging

19 A FWIJKENDE LIGGING Schouderligging

20 A FWIJKENDE LIGGING Teruggeslagen-kop

21 A FWIJKENDE LIGGING Tarsaal ligging

22 A FWIJKENDE LIGGING Heupligging

23 F ILM

24 O OI EN LAM NA DE GEBOORTE Controleer of lam vitaal is Controle neus en luchtwegen Koud water Slaan-zwaaien Beademing Ontsmet de navel Zet ooi en lammeren minimaal enkele dagen apart (als dit al niet gebeurd is).

25 V ROEGGEBOORTE Vroeggeboorte De vrucht is levensvatbaar maar nog niet volledig uitgedragen. Stelregel; de vrucht is volledig behaard Abortus Geboorte van een niet levensvatbare vrucht, waarvan de organen en skelet reeds gevormd zijn. Schaap tot 135 dagen Geit tot 140 dagen

26 W AT TE DOEN BIJ ABORTUS Oorzaak meestal geen infectie Bij infectie meerdere dieren Dierenarts bellen - Dier afzonderen - Materiaal en kleding ontsmetten - Dode vrucht en nageboorte opsturen - Zwangere vrouw en kinderen weg houden

27 W ILT U WAT DRINKEN ?

28 O NTWORMING VAN S CHAAP EN G EIT

29 V OORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN

30 O NTWORMING VAN S CHAAP EN G EIT Maatwerk Ouderdier versus lam Darmworm 3x Maagworm 1x Coccidiose Mestonderzoek

31 W ORMEN EN COCCIDIOSE Darmwormen en coccidiose Maagworm

32 O NTWORMING OUDERDIER Weerstand opgebouwd Uitscheiding na lammeren Controle mest Kleine Koppel Grote Koppel

33 O NTWORMING LAMMEREN Besmetting op stal met coccidiose Besmetting in weide met wormen Koppel < 20 lammeren Koppel > 20 lammeren Voorjaar en najaar; Nematodirus en Haemonchus Omweiden

34 K OPPEL < 20 LAMMEREN Ontworm 1 lam pas een week nadat de rest ontwormd is. Let op diarree/bleke dieren Hou rekening met het weer.

35 K OPPEL > 20 LAMMEREN 5 % niet ontwormen Moment ontworming Middel Omweiden Controle 10-14 dagen na ontworming

36 O MWEIDEN Besmettingsdruk daalt pas na 3 maand Tot 1 juli; binnen 3 weken omweiden Na 1 juli; iedere 2 weken omweiden Vanaf oktober weer binnen 3 weken omweiden. Jonge dieren op perceel gelopen?

37 A CTUALITEITEN

38 Schmallenberg Blauwtong Q-koorts Chlamydia Leverbot

39 S CHMALLENBERG Afgelopen jaar Meldplicht Onze provincie Pilot Entstof Stagnerende geboorte  denk hier aan!

40 S CHMALLENBERG Virus Verschijnselen Wat te doen

41 B LAUWTONG Vaccinatie Status Nederland Waarom?

42 Q- KOORTS Zoonose Vaccinatie Regelgeving

43 C HLAMYDIA ABORTUS Zoonose Onderzoek

44 L EVERBOT Plaatje cyclus

45 L EVERBOT Ernstig ziek Acuut Chronisch

46 Z IJN ER NOG VRAGEN ? P OWERPOINT WORDT DOORGEMAILD, SCHRIFTELIJK OP VERZOEK.


Download ppt "I NFORMATIEAVOND SCHAAP EN GEIT Dierenartsenpraktijk Ell 12 December 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google