De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend."— Transcript van de presentatie:

1 Aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend.

2 Starten als zelfstandige
Geldend vanaf 1 januari 2013 Versie 1.1 oktober 2013 Met een WW uitkering starten als zelfstandige

3 Wie is een Startende Zelfstandige?
Werkzoekende, die voor eigen risico en rekening, vanuit de WW-uitkering in eigen inkomen wil voorzien niet de werkzoekende die incidenteel een klus heeft! niet de werkzoekende die al langer (naast de dienstbetrekking) een eigen onderneming had Met een WW uitkering starten als zelfstandige 3

4 Van een WW-uitkering naar een eigen bedrijf
Inhoud van deze presentatie: Onderzoeksperiode – Ondernemersplan De twee mogelijkheden om te starten - Starten met een duwtje in de rug - Starten op eigen gelegenheid Startperiode De Herlevingstermijn Starten op eigen gelegenheid Vrijwillige verzekering zelfstandige Waar nog meer informatie te vinden is Met een WW uitkering starten als zelfstandige 4

5 De onderzoeksperiode Ondernemerstest (aanvragen via de Adviseur Werk)
Onderzoeksperiode: maximaal 6 weken Wel acceptatieplicht passend werk Let op: Uitsluitend onderzoeksactiviteiten zijn toegestaan (Worden activiteiten ondernomen, zoals acquisitie, productie etc., dan eindigt de onderzoeksperiode!) Vooral géén uitingen naar ‘buiten’ zoals adverteren, flyeren, openstellen van website, LinkedIn, Facebook etc. Geen sollicitatieplicht Ondernemerstest (aanvragen via de Adviseur Werk) Ondernemingsplan schrijven, marktonderzoek e.d. Met een WW uitkering starten als zelfstandige 5

6 Ondernemingsplan / bedrijfsplan
Voor u & eventueel uw financier Voor de Adviseur Werk ter beoordeling Startperiode Inhoud van het ondernemingsplan: Wie bent u, welke motivatie en doelstellingen heeft u? Wat gaat u aanbieden en waarom? Aan wie? Wie is uw concurrent? Hoe gaat u zich onderscheiden in de markt? Wat is uw plan van aanpak? Wat kost het? Wat moet het opleveren? Met een WW uitkering starten als zelfstandige 6

7 Starten als zelfstandige en WW-uitkering
Twee mogelijkheden: Starten op eigen gelegenheid Betekent definitieve urenvermindering Starten met een duwtje in de rug in de vorm van een ‘startperiode’ Een startperiode moet worden aangevraagd en door Adviseur Werk worden toegekend! Betekent dat uitkering doorloopt, maar wel wordt verlaagd Alleen mogelijk als je nog niet gewerkt hebt als zelfstandige Met een WW uitkering starten als zelfstandige 7

8 Starten op eigen gelegenheid - Gevolg: urenvermindering -
Voorbeeld 1 urenvermindering: WW-uitkering voor 40 uur per week. Zodra de ondernemer start verliest hij zijn werknemerschap en daarmee ook zijn WW uitkering Week 1: Werken als zelfstandige voor 20 uur WW-uitkering eindigt voor 20 uur (u krijgt dus nog 20 uur uitbetaald) Week 2: Werken als zelfstandige voor 10 uur WW-uitkering blijft beëindigd voor 20 uur (u krijgt dus nog 20 uur uitbetaald) Week 3: Werken als zelfstandige voor 40 uur WW-uitkering wordt geheel beëindigd Vervolg: Geen WW-uitkering meer tenzij u binnen de herlevingtermijn volledig stopt met de werkzaamheden als zelfstandige! Deze manier kan zinvol zijn bij een hoog uurtarief voor relatief weinig gewerkte uren. Met een WW uitkering starten als zelfstandige 8

9 Starten op eigen gelegenheid - Gevolg: urenvermindering -
Alle gebruikelijke voorwaarden voor uw uitkering blijven van kracht behalve bij volledige beëindiging van de WW-uitkering. Oók niet-declarabele uren zijn van invloed op de uitkering! Voorbeeld 2: Urenvermindering in een overzicht Met een WW uitkering starten als zelfstandige 9

10 Starten op eigen gelegenheid - Zelfstandige uren die opgegeven moeten worden -
Welke uren gelden als zelfstandige gewerkte uren? Alle productieve uren, uren die gewerkt zijn Alle niet declarabele uren dat zijn onder andere uren besteed aan: Het werven van opdrachten Het bijwerken van de eigen bedrijfsadministratie Het reizen tussen verschillende klanten of werkplekken* Het verdiepen in vakkennis UWV kan de urenopgave vergelijken met de uren die u opgeeft bij de Belastingdienst voor zelfstandigenaftrek. (* = de uren reistijd tussen de woning en een vaste werkplek worden niet als gewerkte uren worden beschouwd. Ze worden dan ook niet op de uitkering in mindering gebracht) Met een WW uitkering starten als zelfstandige 10

11 Regeling Starten met ‘startperiode’
Startperiode biedt de ondernemer inkomsten gedurende de eerste maanden van de start Startperiode van 26 weken (wordt niet vanaf geweken of beëindigd) Definitieve WW-uitkering van 49,7% (i.p.v. 70%) van het dagloon (of 53,25% tijdens de 1e twee maanden uitkering) Geen sollicitatieplicht Geen acceptatieplicht passend werk Wel ingeschreven staan bij het WERKbedrijf Verzekerd voor Ziektewet en WIA Maximaal één startperiode per uitkeringsduur Met een WW uitkering starten als zelfstandige 11

12 Regeling Starten met ‘startperiode’ (2)
Voorwaarden om aan startperiode te mogen deelnemen: u bent nog niet gestart als zelfstandige u werkt in startperiode niet voor uw ex-werkgever Anders is het alleen mogelijk om op eigen gelegenheid te starten Met een WW uitkering starten als zelfstandige 12

13 Startersregeling vanaf 1-1-2013 - toekenning aanvraag startperiode -
Toestemming nodig van uw Adviseur Werk Toestemming wordt gegeven op basis van: Realistische haalbaarheid Volledige uitstroom uit WW Uw motivatie Geschiktheid als zelfstandige (ondernemerstest) Doorzettingsvermogen …. Dit blijkt onder andere uit het ondernemingsplan. Contactmomenten gedurende gehele traject met de Adviseur Werk Er vindt een evaluatie plaats voor het einde van de startperiode Met een WW uitkering starten als zelfstandige 13

14 Startersregeling vanaf 1-1-2013 – na de startperiode: en dan? -
Startperiode 26 weken Vervolg vanaf punt B Volledig als zelfstandig ondernemer: WW-uitkering wordt beëindigd Volledig stoppen als zelfstandig ondernemer: WW-uitkering loopt door Sollicitatieverplichting Gedeeltelijk verder als zelfstandig ondernemer: WW-uitkering wordt gedeeltelijk beëindigd Urenaftrek (Let op! alle uren dus ook de niet declarabele uren) Met een WW uitkering starten als zelfstandige 14

15 Herlevingstermijn - als het toch niet lukt -
Herlevingstermijn begint na (geheel of gedeeltelijk) beëindigen WW-uitkering Gekoppeld aan oorspronkelijk toegekende WW-duur: Minimaal 18 maanden Maximaal 38 maanden Resterende uitkering herleeft na volledig stoppen van de onderneming Met een WW uitkering starten als zelfstandige 15

16 Herlevingstermijn (voorbeeld) - als het toch niet lukt -
Met een WW uitkering starten als zelfstandige 16

17 Verzekeringen voor zelfstandigen
Als zelfstandige val je niet onder de werknemersverzekeringen (WW, WIA); uitzondering geldt voor de startersperiode van 26 weken. Om het risico te dekken moet de zelfstandige zelf verzekeringen af te sluiten. Ziekte Arbeidsongeschiktheid Waar? UWV Vrijwillige verzekering dient binnen 13 weken na het eindigen van de verplichte verzekering te worden aangevraagd. Verzekeringsmaatschappij Het is raadzaam om direct bij de start van de onderneming een (beroeps) aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten (ook tijdens de startperiode). Laat u in ieder geval goed adviseren met betrekking tot verzekeringen (denk ook aan opstalverzekering en dergelijke). Met een WW uitkering starten als zelfstandige 17

18 meer informatie … kvk.nl uwv.nl/eigenbedrijf werk.nl
belastingdienst.nl rijksoverheid.nl freelance.nl mkb.nl antwoordvoorbedrijven.nl en ondernemerschap.nl Overige instanties: CBS, FENEDEX, EIM, fnvzzp.nl, diverse branche organisaties (google) Met een WW uitkering starten als zelfstandige 18

19 Vreemd vermogen Microkredieten. Voor info: qredits.nl en microfinanciering.com BBZ financiering via de gemeente. Voor info: szw.nl of de gemeente. Durfkapitalisten. Voor info: Diverse banken. Voor info: diverse banksites Met een WW uitkering starten als zelfstandige 19

20


Download ppt "Aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend."

Verwante presentaties


Ads door Google