De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Parkeren en Ruimtelijke Ordening Nationaal Parkeercongres, 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Parkeren en Ruimtelijke Ordening Nationaal Parkeercongres, 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Parkeren en Ruimtelijke Ordening Nationaal Parkeercongres, 2014

2 Aanleiding Onvoldoende samenwerking tussen Parkeren en Ruimtelijke Ordening Beter gebruik van parkeerkencijfers Inspelen op trends: - Ontwikkelingen in autobezit en autogebruik - Andere rol overheid in planvorming - Meer aandacht voor betaalbaarheid parkeren en planvorming

3 Betaalbaarheid parkeren en planvorming Verschil tussen kosten en opbrengsten voor parkeren verstoort evenwichtige gebiedsontwikkeling Parkeren vormt ca. 9% va de plankosten met grote verschillen per situatie Parkeerplaatsen aanleggen voor pieksituaties leidt tot onrendabele top Waar liggen de risico’s van aanleg, exploitatie en beheer van parkeervoorzieningen? Bij publieke of private partijen? Of bij de eindgebruiker?

4 Doel Betere samenwerking tussen beide werelden Betere en betaalbare oplossingen voor parkeervoorzieningen in planontwikkeling voor een locatie of een gebied

5 Hoe? Vergroten inzicht in de RO-wereld  -  Parkeerwereld Stimuleren gebiedsgerichte aanpak van parkeren Stappenplan die aanhaakt bij de werkprocessen Het geven van goede praktijkvoorbeelden

6 Leergroepen P+R Samen met agentschapNL Verschillende partijen en diversiteit deelnemers Verslagen en presentaties in kennisbank www.crow.nlwww.crow.nl Behoefte aan update nieuwe inzichten P+R

7 Goed parkeerconcept

8 Resultaat Rapport gratis te downloaden op www.crow.nl.www.crow.nl Toepassen in de praktijk Leerervaringen delen met elkaar Openstaande en nieuwe vragen

9 Stellingen Wettelijk instrumentarium is ontoereikend voor gebiedsgericht parkeren Gebiedsgericht parkeren vergt andere bandering bij woongebonden parkeren, werkgebonden parkeren en bezoekend parkeren Integrale planontwikkeling is gebaat bij zichtbaar maken van de kosten van parkeren


Download ppt "Parkeren en Ruimtelijke Ordening Nationaal Parkeercongres, 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google