De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bijlage 2 Vitaliteit COR, 9 april 2008. Ontwikkeling: Vitaliteitsbeleid Arbo – lifestyle - vitaliteit: van beter naar best.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bijlage 2 Vitaliteit COR, 9 april 2008. Ontwikkeling: Vitaliteitsbeleid Arbo – lifestyle - vitaliteit: van beter naar best."— Transcript van de presentatie:

1 Bijlage 2 Vitaliteit COR, 9 april 2008

2 Ontwikkeling: Vitaliteitsbeleid Arbo – lifestyle - vitaliteit: van beter naar best

3 Drie soorten (arbo)zorg 1Arbo (traditionele arbozorg)(goed) 2Lifestyle (moderne arbozorg) (beter) 3 Vitaliteit (postmoderne arbozorg) (best) Wat is onze ambitie?

4 Begin bij onszelf In 20 ziekteverzuim: totaal …% gemiddeld xxx collega’s per dag = E xxx,- niet productieve loonkosten per jaar xxx wil een gezond bedrijf zijn met vitale en gezonde medewerkers; verwacht van haar medewerkers dat zij hieraan actief meewerken; zal haar medewerkers daarom verschillende faciliteiten op het gebied van vitaliteit en gezondheid bieden.

5 Uitgangspunten Per 1 januari 2009: een nieuwe vorm van Vitaliteitsbeleid geïmplementeerd; 3 speerpunten van dit beleid: –de traditionele Arbo-zorg (RI&E en PMO) en verzuimreductie; –het gezondheidsmanagement (aandacht voor leefstijl aan de hand van bravo-thema’s) –vitaliteitsbeleid (burnout en bevlogenheid en consequenties hiervan voor productiviteit); De COR tijdig betrekken bij het hele traject ter voorbereiding op de instemmingsprocedure; Na verkregen advies van de COR, aan Falke & Verbaan vragen hoe zij xxx kan ondersteunen bij het zoeken van een geschikte regievoerder en het selecteren van geschikte dienstverleners op de genoemde percelen; De regievoerder: aanspreekpunt voor xxx die decentraal helpt bij het inkopen van diensten en instrumenten. Deze regievoerder dient ook afspraken te maken over de informatievoorziening, de rapportering over de geleverde diensten en de kwaliteit van de dienstverlening;

6 Uitgangspunten De totale (incl. Arbo-)dienstverlening niet meer intern aanbieden, maar de regie met betrekking tot de inkoop en monitoring van diensten bij een externe partij leggen zodat de regio’s/plants (uitgaande van het decentrale besturingsmodel) diensten op maat kunnen afnemen; Voor de selectie van de meest geschikte partner(s) (eventueel) per speerpunt: een tender uitschrijven Bij de inrichting van de dienstverdeling decentraal: –versterking van de regie bij het management (inclusief opleiding), rekening houdend met verschillen in uitgangspositie en realisatietempo per regio/plant.

7 Uitgangspunten Voorgestelde projectaanpak Werken met een projectgroep olv xxx plus een aantal vertegenwoordigers van de regio’s/plants plus 2 vertegenwoordigers namens de COR. De projectgroep kan ondersteuning bieden bij de werkzaamheden, dienen als klankbordgroep en ideeën aanleveren vanuit de regio’s/plants. Falke & Verbaan neemt (na verkregen advies van de COR) de rol van regievoerder op zich met als hoofdtaak het selecteren van een of meerdere geschikte dienstverleners op de drie beschreven speerpunten. Hiervoor worden activiteiten ondernomen in vijf fasen. 1.Inventarisatie van de huidige situatie met betrekking tot Arbo- dienstverlening en de visie op Arbo, gezondheid en vitaliteit (deels al gebeurd in een onderzoek van Falke & Verbaan van november 2007). 2.Opstellen van het gewenste dienstverleningsconcept en de vertaling in een concept Programma van Eisen op de drie speerpunten. 3.Opstellen definitief Programma van Eisen en offerteverzoek per speerpunt. 4.Selectieprocedure. 5.Contractering (na verkregen instemming van de COR).

8 Traditionele zorg - Arbo Richt zich op “typische” arboproblemen Veiligheidsproblemen »Risico Inventarisatie & Evaluatie (RIE) »Periodiek Medisch Onderzoek (PMO, was PAGO) Verzuimende medewerker Resultaten »Verzuimreductie »Verbeterde veiligheid »Maar: ook toegenomen gezondheid, welzijn, productiviteit ???

9 Moderne zorg - Lifestyle Richt zich op gezondheid en dus BRAVO –BRAVO… Bewegen Roken Alcohol Voeding Ontspanning

10 Moderne zorg - Lifestyle Problemen Bravo Bewegen –50% NL voldoet niet aan norm Gezond Bewegen »5x per week 30 minuten is norm (= 2% van je leven!!!) Roken –28% van de volwassenen rookt nog steeds Alcohol –10-12% medewerkers drinkt overmatig (>3EH/dag) Voeding –Minstens 40-50% eet ongezond (RIVM) Ontspanning –25% ervaart te veel stress

11 Onze ambitie: postmoderne zorg Echte vitaliteit… burnout moe passief distantie bevlogen energiek actief toewijding OngezondGezond Bevlogen Richt zich op bevlogenheid

12 Stressoren Energiebronnen Burnout Bevlogenheid Health problems Positive Work attitudes + + + + + - - - - Postmoderne zorg - Echte vitaliteit…

13 Meer arbeidssatisfactie, minder verloop Betere mentale en psychosomatische gezondheid Meer pro-actief gedrag, meer neiging om te leren ‘Go the extra mile’ (overuren) Een betere performance ! Gevolgen bevlogenheid

14 Postmoderne zorg - Echte vitaliteit… Hoe zien bevlogen medewerkers eruit? –Nemen hun lot in eigen hand –Zijn ook bevlogen buiten hun werk –Identificeren zich sterk met de organisatie –Zijn niet werkverslaafd »(werkverslaafden zijn meer dwangmatig) –Meer arbeidssatisfactie, minder verloop –Betere mentale en psychosomatische gezondheid –Willen wel een stapje harder lopen –Een betere performance ! –Veel meer klantgericht –Hogere productiviteit –Besmettelijk !!!!!! »Dus bevlogenheid is (net als burnout) overdraagbaar

15 Voorbeelden stressoren/motivatoren Stressoren Werkdruk Geestelijke belasting Emotionele belasting Reorganisatie ellende Conflicten Thuis stress Werk-thuis interferentie Etc. Motivatoren Social support leidinggevende, collegae, prive Regelruimte Autonomie Ontwikkelingsmogelijkheden Feedback Communicatie Etc.

16 Voorbeeld Vitaliteitscan KPN Managers 1e meetperiode van nov.2003-jan.2004 –420 managers uitgenodigd –356 managers meegedaan (respons=85%) –Vragenlijstonderzoek –Fysiek onderzoek

17 Vitaliteitscan 356 deelnemende Managers

18 Adviezen / interventies op individueel niveau –gesprek eigen manager –gesprek HRM manager –consult bedrijfsarts –verwijzing psycholoog –opleidingsadvies –gezondheidsadvies


Download ppt "Bijlage 2 Vitaliteit COR, 9 april 2008. Ontwikkeling: Vitaliteitsbeleid Arbo – lifestyle - vitaliteit: van beter naar best."

Verwante presentaties


Ads door Google