De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bijlage 2 Vitaliteit COR, 9 april 2008 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bijlage 2 Vitaliteit COR, 9 april 2008 1."— Transcript van de presentatie:

1 Bijlage 2 Vitaliteit COR, 9 april 2008 1

2 Ontwikkeling: Vitaliteitsbeleid Arbo – lifestyle - vitaliteit: van beter naar best
2

3 Drie soorten (arbo)zorg
1 Arbo (traditionele arbozorg) (goed) 2 Lifestyle (moderne arbozorg) (beter) 3 Vitaliteit (postmoderne arbozorg) (best) Wat is onze ambitie? 3

4 Begin bij onszelf In 20 ziekteverzuim: totaal …%
gemiddeld xxx collega’s per dag = E xxx,- niet productieve loonkosten per jaar xxx wil een gezond bedrijf zijn met vitale en gezonde medewerkers; verwacht van haar medewerkers dat zij hieraan actief meewerken; zal haar medewerkers daarom verschillende faciliteiten op het gebied van vitaliteit en gezondheid bieden. 4

5 Uitgangspunten Per 1 januari 2009: een nieuwe vorm van Vitaliteitsbeleid geïmplementeerd; 3 speerpunten van dit beleid: de traditionele Arbo-zorg (RI&E en PMO) en verzuimreductie; het gezondheidsmanagement (aandacht voor leefstijl aan de hand van bravo-thema’s) vitaliteitsbeleid (burnout en bevlogenheid en consequenties hiervan voor productiviteit); De COR tijdig betrekken bij het hele traject ter voorbereiding op de instemmingsprocedure; Na verkregen advies van de COR, aan Falke & Verbaan vragen hoe zij xxx kan ondersteunen bij het zoeken van een geschikte regievoerder en het selecteren van geschikte dienstverleners op de genoemde percelen; De regievoerder: aanspreekpunt voor xxx die decentraal helpt bij het inkopen van diensten en instrumenten. Deze regievoerder dient ook afspraken te maken over de informatievoorziening, de rapportering over de geleverde diensten en de kwaliteit van de dienstverlening; 5

6 Uitgangspunten De totale (incl. Arbo-)dienstverlening niet meer intern aanbieden, maar de regie met betrekking tot de inkoop en monitoring van diensten bij een externe partij leggen zodat de regio’s/plants (uitgaande van het decentrale besturingsmodel) diensten op maat kunnen afnemen; Voor de selectie van de meest geschikte partner(s) (eventueel) per speerpunt: een tender uitschrijven Bij de inrichting van de dienstverdeling decentraal: versterking van de regie bij het management (inclusief opleiding), rekening houdend met verschillen in uitgangspositie en realisatietempo per regio/plant. 6

7 Uitgangspunten Voorgestelde projectaanpak Werken met een projectgroep olv xxx plus een aantal vertegenwoordigers van de regio’s/plants plus 2 vertegenwoordigers namens de COR. De projectgroep kan ondersteuning bieden bij de werkzaamheden, dienen als klankbordgroep en ideeën aanleveren vanuit de regio’s/plants. Falke & Verbaan neemt (na verkregen advies van de COR) de rol van regievoerder op zich met als hoofdtaak het selecteren van een of meerdere geschikte dienstverleners op de drie beschreven speerpunten. Hiervoor worden activiteiten ondernomen in vijf fasen. Inventarisatie van de huidige situatie met betrekking tot Arbo-dienstverlening en de visie op Arbo, gezondheid en vitaliteit (deels al gebeurd in een onderzoek van Falke & Verbaan van november 2007). Opstellen van het gewenste dienstverleningsconcept en de vertaling in een concept Programma van Eisen op de drie speerpunten. Opstellen definitief Programma van Eisen en offerteverzoek per speerpunt. Selectieprocedure. Contractering (na verkregen instemming van de COR). 7

8 Traditionele zorg - Arbo
Richt zich op “typische” arboproblemen Veiligheidsproblemen Risico Inventarisatie & Evaluatie (RIE) Periodiek Medisch Onderzoek (PMO , was PAGO) Verzuimende medewerker Resultaten Verzuimreductie Verbeterde veiligheid Maar: ook toegenomen gezondheid, welzijn, productiviteit ??? 8

9 Moderne zorg - Lifestyle
Richt zich op gezondheid en dus BRAVO BRAVO… Bewegen Roken Alcohol Voeding Ontspanning 9

10 Moderne zorg - Lifestyle
Problemen Bravo Bewegen 50% NL voldoet niet aan norm Gezond Bewegen 5x per week 30 minuten is norm (= 2% van je leven!!!) Roken 28% van de volwassenen rookt nog steeds Alcohol 10-12% medewerkers drinkt overmatig (>3EH/dag) Voeding Minstens 40-50% eet ongezond (RIVM) Ontspanning 25% ervaart te veel stress 10

11 Onze ambitie: postmoderne zorg Echte vitaliteit…
Richt zich op bevlogenheid burnout moe passief distantie bevlogen energiek actief toewijding Ongezond Gezond Gezond Bevlogen 11

12 Postmoderne zorg - Echte vitaliteit…
+ + Stressoren Burnout Health problems - - - + - Energiebronnen Bevlogenheid Positive Work attitudes + + 12

13 Gevolgen bevlogenheid
Meer arbeidssatisfactie, minder verloop Betere mentale en psychosomatische gezondheid Meer pro-actief gedrag, meer neiging om te leren ‘Go the extra mile’ (overuren) Een betere performance ! 13

14 Postmoderne zorg - Echte vitaliteit…
Hoe zien bevlogen medewerkers eruit? Nemen hun lot in eigen hand Zijn ook bevlogen buiten hun werk Identificeren zich sterk met de organisatie Zijn niet werkverslaafd (werkverslaafden zijn meer dwangmatig) Meer arbeidssatisfactie, minder verloop Betere mentale en psychosomatische gezondheid Willen wel een stapje harder lopen Een betere performance ! Veel meer klantgericht Hogere productiviteit Besmettelijk !!!!!! Dus bevlogenheid is (net als burnout) overdraagbaar 14

15 Voorbeelden stressoren/motivatoren
Werkdruk Geestelijke belasting Emotionele belasting Reorganisatie ellende Conflicten Thuis stress Werk-thuis interferentie Etc. Motivatoren Social support leidinggevende, collegae, prive Regelruimte Autonomie Ontwikkelingsmogelijkheden Feedback Communicatie 15

16 Voorbeeld Vitaliteitscan KPN Managers
1e meetperiode van nov.2003-jan.2004 420 managers uitgenodigd 356 managers meegedaan (respons=85%) Vragenlijstonderzoek Fysiek onderzoek 16

17 Vitaliteitscan 356 deelnemende Managers
17

18 Adviezen / interventies
op individueel niveau gesprek eigen manager gesprek HRM manager consult bedrijfsarts verwijzing psycholoog opleidingsadvies gezondheidsadvies 18


Download ppt "Bijlage 2 Vitaliteit COR, 9 april 2008 1."

Verwante presentaties


Ads door Google