De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatie-avond Voortgezet Onderwijs 10 september 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatie-avond Voortgezet Onderwijs 10 september 2014."— Transcript van de presentatie:

1

2 Informatie-avond Voortgezet Onderwijs 10 september 2014

3 Programma van deze avond  Wat doen we in groep 8  De CITO toets en het advies  Voortgezet onderwijs  Zorgleerlingen  Kiezen en aanmelden  Scholen  Vragenronde

4 Groep 8 ‘t Bolwerk 2009  Laatste jaar op de basisschool  Adviesgesprekken in november  CITO toets  EHBO lessen  Musical  Afscheid

5 Huiswerk ‘t Bolwerk 2009  3 keer per week, rekenen, begrijpend lezen en taal/spelling  Topografie  Zaken van Zwijsen, tijdzaken, wereldzaken, natuurzaken  Agenda

6 De CITO toets  Entreetoets groep 7: Geeft inzicht in vaardigheden Geeft een verwachte CITO score Voorlopig advies  Eindtoets groep 8: Twee versies Geeft eindscore Vóór de eindtoets definitief advies  Lezen  Spellen  Taal  Rekenen  Informatie- verwerking  (Wereldoriëntatie)

7 CITO-eindtoets  Zorg dat uw kind goed uitgerust en ontspannen naar school komt!  Vermijd “examenvrees”!  Bij ziekte: Thuisblijven!  Data: 21, 22 en 23 april 2015  Uitslag na de meivakantie  De uitslag wordt indien nodig besproken

8 De CITO-score 500 – 520 Praktijk Onderwijs 521 – 531 VMBO (basis- en kaderberoepsgericht) 532 – 535 VMBO (gemengde en theoretische leerweg) 536 – 539 VMBO (theoretische leerweg)/HAVO 539 – 545 HAVO/VWO 545 – 550 VWO/Gymnasium Let op: Scholen kunnen hier vanaf wijken!

9 Voortgezet Onderwijs Enkele afkortingen:  VMBO=Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs  HAVO=Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs  VWO=Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs  MBO=Middelbaar Beroeps Onderwijs  HBO=Hoger Beroeps Onderwijs  WO=Wetenschappelijk Onderwijs (universiteit)

10 Het Onderwijsgebouw BasisonderwijsVMBO1 basisvorming2 basisvorming3 beroepsvorming4 beroepsvormingMBOHAVO1 basisvorming2 basisvorming3 basisvorming4 tweede fase5 tweede faseHBOVWO1 basisvorming2 basisvorming3 basisvorming4 tweede fase5 tweede fase6 tweede faseWO

11 Het VMBO: Vier richtingen Basis 1 basisvorming 2 basisvorming 3 beroepsgerichte leerw. 4 algemeen + 2 beroepsgericht 4 beroepsgerichtMBO 1/2 Kader 1 basisvorming 2 basisvorming 3 beroepsgerichte leerw. 4 algemeen + 2 beroepsgericht 4 beroepsgerichtMBO 3/4 Gemengd 1 basisvorming 2 basisvorming 3 gemengde leerw. 5 algemeen + 1 beroepsgericht 4 gemengdMBO 3/4 Theoretisch 1 basisvorming 2 basisvorming 3 theoretische leerw. 6 algemene vakken 4 TheoretischMBO 3/4

12 Het VMBO: Vier richtingen VMBO Basis Na basisvorming veel praktijk Beroepsvorming Doorstroom naar laagste niveau MBO Kader Combinatie van denken en doen met nadruk op doen Algemene vakken en beroepsgerichte vakken Doorstroom naar hoogste niveau MBO Gemengd Combinatie van denken en doen met nadruk op denken Algemene vakken en beroepsgerichte vakken Doorstroom naar hoogste niveau MBO Theoretisch Vergelijkbaar met oude mavo Examen in theoretische vakken Geen beroepsvorming Doorstroom naar hoogste niveau MBO of Havo

13  Techniek  Zorg en Welzijn  Economie  Landbouw Het VMBO: vier sectoren Verschil in aanbod van de scholen: hele sector of deel van de sector.

14 HAVO: vier profielen Keuze uit vier profielen:  Cultuur en Maatschappij  Economie en Maatschappij  Natuur en Techniek  Natuur en Gezondheid Havo 1 basisvorming2 basisvorming3 basisvorming4 tweede fase5 tweede faseHBO

15 VWO: Het VWO kent twee richtingen:  Atheneum (Latijn als keuzevak)  Gymnasium (Latijn en Grieks als extra vak) Daarnaast bestaat er ook nog het zelfstandig Gymnasium, dat uiteraard maar één richting kent. vwo1 basisvorming2 basisvormin3 basisvorming4 tweede fase5 tweede fase6 tweede faseWO

16 Zorgleerlingen Als aanvulling op de vier leerwegen is er leerwegondersteunend onderwijs (LWOO). Dit onderwijs is bestemd voor leerlingen die voldoende capaciteiten hebben om een VMBO-diploma te halen, maar leerachterstanden of soc./emotionele problemen hebben. Mogelijkheden LWOO 1.Onderwijs op reguliere school met extra ondersteuning bijv door kleinere klassen. 2.(Tijdelijk) onderwijs op OrthoPedagogisch Didactisch Centrum (de Delta). Beide vormen passen binnen een leerweg en geven toegang tot MBO zoals alle VMBO-diploma’s.

17 Visser ‘t Hooft Lyceum Biedt alle richtingen, op verschillende locaties:  Leiden (2-talig onderwijs, HAVO, VWO)  Leidsche Hout (Brugklas MAVO/HAVO, klas 2 t/m 4 MAVO)  Leiden Zuid-West (VMBO Kader- beroepsgericht en basisberoepsgericht)  Leiderdorp (VMBO-T, HAVO, VWO, na drie jaar: naar Leiden)

18 Bonaventura Biedt alle richtingen, op verschillende locaties:  Burggravenlaan (MAVO, HAVO, VWO)  Boerhaavelaan (VMBO, MAVO +, LWOO)  Mariënpoelstraat (HAVO EN VWO)

19 Da Vinci Biedt alle richtingen op verschillende locaties:  Kagerstraat: Kunstklas, filosofie en science (VWO, HAVO, VWO en VMBO-T)  Leonardo: Sportklas en Dansklas (VWO, HAVO en VMBO-T)  Lammenschanspark: Sportklas en Kunstklas (VMBO-T, VMBO-K, VMBO-B en LWOO)

20 Stedelijk Gymnasium  Leiden Fruinlaan en Leiden Merenwijk  Eén richting, géén brugjaar  score 542: met VWO advies  score 544: met HAVO/VWO advies

21 Rijnlands Lyceum  Oegstgeest  Alleen HAVO/VWO  Strengere toelating Cito score:538  English stream, TTO Citoscore:542

22 Teylingen  Oegstgeest  Locatie Duinzigt : VMBO-T en HAVO  mogelijkheid 5 jarige VMBO-T  Bij een score van 525 of lager vindt er een drempelonderzoek plaats  KTS Voorhout

23 Wellantcollege  Oegstgeest  Een ‘groene’ opleiding  Voornamelijk VMBO-B, VMBO-K, VMBO-G  Ook LWOO

24 Vlietlandcollege  Leiden  MAVO, HAVO, VWO  Extra aandacht doorstroming  M 4 → H 4 H 5 → V 5  Extra sportmogelijkheid

25 Marecollege Leiden  VMBO/t, HAVO, VWO  Vrije school  Veel aandacht voor kunst en creatieve vakken  Werken vanuit de “hoofd, hart en handen” filosofie

26 Adviesgesprekken  Wanneer:24 t/m 27 november  Elk gesprek: 10 minuten  Adviesblad  Kinderen mogen erbij zijn  Tweede afspraak indien nodig mogelijk

27 Keuze maken  Afstand huis/school  Er heerst een goede sfeer op de school  Goede berichten ouders/kinderen van die school  Levensovertuiging/identiteit van de school  De grootte van de school  Aanbod van sectoren  Voorzieningen, zoals computers, mediatheek  Begeleiding van leerlingen  Inspectierapport  Hoe gaat de school om met lesuitval etc.  Hoe gaat de school om met zorg (dyslexie, ADHD etc.)  Extra activiteiten naast de reguliere lessen

28 Aanmelding:  Bezoek de informatie-avonden  Bezoek met uw kind de open dagen  Praat met ouders / stel kritische vragen  Kijk op internet : Kwaliteitskaart  Meld zelf uw kind aan (medio maart)  Geef aan ons door welke keuze is gemaakt  Wij geven informatie aan de door u gekozen middelbare school  Leerling wordt aangenomen  De procedure m.b.t. aanmelding kan per school verschillen

29 Vragenronde

30 Handige websites  www.minocw.nl/onderwijs  www.onderwijsinspectie.nl  www.cito.nl ‘t Bolwerk 2010

31 Einde presentatie Veel wijsheid bij het maken van uw keuze. Wel thuis en tot ziens! Maaike Rutter


Download ppt "Informatie-avond Voortgezet Onderwijs 10 september 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google