De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Baarde en de goede Hoofdstuk 3: Onderzoekstype

Verwante presentaties


Presentatie over: "Baarde en de goede Hoofdstuk 3: Onderzoekstype"— Transcript van de presentatie:

1 Baarde en de goede Hoofdstuk 3: Onderzoekstype
Contact Dit document is samengesteld door onderwijsbureau Bijles en Training. Wij zijn DE expert op het gebied van bijlessen en trainingen in de exacte vakken, van VMBO tot universiteit. Zowel voor individuele lessen op maat als voor doelgerichte groepstrainingen die je voorbereiden op een toets of tentamen. Voor meer informatie kun je altijd contact met ons opnemen via onze website: of via Disclaimer Alle informatie in dit document is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch is het niet uit te sluiten dat informatie niet juist, onvolledig en/of niet up-to-date is. Wij zijn hiervoor niet aansprakelijk. Op geen enkele wijze kunnen rechten worden ontleend aan de in dit document aangeboden informatie. Auteursrecht Op dit document berust auteursrecht. Het is niet toegestaan om dit document zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur te kopieren en/of te verspreiden in welke vorm dan ook.

2 Grondvormen onderzoek
Experiment Voorbeeld: Leidt het drinken van koffie vlak voor een tentamen tot hogere cijfers ? 2. Survey Welke kennis hebben potentiele klanten van computers ?

3 Validiteit Interne validiteit: er zijn geen alternatieve verklaringen voor een gevonden verband 2. Externe validiteit: een gevonden verband is niet alleen geldig voor de onderzochte groep(en), maar heeft meer algemeen geldigheid Een zuiver experiment heeft een grote interne validiteit Een survey heeft een grote externe validiteit (mits de onderzoekseenheden aselect getrokken zijn)

4 Experiment 1. Stel meerdere groepen samen
2. Verricht op iedere groep een andere ingreep. (Dit is een variatie van de onafhankelijke variabele.) 3. Bestudeer het effect van de ingreep. (Is de afhankelijke variabele veranderd ?)

5 Wat bereiken we hiermee ?
1. We kunnen een oorzakelijk verband aantonen. 2. Door een slimme combinatie van de indeling van de groepen en de opzet van het experiment kunnen we alternatieve verklaringen uitsluiten. Voorbeeld: Bij een depressie werkt pil X beter dan pil Y. Door een goede onderzoeksopzet kunnen we uitsluiten dat de verlaging van depressie wordt veroorzaakt door leeftijd, geslacht, duur van de depressie etc etc

6 Ontwerp experiment Random samenstelling groepen Controlegroep aanwezig Zuiver experimenteel ontwerp Altijd Quasi experimenteel ontwerp Nooit Meestal Pre experimenteel ontwerp Zelden Bij randomiseren wijzen we onze onderzoekseenheden willekeurig toe aan een van de groepen. Het effect van de random samenstelling van groepen is dat de groepen ‘hetzelfde’ worden 2. De controlegroep is een groep die GEEN ingreep krijgt.

7 Case Helpt studieloopbaanbegeleiding bij het bereiken van een laag uitvalpercentage onder studenten in het eerste jaar ? Symbolen: R = Random samenstellen groepen (we stellen twee groepen scholen samen) Xi = eXperimentele ingreep (wel of geen studieloopbaanbegeleider aanstellen O = Observatie (vragenlijst, interview, inzage studieresultaten etc.)

8 Zuiver experimenteel ontwerp voorbeelden
t1 t2 R X O R O Voorbeeld 2: R O X O R O O Voorbeeld 3: Solomon 4-groepen ontwerp R O X O R O O R X O R O

9 Storende factoren 1. Tussentijds voorval.
2. Groei-effect. In de loop der tijd veranderen de groepen 3. Test-effect. Door de voormeting kan de nameting beinvloed worden (bijvoorbeeld door leereffect; er hoeft dus alleen een voormeting te zijn) 4. Sensitizatie. Door de voormeting kan het effect van de ingreep zelf veranderen. (Voor dit effect moet er dus zowel een voormeting als een ingreep zijn !) 5. Instrumentatie. De manier van meten kan invloed hebben op de uitkomst. Dus de voor- en nameting moeten op dezelfde wijze afgenomen worden. 6. Selectieeffecten. De groepen zijn niet random samengesteld 7. Mortaliteit. Bij langdurige of medische studies kunnen proefpersonen overlijden.

10 Quasi experimenteel ontwerp
Na afloop van het experiment blijken binnen de scholen met studiebegeleider grote verschillen te bestaan. We vermoeden dat dit komt door de denominatie (Protestants, Katholiek, Openbaar etc.) van een school.

11 Probleem Na het random samenstellen van de twee groepen scholen, kunnen we niet zomaar een denominatie ‘toewijzen’. De groepen kunnen dus niet meer random worden samengesteld ! Dit leidt tot een quasi-experimentele opzet: we gaan de verschillende typen scholen met elkaar vergelijken. De beperking van dit experiment is dat we nu niet meer alternatieve verklaringen kunnen uitsluiten (want we kunnen niet meer aannemen dat de groepen ‘hetzelfde’ zijn. Misschien worden de verschillen niet door denominatie, maar door een verschil in ervaring van de staf verklaard.

12 Oplossingen Matchen (frequentiecontrole)
De groepen zijn hetzelfde op een aantal controlevariabelen. 1. Beide groepen bevatten evenveel mannen als vrouwen 2. Beide groepen bevatten 25% minderjarigen en 75% volwassenen Matchen (precisiecontrole) De groepen zijn hetzelfde op de combinatie van een aantal controlevariabelen. 1. Beide groepen bevatten 10% minderjarige vrouwen 2. Beide groepen bevatten 20% volwassen vrouwen 3. Beide groepen bevatten 30% minderjarige mannen 4. Beide groepen bevatten 40% volwassen mannen 3. Homogeniseren. Beide groepen bevatten alleen maar volwassen mannen

13 Quasi experimenteel ontwerp voorbeelden
t1 t2 t3 t4 t5 t6 O X O O O Voorbeeld 2: O O O X O O O (minder wenselijk ontwerp, want … ?) Voorbeeld 3: O O O X O O O

14 Tijdreeksen 1

15 Tijdreeksen 2

16 Tijdreeksen 3

17 Survey Een survey is: Een onderzoek in een grote populatie
Waaruit redelijk veel onderzoekseenheden getrokken worden Waarbij van iedere onderzoekseenheid redelijk veel kenmerken verzameld worden Met name met behulp van interviews en enquetes Vooral gebruikt bij beschrijvend en explorerend onderzoek In mindere mate bij toetsend onderzoek Minder geschikt voor causale (oorzaak – gevolg) verbanden

18 Typen surveys 1 Gegevensverzameling op 1 tijdstip
Gegevensverzameling op meerdere tijdstippen (longitudinale survey) Panelonderzoek. Op meerdere momenten bij 1 groep Voorbeeld: een groep winkeliers die gedurende langere tijd inkoopgegevens verstrekt Trendonderzoek. Op meerdere momenten bij telkens een andere groep Voorbeeld: gebruik van multimedia door consument stemgedrag voor verkiezingen

19 Typen surveys 2 3. Prospectief surveyonderzoek. Eerst een grote survey om een model te maken Daarna worden meerdere groepen die op een bepaalde onafhankelijke variabele verschillen langere tijd gevolgd om te kijken of ze het verwachte effect op de afhankelijke variabele vertonen. Voorbeeld: Artsen in loondienst houden hun vak beter bij

20 Oefening, individueel, 10 min
Onderwerp onderzoek: Rijexamens Organisatie: CBR Bedenk een onderzoeksvraag voor een experimenteel onderzoek Bedenk een vraag voor een survey onderzoek Geef aan hoe beide onderzoeken eruit gaan zien (groepen ?, respondenten ?, onderzochte eigenschappen ? etcetc)

21 Volgende week Lezen hoofdstuk 5 (en voor zover nog niet gedaan hoofdstuk 1, 3 en 4) Projectbespreking max 30 min per groep na afloop bijeenkomst


Download ppt "Baarde en de goede Hoofdstuk 3: Onderzoekstype"

Verwante presentaties


Ads door Google