De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ict in het voortgezet onderwijs Didactiek in Balans 2011 Onderzoeksuitkomsten 6 april 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ict in het voortgezet onderwijs Didactiek in Balans 2011 Onderzoeksuitkomsten 6 april 2011."— Transcript van de presentatie:

1 ict in het voortgezet onderwijs Didactiek in Balans 2011 Onderzoeksuitkomsten 6 april 2011

2 Inhoud Deelname Competenties ict in het onderwijs Didactisch handelen Stimulerende maatregelen Ondersteuningsbehoeften

3 Deelname Aantal schoollocaties 25 Aantal leraren590 ▪praktijkonderwijs/lwoo 36 ▪vmbo 1 en 276 ▪vmbo 3 en 4 141 ▪havo/vwo 1 en 2 140 ▪havo/vwo 3, 4, 5 en 6 197 ▪exact149 ▪talen178 ▪mens en maatschappij116 ▪kunst45 ▪beroepsgericht48 Aantal leidinggevenden69 ▪ict-coördinatoren 6 ▪leidinggevenden63

4 Competenties ict in het onderwijs Op de hoogte van ict-ontwikkelingen 3 procent van de leraren vindt zichzelf slecht op de hoogte van computertoepassingen die ze kunnen gebruiken bij het onderwijs. 5 procent van de leraren vindt zichzelf heel goed op de hoogte van deze computertoepassingen. Ict-vaardigheid 3 procent van de leraren vindt zichzelf helemaal niet vaardig in het gebruik van de computer als didactisch hulpmiddel. 7 procent van de leraren vindt zichzelf zeer gevorderd in dit gebruik van de computer.

5 Vormen van didactisch handelen Kennisoverdracht met ict Kennisconstructie met ict Kennisconstructie zonder ict Kennisoverdracht zonder ict

6 Didactisch handelen zonder ict nooit of nauwelijks af en toe tamelijk vaak vaak heel vaak * Een box vertegenwoordigt 50% van de leraren; hoe breder de box, hoe sterker leraren onderling van mening verschillen leraren nuleraren ambitieleiding nuleiding ambitie

7 Didactisch handelen nu en ambitie * Een box vertegenwoordigt 50% van de leraren; hoe breder de box, hoe sterker leraren onderling van mening verschillen nooit/ nauwelijks af en toe tamelijk vaak vaak heel vaak leraren nuleraren ambitieleiding nuleiding ambitie

8 * 1 = nooit of nauwelijks 2 = af en toe 3 = tamelijk vaak 4 = vaak 5 = heel vaak lerarenleidinggevenden nuambitienuambitie Kennisoverdracht zonder ict 3,83,93,72,5 Kennisoverdracht met ict2,53,32,33,4 Kennisconstructie zonder ict 2,53,22,43,2 Kennisconstructie met ict2,53,12,43,4 Didactisch handelen nu en ambitie

9 Stimulerende maatregelen leraren leidinggevenden De schoolleiding… nooit / soms tamelijk vaak vaak / zeer vaak nooit / soms tamelijk vaak vaak / zeer vaak biedt ruimte om met ict in het onderwijs te experimenteren 46%24%30% 26%43% stimuleert en enthousiasmeert teamleden om ict didactisch te gebruiken 49%28%24%35%29%36% stimuleert dat collega's ervaringen uitwisselen over inzet van ict in onderwijs 60%24%17%38%33%29% stimuleert teamprofessionalisering op gebied van onderwijskundig gebruik van ict 71%17%12%52%16%32% stimuleert dat in het team of bouw wordt afgestemd wat elke docent doet op gebied van ict en onderwijs 62%21%18%58%30%12%

10 Visie: % leraren met veel / zeer veel behoefte aan EXTRA ondersteuning landelijk De vertaling van onze kijk op onderwijs en leren in ict-toepassingen31% Een schoolmanagement dat samen met het team een breed gedragen visie ontwikkelt voor het gebruik van ict op onze school Een door leraren en directie gezamenlijk ontwikkelde visie op ict in het onderwijs 30% 27% Visie op ict en onderwijs vastleggen in beleidsplan25%

11 Deskundigheid: % leraren met veel / zeer veel behoefte aan EXTRA ondersteuning landelijk Goede voorbeelden van ict en didactiek Ondersteuning bij gebruik van een ELO voor het onderwijs 46% 41% Cursussen gericht op lesgeven met ict-toepassingen39% Handreikingen voor gebruik computerprogramma’s in de les36% Deskundige ondersteuning bij gebruik van ict in de lessen Ideeën en ervaringen uitwisselen met collega’s van eigen en andere scholen tijdens bijeenkomsten of in virtuele communities 36% 28%

12 Digitaal leermateriaal: % leraren met veel / zeer veel behoefte aan EXTRA ondersteuning landelijk Een bibliotheek met digitaal leermateriaal waaruit ik zelf mijn lessen kan samenstellen Digitaal leermateriaal dat geleverd wordt bij de lesmethode Toetsen om voortgang van leerlingen met de computer te volgen 47% 44% 42% Computerprogramma’s waarmee leerlingen zelfstandig kunnen werken 42% Nieuwe ict-toepassingen voor onderwijs (games, digitale leerobjecten, webquest) 38%

13 Infrastructuur: % leraren met veel / zeer veel behoefte aan EXTRA ondersteuning landelijk Extra computervoorzieningen zoals snelle internetverbinding, digibord, extra computers, laptop, netbook, Ipad 60% Directe deskundige hulp als computers of netwerk haperen Computertoepassingen voor leraar en leerling zowel thuis als op school beschikbaar via internet (zogenoemd cloud computing) Grotere betrouwbaarheid van de aansluiting met internet 53% 45% 42% Afstemming tussen ict-voorzieningen voor schooladministratie en de programmatuur voor onderwijsdoeleinden waar leraren en leiding gebruik van maken 31%


Download ppt "Ict in het voortgezet onderwijs Didactiek in Balans 2011 Onderzoeksuitkomsten 6 april 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google