De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sociale cohesie Waarom dit literatuuronderzoek? Enkele (nieuwe?) uitdagingen op de werkvloer: -Stijgende armoede -Superdiversiteit: hoe kijken mensen naar.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sociale cohesie Waarom dit literatuuronderzoek? Enkele (nieuwe?) uitdagingen op de werkvloer: -Stijgende armoede -Superdiversiteit: hoe kijken mensen naar."— Transcript van de presentatie:

1 Sociale cohesie Waarom dit literatuuronderzoek? Enkele (nieuwe?) uitdagingen op de werkvloer: -Stijgende armoede -Superdiversiteit: hoe kijken mensen naar hun wijk? -Eenzaamheid -Druk op (het gebruik van) de openbare ruimte Methodische vragen, zoals: in de breedte of in de diepte werken? Beter ‘duiden’ waar we mee bezig zijn: vooral processen i.p.v. producten. Verhouding tegenover andere ‘spelers’ zoals GGW, opbouwwerk, brede scholen,… Keuze voor sociale cohesie: meest brede begrip 14-tal onderzoeken, vooral uit Nederland : -Niet over buurtwerk -Veel over stadsvernieuwing

2 Sociale cohesie Wat is sociale cohesie: ter inleiding “De interne bindkracht van een sociaal systeem” Zelden als doel op zich naar voren geschoven, wel als middel, Niet nieuw: als sinds de 19 de eeuw wordt de term gebruikt, Het is een ‘beladen’ begrip. Het is tijds- en contextgebonden. Containerbegrip: zelden geconcretiseerd. Wel een aantal positieve gevolgen: op gezondheid, veiligheidsgevoel, participatie,…

3 Sociale cohesie Elementen van sociale cohesie De mate van sociale interactie, de netwerken Gedragscomponent Waarden- en normencomponent De mate van gelijkgerichte opvattingen over de buurt De belevingscomponent Gevoel & identificatie

4 Sociale cohesie De gedragscomponent: de netwerken Zowel formeel als informeel, individueel als collectief. Ontmoeting Dialoog Solidariteit Collectieve zelfredzaamheid

5 Sociale cohesie Ontmoeting -Meest gekende en voorkomende vorm -Buurtwerk, buurtcomités,… -Verschil tussen mogelijkheid en effectief ontmoeten Dialoog -Meer dan koetjes en kalfjes -Over verschillen en gelijkenissen -Over aspecten van de wijk Solidariteit -Op basis van ontmoeting -Sterke en zwakke solidariteit -Pas op met te sterke solidariteit -3 vormen -Sociale controle Collectieve zelfredzaamheid -Interventies die het leefklimaat (positief) beïnvloeden. -Gemeenschappelijk belang of bedreiging -Kan nooit de overheid vervangen Verbinden van netwerken De gedragscomponent: de netwerken

6 De waarden- en normencomponent Sociale cohesie -Vanzelfsprekendheid -Belangrijker o.w.v. toegenomen privacy -Vooroordelen (vanuit eigen waarden en normen) -Niet verwarren met ‘belangen’ -Voorbeeld spelende kinderen -Bij conflict: communicatie (dialoog) en expliciteren De belevingscomponent -Binding, gehechtheid, identificatie -Zeer belangrijk voor sociale cohesie -Niet noodzakelijk veel contacten of netwerk -Vertrouwen -Reputatie -De ‘kleine ontmoeting’ en publieke familiariteit (herkenning)

7 Sociale cohesie Aanverwante begrippen Sociaal kapitaal -Of: ‘hulpbronnen’ -Overdracht van sociaal kapitaal -Gebeurt niet vanzelf (cfr. ‘sociale mix’), maar vraagt veel ‘regie’ Sociale infrastructuur -Het geheel van organisaties, diensten voorzieningen & betrekkingen die het MOGELIJK MAKEN dat mensen in redelijkheid kunnen samen leven en kunnen participeren aan de maatschappij”. -Formeel / informeel, overheid / burger, … -Essentiële voorwaarde.

8 Sociale cohesie Bepalende factoren Buurtkenmerken -(Etnische) samenstelling van de buurt. -Opleiding en inkomen. -Verblijfsduuraspect. -Woningaanbod en buurtvoorzieningen. -De leefomgeving. -De bevolkingsdichtheid. Persoons- en gezinskenmerken -Gezinssamenstelling (jonge gezinnen met kinderen). -Sociaaleconomische situatie (armoede). -Algemene betrokkenheid en solidariteitswaarden. -Deelname aan activiteiten.

9 Werken op buurtniveau Sociale cohesie -Belangrijk als eerste leefklimaat en thuisbasis -Kleine verwachtingen en kleine solidariteit -Identiteitsgevoel Vanuit de relatie bewoners - wijk MAAR: -Steeds minder belangrijk voor hechte relaties -Kleinere schaal (bijv. straat) soms belangrijker Vanuit de relatie probleem - wijk -Goeie schaal om volledige plaatje te zien -Veel problemen kennen oorzaak noch oplossing op wijkniveau -Opletten voor ‘verschuiving’ van probleem MAAR: -Ook al ontstaan problemen niet op wijkniveau toch eventueel mooie neveneffecten Vanuit de relatie werker/beleid- wijk -Beheersbare schaal om mensen persoonlijk te bereiken -Kans voor geïntegreerd werken MAAR: ⁻Afbakening is moeilijk: bestuurlijk versus beleving

10 Sociale cohesie Hoe meten? -Veel of weinig is moeilijk te zeggen, wel meer of minder. -Opletten met conclusies: niet steeds ‘behoefte’ aan meer. Verschillende methodieken: -Cijfers -Vragenlijsten -Diepte-interviews -(Mental) mapping -… Over gedrag: -Met wie, hoeveel,… -Welk,… -Peilen naar verwachtingen en eigen gedrag Over waarden en normen: -Peilen naar de mening over verschillende situaties Over beleving: -Individuele dimensie. -Verbondenheid met de buurt. -Peilen naar vertrouwen, ook in de overheid.


Download ppt "Sociale cohesie Waarom dit literatuuronderzoek? Enkele (nieuwe?) uitdagingen op de werkvloer: -Stijgende armoede -Superdiversiteit: hoe kijken mensen naar."

Verwante presentaties


Ads door Google