De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

8 september 2014 Veiligheid Dorplein Eerst wat algemene informatie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "8 september 2014 Veiligheid Dorplein Eerst wat algemene informatie."— Transcript van de presentatie:

1

2 8 september 2014 Veiligheid Dorplein

3 Eerst wat algemene informatie

4 09/20/100 Burgemeester Taken en bevoegdheden

5 Taken Voorzitter van de gemeenteraad Voorzitter van het college van B & W Portefeuillehouder Handhaving van openbare orde Veiligheid en Rampenbestrijding Vertegenwoordiger van de gemeente Representatie

6 Politie en brandweer Lid van bestuur van regionale brandweer Lid van bestuur van regionale politie Burgemeester Cranendonck is geen korpsbeheerder (Eindhoven) Wel opperbevelhebber bij crises, rampen en zware ongevallen in eigen gemeente

7 Openbare orde en veiligheid Burgemeester is verantwoordelijk voor handhaving van openbare orde Is daarin een eigen bestuursorgaan met speciale bevoegdheden Ordeverstoring (bevel tot verwijdering) Toezicht op openbare bijeenkomsten en vermakelijkheden

8 Bevoegdheden Sluiting van erf, lokaal of woning Alle bevelen in geval van oproerige beweging Damocles & Victoria Noodverordening Huiselijk geweld Wet Bibob / BOPZ

9 Waar staat je gemeente

10

11 2009 deel 1

12 2013 deel 1

13 2009 deel 2

14 2013 deel 2

15 Onderdaan: analyse (1) Score als onderdaan blijft op hetzelfde niveau (tegen de laagste score / ondergemiddeld); Bereikbaarheid meldingen en klachten wordt nu iets beter gewaardeerd (van 6 naar 6,4) Gevoel van onveiligheid blijft zeer prominent issue en neemt zelfs toe Er is daarin geen match met bijv. criminaliteitcijfers met andere gemeenten

16 Burger als onderdaan per kern 2009

17 Burger als onderdaan per kern 2013

18 Burger als onderdaan per kern 2009

19 Burger als onderdaan per kern 2013

20 De positieve verschillen

21 Gevoel van onveiligheid

22

23 Voelt zich vaak onveilig in de eigen buurt

24 Over leefbaarheid en veiligheid in de buurt is men redelijk tevreden Schoot is tevredener over betrekken van buurt Schoot en Dorplein wat vaker onveilig als men alleen thuis is Dorplein vaker ‘s avonds onveilig in buurt Onderdaan: analyse (2)

25 Het eindresultaat 2009 2013 6,0 5,7 6,3

26

27 Partner: analyse (1) We halen wel een hogere score, van laagste naar onder gemiddeld In absolute zin scoren we wel een punt hoger Factor van betrokkenheid en inspraak scoort nu beter Interesse in mening van burger wordt nu ook meer en beter gevoeld Voldoende inspraakmogelijkheden en “invloed op wat gemeente doet” blijft kritische factor

28 Burger als partner per kern 2009

29 Burger als partner per kern 2013

30 Mildere scores op alle onderdelen door alle kernen (met name bereikbaarheid) Met name grotere progressie bij Schoot bij betrekken van buurt Dorplein en Budel blijven wat achter bij reactie op meldingen Wel een goede stap gemaakt, van dik onvoldoende naar magere voldoende Partner: analyse (2)

31 De positieve verschillen

32 Het eindresultaat 2009 4,8 2013 5,5 5,8

33

34 De positieve verschillen

35 De score van wijkbewoner als goed gemiddelde blijft gehandhaafd Openbaar vervoer & speelplekken scoren nu beter (een plus van 0,6) Schoonhouden buurt en onderhoud wegen is kritisch punt (zie ook meldingen bij open vragen) Verkeersveiligheid in de buurt blijft wat achter Wijkbewoner: analyse

36 Het eindresultaat 2009 6,8 2013 6,9

37 Overall conclusie

38 Score 2009

39 Score 2013

40 Enquête WSJG 2013 Verschillen per dorpskern Meer of minder tevreden

41 Dorplein meer tevreden over Parkeermogelijkheden in de buurt

42 Dorplein minder tevreden over Gevoel van onveiligheid in de buurt; Vertrouwen in B & W; Interesse van gemeente; Betrokkenheid bij plannen; Voorzieningen in wijk en gemeente; Veel indicatoren van wijkbewoner;

43 Algemene conclusies De scores op onderdelen als klant, kiezer en partner zijn duidelijk beter dan in 2009 De overallscore van klant wordt bovengemiddeld De overallscore van kiezer is in vergelijking met anderen van laagste naar onder gemiddeld Overallscores van partner en onderdaan zijn hoger, maar blijven aan de onderkant Score van wijkbewoner blijft overall stabiel als gemiddelde


Download ppt "8 september 2014 Veiligheid Dorplein Eerst wat algemene informatie."

Verwante presentaties


Ads door Google