De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie BELbestuur BEL-ALV 1 juni 2010. Agenda Welkom Waar komen we vandaan? Visie van de BEL Waarom diverse stukken? Samenwerking met de gemeente.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie BELbestuur BEL-ALV 1 juni 2010. Agenda Welkom Waar komen we vandaan? Visie van de BEL Waarom diverse stukken? Samenwerking met de gemeente."— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie BELbestuur BEL-ALV 1 juni 2010

2 Agenda Welkom Waar komen we vandaan? Visie van de BEL Waarom diverse stukken? Samenwerking met de gemeente Van EVA Bureau naar BEL Bureau Bestuur en klussen Pauze Procesvoorstel bewoners-gebruikersovereenkomst Bespreking bewoners-gebruikersovereenkomst

3 Waar komen we vandaan Levenskwaliteit heeft blijvend aandacht nodig Levenskwaliteit kan nog beter Daar zijn we een vereniging voor Samenwerking en strijd (onderling en met de gemeente) Bestuursvacuüm vanaf zomer 2008 Interim BELbestuur nov 2008-nov 2009 Visiedocument aangenomen door ALV Van visie naar actie

4 Visie van de BEL Hoofddoel: Voorwaarden blijven scheppen om de acht sporen en uitgangspunten van de wijk levend te houden. De aantrekkingskracht van de wijk (voor bewoners en gebruikers) en maatschappelijke meerwaarde (voorbeeldfunctie) komt voort uit de integrale wijze waarop de sporen worden benaderd. We willen een laboratorium voor maatschappelijke vernieuwing blijven.

5 Doelstellingen in rapport Jan Goed 2009 Bijdrage duurzame samenleving (grensverleggend in technisch en sociaal opzicht) Bevorderen milieubewuste leefwijze Bewoners zelf vorm laten geven aan wijk/woningen/woonomgeving/beheer Ontwerp en proces gericht op betrokkenheid en initiatieven van bewoners/gebruikers Milieu en milieuvraagstukken ervaarbaar maken Voorbeeldproject

6 8 sporen Stedenbouw Ketenbeheer Landschap Water Mobiliteit Energie Participatie Kennisoverdracht

7 Doelen per spoor

8 Leercirkel Concept (planfilosofie) + Doelen Plan (Programma van Eisen) Uitvoering en realisatie Gebruik (monitoring) Beheer en onderhoud Evaluatie en feedback na alle stadia, kennisontwikkeling en overdracht, Educatie Voorlichting Advies (EVA) Leren van Lanxmeer

9 Waarom diverse stukken? Voorwaarden scheppen voor levenskwaliteit Hoge ambities op 8 sporen Aanpak is nieuw (intrinsieke motivatie i.p.v. dwang) en er ligt geen gebaand pad Voordat je komt wonen: Voorlichting en participatie (BEL lidmaatschap) Bewuste keuze: Instemming op doelniveau (Bewoners- gebruikersovereenkomst) Niet-vrijblijvende afspraken (gedragsregels) in grondcontract of huurcontract Samenleven: Samenwerken en respecteren van verschillen Al doende leren: Bewoners-gebruikersboek

10 Samenwerking met de gemeente BEL’s doel: Samenwerken aan ambities op 8 sporen Gemeente borgt aantal voorwaarden voor onze levenskwaliteit door: –Bestemmingsplan –Sturing op kwaliteit nieuwbouw: Grondcontract en randvoorwaarden voor ontwikkeling per kavel –Aanleg en beheer ondergrondse en bovengrondse (publieke) voorzieningen –Ruimte bieden voor samenwerking (Stichting EVA, BEL, Terra Bella, Stadsboerderij Caetshage, Thermo Bello) of inspraak (Topla)

11 De ‘stukken’ Informatiemateriaal en website tekst Bewoners-gebruikersboek Bewoners-gebruikersovereenkomst BEL statuten, huishoudelijk reglement en visie Programma van Eisen Lanxmeer Grondcontract (per kavel) en ‘huurcontract’ Bestemmingsplan ‘Samenwerkingsovereenkomst Gemeente - BEL’

12 Van EVA bureau naar BEL bureau? Secretariaat EVA-bureau informatiepakket, rangnummer toekenning, b/g overeenkomst, doorverkoop woningen, verzending BELNieuws externe leden) Kosten voor BELnieuws (EVA-bureau) EVA-bureau (gemeente) stopt eind 2010 Professionaliteit secretariaat BEL wordt steeds belangrijker (BEL-bureau) Huidige lidmaatschapcontributie onvoldoende ‘Incasso contributie naar automatische incasso’

13 Bestuur en klussen BELbestuur is incompleet Visiedag organiseren Voorlichtingspool Archivaris Notulist ALV Secretariaatswerkzaamheden Fondsenwerving

14 Procesvoorstel B/G overeenkomst Werkgroep heeft concept update gemaakt Bespreking met werkgroepen 18 mei Bespreking ALV 1 juni Bespreking met gemeente 28 juni Huiswerk werkgroepen (september) Bespreking in de hoven (september) Aangepaste update (oktober) Enquête en wijkavond (oktober) Bespreking met gemeente (november) ALV besluit (november) Besluit B&W Gemeente (december)

15 Bewoners-gebruikers overeenkomst Aanpassen of niet? Op wie van toepassing? Voorwaarde voor koop of huur, wel / niet? Gedragsregels wel of niet? Welke gedragsregels wel of niet? Kettingbeding wel of niet? Handhaving wel of niet? Handhaving door BELbestuur of anders?


Download ppt "Presentatie BELbestuur BEL-ALV 1 juni 2010. Agenda Welkom Waar komen we vandaan? Visie van de BEL Waarom diverse stukken? Samenwerking met de gemeente."

Verwante presentaties


Ads door Google