De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgieds. K. Harmannij uit Eindhoven- Best Collecte: ZOA LvdK15:1, 2 Romeinen5:1 - 11 Psalm32:1 - 3 H.C.Zondag:23 Psalm130:1 - 3 Psalm130:4 Gezang163:1,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgieds. K. Harmannij uit Eindhoven- Best Collecte: ZOA LvdK15:1, 2 Romeinen5:1 - 11 Psalm32:1 - 3 H.C.Zondag:23 Psalm130:1 - 3 Psalm130:4 Gezang163:1,"— Transcript van de presentatie:

1 Liturgieds. K. Harmannij uit Eindhoven- Best Collecte: ZOA LvdK15:1, 2 Romeinen5:1 - 11 Psalm32:1 - 3 H.C.Zondag:23 Psalm130:1 - 3 Psalm130:4 Gezang163:1, 2, 3 Gezang182C:Amen

2 Voorganger: ds. K. Harmannij uit Eindhoven- Best Welkom in deze dienst

3 Mededelingen kerkenraad Diensten 09:30voorganger: ds. K. Harmannij uit Eindhoven- Best 16:30 voorganger: ds. K. Harmannij uit Eindhoven- Best De collecte is bestemd voor ZOA-Vluchtelingenzorg: een christelijke organisatie die tot doel heeft hulp te verlenen aan vluchtelingen en ontheemden en slachtoffers van rampen.

4 Mededelingen kerkenraad In deze dienst zullen twee broeders worden bevestigd in het ambt van ouderling. Morgenavond is er een vergadering van de kerkenraad met diakenen. Deze vergadering begint om 20.00 uur. U wordt herinnerd aan de verkiezing van een diaken op zondag 29 juni. Schriftelijke stemmen kunnen in een gesloten envelop, voorzien van uw handtekening, worden ingeleverd bij de ambtelijk secretaris zr van de Velden

5 Agenda Geen activiteiten bekend

6 Deze week zijn jarig: 22 juni:zr Ryanne van den Aker-Paize br Bert Ellen zr Els Geertsema-Geluk 23 juni:Manon Anholts 25 juni:zr G.C.M. Janson-Zwiep zr Hanneke Joosse Christa Nelemans 26 juni:br Erwin Blom br Joop de Haas 27 juni:br J.H. van Pijkeren

7 Liturgieds. K. Harmannij uit Eindhoven- Best Collecte: ZOA LvdK15:1, 2 Romeinen5:1 - 11 Psalm32:1 - 3 H.C.Zondag:23 Psalm130:1 - 3 Psalm130:4 Gezang163:1, 2, 3 Gezang182C:Amen

8 Liturgieds. K. Harmannij uit Eindhoven- Best Collecte: ZOA LvdK15:1, 2 Romeinen5:1 - 11 Psalm32:1 - 3 H.C.Zondag:23 Psalm130:1 - 3 Psalm130:4 Gezang163:1, 2, 3 Gezang182C:Amen

9 Gezang 175C

10 Liturgieds. K. Harmannij uit Eindhoven- Best Collecte: ZOA LvdK15:1, 2 Romeinen5:1 - 11 Psalm32:1 - 3 H.C.Zondag:23 Psalm130:1 - 3 Psalm130:4 Gezang163:1, 2, 3 Gezang182C:Amen

11 LvdK 15: 1, 2 1 Looft nu, mijn ziel, de Here, looft, al wat in mij is, zijn naam! Vergeet niet, hoeveel keren de Here u heeft welgedaan. Hij wil uw schuld vergeven, u redden van de dood, gij zijt met heel uw leven geborgen in zijn schoot. De Heer vernieuwt uw krachten als van een adelaar, Hij maakt wie Hem verwachten al zijn beloften waar.

12 LvdK 15: 1, 2 2 Gij armen en verdrukten ziet uit naar Hem, die u bevrijdt; gebeukten en gebukten, in zijn rijk is gerechtigheid. Gij die, uzelf tot schade, des Heren weg verliet, de Heer is vol genade, voor eeuwig toornt Hij niet, Hij die voor u blijft zorgen, de zonden van u doet als d’ avond van de morgen, ja, kwaad vergeld met goed.

13 Liturgieds. K. Harmannij uit Eindhoven- Best Collecte: ZOA LvdK15:1, 2 Romeinen5:1 - 11 Psalm32:1 - 3 H.C.Zondag:23 Psalm130:1 - 3 Psalm130:4 Gezang163:1, 2, 3 Gezang182C:Amen

14 Liturgieds. K. Harmannij uit Eindhoven- Best Collecte: ZOA LvdK15:1, 2 Romeinen5:1 - 11 Psalm32:1 - 3 H.C.Zondag:23 Psalm130:1 - 3 Psalm130:4 Gezang163:1, 2, 3 Gezang182C:Amen

15 Liturgieds. K. Harmannij uit Eindhoven- Best Collecte: ZOA LvdK15:1, 2 Romeinen5:1 - 11 Psalm32:1 - 3 H.C.Zondag:23 Psalm130:1 - 3 Psalm130:4 Gezang163:1, 2, 3 Gezang182C:Amen

16 Psalm 32: 1 - 3 1 Welzalig hij wiens zonde is vergeven, die van de straf genadig is ontheven, wiens overtreding, die hem had bevlekt, voor ’t heilig oog des HEREN is bedekt. De HERE rekent hem niet toe zijn zonden, de ongerechtigheid, in hem gevonden. Welzalig hij die zo bevrijd van schuld, geen onoprechtheid in zijn geest meer duldt.

17 Psalm 32: 1 - 3 2 Zolang ik zweeg verteerden al mijn krachten, ik klaagde luid, niets kon mijn pijn verzachten. Want dag en nacht lag zwaar op mij Gods hand, mijn merg verdroogde als in zomerbrand. Maar ik bekende U oprecht mijn zonden, verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. En toen ik dit beleed voor uw gezicht, sprak U mij vrij van schuld in uw gericht.

18 Psalm 32: 3 3 Laat tot U komen elk van uw beminden ten tijde, HERE, dat U Zich laat vinden. Ook als een vloedgolf hem dreigt neer te slaan, hoe hoog ze komt, zij raakt hem zelfs niet aan. U bent voor mij een schuilplaats in gevaren en voor benauwdheid zult U mij bewaren. U hebt met jubelzangen mij omringd, nu al uw volk van uw verlossing zingt.

19 Liturgieds. K. Harmannij uit Eindhoven- Best Collecte: ZOA LvdK15:1, 2 Romeinen5:1 - 11 Psalm32:1 - 3 H.C.Zondag:23 Psalm130:1 - 3 Psalm130:4 Gezang163:1, 2, 3 Gezang182C:Amen

20 Liturgieds. K. Harmannij uit Eindhoven- Best Collecte: ZOA LvdK15:1, 2 Romeinen5:1 - 11 Psalm32:1 - 3 H.C.Zondag:23 Psalm130:1 - 3 Psalm130:4 Gezang163:1, 2, 3 Gezang182C:Amen

21 HOOR IK ER OOK BIJ? Drie wegen naar zekerheid: 1. De kerk als gemeenschap der heiligen 2. Het beproefde geloof 3. Alles in Christus

22 Liturgieds. K. Harmannij uit Eindhoven- Best Collecte: ZOA LvdK15:1, 2 Romeinen5:1 - 11 Psalm32:1 - 3 H.C.Zondag:23 Psalm130:1 - 3 Psalm130:4 Gezang163:1, 2, 3 Gezang182C:Amen

23 Psalm 130: 1 - 3 1 Uit diepten van ellende roep ik tot U, o HEER, tot U die hulp kunt zenden, ik buig mij voor U neer. Heer, neig tot mij uw oren en wil mijn klacht verstaan, wil mijn gebed verhoren, ontferm U, zie mij aan.

24 Psalm 130: 1 - 3 2 Als U ons overtreden, o HEER, blijft gadeslaan, de ongerechtigheden - Heer, wie zal dan bestaan? Maar nee, daar is vergeving bij U altijd geweest, opdat U in ons leven eerbiedig wordt gevreesd.

25 Psalm 130: 1 - 3 3 Ik blijf de HEER verwachten en hopen op zijn woord. Ik wacht in al mijn klachten op Hem, tot Hij mij hoort. Mijn ziel, vervuld van zorgen, wacht sterker op de Heer, dan wachters op de morgen – de morgen, o wanneer!

26 Liturgieds. K. Harmannij uit Eindhoven- Best Collecte: ZOA LvdK15:1, 2 Romeinen5:1 - 11 Psalm32:1 - 3 H.C.Zondag:23 Psalm130:1 - 3 Psalm130:4 Gezang163:1, 2, 3 Gezang182C:Amen

27 Liturgieds. K. Harmannij uit Eindhoven- Best Collecte: ZOA LvdK15:1, 2 Romeinen5:1 - 11 Psalm32:1 - 3 H.C.Zondag:23 Psalm130:1 - 3 Psalm130:4 Gezang163:1, 2, 3 Gezang182C:Amen

28 Psalm 130: 4 4 Hoopt op de HEER, gij vromen. Is Israël in nood, er zal verlossing komen, Gods goedheid is zeer groot. Hij hoort naar uw gebeden, blijft Israël nabij. Van ongerechtigheden maakt Hij zijn volk weer vrij.

29 Liturgieds. K. Harmannij uit Eindhoven- Best Collecte: ZOA LvdK15:1, 2 Romeinen5:1 - 11 Psalm32:1 - 3 H.C.Zondag:23 Psalm130:1 - 3 Psalm130:4 Gezang163:1, 2, 3 Gezang182C:Amen

30 Liturgieds. K. Harmannij uit Eindhoven- Best Collecte: ZOA LvdK15:1, 2 Romeinen5:1 - 11 Psalm32:1 - 3 H.C.Zondag:23 Psalm130:1 - 3 Psalm130:4 Gezang163:1, 2, 3 Gezang182C:Amen

31 Liturgieds. K. Harmannij uit Eindhoven- Best Collecte: ZOA LvdK15:1, 2 Romeinen5:1 - 11 Psalm32:1 - 3 H.C.Zondag:23 Psalm130:1 - 3 Psalm130:4 Gezang163:1, 2, 3 Gezang182C:Amen

32 1 Ik bouw op U mijn Schild en mijn Verlosser. Niet eenzaam ga ik op de vijand aan. Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming. Ik bouw op U en ga in uwen Naam. Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming. Ik bouw op U en ga in uwen Naam. Gezang 163, NG84: 1, 2, 3

33 2 Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend. En telkens meer moet ik uw kracht verstaan. Toch rijst in mij een lied van overwinning. Ik bouw op U en ga in uwen Naam. Toch rijst in mij een lied van overwinning. Ik bouw op U en ga in uwen Naam. Gezang 163, NG84: 1, 2, 3

34 3 Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser, Gij voert de strijd, de huld' is U gewijd. In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan. In rust met U, die mij hebt voortgeleid. In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan. In rust met U, die mij hebt voortgeleid. Gezang 163, NG84: 1, 2, 3

35 Liturgieds. K. Harmannij uit Eindhoven- Best Collecte: ZOA LvdK15:1, 2 Romeinen5:1 - 11 Psalm32:1 - 3 H.C.Zondag:23 Psalm130:1 - 3 Psalm130:4 Gezang163:1, 2, 3 Gezang182C:Amen

36 Gezang 182E 4-stemmig

37 Liturgieds. K. Harmannij uit Eindhoven- Best Collecte: ZOA LvdK15:1, 2 Romeinen5:1 - 11 Psalm32:1 - 3 H.C.Zondag:23 Psalm130:1 - 3 Psalm130:4 Gezang163:1, 2, 3 Gezang182C:Amen


Download ppt "Liturgieds. K. Harmannij uit Eindhoven- Best Collecte: ZOA LvdK15:1, 2 Romeinen5:1 - 11 Psalm32:1 - 3 H.C.Zondag:23 Psalm130:1 - 3 Psalm130:4 Gezang163:1,"

Verwante presentaties


Ads door Google