De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wim Aerts - infodag Internationalisering INFODAG Leonardo-beurzen voor afgestudeerden februari 2010 Wim Aerts – International Office.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wim Aerts - infodag Internationalisering INFODAG Leonardo-beurzen voor afgestudeerden februari 2010 Wim Aerts – International Office."— Transcript van de presentatie:

1 Wim Aerts - infodag Internationalisering INFODAG Leonardo-beurzen voor afgestudeerden februari 2010 Wim Aerts – International Office

2 Wim Aerts - infodag Internationalisering Overzicht presentatie 1.Inleiding Sint-Lukas placements 2.Reeds toegewezen beurzen en bestemmingen 3.Hoe in aanmerking komend voor financiering? 4.Stagemoment per doelgroep 5.Deadlines 6.Verschil Erasmus - Leonardo 7.Leonardo – aanvraagdossier 8.Stagecontacten 9.Plichten voor, tijdens en na de stage 10.Contactgegevens Internat. Office

3 Wim Aerts - infodag Internationalisering 1. Inleiding: Sint-Lukas placements Project 2009-2011: 16 stagebeurzen voor een totale waarde van € 55 131 Project 2011-2013: aangevraagd 18 beurzen: VK, FR, FI, NL, Dui, verkregen: 14 beurzen Alle opleidingen kunnen gebruik maken van de beurzen: IV, BW, FI, ANI, VK, FO, GO Zowel BA als MA – afgestudeerden Stage 13 weken (tenzij korter of langer toegestaan door opleiding), maar financiering nooit meer dan 3 maand

4 Wim Aerts - infodag Internationalisering 2.1 Toegewezen beurzen en bestemmingen t.e.m. 2011 3 beurzen naar UK : € 11 985 => € 3995/pp (trans en verblijf) 2 beurzen naar Finland: € 6 606 => € 3303/pp (trans en verblijf) 6 beurzen voor Nederland: € 19 014 =>€ 3169/pp 2 beurzen voor Italië: € 6 606 => € 3303/pp 3 beurzen voor Duitsland: € 8 670 => € 2890/pp

5 Wim Aerts - infodag Internationalisering 2.2 Stand van zaken mobiliteit (project 2011- 2013)

6 Wim Aerts - infodag Internationalisering 2.3. Nieuwe (land)bestemming Je kan als deelnemer ook een stage plannen in een land waarvoor we geen financiering hebben, maar dan krijg je wel een beursbedrag voor een bestemming die wel is toegekend in het project Bv. je stage zal in Hongarije plaatsvinden, maar we kennen een beurs voor Nederland toe Je dient tijdig het ‘Voorstellingsformulier nieuwe stageplaats in’

7 2.4 Aanpassing beursbedrag Indien korter dan 3 maanden: - geen forfaitair bedrag, maar reiskost (werkelijk) + dagvergoeding - bedrag verminderd evenredig met het aantal weken, rekening houdend met de tabel voor weekbedrag Indien > 3 maanden: -maximaal 3 maanden financiering Wim Aerts - infodag Internationalisering

8 1.Kandidaat is AFGESTUDEERD! 2.Kandidaat stelt stage voor / kiest uit stagelijst, 3.Bestemming voldoet aan de LEONARDO – voorwaarden (EER + overzeese gebieden) 4.Stageplaats a) selecteert kandidaat en b) bezorgt overzicht / beschrijving van mogelijke taken / opdrachten, 5.Stageplaats en -inhoud goedgekeurd door de opleiding (eventueel na bezoek?) 6.Kandidaat voldoet aan prestatiegebonden vereisten: o.a. praktijk min. 12/20 7.Kandidaat voldoet aan de diplomavoorwaarden (BA of MA volledig behaald) 8.Kandidaat bezorgt op het einde stageverslag en bewijs van stagevoltooiing 3. Hoe in aanmerking voor financiering?

9 Wim Aerts - infodag Internationalisering 4. Stagemoment (1) BA – studenten uit IV en BW na 1 e zittijd: => vanaf 01/07/2011 BA – studenten uit IV en BW na 2 e zit en na behalen alle creditbewijzen: => stage pas vanaf +- 15/09/2011 Je kan, zolang er beurzen zijn en sint- Lukas een project heeft, tot x-aantal jaren na het afstuderen gebruik maken van de financiering

10 Wim Aerts - infodag Internationalisering 4. Stagemoment (2) BA ‘ers uit FOT,FI, ANI, VK,GO die verder studeren in MA: BA-kandidaat afgestudeerd na 1 e zittijd: - stage tussen BA en MA: starten bij voorkeur op begin september: BA-kandidaat afgestudeerd na 2 e zittijd; - stage ten vroegste na deliberatie 2 e zit (21/09/2010) Je kan, zolang er beurzen zijn en Sint-Lukas een project heeft, tot x-aantal jaren na het afstuderen gebruik maken van de financiering -Stage mag in beide gevallen doorlopen in de master, zolang Leonardo-stagiair bij aanvang stage (=dag 1 v/d stage) nog NIET in master is ingeschreven: statuut als “afgestudeerde” blijft behouden vanaf 1 e dag van de stage - Studenten met buisvakken (bis of trivakken) of niet-behaalde creditbewijzen kunnen enkel deelnemen via ERASMUS of het jaar erop na het behalen van het BA en/of MA-diploma

11 Wim Aerts - infodag Internationalisering 4. Stagemoment (3) BA – studenten uit FOT,FI, ANI, VK en GO die niet verder studeren na de BA: Na eerste zittijd => stage vanaf 30/06/2011 Na 2 e zit : => stage pas vanaf 21/09/2011 Je kan, zolang er beurzen zijn en sint-Lukas een project heeft, tot x-aantal jaren na het afstuderen gebruik maken van de financiering

12 Wim Aerts - infodag Internationalisering 4. Stagemoment (4) MA – studenten  stage pas vanaf 21/09/2011 na het behalen van alle creditbewijzen van de masteropleidingen  Deeltijdse mastersstudenten kunnen pas in aanmerking komen na afloop ‘tweede’ halftijdse jaar  Je kan, zolang er beurzen zijn en sint-Lukas een project heeft, tot x- aantal jaren na het afstuderen gebruik maken van de financiering, zelfs al oefen je een job uit.  Striktere voorwaarden voor niet-Belgen omwille van ‘beschikbaarheid voor de Belgische arbeidsmarkt’

13 Wim Aerts - infodag Internationalisering 5.Oproepronde en deadlines ◙- 1 e oproepronde 2011: deadline 15 mei 2011 (1st come, 1st serve) - behandeling dossier + uitspraak mei-juni 2011 - >1 e stagemoment: vanaf 30/06/2011 ◙2 e oproepronde juni-september 2011: - geen deadline, maar minstens 8 weken volledig dossier voor stageaanvang

14 Wim Aerts - infodag Internationalisering 6. Verschil Erasmus Leonardo ErasmusLeonardo 3 – 12 maand, niet minder dan 3 3-6 maand, maar kan vanaf 2 weken Op dag 1 v/d stage ben je ingeschreven student aan de hogeschool Op dag 1 v/d stage ben je afgestudeerd aan de hogeschool OLOD Stage staat letterlijk in het studieprogramma, of maakt deel uit v/h atelier Stage is aanvullende competentie-ontwikkeling, niet verplicht en meerervaring Stage ingebracht in het studieprogramma, studiepunten en op diplomasupplement Stage kan erkenning worden als EVK of via Europass-document Duurtijd Statuut kandidaat Statuut stage Erkenning

15 Wim Aerts - infodag Internationalisering 7. Leonardo - aanvraagdossier Formulier “voorstelling nieuwe stageplaats” application form kandidaat Curriculum vitae kandidaat Training agreement: overzicht taken en opdrachten bij de stageplaatst portfolio (digitaal, website, DVD /CD-rom): GOED uitgewerkt => meestal rechtstreeks voorgelegd door student motivatie brief (voor intern gebruik) Kopie resultaten Ook ELEKTRONISCH!

16 Wim Aerts - infodag Internationalisering 8.Plichten Leonardo-stagiair vooraf VERZEKERINGSPAKKET SINT-LUKAS Binnenbrengen placement agreement + volledig beursdossier Respecteren van deadlines Portfolio – viewing in situ : jezelf presenteren naar de stageplaats! Je maakt het meeste kans, als je tijdens je opleiding streeft naar een positief studieverloop Deelnemen aan voorbereidingsinitiatieven

17 Wim Aerts - infodag Internationalisering 9. Plichten tijdens de stage Tussentijdse verslaggeving! (maandelijkse briefing) Bijhouden stagelogboek (Eventueel) organiseren ‘bezoekdag’ stagebegeleider

18 Wim Aerts - infodag Internationalisering 9.Plichten Leonardo-stagiair na verblijf Administratief Bewijs van stageverblijf meebrengen, Stage – eindverslag (inhoudelijk), onkostenbewijzen bijhouden, financieel beurscontract en stagecontract OK Maandelijkse briefing (per mail): hoofddocent + internationale coördinator Communicatief Presentatie tijdens infomomenten volgend jaar

19 10. Meer informatie Algemene richtlijnen Leonardo en andere mobiliteitsprogramma’s: http://www.sintlukas.be/cms/index.php?option=com_cont ent&view=category&id=153&Itemid=897&lang=nl http://www.sintlukas.be/cms/index.php?option=com_cont ent&view=category&id=153&Itemid=897&lang=nl Invulformulieren, infogids, stagelijst: via de blogsite van het International office: http://sintlukasbrusselsinternaloffice.wordpress.com/doc umenten-leonardo-stagemobiliteit-na-het-afstuderen/ http://sintlukasbrusselsinternaloffice.wordpress.com/doc umenten-leonardo-stagemobiliteit-na-het-afstuderen/ Wim Aerts - infodag Internationalisering

20 10. Meer informatie: website Sint-Lukas Wim Aerts - infodag Internationalisering

21 10. Meer informatie: website Sint-Lukas(2) Wim Aerts - infodag Internationalisering

22 10. Meer informatie: Blog Wim Aerts - infodag Internationalisering

23 11. Contactgegevens hogeschool Wim Aerts Beleidscoördinator Internationalisering Hogeschool Sint-Lukas Brussel T: +32.(0)2.250.11.00T kantoor: +32.(0)2.250.11.14 F: +32.(0)2.250.11.11 Gsm: +32.(0)478.66.82.25 E: wim.aerts@sintlukas.be of international@sintlukas.be W: www.sintlukas.bewim.aerts@sintlukas.beinternational@sintlukas.bewww.sintlukas.be Opleidingshoofd Audiovisuele en Beeldende Kunsten Peter De Schutter T: +32.(0)2.250.11.80 E: peter.deschutter@sintlukas.bepeter.deschutter@sintlukas.be Opleidingscoördinator Interieurvormgeving Natalie Vanderick T: +0475/900.061 E: natalie.vanderick@sintlukas.benatalie.vanderick@sintlukas.be Opleidingshoofd Bouw Mevr. Water Mommaerts T: +32.(0).250.11.81 (H-blok: Haachsesteenweg) E: walter.mommaerts@sintlukas.Bewalter.mommaerts@sintlukas.Be

24 Wim Aerts - infodag Internationalisering Bouw: Git Ceulemans, Rudy Mets Interieurvormgeving: Natalie Vanderick, Steven Houbrechts, Jules Debroux Vrije kunsten: Georges Braem, Greet Billet, Aglaia Konrad, Fik Van Gestel Fotografie: Ronny Smedts, Maarten Vanvolsem Grafisch ontwerp: Johan Stuyck, Inge Gobert, Inge Film: Patrice Toye, Herman Asselberghs Animatiefilm: Kris Mergan 12. Stagecontacten opleidingen

25 Wim Aerts - infodag Internationalisering 13. Voorbeelden stages Vrije kunsten: MACRO (Italië) Rome, Museo Zauli Faienza, Carsten Nicolai Interieur: Studio Makkink & Bey (Rotterdam); Foto: Sabrina Bongiovanni & Barrie Hullegie photography (Amsterdam), PX1( Berlin) Film: Pieter van Huystee Film (doc) (Amsterdam) GO: Basedesign (Barcelona), 124Design (Amsterdam) RV: TBWA Oslo + stages helpen zoeken via TAIK(Finland), Detmold Hochschule, Zürcher Hochschule

26 Wim Aerts - infodag Internationalisering 14. Vragen


Download ppt "Wim Aerts - infodag Internationalisering INFODAG Leonardo-beurzen voor afgestudeerden februari 2010 Wim Aerts – International Office."

Verwante presentaties


Ads door Google