De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

15-2-2008VSV1 Voortijdig Schoolverlaten Methode en cijfers Informatiebijeenkomst Convenantactie VSV Holland Rijnland Erik Smits.

Verwante presentaties


Presentatie over: "15-2-2008VSV1 Voortijdig Schoolverlaten Methode en cijfers Informatiebijeenkomst Convenantactie VSV Holland Rijnland Erik Smits."— Transcript van de presentatie:

1 VSV1 Voortijdig Schoolverlaten Methode en cijfers Informatiebijeenkomst Convenantactie VSV Holland Rijnland Erik Smits

2 VSV2 CFI, agentschap van OCW Bekostiging én Informatieproducten (www.onderwijsincijfers.nl)

3 VSV3 Inhoud Gegevens en Methode Landelijke cijfers Regionale cijfers

4 VSV4 Gegevens Onderwijsnummer Integrale koppelbare individuele leerling/deelnemergegevens verzameld door IB-groep vanuit geautomatiseerde leerlingadministraties van onderwijsinstellingen Gegevens worden gebruikt voor bekostiging Persoon Inschrijving/diplomaInstelling koppelnummerOpleidingBrin GeslachtLeerjaar/leerweg type LeeftijdDatumPostcode Postcode…… Etniciteit …

5 VSV5 Gegevens onderwijsnummer-jaren VO 2003 VE 2004 VO 2004 onderwijs- positie 03 MBO 2004 VO 2006VO 2005VO 2007 MBO 2005 MBO 2006 VE 2005 onderwijs- positie 04 onderwijs- positie 05 onderwijs- positie 06 onderwijs- positie 07 vandaag MBO 2006 VE 2006 MBO 2007 VE 2007 N.B. CRIHO vanaf 1990

6 VSV6 Het gebruikte concept VSV Nieuwe vsv-ers ( totale groep) Op (school)jaarbasis ( maandbasis)  Leerlingen op 1/10/2005 Degenen daarvan die een jaar later geen school meer volgen Degenen daarvan die geen startkwalificatie hebben behaald in schooljaar of daarvoor.

7 VSV7 De methode – aftreksom MBO x 1000 Deelnemers 1/10/ ,7 > 22 jaar en/of categorie ,6 387,1 waarvan in onderwijs doorstroom mbo279,9 of doorstroom ho 20,5 of LCS 2,0 of terug naar VO 0,6 of door naar vavo - 0,1 84,2 waarvan startkwalificerend diploma havo/vwo diploma 2000/05 2,3 of startkwalificerend diploma MBO 05/06 40,4 of sk. MBO-dipl. 2003/05 - 4,6 Nieuwe VSV-ers 36,9 En: -In buitenland wonen -Emigratie -Afvoer GBA -Praktijkonderwijs -Int.Bac./Engelse stroom -…

8 VSV8 Speciale categorieën Telt mee bij vertrekpunt Telt mee bij bestemmingreden Onderwijskenmerken praktijkonderwijsNeeja (dus geen vsv) moeilijk om startkwalificatie te halen Engelse stroom/Int. BaccalaureaatNeeja (dus geen vsv) geen Nederlands diploma, dus niet in DRON MBO categorie 3 Neenee (dus vsv) volgt waarschijnlijk geen onderwijs volwasseneneducatie (niet vavo)Neenee (dus vsv) moeilijk om startkwalificatie te halen

9 VSV9 Aansluittabel landelijke cijfers en cijfers zoals bekend bij de instelling; VO (20MJ)

10 VSV10 Status huidige cijfers Schooljaar 2005/2006: voorlopige cijfers in januari jl. Nieuwe gegevens en verbeteringen  nu conceptgegevens In februari a.s. definitieve cijfers over 2005/2006, zullen maar beperkt afwijken van de huidige cijfers

11 VSV11 Landelijk Ontwikkeling aantal nieuwe vsv-ers gerelateerd aan de Nederlandse doelstelling Geografische kaart Onderverdeling naar VO, MBO en tussen VO en MBO Voorbeeld van samenhang met andere maatschappelijke factoren

12 VSV12 Nieuwe VSV-ers landelijk

13 VSV13 Nieuwe VSV-ers landelijk, nu

14 VSV14 Naar laatst gevolgd onderwijs

15 VSV15 VSV in relatie tot verdacht zijn voor misdrijven HKS=herkenningsdienstsysteem van de politie

16 VSV16 RMC-regio Holland Rijnland (regio-indeling op basis van de woonplaats van de leerling ongeacht of de onderwijsinstelling buiten de regio gelegen is) Leerlingpopulatie in regio landelijk Positie binnen alle RMC-regio’s w.b. vsv Verschillen tussen gemeenten in de regio Verschillen naar persoonskenmerken VO, naar onderwijssoort en instelling MBO, naar onderwijssoort en instelling

17 VSV17 Samenstelling regio-populatie

18 VSV18 Samenstelling Regiopopulatie

19 VSV19 Holland Rijnland (geel) tussen alle rmc-regio’s

20 VSV20 Gemeenten binnen de regio

21 VSV21 Gemeenten binnen de regio

22 VSV22 Postcodegebieden binnen Leiden

23 VSV23 Persoonskenmerken

24 VSV24 Voortgezet onderwijs regiolandelijk Aantal deelnemers op 1/10/2005 Aantal leerlingen uitstroom Aantal nieuwe vsv-ers Percentage vsv tov deelnemers Holland Rijnland ,7%2,0% Onderwijssoort brug ,4%0,6% LWOO ,6%4,8% VMBO ,0%3,1% HAVO ,0%1,3% VWO ,6% Leerjaar leerjaar ,7%1,0% leerjaar ,5%1,2% leerjaar ,2%1,3% leerjaar ,6%4,9% leerjaar ,4%1,1% leerjaar ,8%

25 VSV25 Voortgezet onderwijs; vsv %

26 VSV26 Voortgezet onderwijs; per school

27 VSV27 Middelbaar Beroepsonderwijs

28 VSV28 Middelbaar beroepsonderwijs; vsv%

29 VSV29 Middelbaar beroepsonderwijs; instellingen


Download ppt "15-2-2008VSV1 Voortijdig Schoolverlaten Methode en cijfers Informatiebijeenkomst Convenantactie VSV Holland Rijnland Erik Smits."

Verwante presentaties


Ads door Google