De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING AAN ZELFSTANDIGEN Provinciale ontmoetingsdagen– herfst 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING AAN ZELFSTANDIGEN Provinciale ontmoetingsdagen– herfst 2014."— Transcript van de presentatie:

1 MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING AAN ZELFSTANDIGEN Provinciale ontmoetingsdagen– herfst 2014

2 Inleiding : enkele cijfers Aantal zelfstandigen wiens inkomen lager ligt dan armoedegrens : 1 op 8 Aantal faillissementen is globaal gestegen Aantal zelfstandigen die beroep doen op het leefloon als supplement op hun inkomen : ongeveer 1000 aanvragen van zelfstandigen

3 1.Heeft het OCMW een speciale aanpak voor zelfstandigen ? Nee, dezelfde aanpak als elk andere OCMW- steunaanvrager Typisch aan aanpak OCMW = op maat van hulpzoekende In samenspraak de meest passende hulpverlening uitstippelen

4 2. Is het OCMW deskundig genoeg om zelfstandigen te helpen ? OCMW kan niet alles zelf doen Als specifieke deskundigheid nodig is,beroep doen op externe partners Door middel van partnerschappen met organisaties (bvb : Efrem, Tussenstap…) - Via zitdagen in het OCMW -Via afspraak met deskundige van organisatie Bvb : als zelfstandige zaak slecht loopt : verderdoen of stopzetten

5 3. Moet een zelfstandige zijn zaak stopzetten vooraleer beroep te doen op het OCMW ? Nee, zelfde toekenningsvoorwaarden als voor andere steunaanvragers Eerst het handelsregister neerleggen = fout OCMW mag zelf geen voorwaarden toevoegen aan deze die in wet zijn opgesomd

6 4. Welke procedure moet door het OCMW gevolgd worden voor een hulpvraag van een zelfstandige ? Ontvangstbewijs van hulpvraag Sociaal onderzoek opmerking : via checklist gegevens eigen aan zelfstandige activiteit nagaan (bvb : vennootschap, zo ja welke ?) Verslag van het sociaal onderzoek Beslissing binnen 30 dagen Eventueel beroep bij de arbeidsrechtbank

7 5. Heeft zelfstandige recht op leefloon als hij aanspraak kan maken op andere sociale rechten ? Neen, want leefloon = residuair Bijgevolg moet zelfstandige eerst andere sociale rechten uitputten bvb : ziekteuitkering bvb : pensioen bvb : faillissementsuitkering

8 6. Moet de zelfstandige die een leefloon ontvangt, voldoen aan de werkbereidsheidsvoorwaarde van de Leefloonwet ? Ja hangt af van de feitelijke omstandigheden : - rendabiliteit : voortdurend onvoldoende bestaansmiddelen of tijdelijke vermindering - Mogelijkheden om activiteit bij te sturen - Kansen van zelfstandige op arbeidsmarkt als loontrekkende Geval per geval nagaan of opportuun is zelfstandige activiteit verder te zetten : indien niet, andere activeringspiste zoeken

9 7. In hoeverre kan het OCMW bij boekhouder van zelfstandige terecht ? Bij boekhouder nagaan of zelfstandige effectief in problemen zit : gebrek aan inkomen = gebrek aan regelmatige facturatie + onoverzichtelijke administratie Facturatie niet direct relevante informatie voor inkomensbepaling -enkel bij contante aankopen / verkopen = correct beeld -wel benadering geven : grootte en regelmaat van omzet, totaal bedrag aan goederen en diensten, opgaande of neerwaartse evolutie in de inkomsten en kosten

10 8. Met welk beroepsinkomen van zelfstandige moet er rekening gehouden worden ? Nettobedrag van beroepsinkomen na aftrek van zijn beroepsonkosten en sociale bijdragen DUS omzet is niet hetzelfde als inkomen WANT beschikbare inkomen = ontvangsten – noodzakelijke beroepsuitgaven gelinkt aan zelfstandige activiteit (niet privé-uitgaven van zelfstandige)

11 Een cijfervoorbeeld Een alleenstaande zelfstandige met - als maandelijks bruto-inkomen = 1400,36 EURO - als sociale bijdrage = 300,36 EURO - als aankoop materiaal voor zijn bedrijf = 400 EURO - als betaling huishuur voor privé-gedeelte = 600 EURO DUS eerst het netto-beroepsinkomen bepalen namelijk bruto-inkomen – sociale bijdrage – noodzakelijke beroepsuitgaven = 1400,36 EURO- 300,36 EURO - 400 EURO =700 EURO bijgevolg heeft zelfstandige recht op leefloon want zelfstandige beschikt over een lager inkomen dan zijn categoriebedrag leefloon (817,36 EURO).

12 9. Hoe kan de zelfstandige zijn privéwoning beschermen ? Door afleggen van verklaring van niet-vatbaarheid voor beslag bij notaris : verklaring inschrijven in register ENKEL voor schulden die betrekking hebben op beroepsactiviteit NIET voor schulden die ontstaan zijn voor de registratie van de verklaring NIET voor schulden met gemengd karakter Verklaring blijft uitwerking hebben na verlies hoedanigheid zelfstandige door faillissement


Download ppt "MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING AAN ZELFSTANDIGEN Provinciale ontmoetingsdagen– herfst 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google