De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sterk Starten engagement naar de beginnende leerkracht

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sterk Starten engagement naar de beginnende leerkracht"— Transcript van de presentatie:

1 Sterk Starten engagement naar de beginnende leerkracht www.cksa.be
Jij verdient onze tijd! VERTROUWEN! Tijd om te wennen. Tijd om te zoeken. Tijd voor begeleiding en coaching.

2 Jij mag groeien Door samen te komen leren we van elkaar, kunnen we ideeën uitwisselen. Welkomdag, terugkomdag, vormingsdagen, ontmoetingsmomenten. Je krijgt ondersteuning, interactie met collega’s is belangrijk.

3 Jij kan ons iets leren Het is geen eenrichtingsverkeer.
Tijdens ontmoetingsmomenten wisselen we ervaringen uit en leren we van jou. Wij creëren een platform waar jij praktijkideeën kan delen. Praktijkuitwisseling kleuter en lager, overlegplatforms voor bewegers

4 Wij stimuleren een fijn onthaal in je school
Wij moedigen je directie en de interne mentor aan om met het hele team te zorgen voor een fijne start. EHBaO map Website: folder vanuit de cel mentoren samenkomsten interne mentoren peter en meterwerking wordt aanbevolen Tijdstip van onthaal moet rustig kunnen verlopen. - Op voorhand korte melding van directie aan mentor en team over de komst van de startende leerkracht. - Startende leerkracht/interim wordt ontvangen door de directie. - Interne mentor doet verdere opvolging: * voorstellen aan andere collega’s * minimaal 2 uur besteden om de nieuwe leerkracht wegwijs te maken op school * collega’s binnen de school zien het nut van een degelijke ontvangst van een nieuwe collega niet als het wegvallen van hun uren maar als een win-win-situatie Als de opdracht van de nieuwe leerkracht maximaal één week is, wordt de focus gelegd op de praktische info.

5 We streven naar een haalbare opdracht
We streven ernaar om je een haalbare job op maat aan te bieden. De functie van de starter wordt duidelijk omschreven. Wees empatisch met de startende collega, de startende is groeiende. Starters moeten zich niet op het totale pakket focussen, maar moeten de kans krijgen om alles stap voor stap te kunnen invullen. Wegwijsbegeleiding: introduceren in het schoolteam Leerbegeleiding  persoonsgericht ondersteunen Werkbegeleiding  taakgericht informatie geven en stimuleren van collegiale consultatie.

6 We begeleiden je op maat
We geven zoveel mogelijk begeleiding en feedback op maat. - traject - vormingsdagen Begeleidingstraject : -klasbezoeken, gesprekken Vorming op maat -we bieden mogelijkheden aan tot professionalisering door op zoek te gaan naar een vorming op maat

7 Jij kan altijd op ons rekenen
mailadres directie mailadres interne mentor

8 collega’s interne mentoren externe mentoren directie schoolbestuur
Samen steunen we je collega’s interne mentoren externe mentoren directie schoolbestuur

9 We maken een onderscheid tussen begeleiding en evaluatie
Begeleiding: mentoren, peter en meter, ... Evaluatie : directie, schoolbestuur. De begeleiding wordt o.a. opgenomen door de directie, externe en interne mentoren, collega’s, meters en peters, het schoolteam. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid. De evaluatie wordt door de directie en inrichtende macht gedaan op basis van verslagen, observaties, functionerings- en evaluatiegesprekken.

10 Het onderscheid tussen begeleiding en evaluatie wordt permanent bewaakt om de vertrouwensband te behouden. De begeleiding bestaat uit formele en informele gesprekken die vraag gestuurd of aanbod gestuurd zijn. Indien er een verslag opgesteld wordt door de begeleiding, dan blijft dit vertrouwelijke informatie. Er wordt mits toestemming van de starter en indien nodig een feedbackgesprek gepland met de directie om zo verder samen op weg te gaan.

11 Jij verdient onze tijd! We investeren in jouw begeleiding, we maken er uren voor vrij. Ervaren leerkrachten kunnen zich bijscholen als mentor, mentorcoach. De externe mentoren komen op regelmatige basis op klasbezoek. Je wordt uitgenodigd om in gesprek te gaan met hen over je ervaringen en vragen. De interne mentoren staan voor je klaar. Ervaringen tussen starters onderling kunnen uitgewisseld worden op eventuele bijeenkomsten die ingepland worden in de school. Samen investeren in je onderwijsloopbaan vraagt tijd. De mentoren maken hier graag tijd voor. Anderzijds vragen we aan de starters om open te staan voor deze begeleiding. De begeleiding is een constante wisselwerking tussen begeleiders en starters. Indien je wenst kan je de externe en interne mentoren steeds bereiken met je vragen en bezorgdheden.


Download ppt "Sterk Starten engagement naar de beginnende leerkracht"

Verwante presentaties


Ads door Google