De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inleiding Globale maatschappelijke en socio-economische tendensen confronteren onze maatschappij met nieuwe uitdagingen. Een van de antwoorden is de uitbouw.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inleiding Globale maatschappelijke en socio-economische tendensen confronteren onze maatschappij met nieuwe uitdagingen. Een van de antwoorden is de uitbouw."— Transcript van de presentatie:

1 Vlaams ICT beleid en de toekomstplannen van de Vlaamse overheid met betrekking tot e-Health

2 Inleiding Globale maatschappelijke en socio-economische tendensen confronteren onze maatschappij met nieuwe uitdagingen. Een van de antwoorden is de uitbouw van ICT en internet gebaseerde diensten die de zorg- en welzijnsdienstverlening ondersteunen. Ook in de negentiende eeuw waren er al discussies die op vandaag nog steeds actueel zijn:

3 De eerste diagnose via telefoon werd gesteld in 1879!
Men vond snel andere toepassingen zoals: Elektronische stethoscoop, elektro-cardiogram, telefoon-probe

4 Inleiding Technologische evolutie leidt onvermijdelijk tot het herdefiniëren van de werkprocessen en het efficiënter maken van de uitvoering: We moeten rekening houden met: De unieke structuur en activiteiten van de zorg- en welzijnssector in Vlaanderen en België De inzet van ICT is een bijzonder complex verhaal De overheid wil als dirigent samen met de sector een harmonieus samenspel creëren.

5 Agenda Van Visie naar plan Alles komt in een stroomversnelling
Het actieplan (e)Zorgzaam Vlaanderen Fundamentele bouwstenen Geen wit blad Wat staat op stapel? Samenwerking

6 Van visie naar plan

7 Visietekst “(e)Zorgzaam Vlaanderen”
Van visie naar plan… Visietekst “(e)Zorgzaam Vlaanderen” ICT actieplan

8 Zonder ICT geen toekomst
Actieplan bevat concrete initiatieven binnen het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Het is een antwoord op de vraag naar een “georkestreerde aanpak”, een overzicht van de vele karretjes die in beweging zijn of gaan komen rond de “kennis- en gegevensdeling in zorg en welzijn” en waar we in WVG aan gaan trekken, voor een betere deling van zorggegevens tussen de zorgverleners die een zorgrelatie of een therapeutische relatie hebben met eenzelfde zorggebruiker de zorg beter, goedkoper, veiliger en patiëntgerichter zal maken.

9 Alles in een stroomversnelling

10 2012-2013: Alles in een stroomversnelling
2012: Vlaanderen heeft een visie rond eZorgzaam Vlaanderen en werkte een actieplan uit Rondetafel eGezondheidszorg en gezamenlijk actieplan van alle federale, regionale en lokale stakeholders (verder meer) 2013: Vlaanderen werkt aan een roadmap voor de informatisering van de Woonzorgcentra Vlaanderen koppelt steun voor EPD systemen van de ziekenhuizen aan minimumcriteria Zo komen alle puzzelstukjes bijeen

11 2012-2013: Alles in een stroomversnelling
Met betrekking tot het eHealth-platform: Bij de introductie van Vitalink zijn een aantal nieuwe bouwstenen beschikbaar gekomen die essentieel zijn voor veel toepassingen. Zijn de basis voor veilige en betrouwbare communicatie Vlaanderen promoot het gebruik van de basisdiensten (bouwstenen) van het federale eHealth-platform. Vlaanderen zal vertegenwoordigd worden in het Beheerscomité van eHealth

12 Het actieplan e-zorgzaam vlaanderen

13 Het actieplan eZorgzaam Vlaanderen: Waarom?
De minister wil in het kader van het kwaliteitsdecreet alle voorzieningen van binnen het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin verplichten gegevens digitaal te delen.

14 Het actieplan eZorgzaam Vlaanderen: Waarom?
Zorgverleners moeten samenwerken Competenties samenleggen Complexe zorgsituaties Juiste vrouw/man op de juiste plaats op het juiste moment Vlaanderen wil dit ondersteunen en bevorderen via ICT.

15 Toch al 1 uitgangspunt Decentrale opslag van gegevens indien mogelijk, maar straks Vitalink! Kerngedachte Vitalink: Delen van gezondheids- en welzijnsinformatie uit (lokale) bronnen die niet 24u/24 7d/7 beschikbaar zijn Blik in de toekomst: Vitalink uitgelegd aan de hand van een fictieve patiënte (Vitaline) De Vlaamse overheid zet heel hoog in op veiligheid van de gegevens, de rechten van de patiënt en het respect voor de privacy. Dat is een voorwaarde om het vertrouwen te winnen bij zorgverleners en burgers.

16 Fundamentele bouwstenen

17 Identificatie Wat hebben we nodig? Wie vraagt toegang? Via e-ID
Via rijksregisternummer Via CoBRHA

18 Autorisatie Wat hebben we nodig? 2. Welke rol heeft die m/v? Arts
Apotheker Verpleegkundige Verzorgende Enz.

19 3. Over wie mag die m/v iets weten?
Wat hebben we nodig? 3. Over wie mag die m/v iets weten? Therapeutische relatie Relatie patiënt-zorgverlener GMD-houder Veranderlijk per rol Beheerd door de patiënt

20 4. Wiens gegevens mogen gedeeld worden?
Wat hebben we nodig? 4. Wiens gegevens mogen gedeeld worden? Informed consent Keuze om in- of uit te stappen

21 5. Hoe de gegevens beveiligen?
Wat hebben we nodig? 5. Hoe de gegevens beveiligen? Encryptie Versleutelen en ontcijferen

22 Wat hebben we nodig? 6. Hoe toegang krijgen tot de gegevens?
Vitalink is toegankelijk vanuit de vertrouwde software van de zorgverlener. Voor de patiënten komen er "viewers" die hem in staat stellen om zijn gegevens on-line te raadplegen Tijdens het pilootproject passen verschillende fabrikanten van software voor huisartsen, apothekers en verpleegkundigen hun pakketten reeds aan

23 Waar staan we nu? Het medicatieschema is eerste toepassing, sinds 28 december 2012 proberen vier pilootprojecten Vitalink uit in de praktijk. Na 6 maand: evaluatie en beslissing over uitrol van het medicatieschema naar heel Vlaanderen De eerste uitbreidingen die worden voorzien zijn: Delen van het medicatieschema met de ziekenhuizen en extramurale specialisten Het delen van de medisch kerngegevens (Sumehr) tussen artsen van de eerste en de tweede lijn

24 Geen wit blad

25 Geen wit blad moduledatabank Integrale Jeugdhulp, e-loket, Vesta, BINC, INSISTO, DOMINO, MICADO, CAP, OPERA, … gedetineerdenopvolgsysteem, elektronische cliëntdossiers CAW’s, mijn VAPH, … de kinderopvangzoeker, elektronisch medisch (kind)dossier, e-zorgplannen, Vitalink digitaal platform zorgverzekering .

26 Wat staat op stapel?

27 Voorzieningen kadaster
Toepassingen van het Kadaster (CoBRHA): sociale kaart van het zorgaanbod Een kinderopvangzoeker Koppeling met het e-loket van VAZG elektronisch indienen en opvolgen subsidiedossiers voor animatiewerking voor meer dan 600 woonzorgcentra Elektronisch registeren van kwaliteitsindicatoren voor alle woonzorgcentra Koppeling met Vesta toepassing voor subsidiëren van diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg Nieuwe diensten worden automatisch toegevoegd Basis voor de moduledatabank Integrale Jeugdhulp

28 Elektronische zorgdossiers
Veel begint bij elektronische (zorg)dossiers: Medicatieschema Elektronisch medisch kinddossier Mijn VAPH Elektronisch cliëntdossier CAW’s Elektronische zorgdossiers in de woonzorgcentra (roadmap) E-dossier vertrouwenscentra kindermishandeling en meldpunt GMK

29 Nieuwe mogelijkheden door ontsluiten van databanken
ICT-systeem 1 ICT-systeem 1 Betere dienstverlening Data-bank 1 Data-bank 1 Automatische rechtentoekenning

30 Standaarden Semantische interoperabiliteit Standaarden
Begrippenkaders en codering En overleg en kennisdeling

31 Samenwerking

32 orkestratie en samenwerking
De 4 ministers werkten in 2012 samen op de rondetafel eGezondheidszorg. Er was nood aan afstemming, op beleidsmatig en organisatorisch vlak, op technologisch vlak, juridisch en financieel vlak. en aan een gezamenlijke actieplan rond informatisering in de gezondheidszorg. Complementair met het actieplan eZorgzaam Vlaanderen

33 Tot slot: Belangrijke actiepunten uit ACTIEPLAN eGezondheidszorg
Gegevens delen binnen de eerstelijn en de ziekenhuizen EMD en het delen van relevante medische gegevens Ontwikkelen van een ziekenhuis EPD Gegevens afgeleverde medicatie en Medicatieschema Gegevens delen via het systeem hubs &metahub

34 Tot slot: Belangrijke actiepunten uit ACTIEPLAN eGezondheidszorg
Aanvullende ontwikkelingen: chronische zorg, thuiszorg, rustoorden, psychiatrie, enz. Ontwikkelen van een ‘minimaal EPD’ Invoeren van een uniform evaluatie-instrument (BelRAI) Aanpassen van de reglementering en van de financiering als incentives voor het gebruik

35 Tot slot: Belangrijke actiepunten uit ACTIEPLAN eGezondheidszorg
De patiënt betrekken en de parate kennis over e-gezondheid vergroten Toegang tot de gegevens door de patiënt Parate kennis en inzicht over e-gezondheid vergroten e-Gezondheid opnemen in de opleiding Een referentieterminologie uitwerken   Realisatie van een nationaal terminologiebeleid

36 Meer info www.zorg-en-gezondheid.be/ICT www.vitalink.be www.rtreh.be
Visietekst eZorgzaam Vlaanderen en bijhorend actieplan te vinden Vitalink uitgelegd aan de hand van een fictieve patiënte (Vitaline):


Download ppt "Inleiding Globale maatschappelijke en socio-economische tendensen confronteren onze maatschappij met nieuwe uitdagingen. Een van de antwoorden is de uitbouw."

Verwante presentaties


Ads door Google