De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WELKOM OCSG 12 mei 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WELKOM OCSG 12 mei 2014."— Transcript van de presentatie:

1 WELKOM OCSG 12 mei 2014

2 Uitkijken naar een nieuwe vorm van samenwerken binnen de vzw SGSNBaO
NICOLAAS EN NICODEMUS Uitkijken naar een nieuwe vorm van samenwerken binnen de vzw SGSNBaO

3 Vooraf… Er is een fout gebeurd…! Maar : Geen eigenbelang !
Kon niet ongedaan gemaakt worden. Maar : Hierdoor diende zich een grote opportuniteit aan. We kunnen hier een positieve wending aan de splitsing geven… Zie verder. Geen eigenbelang ! Geen gevolgen voor de jobs van de staf! Wel : in het belang van de SG ! Wel : splitsing = meer werk (doen we graag!)

4 Waarom meer middelen ? Een stap vooruit zetten (een beetje ambitieus zijn mag)! Onze slagkracht vergroten ! Eindelijk … iets kunnen doen Op pedagogisch vlak Ter ondersteuning van de scholen Iets meer doen dan kruimels verdelen ! En dit zonder voorafnames !

5 Verandering ? Veranderingen in onze SG zijn vaak moeilijk !
Expertisecentrum Op een moment dat er meer dan 800 lt meer waren in onze SG zouden we 24 lt ‘afromen’. Circusvoorstelling Durven we nu de stap wagen ? Met middelen die de overheid ons al jaren ontzegt ?

6 SAMENHANG VERANDERINGSPROCESSEN
VISIE URGENTIE PLAN MIDDELEN COMPETENTIES =VERANDERING URGENTIE PLAN MIDDELEN COMPETENTIES =VERWARRING VISIE PLAN MIDDELEN COMPETENTIES =WEERSTAND VISIE URGENTIE MIDDELEN COMPETENTIES =CHAOS VISIE URGENTIE PLAN COMPETENTIES =FRUSTRATIE VISIE URGENTIE PLAN MIDDELEN =ANGST

7 Verandering ? Oproep om : Objectief proberen te oordelen
Het hoofd koel te houden Een stap vooruit te zetten zonder te bruskeren In te zien dat het ontdekken van een fout ook nieuwe inzichten kan meebrengen In solidariteit en in het belang van de organisatie te beslissen !

8 Wat levert het ons op ? Uiteraard : extra punten !
192 ptn = 2 1/2e ambt onderwijzer Meer mogelijkheden om noden te ondersteunen (zie bevraging DICOS) : Mentorenwerking opzetten Opvangen gevolgen M-decreet Regiowerkingen aanzwengelen Maar toch ook : administratieve en andere ondersteuning !

9 Het oorspronkelijke voorstel
Periferie – scholen in Sint-Niklaas 126 punten Beslissing op CASS 12 december (192 ptn!) Maar ook : Geen splitsing binnen hetzelfde schoolbestuur De winst zo veel mogelijk naar de scholen Aanstelling codi/staf in beide SGn Rekening houden met personeel Memo : bespreking ‘Wat als we de reserve van 70 lln niet meer halen ?’ : Puntenwinst is sowieso meegenomen.

10 Bedenkingen bij dit model
De ‘nieuwe ‘SG is eerder klein : Grote bezorgdheden naar de personeelsleden toe Plaats genoeg voor de TADD’ers ? Grote afstand voor mensen die een andere school krijgen (o.a. voor reaffectatie) ! Gaan nieuwe lkrn niet eerder kiezen voor een grote SG ? Periferie ↔ stad Vrees voor het uit elkaar drijven…

11 Het nieuwe model Waarom ? Bedenkingen bij vorig model vallen weg :
Er is meer uit de splitsing te halen ! De rekenfout zet ons aan het denken = opportuniteit! Bedenkingen bij vorig model vallen weg : Groter comfort voor de personeelsleden van de ‘nieuwe’ SG ! Echte splitsing is niet meer aan de orde !

12 Model C dus SG 1 – Sint-Nicolaas BaO Zuid (= oude SG)
SJKS + OLVP + Sint-Carolus + BBoom + Sifrawa + Sint-Catharina 4592 lln 312 ptn Reserve 92 lln SG 2 – Sint-Nicolaas BaO Noord (= nieuwe SG) Heifam + KSRW + Regio Noord + Hoge Geest + Broederscholen 3952 lln 252 ptn Reserve 352 lln

13 Nog meer voordelen model C
Afstand voor reaffectatie = beter Door meer regionale afscheiding (noord-zuid) Mooie mengeling scholen met veel SES-lestijden en met weinig SES-lestijden Periferie is ook ong. regionaal afgescheiden. Reserve aan lln/SG = groot genoeg Iedere school heeft wel een soortgenoot : Stadskernscholen/periferiescholen Kleine scholen/grote scholen Scholen met/zonder vestigingsplaatsen Kan belangrijk zijn bij de plaatsing personeelsleden.

14 Algemene bedenkingen splitsing
Kansen Stap verder in de ontwikkeling van onze groep. TABD’ers bouwen minder snel rechten op = gunstiger voor goede evaluatie. Bijkomende werkgelegenheid voor 6j. Gesplitste SGn zijn nog heel wat groter dan het Vlaams gemiddelde !

15 Algemene bedenkingen splitsing
Opletten voor… Botsing van het belang van onze organisatie (SG) en het belang van de individuele personeelsleden! 61 van de ong. 700 personeelsleden verwerven dit of volgend j recht op TADD Personeelsleden hebben slechts recht op TADD in deel van de oorspronkelijke SG. Sommigen behouden wel nog 5j hun rechten in de andere SG ! Enkele personeelsleden zullen 1j langer moeten bouwen aan hun recht op TADD

16 Aandachtspunten vergaderingen
Vanuit : LOC’s, schoolraden, OCSG, MZC, CASS, DICOS Zorg voor de personeelsleden Bezorgdheid voor het werkelijk uit mekaar drijven Zinvolle besteding

17 1, Zorg voor personeelsleden
Intentie inbouwen om iedereen aan het werk te houden. Garanties voor het personeel. Goede mensen moeten we kunnen houden. De logica moet worden : ‘We zorgen voor jou’. Maar ook : ‘We zorgen voor elkaar’.

18 1, Zorg voor personeelsleden
TABD Herwerken van afsprakennota 2b zodat we TABD’ers die al langer bij ons werken, zo veel mogelijk beschermd worden. Ieder personeelslid vanaf 300 dagen dienst moet een overzicht krijgen van de gevolgen. Bijzondere zorg voor de mensen die direct nadeel ondervinden (bijv. 1 jaar langer diensten opbouwen).

19 1, Zorg voor personeelsleden
2, TADD’ers Situatie van de TADD’ers die moeten geplaatst worden in een juist perspectief plaatsen : Gebied om iemand te plaatsen wordt kleiner… Maar : er zijn ook minder kandidaten. Afspraken maken over wat gebeurt met TADD’ers die desondanks toch niet kunnen geplaatst worden. Alle TADD’ers inlichten over de verandering !

20 1, Zorg voor personeelsleden
3, TBS/OB (reaffectatie) TBS/OB kan vermeden worden door : Nieuwe affectatie aan een andere school Mutatie

21 TBS/OB bij splitsing Plaatsingsmogelijkheden even groot, maar wel per scholengemeenschap… Sneller overgaan naar Vl. Reaff. Commissie Reaffectatie binnen redelijke afstand van de woonplaats = recht. Zelfs bij echte reaffectatie in bijv. SG-periferie zal een oplossing binnen SG-stad door de Vlaamse Reaffectatiecommissie in dank aanvaard worden. Reaffectatieverplichtingen stoppen niet a/d grenzen van de SG!

22 TBS/OB bij splitsing De voorbije jaren :
Slechts 2 gevallen van echte reaffectatie : 2x een administratief medew. die voor enkele uren naar een andere school moest… Indien slechts 1u : oplossing vanuit de puntenenveloppe SG ! = afspraak ! Bovendien : muteren of nieuwe affectatie zijn ook nog mogelijkheden !

23 2, Vrees om uiteen te drijven
De samenstelling van model C laat niet toe dat de groepen echt uit mekaar drijven. Bovendien : Inbouwen van garanties voor de samenwerking via goede samenwerkingsovereenkomst !

24 Nicolaas en Nicodemus Vraag :
Kan de scholengemeenschap werken als Sint-Nicolaas en Sint-Nicodemus (zwarte Piet) ? Zie je de één, dan zie je de ander !

25 Garanties voor de samenwerking
Werking van de staf blijft zoals nu : Eén kantoor Eén codi Zelfde stafmedewerkers voor beide SGn vzw is het bindmiddel : geen aparte vergaderingen nodig ! Eén bestuurscomité en één cocel 2x DICOS en CASS : vergaderen gezamenlijk en gelijktijdig 2x MZC/OCSG/Reaffectatiecommissie Maar : vergaderen gezamenlijk en gelijktijdig !

26 3, Zinvolle besteding Cfr. bouwen van een huis : NU = LATER =
Uitzicht op het verwerven van een bouwgrond. Eerst beslissen welk bouwwerk we hier op plaatsen (cfr. beleidsnota + voorbereidend werk CASS+DICOS) Dan beslissen of verwerving doorgaat. LATER = Bekijken welke kamers waar komen in ons bouwwerk!

27 3, Zinvolle besteding ptn
= Gezamenlijke bevoegdheid adviescommissie en schoolbesturen + directeurs ! Zal in een globaal actieplan worden opgenomen. Mogelijkheden – enkele voorbeelden : Investeren in mentorenwerking Investeren in meer regiowerking Inzetten op het opvangen van de gevolgen van het M-decreet

28 Naamgeving Vzw SGSNBaO Zo veel mogelijk opereren vanuit de vzw
Daaronder : twee scholengemeenschappen Scholengemeenschap Sint-Nicolaas BaO Noord Scholengemeenschap Sint-Nicolaas BaO Zuid

29

30 We gaan er voor ! Dank !


Download ppt "WELKOM OCSG 12 mei 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google