De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WELKOM OCSG 12 mei 2014 1. NICOLAAS EN NICODEMUS Uitkijken naar een nieuwe vorm van samenwerken binnen de vzw SGSNBaO 2.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WELKOM OCSG 12 mei 2014 1. NICOLAAS EN NICODEMUS Uitkijken naar een nieuwe vorm van samenwerken binnen de vzw SGSNBaO 2."— Transcript van de presentatie:

1 WELKOM OCSG 12 mei 2014 1

2 NICOLAAS EN NICODEMUS Uitkijken naar een nieuwe vorm van samenwerken binnen de vzw SGSNBaO 2

3 Vooraf… Er is een fout gebeurd…! – Kon niet ongedaan gemaakt worden. Maar : – Hierdoor diende zich een grote opportuniteit aan. – We kunnen hier een positieve wending aan de splitsing geven… Zie verder. Geen eigenbelang ! – Geen gevolgen voor de jobs van de staf! – Wel : in het belang van de SG ! – Wel : splitsing = meer werk (doen we graag!) 3

4 Waarom meer middelen ? Een stap vooruit zetten (een beetje ambitieus zijn mag)! Onze slagkracht vergroten ! Eindelijk … iets kunnen doen – Op pedagogisch vlak – Ter ondersteuning van de scholen – Iets meer doen dan kruimels verdelen ! En dit zonder voorafnames ! 4

5 Verandering ? Veranderingen in onze SG zijn vaak moeilijk ! Expertisecentrum – Op een moment dat er meer dan 800 lt meer waren in onze SG zouden we 24 lt ‘afromen’. Circusvoorstelling … Durven we nu de stap wagen ? Met middelen die de overheid ons al jaren ontzegt ? 5

6 SAMENHANG VERANDERINGSPROCESSEN VISIE VISIE VISIE VISIE VISIE VISIE URGENTIE URGENTIE PLAN PLAN MIDDELEN MIDDELEN COMPETENTIES COMPETENTIES =VERANDERING=VERANDERING URGENTIE URGENTIE URGENTIE URGENTIE URGENTIE PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN MIDDELEN MIDDELEN MIDDELEN MIDDELEN MIDDELEN COMPETENTIES COMPETENTIES COMPETENTIES COMPETENTIES COMPETENTIES =VERWARRING=VERWARRING =WEERSTAND=WEERSTAND =CHAOS=CHAOS =FRUSTRATIE=FRUSTRATIE =ANGST=ANGST

7 Verandering ? Oproep om : Objectief proberen te oordelen Het hoofd koel te houden Een stap vooruit te zetten zonder te bruskeren In te zien dat het ontdekken van een fout ook nieuwe inzichten kan meebrengen In solidariteit en in het belang van de organisatie te beslissen ! 7

8 Wat levert het ons op ? Uiteraard : extra punten ! – 192 ptn = 2 1/2 e ambt onderwijzer Meer mogelijkheden om noden te ondersteunen (zie bevraging DICOS) : – Mentorenwerking opzetten – Opvangen gevolgen M-decreet – Regiowerkingen aanzwengelen – Maar toch ook : administratieve en andere ondersteuning ! 8

9 Het oorspronkelijke voorstel 9

10 Bedenkingen bij dit model De ‘nieuwe ‘SG is eerder klein : – Grote bezorgdheden naar de personeelsleden toe Plaats genoeg voor de TADD’ers ? Grote afstand voor mensen die een andere school krijgen (o.a. voor reaffectatie) ! Gaan nieuwe lkrn niet eerder kiezen voor een grote SG ? Periferie ↔ stad – Vrees voor het uit elkaar drijven… 10

11 Het nieuwe model Waarom ? – Er is meer uit de splitsing te halen ! – De rekenfout zet ons aan het denken = opportuniteit! Bedenkingen bij vorig model vallen weg : – Groter comfort voor de personeelsleden van de ‘nieuwe’ SG ! – Echte splitsing is niet meer aan de orde ! 11

12 Model C dus 12

13 Nog meer voordelen model C Afstand voor reaffectatie = beter – Door meer regionale afscheiding (noord-zuid) Mooie mengeling scholen met veel SES-lestijden en met weinig SES-lestijden Periferie is ook ong. regionaal afgescheiden. Reserve aan lln/SG = groot genoeg Iedere school heeft wel een soortgenoot : – Stadskernscholen/periferiescholen – Kleine scholen/grote scholen – Scholen met/zonder vestigingsplaatsen Kan belangrijk zijn bij de plaatsing personeelsleden. 13

14 Algemene bedenkingen splitsing Kansen Stap verder in de ontwikkeling van onze groep. TABD’ers bouwen minder snel rechten op = gunstiger voor goede evaluatie. Bijkomende werkgelegenheid voor 6j. Gesplitste SGn zijn nog heel wat groter dan het Vlaams gemiddelde ! 14

15 Algemene bedenkingen splitsing Opletten voor… Botsing van het belang van onze organisatie (SG) en het belang van de individuele personeelsleden! – 61 van de ong. 700 personeelsleden verwerven dit of volgend j recht op TADD Personeelsleden hebben slechts recht op TADD in deel van de oorspronkelijke SG. – Sommigen behouden wel nog 5j hun rechten in de andere SG ! Enkele personeelsleden zullen 1j langer moeten bouwen aan hun recht op TADD 15

16 Aandachtspunten vergaderingen Vanuit : LOC’s, schoolraden, OCSG, MZC, CASS, DICOS 1.Zorg voor de personeelsleden 2.Bezorgdheid voor het werkelijk uit mekaar drijven 3.Zinvolle besteding 16

17 1, Zorg voor personeelsleden – Intentie inbouwen om iedereen aan het werk te houden. – Garanties voor het personeel. – Goede mensen moeten we kunnen houden. – De logica moet worden : ‘We zorgen voor jou’. Maar ook : ‘We zorgen voor elkaar’. 17

18 1, Zorg voor personeelsleden 1.TABD – Herwerken van afsprakennota 2b zodat we TABD’ers die al langer bij ons werken, zo veel mogelijk beschermd worden. – Ieder personeelslid vanaf 300 dagen dienst moet een overzicht krijgen van de gevolgen. – Bijzondere zorg voor de mensen die direct nadeel ondervinden (bijv. 1 jaar langer diensten opbouwen). 18

19 1, Zorg voor personeelsleden 2, TADD’ers – Situatie van de TADD’ers die moeten geplaatst worden in een juist perspectief plaatsen : Gebied om iemand te plaatsen wordt kleiner… Maar : er zijn ook minder kandidaten. – Afspraken maken over wat gebeurt met TADD’ers die desondanks toch niet kunnen geplaatst worden. – Alle TADD’ers inlichten over de verandering ! 19

20 1, Zorg voor personeelsleden 3, TBS/OB (reaffectatie) TBS/OB kan vermeden worden door : – Nieuwe affectatie aan een andere school – Mutatie 20

21 TBS/OB bij splitsing Plaatsingsmogelijkheden even groot, maar wel per scholengemeenschap… Sneller overgaan naar Vl. Reaff. Commissie Reaffectatie binnen redelijke afstand van de woonplaats = recht. – Zelfs bij echte reaffectatie in bijv. SG-periferie zal een oplossing binnen SG-stad door de Vlaamse Reaffectatiecommissie in dank aanvaard worden. Reaffectatieverplichtingen stoppen niet a/d grenzen van de SG! 21

22 TBS/OB bij splitsing De voorbije jaren : – Slechts 2 gevallen van echte reaffectatie : 2x een administratief medew. die voor enkele uren naar een andere school moest… – Indien slechts 1u : oplossing vanuit de puntenenveloppe SG ! = afspraak ! Bovendien : muteren of nieuwe affectatie zijn ook nog mogelijkheden ! 22

23 2, Vrees om uiteen te drijven De samenstelling van model C laat niet toe dat de groepen echt uit mekaar drijven. Bovendien : – Inbouwen van garanties voor de samenwerking via goede samenwerkingsovereenkomst ! 23

24 Nicolaas en Nicodemus Vraag : Kan de scholengemeenschap werken als Sint- Nicolaas en Sint-Nicodemus (zwarte Piet) ? Zie je de één, dan zie je de ander ! 24

25 Garanties voor de samenwerking Werking van de staf blijft zoals nu : – Eén kantoor – Eén codi – Zelfde stafmedewerkers voor beide SGn – vzw is het bindmiddel : geen aparte vergaderingen nodig ! – Eén bestuurscomité en één cocel 2x DICOS en CASS : vergaderen gezamenlijk en gelijktijdig – 2x MZC/OCSG/Reaffectatiecommissie Maar : vergaderen gezamenlijk en gelijktijdig ! 25

26 3, Zinvolle besteding Cfr. bouwen van een huis : NU = – Uitzicht op het verwerven van een bouwgrond. – Eerst beslissen welk bouwwerk we hier op plaatsen (cfr. beleidsnota + voorbereidend werk CASS+DICOS) – Dan beslissen of verwerving doorgaat. LATER = – Bekijken welke kamers waar komen in ons bouwwerk! 26

27 3, Zinvolle besteding ptn = Gezamenlijke bevoegdheid adviescommissie en schoolbesturen + directeurs ! Zal in een globaal actieplan worden opgenomen. Mogelijkheden – enkele voorbeelden : – Investeren in mentorenwerking – Investeren in meer regiowerking – Inzetten op het opvangen van de gevolgen van het M- decreet –…–… 27

28 Naamgeving Vzw SGSNBaO – Zo veel mogelijk opereren vanuit de vzw – Daaronder : twee scholengemeenschappen Scholengemeenschap Sint-Nicolaas BaO Noord Scholengemeenschap Sint-Nicolaas BaO Zuid 28

29 29

30 We gaan er voor ! 30


Download ppt "WELKOM OCSG 12 mei 2014 1. NICOLAAS EN NICODEMUS Uitkijken naar een nieuwe vorm van samenwerken binnen de vzw SGSNBaO 2."

Verwante presentaties


Ads door Google