De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Strategisch Management MBA. Wat is strategie? Strategie als... Plan: de bedoelde strategie Patroon: de uitgevoerde strategie Positie: plaatsen van produkten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Strategisch Management MBA. Wat is strategie? Strategie als... Plan: de bedoelde strategie Patroon: de uitgevoerde strategie Positie: plaatsen van produkten."— Transcript van de presentatie:

1 Strategisch Management MBA

2 Wat is strategie?

3 Strategie als... Plan: de bedoelde strategie Patroon: de uitgevoerde strategie Positie: plaatsen van produkten in markten Perspectief: de unieke wijze waarop de organisatie werkt Plot: een manoeuvre

4 Wat is strategie? Strategie biedt de grote lijn het perspectief op de langere termijn geeft richtingsgevoel, is een kompas

5 Strategie is ….  Doelbewust doormodderen  Met richtingsgevoel, tegelijkertijd  Lerend met half werk  Met veel gevoel voor hetgeen er in de frontlijn van de organisatie gebeurt

6 Strategie is ….  Niet meer strategie dan noodzakelijk  Iets bijzonder slims doen  Spel en discipline (Jacobs)

7 Strategie gaat over...  Wie zijn we, Wat willen we bereiken, waarvoor willen we bekend staan, wat kennen we, wat kunnen we?  Wat gebeurt er in de buitenwereld en hoe verhouden wij ons daartoe?

8 Strategie is een werkwoord Kiezen Benutten van kansen Benutten van beperkte vrijheidsgraden in je voordeel Proces van leren, reflecteren, al doende, al spelend. Strategie is dus een produkt, maar vooral: een proces.

9 “ Great Strategies, like great works of art or great scientific discoveries, call for technical mastery in the working out but originate in insights that are beyond the reach of conscious analysis” Kenichi Omae, The Mind of the Strategist

10 Kortom: Een strateeg vraagt zich af: “ Wat zijn de goede dingen om te doen?” Een manager vraagt zich af: Hoe doen we de (goede) dingen goed?

11 Strategie is niet: Het beleid De planning en control cyclus De targets, PI’s,.... Kortom: de bekende gebedsmolens van organisaties

12 Laat ons strategie ontmythologiseren: De illusie van de maakbaarheid De illusie van de rationaliteit De illusie dat een goede methode automatisch tot een goede strategie leidt...

13 Strategisch denken en werken is:  Kennis  Vaardigheden  Attitude

14 Kennis:  Embodied knowledge van methodes en modellen: SWOT, Porter, scenariostudie.. etc. etc.  En uiteraard van ontwikkelingen in de omgeving, markt, van spelregels,in het netwerk, etc. etc.

15 Vaardigheden  Zien, observeren, signalen opvangen  Reflecteren, sudderen, patronen herkennen  Eigen aannames herkennen en ter discussie kunnen stellen  Met paradoxen kunnen omgaan  Leren op double loop niveau

16 Attitude  Onzekerheid opzoekend  Risicobereidheid  Bereidheid te kiezen...

17 Hoe krijgt strategie vorm? 1.Strategische vragen formuleren 2.Gedisciplineerd onderzoeken 3.Beslissen en uitvoeren 4.Leren als continu proces

18 Het strategisch profiel: Doorlopende basis voor strategie Start- of basisdocument waarin je je organisatie vanuit strategisch perspectief beschrijft. Zo zijn we, zo zien we onszelf, welke keuzes maken we, etc. Vaak is het ‘wat iedereen weet en vanzelfsprekend vindt, iedereen: behalve de buistenstaander.

19 Strategisch profiel Missie Doelstellingen Markt of werkterrein Doelgroepen Produkten, diensten Distributie etc.. Wat is onze huidige strategie? Welke strategie is dit? Hoe effectief zijn we?...

20 De 12 P’s van systematische strategische afweging  Play  Pattern  Profile  Panacea  Position  Power Bron: Jacobs “Spel en discipline”  Process  Partnership  Politics  Perspective  Ploy  Plan

21 Strategie in een snel veranderende markt, kan dat?  Visie en kernwaarden  Gevoel van identiteit  Duidelijke wenkend perspectief of Big Hairy Audacious Goals  Organisatie soepel houden

22 Twee eisen aan elke organisatie: Huidige organisatie zodanig runnen dat aan de huidige uitdagingen het hoofd kan worden geboden Die activiteiten zodanig uitvoeren dat de onderneming ook de uitdagingen van morgen aankan. Strategie in een snel veranderende markt

23 De flexibele organisatie wordt belemmerd door:  De mens: ervaring heeft een prijs  Structuren: de complexiteitscatastrofe  De middelen Strategie in een snel veranderende markt

24 De prijs van de ervaring  We slaan voortdurend ‘als-dan’ regels op  Deze ervaring is gebouwd op feedback  Er groeit een complexe hiërarchie van regels Strategie in een snel veranderende markt

25 De prijs van de ervaring Nadeel: de regels roesten vast, we verzetten ons tegen ervaringen die niet passen in ons systeem. Voordeel: we kunnen snel adequaat inspelen op een nieuwe situatie Strategie in een snel veranderende markt

26 De prijs van de ervaring  Jonge mensen eenvoudige en ondiepe set, maken nog fouten, stellen nog vlot bij.  Aan de top van de organisatie: ervaren en succesvolle mensen, ervaring opgebouwd in een stabiele omgeving.  maar: moeilijk om bij te stellen als omgeving verandert. Strategie in een snel veranderende markt

27 De complexiteitscatastrofe  Veel onderlinge verbindingen  Veel onderlinge afhankelijkheden  Stijgende kans op conflicten: wat goed is voor de een, kan slecht zijn voor de ander.  Complexiteit kan zo groot zijn dat een systeem volledig vastloopt en geen verandering aankan.  Strategie in een snel veranderende markt

28 Bedrijfsmiddelen Ingezet om kansen te benutten Elke inzet is een keuze En een beperking in het verkennend vermogen van de onderneming  Strategie in een snel veranderende markt

29 Overwinnen van de obstakels voor veranderingen = veranderen van de hardware en van de software  Strategie in een snel veranderende markt

30 Veranderingen in hardware Hiërarchie verminderen Autonomie vergroten Diversiteit aanmoedigen  Strategie in een snel veranderende markt

31 Veranderingen in software Samenwerkingsnormen Prestatienormen Innovatienormen  Strategie in een snel veranderende markt

32 Blue Ocean Strategie = creëren van onbetreden markten, concurrentie wordt irrelevant + klanten aantrekken die tot nu toe geen klant waren in de business = grenzen van bestaande industrie openbreken + spelregels loslaten

33 Paradigma van red ocean strategy Paradigma is competitie Grenzen van de markt zijn duidelijk, spelregels ook Thema’s zijn: marktaandeel, competitive advantage, markt uitmelken (cash cows),.. Kenmerken: aanbod is groter dan de vraag, produkten lijken op elkaar, merken lijken op elkaar, klanten kopen op prijs, klantentrouw is laag.

34 Kenmerken van blue ocean strategy Het gaat niet om technologische vernieuwingen. Vaak wordt technologie versimpeld. Technologie wordt eerder verbonden aan wat klanten waarderen. Zittende partijen : blue ocean ligt naast je! Eenheid is niet bedrijf, maar strategie Ontstaat niet bij R&D maar bij management, strategen

35 Red Ocean Omgevingsdeterminisme Blue Ocean Reconstructivisme

36


Download ppt "Strategisch Management MBA. Wat is strategie? Strategie als... Plan: de bedoelde strategie Patroon: de uitgevoerde strategie Positie: plaatsen van produkten."

Verwante presentaties


Ads door Google