De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kwaliteitszorg…. U een zorg? 15 april 2008 CSG Prins Maurits.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kwaliteitszorg…. U een zorg? 15 april 2008 CSG Prins Maurits."— Transcript van de presentatie:

1 Kwaliteitszorg…. U een zorg? 15 april 2008 CSG Prins Maurits

2 Project Stimulans 3 jarig traject 1-1-2008 tot 31-12-2010 85% van de scholen/afdelingen PrO doet mee (145) Ambitie: PrO 25% beste scholen voor VO 3 Subdoelen: –Opzetten/borgen cyclus kwaliteitszorg –Opbrengsten in beeld brengen –Werken aan een goede verslaglegging

3 Kwaliteitszorg omvat: Activiteiten, procedures en instrumenten Met als doel om op een: Permanente Systematische en Cyclische wijze Kwaliteit van het onderwijs te: Bepalen / definiëren, in te richten, toe te passen, te borgen en continue te verbeteren

4 Kwaliteitszorg begint bij jou! Iedereen is verantwoordelijk voor kwaliteitsverbetering en het begint in je eigen omgeving.

5 Kwaliteitszorg is van iedereen die bij de school is betrokkenen Management: aansturing processen Personeel: professioneel handelen Leerlingen: betrokkenheid eigen leerproces Ouders/verzorgers: partner Schoolomgeving: maatschappelijke verantwoordelijkheid

6 Kwaliteitszorg Neem nooit aan … dat je weet wat jouw klanten, leerlingen /ouders, denken en willen!

7 Kwaliteitszorg meer concreet Doen we de goede dingen? Doen we die dingen goed? Hoe weten we dat? Vinden anderen dat ook? Wat doen we met die kennis en informatie?  Noodzaak voor een kwaliteitssysteem? En zo ja,waar hebben we het dan over?

8 Noodzaak van een kwaliteitssysteem? We verwachten hoge kwaliteit We willen dat jullie aan standaarden voldoen Leerlingen en ouders Wij kunnen het beter met minder Wij voldoen al aan standaarden Wij leveren een diploma Concurrenten Hoe constant verbeteren en het geleerde echt blijven toepassen in onze school? Waar is dat document dat ik nodig heb? Wat wordt er van mij verwacht? Welke richting gaan we op? Hoe houd ik mijn expertise op peil? etc. Financiën OK? Beheersbare risico’s? Juiste missie en visie? Leerkrachten en overig personeel Bestuur Directie

9 Inhoud kwaliteitssysteem Toetsing: Zelf evaluatie Kern-doelstellingen Interne audits Proces evalutatie Externe audits Documentatie: Handboek kwaliteit Processen/procedures Functie/taak omschrijvingen Werk instructies/coaching IOP/Portfolio/Behaalde resultaten Etc. etc. Management: Visie/missie Strategie Interne standaarden Doelstellingen/doelen SMART metingen Verbeter plan/planning Standaarden: Deming (P-D-C-A) Goede voorbeelden Wet en regelgeving Inspectiekader Leveranciers/partners: Contracten Lesmaterialen Stages Sturing Middelen Intern Extern

10 Inrichten kwaliteitsproces Benadering Toepassing Opzet Bestaan Werking Resultaat Kwaliteitssyteem (processen, procedures, etc.) gedefineerd Opzet is aanwezig en bekend in de gehele school/organisatie Demonstreerbare toepassing en discipline in de uitvoering en werkhouding/attitude Resultaat voor stakeholders (leerling/ouders, leerkrachten bestuur/directie, & omgeving)

11 Opzet, bestaan, werking, fietsen! Jong geleerd, oud gedaan Verbeterproces

12 Waar is iedereen mee bezig? Verbeterproces Leveren kwaliteit is teamwerk!

13 Verbetercyclus en -rapportage Definieer doelstellingen en processen noodzakelijk om resultaten te behalen in overeenstemming met eisen van de klanten en de visie van de eigen organisatie (opzet) Implementeer de processen (bestaan, werking) Monitor en meet in hoeverre processen en producten in overeenstemming zijn met de doelstellingen, visie van de organisatie en eisen van de klant. Rapporteer de resultaten. (resultaat) Neem actie om de resultaten van het verbeter proces continue te meten en aan de hand daarvan te leren. Plan DoCheck Act Learn Meten kan bijvoorbeeld via: zelf-evaluatie, verbeterproces evaluatie, rapporteren over bereikte doelstellingen, etc.

14 Ontwikkelingsniveau: 5Optimaal 4Beheerst 3Gedefinieerd 2Herhaalbaar 1 Beginfase Verbeteren Borging Prikkels Ambities Inspiratie Act /

15 Continue verbeterproces Plan Do Check Act Learn Plan Do Check Act Learn Plan Do Check Act Learn Borg 5432154321

16 Kwaliteitsverbetering kost geld …… Maar brandjes blussen kost nog veel meer ……

17 Kwaliteitsmeting Wanneer is niveau onvoldoende, voldoende of te hoog? Verwachting leerling/ouders Kwaliteitsverschil Afgesproken kwaliteitsniveau Huidige kwaliteitsniveau

18 Instrument ProZO Kader voor Zelfevaluatie Management en personeel Leerlingen Ouders Stagebedrijven Partners in de omgeving van de school Dossieronderzoek

19 Afgenomen enquêtes ProZO 2008-2009 5 enquêtes 4 enquêtes 3 enquêtes 2 enquêtes 1 enquête 0 enquête 18 scholen 24 scholen 22 scholen 24 scholen 8 scholen 5 scholen

20 Waarom geen 5 enquêtes afgenomen? Bewuste planning/selectie (31 scholen) Tijdgebrek (17 scholen) Gebruik ander instrument (5 scholen) Verhuizing school (4 scholen) Partners geen relevante groep (4 scholen) Onvoldoende respons (4 scholen)

21 Activiteiten na afname enquêtes Consentgesprek gevoerd? Ontwikkelagenda opgesteld? Volledige kwaliteitscyclus doorlopen? 79 scholen 80,6 % 80 scholen 80,8 % 55 scholen 55,6 %


Download ppt "Kwaliteitszorg…. U een zorg? 15 april 2008 CSG Prins Maurits."

Verwante presentaties


Ads door Google