De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

INFORMATIE-AVOND GROEP

Verwante presentaties


Presentatie over: "INFORMATIE-AVOND GROEP"— Transcript van de presentatie:

1 INFORMATIE-AVOND GROEP 3 2014 -2015

2 Even voorstellen: Juf Wieske Simonetti : donderdag ouders
Juf Trudy Lubbe: maandag, dinsdag, (groepsleerkracht) woensdag en vrijdag Juf Wieske Simonetti : donderdag ouders

3 overstapochtend Door de tunnel naar groep 2-3
Tijdens de overstapochtend in juni

4 De werkwijze in de klas Vanaf 8.20 uur komen de kinderen in
de klas. U brengt ze, in principe, tot aan de deur. De kinderen praten even met elkaar of met de juf. Ze mogen ook een boek pakken, tekenen of met de klei spelen. Om 8.30 uur willen we echt beginnen! Groepsleiders dagritmekaarten

5 Wat leren de kinderen in groep 3 ?
De leerstof

6 Rekenen groep 3

7 Rekenwerkboek groep 3

8 Rekenen groep 3 -Getalbegrip:
getallenlijn (eerst tot 20 en 40 aan het eind tot en met 100 ), tellen (heen en terug), splitsen van getallen, tellen in sprongen van 5 en 10. -Optellen en aftrekken eerst tot en met 10 , dan tot en met 20. -Meten: lengte, gewicht etc. -Geld: verkenning van munten en biljetten, bedragen neerleggen. -Tijd: hele uren op analoge klok, dagen van de week, verkenning tijd. -Meetkunde: blokkenbouwsels, plattegronden etc. We werken op drie niveaus!!!!

9 Rekenen groep 3 We werken in blokken van 4 of 5 weken.
Na ieder blok een toets Ongeveer 2 keer per week werken de kinderen op de computer of laptop

10 Leessleutel groep 3 De leessleutel heeft 16 thema’s.
Elk thema duurt 2 weken. Aandacht voor taal, dus ook uitbreiding woordenschat, en lezen. Bijna iedere dag leren we een woord of een letter. Erg belangrijk: korte o,i,a,u en e of lange klank oo, aa,uu en ee De methode heeft diverse werkvormen die het leesplezier bevorderen. Dat heeft een heel positief effect op de resultaten.

11 Leessleutel groep 3 De materialen:
En materialen van veilig leren lezen

12 Letters en woorden Klankgebaren (Spreekbeeld) Letterschrift
Woorden schrijven en tekenen voor letterbord Letterdoosje themahoek

13 Kikker en beer

14

15 Schrijven groep 3 We werken met de methode Schrijven in de basisschool. We starten met voorbereidend schrijven en cijfers. Daarnaast schrijven de kinderen ook de letter die we leren. We schrijven met een schrijfpotlood

16 Goede potloodhantering…..
linkshandig rechtshandig

17 Leefstijl Sociaal-emotionele vaardigheden 6 thema’s
Verschillende werkvormen Groepen worden willekeurig samengesteld Energizers Lentekriebels

18 identiteit Dagopeningen Stiltemomenten Voorlezen uit de bijbel
filosoferen Naar de kerk met Kerstmis en Pasen projecten We werken dit schooljaar ook weer met thema’s. Bij elk thema hoort een spreuk en een poster. Ongeveer elke 2 maanden komt er een nieuwe poster in de klas te hangen. We gaan met het thema aan de slag door er over te praten, er over te werken en door naar verhalen te luisteren die vaak uit de bijbel komen. Dit jaar starten we met het thema: vriendelijkheid

19 Zelfstandig werk/weektaak
Verlengde instructie of verrijking. Activiteiten zoals letterschrift, werken in hoeken, spelletjes bijvoorbeeld kwartet of Halli Galli. We Leren plannen We leren zelfstandig oplossen Juf werkt aan instructietafel met kinderen.

20

21

22 Computers en laptops Ieder kind mag
zijn eigen koptelefoon meenemen, voorzien van naam.

23 Wereldoriëntatie groep 3
Geschiedenis (Bij de tijd) Aardrijkskunde (De blauwe planeet) Leefwereld en techniek (Ontdekkasteel) Verkeer (Rondje verkeer) 3 verkeersweken: fietsoefeningen, educatieve wandeling door de wijk. Hulp van ouders gevraagd!

24 Muziek en creatief Muziek van meester Han (om de 2 weken) en van juf Wieske Creatief Tekenen Handvaardigheid Vieringen

25 Gym groep 3 Wanneer? Maandag (groot materiaal van meester Nico)
Donderdag (spelles juf Wieske) Niet vergeten gymspullen mee te nemen! -T-shirt en korte broek of -Gympakje -Gymschoenen (stevige / geen balletschoentjes) Donderdagmiddag gaat de gymtas weer mee naar huis!

26 Ouderhulp Klassenouder (moeder Dani en moeder Kyan)
Hoofdluisouders (moeder Kyan, moeder Kenji) Bibliotheekouders voor mee naar bibliotheek Stevenshof op woensdag (moeder Fleur, moeder Nienke en moeder Maartje) Verkeerslessen Excursies klusjes Leesouders (herh. Tekstlezen)

27 Overige zaken No blame Lijst telefoonnummers/mailadressen Thematafel
Allergieën/ziekten/andere bijzonderheden kinderen Informatie op de website bibliotheek

28 Eten en drinken Wij wassen onze handen voor de lunch. Denkt u aan:
-gezond eten en drinken mee. -namen op de bekers en bakjes.

29 Rapport en gesprekken Resultaten van de kinderen worden nauwkeurig
gevolgd door observaties, dagelijks werk, methodegebonden toetsen en cito-toetsen. twee keer per jaar rapportgesprekken: november, maart en juli (alleen indien nodig). Drie keer per jaar een rapport. Gesprekken met de leerkracht na schooltijd en ook graag na schooltijd daar een afspraak voor maken. Bijzonderheden graag melden!

30 Vervolg… “Huiswerk” Trakteren
(thuisleesbladen) groep Trakteren Vertrouwenspersonen voor de kinderen: Nico Niersman en Debbie Hollaar

31 Tot slot Heeft u nog vragen? Materialen en methodes bekijken
Denkt u aan de telefoonlijst/maillijst en ouderhulplijst? (a.u.b. ook naam kind) Graag tot ziens!


Download ppt "INFORMATIE-AVOND GROEP"

Verwante presentaties


Ads door Google