De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie pakketstudies Raadsvergadering Utrecht Peter Smit.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie pakketstudies Raadsvergadering Utrecht Peter Smit."— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie pakketstudies Raadsvergadering Utrecht Peter Smit

2 1 Organisatie Programmabureau VERDER en het UVVB Het Utrechts Verkeer- en Vervoer Beraad (UVVB), bestuurders van: ●Provincie ●BRU ●Gewest Eemland ●Gewest Gooi- en Vechtstreek ●Gemeente Utrecht ●Gemeente Hilversum ●Gemeente Amersfoort +de minister van V&W samen ondertekenden zij in 2006 de ‘bestuursovereenkomst’ met als doel ‘een goede auto-, OV en fietsbereikbaarheid van de regio Utrecht te realiseren’

3 2 Studiegebieden

4 3 Inhoudelijke pijlers ●Economische vitaliteit : bereikbaarheid belangrijkste werkkernen. ●Duurzaamheid : werken vanuit ladder van Verdaas: 1.Een ruimtelijke visie en programma 2.Anders betalen voor mobiliteit 3.De mogelijkheden voor mobiliteitsmanagement 4.Een optimalisatie van het OV 5.De mogelijkheden van benutting 6.Aanpassingen van bestaande infrastructuur 7.Een onderbouwing van de noodzaak tot nieuwe infrastructuur ●Aantoonbare kostenefficiënte oplossingen

5 4 Het VERDERpakket zie nota UVVB +/- €50 mln +/- €75 mln 12 november 2008

6 5 No-regrets hoogwaardig fietsnetwerk ring, leenfietsen en P&R VRI’s en comfort- verbetering Amster- damsestraatweg VRI’s en comfortverbetering Utrecht - Nieuwegein P+R Lage Weide/Leidsche Rijn Leenfietsen station Utrecht-Zuilen VRI’s en comfortverbetering Uithof - Utrecht

7 6 HOV Westtangent: Nieuwegein, Leidsche Rijn, Maarssen Versterken Ringlijn 10 Nieuwe verbinding Uithof - Lunetten Fietsbrug Oog in Al Fietsbrug aansluiten op perrons OVT Basispakket fietsmaatregelen en OV ring 6x per uur intercity’s naar Den Bosch, Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Arnhem

8 7 Overzicht stand van zaken van de verschillende pakketonderdelen ●No regrets : UVVB voorstel gereed sinds 10 september, voorgelegd aan B&W’s dd 8/12, besluit AB BRU 17/12. Voorbereiding uitvoering gestart. ●Basis : UVVB voorstel gereed sinds 12 november, voorgelegd aan B&W’s dd 8/12, besluit DB BRU 19 januari, AB BRU 18 maart. ●Plus : 2 projecten naar basis, 1 afgevallen, rest nader onderzoek ●Aanvullend : wordt ontwikkeld vanuit opgeschoonde groslijst. ●VERDEROP : UVVB beraadt zich op inzet ●Planstudies : startnotities zijn gepubliceerd

9 8 Besluitvormingsroute pakketstudies 1.No regret, Basis en Plus behandeling in UVVB 2.Besluitvorming colleges, raden en staten: 1.Besluit no regretmaatregelen en basismaatregelen(incl. budget) 2.Reactie op financieel arrangement en contracten 3.Informeren over aanvullend en planstudies 3.Vaststellen def pakket no regret en basis door UVVB 4.Aanvullend pakket en trechtering planstudies in UVVB 5.Informeren colleges over aanvullend pakket en planstudies 6.Informeren aanvullend en planstudies raden en staten 7.Vaststellen definitief VERDERpakket door UVVB 8.Besluit colleges, raden en staten over VERDERpakket 1.Kennisnemen van VERDERpakket 2.Besluit maatregelen binnen eigen bevoegdheid 3.Reserveren financiën aanvullend pakket Sept – 12 nov Dec – Maart Medio 2009 Versie 24 november 2008 Najaar 2009

10 9 Besluitvorming in de raad Wat vragen wij aan u? ●Besluitvorming over no-regret en basispakket in de Utrechtse raad voor 1 maart ●Gemeenten zijn beheerder van bijvoorbeeld fietspaden ●Gemeenten wordt gevraagd 10% bij te dragen (normaal BDU : 30%) ●Nu nog geen volledige duidelijkheid over de financiële inspanning per gemeente, in februari 2009 komt daartoe een financieel voorstel voor het no- regret-pakket en de basismaatregelen fiets ●Voor andere inhoudelijke sporen (RVM) gelden andere financiële afspraken

11 10

12 Presentatie planstudies Raadsvergadering Utrecht Inge van Leijenhorst / Mascha Lichtendahl

13 12 Procedures ●Startnotitie Inspraak en advies Commissie MER ●Vaststellen richtlijnen ●Ontwerp Besluit en Milieueffectrapportage (MER) Inspraak ●Besluit Bezwaar en beroep

14 13 Vier planstudies ●A27/A1 Utrecht-knooppunt Eemnes-Amersfoort ●A28 Utrecht-Amersfoort ●Knooppunt Hoevelaken ●Ring Utrecht ●Daarnaast afstemming met RWS projecten op A2, A12, A28, A27, A1

15 14 Opstellen voorkeursalternatief ●Planning: zomer 2009 ●Om keuze te kunnen maken inzicht in: verkeerskundig oplossend vermogen Milieueffecten Kosten Maakbaarheid Interactie RO Inpassingsmogelijkheden

16 15 Informatieavonden Ring Utrecht ●5 december tot 16 januari inspraak ●Voorlichtingsavonden ring –10 december Nieuwegein –16 december Overvecht –8 januari Lunetten –12 januari Leidsche Rijn ●12 januari ook formele hoorzitting

17 16 Verbreden; Volle ring

18 17 Verbreden; Halve ring

19 18 Verbreden; Sorteren

20 19 Spreiden


Download ppt "Presentatie pakketstudies Raadsvergadering Utrecht Peter Smit."

Verwante presentaties


Ads door Google