De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Organisatie Programmabureau VERDER en het UVVB

Verwante presentaties


Presentatie over: "Organisatie Programmabureau VERDER en het UVVB"— Transcript van de presentatie:

0 Presentatie pakketstudies Raadsvergadering Utrecht
Peter Smit

1 Organisatie Programmabureau VERDER en het UVVB
Het Utrechts Verkeer- en Vervoer Beraad (UVVB), bestuurders van: Provincie BRU Gewest Eemland Gewest Gooi- en Vechtstreek Gemeente Utrecht Gemeente Hilversum Gemeente Amersfoort + de minister van V&W samen ondertekenden zij in 2006 de ‘bestuursovereenkomst’ met als doel ‘een goede auto-, OV en fietsbereikbaarheid van de regio Utrecht te realiseren’

2 Studiegebieden

3 Inhoudelijke pijlers Economische vitaliteit : bereikbaarheid belangrijkste werkkernen. Duurzaamheid : werken vanuit ladder van Verdaas: Een ruimtelijke visie en programma Anders betalen voor mobiliteit De mogelijkheden voor mobiliteitsmanagement Een optimalisatie van het OV De mogelijkheden van benutting Aanpassingen van bestaande infrastructuur Een onderbouwing van de noodzaak tot nieuwe infrastructuur Aantoonbare kostenefficiënte oplossingen

4 Het VERDERpakket zie nota UVVB
+/- €50 mln +/- €75 mln 12 november 2008

5 No-regrets hoogwaardig fietsnetwerk ring, leenfietsen en P&R
VRI’s en comfort- verbetering Amster- damsestraatweg Leenfietsen station Utrecht-Zuilen VRI’s en comfortverbetering Uithof - Utrecht P+R Lage Weide/Leidsche Rijn VRI’s en comfortverbetering Utrecht - Nieuwegein

6 Basispakket fietsmaatregelen en OV ring
Versterken Ringlijn 10 Fietsbrug Oog in Al 6x per uur intercity’s naar Den Bosch, Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Arnhem Fietsbrug aansluiten op perrons OVT Nieuwe verbinding Uithof - Lunetten HOV Westtangent: Nieuwegein, Leidsche Rijn, Maarssen

7 Overzicht stand van zaken van de verschillende pakketonderdelen
No regrets : UVVB voorstel gereed sinds 10 september, voorgelegd aan B&W’s dd 8/12, besluit AB BRU 17/12. Voorbereiding uitvoering gestart. Basis : UVVB voorstel gereed sinds 12 november, voorgelegd aan B&W’s dd 8/12, besluit DB BRU 19 januari, AB BRU 18 maart. Plus : 2 projecten naar basis, 1 afgevallen, rest nader onderzoek Aanvullend : wordt ontwikkeld vanuit opgeschoonde groslijst. VERDEROP : UVVB beraadt zich op inzet Planstudies : startnotities zijn gepubliceerd

8 Besluitvormingsroute pakketstudies
Sept – 12 nov No regret, Basis en Plus behandeling in UVVB Besluitvorming colleges, raden en staten: Besluit no regretmaatregelen en basismaatregelen(incl. budget) Reactie op financieel arrangement en contracten Informeren over aanvullend en planstudies Vaststellen def pakket no regret en basis door UVVB Aanvullend pakket en trechtering planstudies in UVVB Informeren colleges over aanvullend pakket en planstudies Informeren aanvullend en planstudies raden en staten Vaststellen definitief VERDERpakket door UVVB Besluit colleges, raden en staten over VERDERpakket Kennisnemen van VERDERpakket Besluit maatregelen binnen eigen bevoegdheid Reserveren financiën aanvullend pakket Dec – Maart Medio 2009 Najaar 2009 Versie 24 november 2008

9 Besluitvorming in de raad Wat vragen wij aan u?
Besluitvorming over no-regret en basispakket in de Utrechtse raad voor 1 maart Gemeenten zijn beheerder van bijvoorbeeld fietspaden Gemeenten wordt gevraagd 10% bij te dragen (normaal BDU : 30%) Nu nog geen volledige duidelijkheid over de financiële inspanning per gemeente, in februari 2009 komt daartoe een financieel voorstel voor het no-regret-pakket en de basismaatregelen fiets Voor andere inhoudelijke sporen (RVM) gelden andere financiële afspraken

10

11 Presentatie planstudies Raadsvergadering Utrecht
Inge van Leijenhorst / Mascha Lichtendahl

12 Procedures Startnotitie Vaststellen richtlijnen
Inspraak en advies Commissie MER Vaststellen richtlijnen Ontwerp Besluit en Milieueffectrapportage (MER) Inspraak Besluit Bezwaar en beroep

13 Vier planstudies A27/A1 Utrecht-knooppunt Eemnes-Amersfoort
A28 Utrecht-Amersfoort Knooppunt Hoevelaken Ring Utrecht Daarnaast afstemming met RWS projecten op A2, A12, A28, A27, A1

14 Opstellen voorkeursalternatief
Planning: zomer 2009 Om keuze te kunnen maken inzicht in: verkeerskundig oplossend vermogen Milieueffecten Kosten Maakbaarheid Interactie RO Inpassingsmogelijkheden

15 Informatieavonden Ring Utrecht
5 december tot 16 januari inspraak Voorlichtingsavonden ring 10 december Nieuwegein 16 december Overvecht 8 januari Lunetten 12 januari Leidsche Rijn 12 januari ook formele hoorzitting

16 Verbreden; Volle ring

17 Verbreden; Halve ring

18 Verbreden; Sorteren

19 Spreiden


Download ppt "Organisatie Programmabureau VERDER en het UVVB"

Verwante presentaties


Ads door Google