De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stamboom der Rijksbaronnen Ripperda & Cosijn von Ripperda

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stamboom der Rijksbaronnen Ripperda & Cosijn von Ripperda"— Transcript van de presentatie:

1 Stamboom der Rijksbaronnen Ripperda & Cosijn von Ripperda

2 Tabel I Unico Ripperda v. Farmsum († 1400) Siabbe Ripperda
X Ailske Ripperda Hiddeke Ripperda v. Oosterwijtwerd & Dijkhuizen X Focko Ukena v. Brokum v. Oosterwijtwerd & Dijkhuizen Bauwa Ripperda X Ewo v. Ewsum Hayo Ripperda v. Farmsum Unico Ripperda v. Farmsum & Loppersum Rijksbaron, 1474 († 1474) X Ulske Ukena v. Brokum v. Oosterwijtwerd & Dijkhuizen Bolo Ripperda X N.N. Rengers Hayo Ripperda v. Farmsum († 6/12/1504) X Eylcke v. Houwerda v. Appingedam († 1497) Wiska Ripperda X Haico II v. Oldersum v. Faldern (circa 1432) Focco Ripperda (± 1456 – † 29/6/1480) X Frauwke Onsta v. Sauwerd Eggerik Ripperda v. Oosterwijtwerd & Dijkhuizen (± 1456 – † 1537) X 1. Tryntie v. Godlinze X 2. Aleyt v. Buckhorst v. Boxbergen (1480) Hiddeke Ripperda (± 1457 – † 11/11/1527) X Edzard Manninga v. Pewsum, Loquardt & Bergum Ecca Ripperda (± 1458) X Occo ten Broecke v. Loquardt & Rysum Hilania Ripperda (± 1459 – † 1537) X Johan v. Buckhorst v. Boxbergen Peter Ripperda v. Winsum X Johanna Rengers v. Scharmer & Dijksterhuis Tak v. Farmsum Zie Tabel II Tak v. Oosterwijtwerd Zie Tabel III Tak v. Winsum Zie Tabel IV

3 Joachim Jacob Ripperda Occa Catharina Ripperda
Hayo Ripperda v. Farmsum († 6/12/1504) X Eylcke v. Houwerda v. Appingedam († 1497) Tabel II Tak v. Farmsum Bolo Ripperda v. Farmsum ( † 1552) X Hiska v. Kankena v. Dornum & Petkum Unico Ripperda v. Appingedam († 1527) Sophia Ripperda († na 1552) X Dodo Manninga v. Lutsborch Omko Ripperda v. Farmsum († 6/1/1541) X Etta v. Oldersum v. Hinte & Borsum Geslacht Manninga v. Lutsborch Allegunda Ripperda X Georg v. Münster v. Appingedam & Loppersum Hayo Ripperda v. Farmsum, Appingedam, Dornum & Petkum († 10/6/1558) X Henrica v. Hackfort v. Vorden Frederik Ripperda v. Farmsum, Hinte & Appingedam († 10/6/1554) X Clara v. Ewsum Eilcke Ripperda († 27/3/1547) Unico Ripperda v. Hinte & Grothusen ( † 13/5/1564) Maurits Ripperda v. Vorden, ½ Farmsum, ½ Appingedam, ½ Dornum & ½ Petkum ( † 2/10/1616) X Maria Frn. v. Wylich v. Diersfordt (1536) Jacob Ripperda v. ½ Farmsum, ½ Appingedam, ½ Dornum & ½ Petkum ( † 27/9/1581) X Margaretha v. Wisch († 30/12/1583) Elsabe Ripperda ( † 2/10/1616) X Heinrich Frhr. v. Münster v. Meinhövel & Ruinen Hendrick Ripperda graven v. Münster Joachim Jacob Ripperda v. Farmsum, Appingedam, Delfzijl, Hellum, Schildewolde, Siddeburen, Ostwolde, Holwierde, Uitwierde, Marsum, Rysum Solwest & Nansum (1626) X Anna Helena v. Isselmuiden Occa Johanna Ripperda († 23/11/1686) X 1. Enno Adam Frhr. v. Inn- & Knyphausen v. Lütetsburg X 2. Eric greve Stenbock gf. v. Bogesund, bar. v. Kronobäck & Öresten Edzard Ripperda ( † na 1652) Tak v. Petkum & Vorden Zie Tabel V Joachim Ripperda v. ½ Farmsum, ½ Dornum & ½ Petkum (± 1566) X Occa v.d. Clooster v. ½ Dornum Jacob Ripperda v. ½ Farmsum, ½ Dornum & ½ Petkum X 1. Anna Catharina Frn. v. Münster v.d. Leemcule X 2. Stephania Anna v. Raesfelt v. Twickel Hayo Hendrik Ripperda († 1619) Occa Catharina Ripperda († 23/11/1621) (1) graven en vorsten v. Inn- & Knyphausen v. Lütetsburg Hero Maurits Ripperda v. Farmsum, Weiwerd, Heveskes, Oterdum, Meedhuizen, Hellum & Schildewolde (24/4/ † 19/10/1681) X Elisabeth Clant v. Stedum Jacob Ripperda v. Farmsum (± † 1646) X Hyma Christina v. Dehlen v. Rysum, Loquardt & ½ Lyvenstrog Hero Maurits Ripperda v. Farmsum, Appingedam, Delfzijl, Hellum, Schildewolde, Siddeburen & Ostwolde (± † 10/6/1633) X Anna Margaretha bsse. Rengers ( † 20/5/1663) Elisabeth Ripperda v. Farmsum X Hildebrand Jacob Gruys v. Lopperdum, Wirdum & Eestrum († 1736)

4 Tabel III Tak v. Oosterwijtwerd Eggerik Ripperda v. Oosterwijtwerd
& Dijkhuizen (± 1456 – † 1537) X 1. N.N. v. Godlinze X 2. Aleyt v. Buckhorst v. Boxbergen (1480) (1) Tiacke Ripperda (voor † na 1547) (1) Teede Ripperda (voor † na 20/4/1547) (2) Bawe Ripperda X Luert Cater v. Fraem & Husinga (2) Gerhard Ripperda (± † 1585) (2) Unico Ripperda v. Oosterwijtwerd, Boxbergen, Dijkhuizen Holwierde & Uitwierde (± 1503 – † 10/7/1566) X Judith v. Twickelo v. Weldam, Boculo & Olidam († 23/11/1554) Eggerik Ripperda v. Boxbergen & Weldam († 16/2/1584) X Agnes v. Ittersum († 1598) Johan Valck Ripperda (± † 29/11/1547) Judith Ripperda ( † 4/4/1608) X Christopher v. Schele v. Schelenburg & Welvelde Hilania Ripperda (± † 1585) X Adolf Haeck v. Ruytenborch & Zuythem († 1582) Johan Ripperda v. Weldam & Olidam (± † 5/4/1591) X Anna v. Viermundt v. Odinck Adelheid Ripperda (± † na 1582) X Caspar v. Schele v. Schelenburg († voor 1582) Adriana Elisabeth Ripperda (±1538) X Dirk v. Baer v. Slangenburg († 24/5/1591) Adriaan Ripperda v. Oosterwijtwerd, Dijkhuizen, Uitwierde, Holwierde & Delfzijl (± † 29/11/1547) Herman Ripperda v. Boxbergen & Boculo (na † 1623) X Margaretha v. Heyden v. Ransdorp Balthasar Ripperda v. Oosterwijtwerd & Dijkhuizen († 29/12/1616) X Sophia v. Valcke v. Venhaus Otto Ripperda (± † 1570) Freiherren v. Schele v. Schelenburg Tak v. Weldam Zie Tabel VI Tak v. Boxbergen Zie Tabel VII Johanna Ripperda ( † 1587) Judith Ripperda (± 1587) X Eggerik v. Baer v. Brantsenborg Unico Ripperda (± † 1589) Herman Ripperda Eleonora Ripperda (± † 1639) X Wilhelm v. Hugenpoth v. Gosewinkel N.N. Ripperda (♀) Carel Victor Ripperda v. Oosterwijtwerd, Venhaus & Dijkhuizen ( † 1642) X 1. Anna Frn. v. Münster v. Meinhövel X 2. Petronella v. Schade v. Ihorst Johanna Margaretha Ripperda Anna Helena Ripperda X Johannes v. Haeghen Anna Margaretha Ripperda Sophia Ripperda (±1597) X Johannes Pilletorius Elisabeth Ripperda ( † na 1697) Balthasar Otto v. Ripperda v. Oosterwijtwerd & Venhaus ( † 1649) Joachim Heidenreich Adolph v. Ripperda v. Oosterwijtwerd & Wickriede (1626) X Otillia v. Loë Carel Willem Ripperda v. Venhaus & de Leemcule X 1. Ida Catharina v. Loë X 2. Margaretha bsse. v. Pallandt v. Keppel Gerhard Friedrich v. Ripperda v. Dijkhuizen († 1670) X Anna Lucia v. Münch v. Ellerburg Gijsbert Herman Ripperda v. Oosterwijtwerd & Venhaus X Josina Maria Ripperda v. Juckema (zie Tabel V) Anna Eleonora Ripperda ( † 1702) X Coppen Jarges v. Meyma (1659) Tak v. Ellerburg Zie Tabel VIII Carel Victor Ripperda v. Oosterwijtwerd ( † 16/5/1686) Margaretha Elisabeth Ripperda v. Oosterwijtwerd (± † 23/2/1738) X 1. Unico Ripperda v. Weldam, Olidam & Heerbaerdinck (1659) (zie Tabel IV) X 2. Willem Hendrik Carel Ripperda v. Venhaus, Weldam, Verwolde & de Leemcule Elisabeth Sophie Ripperda ( † 18/6/1695) (1) Frederik Vincent Willem Heidenrijk Ripperda († 1697) (2) Willem Hendrik Carel Ripperda v. Venhaus, Weldam, Verwolde & de Leemcule ( † 12/1/1717) X 1. Anna Margaretha Ripperda v. Vorden (zie Tabel V) X 2. Margaretha Elisabeth Ripperda v. Oosterwijtwerd Maurits Carel Georg Willem Ripperda v. Vorden, Weldam, Verwolde, Olidam & de Leemcule (9/9/ † 14/3/1751) X Anna Dorothea bsse. v. Lintelo v.d. Ehze († 1796)

5 Philip Ernst Carel Peter Ripperda
Tabel IV Tak v. Winsum Peter Ripperda v. Winsum X Johanna bsse. Rengers Frowke Ripperda X Egbert v. Oldenburg Focco Ripperda v. Winsum († na 12/2/1552) X Anna bsse. v. Ewsum v. Peize Hilla Ripperda X Abel v. Tamminga v. Tammingaborch Onno Ripperda v. Winsum (± † 17/6/1580) Wigbolt Ripperda v. Winsum (± † 1573) Peter Ripperda v. Winsum (± † voor 1585) X 1. Evertje v. Tamminga v. Bellingeweer X 2. Frouke v. Burmania X 3. Tetta v. Frese v. Rysum Asinga Ripperda v. Winsum (± † 1574) X Bauwe Cater Johanna Elisabeth Ripperda (1549) X 1. Folckmar v. Beninga v. ½ Dornum & Grimersum X 2. Rancto v. Diepholz v. Stickelcamp (1) Onno Ripperda (± † 1586) (1) Anna Ripperda (1) Helena Ripperda (± 1557) X Reynier Alberda v. Hemmen (3) Wilcko Ripperda Focco Ripperda X Catharina v. Hettinga v. Jorwerd Luirdt Ripperda v. Winsum X Ida Lewe v. Zandeweer Asinga Ripperda († na 1/5/1651) X Zutgera Clant Focco Ripperda X Mechteld v. Vilsteren Georg Ripperda (voor † voor 31/5/1687) X Anna Elisabeth v.d. Steen Elisabeth Ripperda († 29/6/1638) X Willem v. Berum v. Leek Wigbolt Ripperda v. Winsum ( † na 1699) X Ave Isabella v. Heerema v. Holwierde (25/12/1615) Maria Johanna Ripperda († 1691) X François Adolf v. Craneveld († 1672) Luirdt Johan Ripperda v. Slynen Elisabeth Ripperda (1637) X Christoph v. Diest Ludolph Luirdt Ripperda v. Winsum ( † 17/4/1721) X 1. Maria Isabella v. Diest v. Jensema & Englumburg († voor 1704) X 2. Anna bsse. v. Ewsum v. Mensinge Frans Willem Ripperda X Anna Maria Ulgers v.d. Brake (1) Anna Maria Ripperda ( † 4/7/1749) X Willem bar. v. Ewsum v. Saaksumburg († 22/10/1709) (1) Johan Willem Ripperda v. Jensema & Englumburg Hertog, 1724 (7/3/ † 17/10/1737) X 1. Aleida v. Schellingwoude v. Poelgeest & Koudekerk X 2. Francisca de Xarava del Castillo (1) Ida Elisabeth Ripperda X Onno bar. v. Ewsum v. Saaksumburg ( † 28/12/1720) (1) Ludolph Luirdt Ripperda v. Jensema, Englumburg, Poelgeest & Koudekerk († 22/10/1739) X 1. Margaretha Grfn. v. Cobenzl (11/1/ † 24/5/1730) X 2. Isabelle bsse. v. Ewsum v. Saaksumburg (1) Maria Nicoletta Ripperda († 1748) X Balthasar, conde de Argumosa (2) Wigbolt Ripperda (2) Juan Maria Vicncio de Ripperdá († 21/10/1780) X Mariana Gómez de Parada Gallo y Villavicencio (1) Johan Willem Ripperda († 1756) (2) Ida Ripperda (2) Philip Ernst Carel Peter Ripperda (1737) (2) Aleida Ernestina Edmunda Ripperda (18/11/ † 21/5/1766) X Steven Adolph bar. v. Goltstein v. Hoeckenburgh (29/1/ † 6/12/1779)

6 Tabel V Tak v. Petkum & Vorden Maurits Ripperda v. Vorden, ½ Farmsum,
½ Appingedam, ½ Dornum & ½ Petkum ( † 2/10/1616) X Maria v. Wylich v. Diersfordt (1536) Hayo Ripperda (± 1562) Anna Ripperda (1563) X Folkier v. Haddien v. Knerrienhausen Adolph Ripperda v. Vorden (± † 1634) X Margaretha Lewe v. Peize Henrica Ripperda (± 1570) X 1. Gerdt v.d. Clooster v. ½ Dornum X 2. Rutger v.d. Boetzelaer v. Toutenburg, Batinge & Entinge Peter Vincent Ripperda v. Vorden (± † 13/11/1637) X Anna v. Eerde v. Beurse († 1655) Hans Dirck Ripperda v. ½ Dornum & Grimersum Adelgunde Ripperda († 1596) X Heinrich Frhr. v. Oeynhausen v. Eickholtz Margarethe Elisabe h Ripperda (± 1570) X Focko v. Beninga v. ½ Dornum & Grimersum Bolo Ripperda v. Petkum (1570) X Theda v. Werdum Jurien Ripperda (± † 1632) X Anna Catharina v. Dekema ( † 1633) Agnes Ripperda (± † 1624) X Unico Ripperda v. Weldam & Olidam (± † 1637) (zie Tabel VI) Maria Ripperda Bolo v. Ripperda v. Petkum Reichsfreiherr, 1676 ( † 1680) Maria v. Ripperda v. Petkum Gisberta v. Ripperda († voor 1685) Anna Agnes v. Ripperda († voor 1685) Hayo Ripperda ( † 1603) Wigbolt Ripperda v. Peize († 1649) X Catharina Beckers Anna Allegunda Ripperda X Johan v. Welvelde v. Oosterbroek Maria Ripperda X Abel Lewe v.d. Brake & Blauwe Borg Maurits Ripperda v. Juckema en Westerwolde (na † 1665) X Margaretha Clant v. Menkema Margaretha Ripperda v. Peize († 1692) X Bartholomeus de Coninck Margaretha Josina Ripperda v. Juckema (± † 21/10/1670) X Derk Clant v. Hankema (12/1/ † 10/4/1700) Josina Maria Ripperda v. Juckema (1640) X Gijsbert Herman Ripperda v. Oosterwijtwerd (1639 – † 13/7/1696) (zie Tabel III) Maurits Herman Ripperda v. Vorden (± † 2/7/1698) X Adriana Sophie bsse. v. Renesse v. Elderen Adolph Hendrik Ripperda v. Beurse (± † na 1672) X Wilhemina v. Tuyll v. Serooskerken Georg Ripperda v. Verwolde (± † 19/11/1702) Anna Maria Ripperda (1/5/ † 29/12/1708) X Dirck Statius Reinier bar. v. Haeften v. Gramsbergen Peter Vincent Ripperda v. Vorden ( † 1693) Anna Margaretha Ripperda v. Vorden X Willem Hendrik Ripperda v. Venhaus, Oosterwijtwerd, Weldam, Verwolde & de Leemcule ( † 12/1/1717) (zie Tabel III) Maria Agnes Ripperda († na 1724) X Otto Frederik bar. v. Gendt v. Diesden & Biesterveld († 1706) Pieter Hieronymus Ripperda v. Beurse, Petkum & Heerjansdam (± † 1724) Anna Maria Ripperda v. Beurse, Petkum & Heerjansdam (± † 1739) X Assueer bar. Torck v. Vanenburg (1656)

7 Theodoor Dirk Ripperda
Tabel VI Tak v. Weldam Johan Ripperda v. Weldam & Olidam (± † 5/4/1591) X Anna v. Viermundt v. Odinck Unico Ripperda v. Weldam & Olidam (± † 1638) X 1. Catharina v. Voorst v. Schoonderbeek X 2. Anna bsse. de Vos v. Steenwijk X 3. Agnes Ripperda v. Vorden (zie Tabel V) Philip Ripperda (± † 1601) Otto Ripperda (± 1571) Judith Ripperda (± 1572) X Gerlach v.d. Capellen v. Appingedam († 1621) Ambrosius Ripperda Theodoor Dirk Ripperda Frederica Ripperda (± † na 1625) X Heinrich v. Ackenschock v. Amelsbüren Agnes Ripperda (1576) X Reinold bar. de Vos v. Steenwijk Eggerik Ripperda Adriaan Ripperda (± 1617) Anna Helena Ripperda X Ludolph Coert bar. v. Keppel v. Odinck (2) Johan Ripperda v. Weldam & Olidam (± † 30/9/1653) X Sophia Margaretha v. Raesfelt v. Twickel († 12/2/1647) (2) Anna Ripperda († 1624) (2) Anna Catharina Ripperda († 1677) X Borchard v. Coeverden v. Wensinck & Stuvelaar († 1641) Unico Ripperda v. Weldam, Olidam & Heerbaerdinck (29/1/ † 22/4/1707) X Margaretha Elisabeth Ripperda v. Oosterwijtwerd (± 1667 – † 23/2/1738) (zie Tabel III)

8 Tabel VII Tak v. Boxbergen Herman Ripperda v. Boxbergen
(na † 1623) X Margaretha v. Heyden v. Ransdorp Unico Ripperda v. Boxbergen, & Hengelo (± † 22/9/1625) X Anna v. Doetinchem († 24/12/1636) Agnes Ripperda (± † 1647) X Statius Frhr. v. Münchhausen ( † 1646) Judith Ripperda X Frederik bar. v. Baer v. Slangenburg Jaspera Ripperda X Lodwich Ginck Wennemer Ripperda Eggerik Adriaan Ripperda († 1617) X Sibylla v. Plettenberg v. Nienhuys, Oldersum, Oosterwedde & Goens († 1621) N.N. Ripperda X N.N. v. Hetzingen v. Aspraet Adriana Sibylla Ripperda v. Oldersum, Papenburg & Oosterwedde (± 1618) X Johan bar. v. Gendt († 1697) Herman Ripperda ( † 1624) Willem Ripperda v. Boxbergen, Hengelo, Boculo, Rijssenberg & Solmsburg (± † 1669) X Alida v. Buckhorst († 1642) Margaretha Ripperda X Herman v. Hövell Adelheid Isabelle Ripperda X Armand-Louis de Gouffier comte de Caravas et de Passavant bar. de Doué Anna Ripperda († 1663) X Willem bar. v. Lintelo v.d. Ehze Nicolina Ripperda († voor 1703) X Jacob v. Coeverden v. Stuveler († 4/6/1707) Unico Ripperda v. Boxbergen, Hengelo, Boculo, Solmsburg & Wimmenum ( † 1678) X Margaretha bsse. v. Merode v. Rummen Willem Ripperda († 1666) X Anne Marie de Gouffier comtesse de Caravas Ludovic Willem de Ripperda ( † 1713) X Maria Vivienne de Bouton de Chamilly Anna Charlotte Ripperda X Isaäc Carolus du Plessis Natalis Nicolaus Ludovic v. Ripperda ( † 13/5/1789) X Marie Josephine bsse. de Monti Louisa Theresia de Ripperda Wilhelmine Maria de Ripperda Anna Theresia de Ripperda Johan Joseph Nepomuk V. v. Ripperda ( † 14/8/1826) X Catharina Barth Franz Serasaphicus J.I. v. Ripperda (1/12/ † 1791) Wilhelm Ludwig H.C.G. v. Ripperda ( † 18/4/1812) X Eleonora de Chamant († 1818) Carl v. Ripperda ( † 1791) Karl Wilhelm v. Ripperda († 16/1/1814) Maria Anna v. Ripperda (20/12/ † 11/2/1882) X Franz Ignatz de Nemethy Therese v. Ripperda ( † 14/2/1808) Franz Ludwig v. Ripperda (2/7/ † 2/8/1859) X Pauline Maria v. Tothfalussy ( † 1886) Johan Nepomuk Maximilian v. Ripperda (8/10/ † 1/4/1892) X Laura Florentine v. Ripperda-Boxbergen ( † 1886) Franziska v. Ripperda († 1816) Eleonora Amalie Wilhelmine v. Ripperda (22/10/ † 24/3/1913) Stephanie Marie v. Ripperda (22/12/ † 31/1/1908) X Victor Arthur Leonhard v. Tholt Henriette v. Ripperda ( † 1846) Johanna Pauline Aloysia v. Ripperda (2/10/ † 25/9/1920) X 1. Louis v. Tavechi X 2. Ferdinand Ritter Lakhner v. Lakhnern

9 Tabel VIII Tak v. Ellerburg Gerhard Friedrich v. Ripperda
v. Dijkhuizen († 1670) X Anna Lucia v. Münch v. Ellerburg Johan Christoph Heinrich v. Ripperda v. Ellerburg & Dijkhuizen (21/1/ † 31/7/1698) X Catharina Gertrudt Sibylla v. Baer v. Baernau Elisabeth Auguste v. Ripperda (26/2/ † 14/3/1700) X 1. Christoph v. Heßler v. Klosterhäseler X 2. Hannibal Germanus Frhr. v. Schmertzing v. Ehrenberg, Ehrenhayn & Reißa (30/8/ † 17/8/1715) Margaretha Christina v. Ripperda ( † na 1704) X Oskar Joachim v. Mörner Friedrich Nicolaus v. Ripperda v. Ellerburg & Dijkhuizen (15/2/ † 31/7/1741) X Sophia Charlotte v. Rochow (14/2/ † 5/5/1742) Wilhelm Ludolph v. Ripperda ( † 1785) X Dorothea v. Baer Sophia Agnes Charlotte v. Ripperda (2/9/ † 12/4/1805) X Mauritz H.E. v. Quernheim Friedrich Wilhelm Christoph v. Ripperda (15/2/ † 4/7/1807) X Charlotte E.H. v. Gustedt († 1805) Catharina Frederika Louise v. Ripperda († 24/12/1788) X Mauritz Johan Friedrich Mordio Frhr. v. Berchem v. Stockum Anna Lucia v. Ripperda († na 1788) Charlotte Rebekka L.H. v. Ripperda (15/2/ † 16/2/1833) X N.N. v. Lebedur Frederike Sophie H.R. v. Ripperda († 8/9/1848) X N.N. v. Breitenbach August Friedrich W.Ph. v. Ripperda v. Ellerburg (30/8/ † 6/12/1863) X Charlotte Koltfärber (7/11/ † 6/4/1861) Friedrich Wilhelm L.C. v. Ripperda (3/7/ † 23/10/1852) X Bernhardine L.E.H. v. Alvensleben (24/12/ † 14/8/1843) Georg Wilhelm Unico v. Ripperda (31/3/ † 1812) X Johanna Henriette C. Cosijn ( † 12/1/1852) Friedrich Wilhelm E.F. v. Ripperda (26/6/ † 17/1/1864) X Charlotte Dorothea Sophie v. Linstow (18/8/ † 1902) Blanka Rosalie L.E. v. Ripperda (10/5/ † 11/10/1902) X Georg Friedrich v. Kipping Louise Dorette E.H. v. Ripperda (25/11/ † 16/8/1827) Udo Edmund v. Ripperda (8/8/ † 30/5/1857) Tak Cosijn v. Ripperda Zie Tabel IX Franz August v. Ripperda (27/12/ † 21/7/1860) X Valida Knorr (23/6/ † 17/6/1889) Caroline Louise Emma v. Ripperda (25/8/ † 24/6/1890) X Wilhelm Robert Scholvien Emma Maria Valida v. Ripperda (23/5/ † 5/12/1848) N.N. v. Ripperda (♂) (22/11/ † 1848) Eddy Alexander v. Ripperda (8/11/ † 12/2/1866) Dorothea Charlotte M.E. v. Ripperda (20/11/ † 9/1/1930) Udo Hartwig Gustav v. Ripperda (9/6/ † 11/9/1854) Waldemar v. Ripperda (5/8/ † 18/8/1855) Theresa Blanka A. G. v. Ripperda (10/7/ † 5/3/1866) Udo Waldemar E.Ch. v. Ripperda (1/3/ † 11/10/1959) X Alice Metha Frn. v. Massenbach (20/2/ † 29/3/1953) Vibal Ludwig Christian v. Ripperda (23/4/ † 27/9/1931) X Malvina Lunn (6/7/1870) Friedrich Otto v. Ripperda (8/5/ † 15/7/1922) X Susanna Frederike Amalie v. Koschembahr (30/4/ † 5/1/1903) Auguste Charlotte Lilli v. Ripperda (7/3/ † 3/9/1852) Carl August v. Ripperda (29/6/ † 22/9/1852) Emma Fanny v. Ripperda (27/10/ † 14/3/1927) X Hugo Kintzel Elisabeth Charlotte v. Ripperda geb. v. Stubenrauch (22/5/ † na 1945) X 1. Dr.Med. Erwin Schröder X 2. Erich v. Kahlden Vibal Fritz Michael de Ripperda (23/2/ † 15/7/1950) X 1. Valborg Margaretha Sølling-Monberg (3/8/ † 9/2/1985) X 2. Kirsten Raaschou (31/3/ † 22/9/1980) Sophie Charlotte v. Ripperda (17/4/ † 20/4/1977) X 1. Dr.Jur. Walter Ahlburg X 2. William F.H. Mason (1) Yvonne de Ripperda (29/4/ † 20/9/2002) X Niels Friedenlund (17/6/ † 15/7/1991) (1) Vibeke Charlotte de Ripperda (30/7/1927) X Prof. Poul Heegaard (15/11/ † 2/2/1974) (2) William de Ripperda (20/2/1946) X Marianna Heiberg (6/11/1948)

10 Tabel IX Tak Cosijn v. Ripperda Georg Wilhelm Unico v. Ripperda
(31/3/ † 1812) X Johanna Henriette C. Cosijn ( † 12/1/1852) Friedrich Wilhelm Cosijn v. Ripperda v. Reitzau (1/10/ † 28/7/1889) X 1. Maria Raevsky († 1843) X 2. Emilie Charlotte Louise v. Massow (12/12/ † 5/1/1904) Heinrich Unico August Cosijn v. Ripperda v. Reitzau (4/12/ † 2/8/1927) X Sophie K.Ch. v. Selchow (24/2/ † 7/4/1943) Johanna Charlotte Cornelia Cosijn v. Ripperda (1/4/ † 4/6/1872) Johan Friedrich Eduard Cosijn v. Ripperda v. Reitzau (20/8/ † 11/8/1975) X Frederike Luise Irmgard Arnstein (23/7/ † 28/1/1945) Henriette Louise Cornelia Cosijn v. Ripperda (1/10/ † 1945) X Georg Wolfram Manitz († 1945) Hendrik Cosijn v. Ripperda (1/7/ † 17/5/1991) X 3. Jacoba Wilhelmine Dammers (10/10/ † 27/7/2002) Willem Georg Cosijn v. Ripperda (4/2/ † 22/2/2000) Hendrik Cosijn v. Ripperda (6/12/1972) X Anne Louise Hollænder (2/9/1974) Maximilian Christian Frederik Cosijn v. Ripperda (1/8/2007) Frederik Unico August Cosijn v. Ripperda (31/12/2008)


Download ppt "Stamboom der Rijksbaronnen Ripperda & Cosijn von Ripperda"

Verwante presentaties


Ads door Google